Izaberite stranicu

др Марија Вуковић

Звање

Професор струковних студија

E-mail vlahmari@uns.ac.rs
Телефон +381214854047
Кабинет КАБИНЕТ 35
Консултације Четвртак 16:00-18:00
Онлајн консултације Петак 12:00-14:00
https://us05web.zoom.us/j/7546520972?pwd=d2FQQWNEVklXMXVmaUJ0TFRyNElQUT09

Марија Вуковић, родом Влаховић, рођена је на православни Божић 1979. године. Запослена је на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду од 07.05.2002. године. Предаје предмете Јавне финансије и Родно одговорно буџетирање. Основне студије завршила је на Економском факултету у Приштини, дипломирала 24.09.2001. године. Магистарирала је на Економском факултету, Универзитет у Београду 27.09.2004. године са темом: Макроекономска стабилизација и фискална политика у Републици Србији. Докторску дисертацију одбранила је на Економском факултету Универзитета у Нишу на тему: Финансирање фискалног дефицита и оптимизација јавног дуга у Републици Србији.

Избори у звања:

2002. године изабрана за Асистента, област Финансије, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

2004. године изабрана за Предавача, област Финансије, Висока пословна школа струковних студија Нови

2016. године изабрана за Професора струковних студија, област Финансије, Висока пословна школа струковних студија Нови Сад

Опште професионално искуство:

Научно-истраживачки рад др Марија Вуковић обухвата следеће теме: родно одговорно буџетирање, међународно опорезивање, јавне финансије, финансијска стратегију и планирање пореза, политичка економија фискалног дефицита, одрживи ниво фискалног дефицита и начини за његово финансирање, дизајн оптималног нивоа опорезивања, одговоран и правичан систем јавне потрошње у складу са циљевима одрживог развоја, утицај фискалне политике на неједнакост дохотка, развој здраве фискалне децентрализације, анализа буџета на свим нивоима територијалне поделе власти, дигитализација пореске администрације. Интересује се за родно осетљив приступ наведеним темама.

Специфично професионално искуство:

Полазница курса „Deutshe Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit“ (GTZ), сертификат из области економије и финансија. Факултативно слушала и полагала предмет Економетрија панела и i Економетрија на Економском факултету Универзитета у Београду. РЕцезенту часописима: Економски погледи, Школа бизниса и Журнал за криминалистику и право.

Учешће на пројектима: UN WOMEN, Gender Budgeting Expert, 2022., Odrzivi grad Novi Sad, Мрежа за праћење родно-одговорног буџетирања на Западном Балкану и Републици Молдавији, 2021.; Мастер курс из родно одговорног буџетирања, Ерасмус фонација, 2020-2022; Предавач на радионици за народне посланике Републике Србије на тему писања Амандмана буџета Републике Србије у складу са циљевима одрживог развоја, 2019. година; HEInovate, 2018. година, Софија, Бугарска; UNDP, State Budget Expert to support development Sustainable Development Goals. 2018;

1. Vuković, M., & Rajkov, D. (2022). Gender mainstreaming in the budget of AP Vojvodina. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 125-128). Novi Sad School of Business.

2. Vuković, M. (2022). Rodno odgovoran budžet u evropskoj prestonici kulture: sport i omladina. U: N. Papić – Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 36-37). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

3. Baćanović, V., Vlahović Vuković, M., Đurić-Kuzmanović, T., i Stojadinović, D. (2021). Rodna analiza budžetiranja odgovora na COVID – 19 u Republici Srbiji. Kuća rodnih znanja i politika.

4. Milošević, G., Vuković M., & Jovanović D. (2018). Taxation of farmers by income tax in Serbia. Economics of Agriculture, 65(2), 683-696.

5. Vuković, M. (2018). Toward to digitalization of tax administrations. Center of Excellence in Finance.

6. Vuković, M. (2018). Impact of fiscal policy on GDP in Serbia: fiscal multipliers. In J. Damnjanović, N. Pavlović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges – Opportunities (pp. 132-135). Novi Sad School of Business.

7. Đurović-Todorović, J., Đorđević, M., & Vuković, M. (2017). Fiscal stress analysis in Republic of Serbia. Economic themes, 55(1), 55-69.

8. Jović, Lj., Vuković M., i Ćeranić, D. (2017). Rashodi društva zasnovanog na znanju u funkciji rasta konkurentnosti Bosne i Hercegovine. Škola biznisa, 14(2), 78-92.

9. Todorović-Đurović J., & Vuković, M. (2017). Credibility and limits of emission for external debt from the aspect of export capabilities of the Republic of Serbia and economic growth abroad. Themes, 41(1), 91-104.

10. Vuković, M. (2017). Economics, politics and institutional determinants of fiscal deficit. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 51(2), 417-432.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  РОДНО-ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)

Вежбе

  РОДНО-ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 17 - СС)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (ПРЕ БОЛ.)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ОСИГУРАВАЧКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОНОМИКА ЈАВНОГ СЕКТОРА (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 07)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА (ПРЕ БОЛ.)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 12)
  РОДНО-ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  МЕЂУНАРОДНО ОПОРЕЗИВАЊЕ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКА СТРАТЕГИЈА И ПЛАНИРАЊЕ ПОРЕЗА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 12)
  НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТИРАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)