Izaberite stranicu

Vranješ Marija

Zvanje

Asistent

E-mail vranjesmarija.vps@gmail.com
Telefon 485-4021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Četvrtak 8:00-10:00
Onlajn konsultacije

Rođena sam 31.08.1987. godine u Zrenjaninu gde završavam srednju ekonomsku školu.

Nakon toga, 2006. godine, upisujem Ekonomski fakultet u Subotici na smeru Marketing. Master studije završavam 2011. godine sa prosečnom ocenom 9,14 i odbranjenim master radom na temu: Primena internet promocije u globalnom poslovanju.

Od 2012. godne počinjem da radim na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi i član marketing tima. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu upisujem iste godine na smeru Upravljanje poslovanjem.

Od 2014. godine sam u zvanju asistenta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

 1. Gašević D., Tomašević (Drinić) D. & Vranješ (Lazarević) M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management 23-24 ISSN: 1820-0222, Vol. 22, No. 3, pp. 63-73. (M24)
 2. Gašević D., Vranješ (Lazarević) M. i Tomašević (Drinić) D. (2016). Opis Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva. Ekonomske teme ISSN: 0353-8648, Vol. 54, No. 2, Str. 301-321, UDK 005.96, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu. (M51)
 3. Vranješ (Lazarević) M., Jovičić D. i Tomašević (Drinić) D. (2016). Vrednovanje brenda iz perspektive potrošača. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu ISSN: 0354-3471, Vol. 47, No. 2, Str. 129-136, UDK 003.65:339.138,  SeMA – Srpsko udruženje za marketing. (M51)
 4. Vranješ (Lazarević) M., Gašević D. i Tomašević (Drinić) D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu ISSN: 0354-3471, Vol. 45, No. 3, Str. 213-222, UDK 658.64:378, SeMa – Srpsko udruženje za marketing. (M51)
 5. Rikalo M., Novaković D. i Vranješ (Lazarević) M. (2012). Boja kao element u promociji grafičkih proizvoda koji stvaraju brend na temeljima vinčanske kulture. Čitalište ISSN: 2217-5563, No. 21, Str. 84-93, UDK 903”634”(497.11 Vinča) 003.315(497.11 Vinča) 659.11/.12 766.017.1/.4: 903”634”(497.11 Vinča), Gradska biblioteka, Pančevo. (M52)
 6. Jovičić D., Vranješ (Lazarević) M. i Gašević Dragana; ( 2017). Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 1, Str. 13-25, UDK 691:699.86]:659.1(497.113) , Visoka poslovna škola strukovnih studija. (M53)
 7. Gašević D., Jovičić D. i Vranješ (Lazarević) M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, Str. 1-13, UDK 658.8:323.14, ISBN 1840-3298, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka. (M53)
 8. Jovičić D., Vranješ (Lazarević) M. i Stankov (Lazić) Biljana; (2015). Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 1, Str. 153-171, UDK 330, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad. (M53)
 9. Vranješ (Lazarević) M., Jovičić D. i Gašević D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije – studija slučaja: Srbija. Ekonomija-teorije i prakse ISSN: 2217-5458, No. 4, Str. 50-66, UDK 338.48 (497.11) , Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment Novi Sad. (M53)
 10. Jovičić D., Stankov (Lazić) B. i Vranješ (Lazarević) M. (2014). Istraživanje konkurencije u funkciji pozicioniranja organizacije na poslovnom tržištu. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 2/2014, Str. 107-123, UDK 330, ISBN 1451-6551,Visoka poslovna škola strukovnih studija. (M53)
 11. Tomašević (Drinić) D., Vranješ (Lazarević) M. i Gašević D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa ISSN: 1451-6551, No. 2, Str. 91-106, UDK 339.37:658.89, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad. (M53)
 12. Rikalo M.,  Vranješ (Lazarević) M. i Novaković D. (2012). Vizuelni identitet kao instrument brendiranja turističkih destinacija, studija slučaja: Vinča arheološki lokalitet. EMC 2012 „Engineering Management and Competitiveness“ (2 ; Zrenjanin ; 2012), Str. 322-327, ISBN 978-86-7672-165-8, Izdavač: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin. (M63)

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    Materijali

    EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
    EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
    KOMERCIJALNO POSLOVANJE (BOL. 07)
    MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
    MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)
    OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
    PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
    PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
    PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
    STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
    TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
    TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
    TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 07)

    Obaveštenja

    25. marta 2019.
    Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment

    Redovan kolokvijum iz predmeta Preduzetnički menadžment kod prof.dr Tatjane Đurić Kuzmanović će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 11:15h u učionici 14 na Limanu.

    25. marta 2019.
    Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija

    Redovan kolokvijum iz predmeta Strateški menadžment tehnologija i inovacija kod prof.dr Slaviše Đorđevića će se održati u ponedeljak 15.04.2019. u 13h u učionici 14 na Limanu.