Izaberite stranicu

dr Marija Vuković

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail vlahmari@uns.ac.rs
Telefon +381214854047
Kabinet KABINET 35
Konsultacije Petak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Petak 12:00-14:00
https://us05web.zoom.us/j/7546520972?pwd=d2FQQWNEVklXMXVmaUJ0TFRyNElQUT09

Marija Vuković, rodom Vlahović, rođena je na pravoslavni Božić 1979. godine. Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 07.05.2002. godine. Predaje predmete Javne finansije i Nacionalna ekonomija. Osnovne studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, diplomirala 24.09.2001. godine. Magistarirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu 27.09.2004. godine sa temom: Makroekonomska stabilizacija i fiskalna politika u Republici Srbiji. Doktorsku disertaciju odbranila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu na temu: Finansiranje fiskalnog deficita i optimizacija javnog duga u Republici Srbiji.

Opšte profesionalno iskustvo:

Naučno-istraživački rad dr Marija Vuković obuhvata sledeće teme: rodno odgovorno budžetiranje, međunarodno oporezivanje, javne finansije, finansijska strategiju i planiranje poreza, politička ekonomija fiskalnog deficita, održivi nivo fiskalnog deficita i načini za njegovo finansiranje, dizajn optimalnog nivoa oporezivanja, odgovoran i pravičan sistem javne potrošnje u skladu sa ciljevima održivog razvoja, uticaj fiskalne politike na nejednakost dohotka, razvoj zdrave fiskalne decentralizacije, analiza budžeta na svim nivoima teritorijalne podele vlasti, digitalizacija poreske administracije. Interesuje se za rodno osetljiv pristup navedenim temama.

Specifično profesionalno iskustvo:

Polaznica kursa „Deutshe Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit“ (GTZ), sertifikat iz oblasti ekonomije i finansija. Fakultativno slušala i polagala predmet Ekonometrija panela i i Ekonometrija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. REcezentu časopisima: Ekonomski pogledi, Škola biznisa i Žurnal za kriminalistiku i pravo.

Učešće na projektima: UN WOMEN, Gender Budgeting Expert, 2022., Odrzivi grad Novi Sad, Mreža za praćenje rodno-odgovornog budžetiranja na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji, 2021.; Master kurs iz rodno odgovornog budžetiranja, Erasmus fonacija, 2020-2022; Predavač na radionici za narodne poslanike Republike Srbije na temu pisanja Amandmana budžeta Republike Srbije u skladu sa ciljevima održivog razvoja, 2019. godina; HEInovate, 2018. godina, Sofija, Bugarska; UNDP, State Budget Expert to support development Sustainable Development Goals. 2018;

 1. Baćanović, V., Vuković, M., Đurić-Kuzmanović, T., Stojadinović, D. 2021. Rodna analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19 u Republici Srbiji, Austrian Development Agency.
 1. Vuković M., Đurović-Todorović J., Đorđević M. 2017. Analiza fiskalnog stresa u Republici Srbiji. Ekonomske teme, 55 (1), str. 55-69.
 1. Vuković M., Đurović-Todorović J., 2017. Kredibilitet i granice emisije spoljnog zaduživanja sa aspekta izvoznih mogućnosti Republike Srbije i privrednog rasta u inostranstvu. Teme, Vol. XLI, br.1, str.91-104.
 1. Vuković, M., Miletic Lj., Maravić J. 2016. Estimation of a Money Demand Function for M0 in the Republic of Serbia. Industry, Vol. 44. No.4, pp.141-157.
 2. Vuković M., Todorović-Djurović J. 2016. Empirical evaluation of the fiscal position in Serbia. Ekonomske teme, No.2, pp. 217-242.

Predavanja

  JAVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  RODNO-ODGOVORNO BUDŽETIRANJE
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  RODNO-ODGOVORNO BUDŽETIRANJE
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 17 - SS)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (BOL. 07 - SS)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 07)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSIGURANJE (BOL. 12)
  RODNO-ODGOVORNO BUDŽETIRANJE
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  SAVREMENE TENDENCIJE U JAVNOJ UPRAVI (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  JAVNE FINANSIJE I BUDŽETIRANJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  JAVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  OSIGURANJE (BOL. 07)
  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)

Materijali

JAVNE FINANSIJE (BOL. 17)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 12)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (SS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)

Obaveštenja

23. oktobra 2022.
Obaveštenje za DLS studente o održavanju predavanja i vežbi

Pozivaju se studentkinje i studenti koji studiraju putem DLS sistema da prate predavanja iz predmeta Javne finansije u sledećim terminima:

03.11.2022. od 12 do 13 sati

10.11.2022. od 12 do 13 sati

24.11.2022. od 12 do 13 sati

01.12.2022. od 12 do 13 sati

15.12.2022. od 12 do 13 sati

Ujedno se obaveštavaju studenti da će prvi kolokvijum biti održan 17.11.2022.godine, a drugi kolikvijum 22.12.2022.godine.

prof.Marija