Izaberite stranicu

dr Milijana Roganović

Funkcija Koordinator za marketing
Zvanje

Predavač

E-mail milijanadjordjevic@gmail.com
Telefon +381214854008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Petak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Petak 11h-13h
https://us04web.zoom.us/j/71418825051?pwd=KLtdG4XZHmShljfTOBD2yPWXyZRA-H.1

Milijana Roganović (devojačko Đorđević) rođena je 03.11.1984. godine u Kragujevcu.  Radni onos započinje  03.11.2008. godine  na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu gde kao saradnik u nastavi realizuje vežbe. Februara 2011. godine bira se u zvanje asistenta u nastavi. Februara 2018. godine bira se u zvanje predavača. Tokom višegodišnjeg rada u oblasti visokog obrazovanja realizovala je nastavu u okviru predmeta: Ekološki menadžment, Osnovi menadžmenta, Trgovinski menadžment, Menadžment usluga, Ekonomika međunarodnih integracije, Osnovi organizacije i ostali. Od 2015. godine član je Tima za uređivanje,  a od 2017. i recezent, naučnog časopisa „Škola biznisa“. Od 2016. godine član je i Tima za samovrednovanje i ocenu kvaliteta Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Dugogodišnji je član Marketing tima škole a od 2017 i njegov koordinator. Više puta je nagrađivana od strane studenata Studentskog parlamenta Visoke poslovne škole strukovnih studija za značajan doprinos kvalitetu nastave i obrazovanju studenata. Objavila je značajan broj radova u naučnim časopisima i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Pored navedenog dr Milijana Roganović je izabrana i u zvanje naučnog saradnika od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Roganović, M., &Stankov, B. (2017). The concept of open innovations in the knowledge economy. In Soleša, D., Šimović, V. & Rosi, B. (Eds.), Innovation, ICT and Education for the Next Generation (252-269). Republic of Serbia, Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Management. ISBN 978-86-87619-84-5
Despotović, D., Cvetanović, S., & Roganović, M., (2016). Prirodni kapital u modelima privrednog rasta, Ecologica, No 83, 679-684. ISSN: 0354-3285
Stankov, B., Roganović, M., &Tomašević, D. (2016). Examination of employee satisfactionwith certain aspects of internal communication in work organization. In  Engineering Management and Competitiveness EMC2016 (176-181). Republic of Serbia, Zrenjanin: Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ in Zrenjanin, University of Novi Sad. ISBN 978-86-7672-284-6
Mladenović, I., Mladenović, J., & Roganović, M., (2015). Uticaj inovacija u marketingu na performanse malih i srednjih preduzeća, Marketing Časopis za marketing teoriju i praksu,  2(46), 104-115. Srpsko udruženje za marketing, Beograd ISSN: 0354-3471
Stankov (Lazić) B., Roganović (Đorđević) M., & Marjanski Lazić S. (2016). Atraktivnost trgovine na malo za strane investitore u Republici Srbiji uz osvrt na kompaniju DelhaizeGroup. Škola biznisa, 2/2016, 47- 68. ISSN 1451-6551
Grandov, Z., Stankov, B., & Roganović, M. (2015). Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji. Škola biznisa, 2/2014, 141-169. ISSN: 1451-6551
Stankov, B., Roganović, M., & Marjanski Lazić, S. (2015). Perspektiva i potrebe investitora u procesu izrade biznis plana. Škola biznisa, 2/2015, 80-96. ISSN 1451-6551, UDK: 330
Roganović, M., Stankov, B., & Lazić Marjanski, S. (2015). Analysis of emploee satisfacion with quantity and quality of information in their work organizations. In Proceedings from International May Conference on Strategic Management – IMKSM (600-610). Republic of Serbia, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Depatment. ISBN 978-86-6305-030-3
Stankov, B., Roganović, , M., & Spasojević, A. (2015). Higher education and training as a pillar of competitiveness of Serbian economy. In Engineering Management and Competitiveness EMC2015 (150-156). Zrenjanin, Republic of Serbia: Technical Faculty “Mihajlo Pupin” in Zrenjanin, University of Novi Sad. University of Novi Sad, Technical Faculty in Zrenjanin. ISBN: 978-86-7672-256-3
Markov, J., Stankov (Lazić), B., & Roganović, M. (2014). Chalenges and opportunities of internet marketing in Serbia and the World. In New business models and sustainable competitiveness (1126-1134). Belgrade, Republic of Serbia: Faculty of organizational sciences Belgrade. ISBN:978-86-7680-295-1

Predavanja

  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)

Vežbe

  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 17)

Ispiti

  FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 17)
  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  MENADŽMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (BOL. 07)
  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  LIDERSTVO (BOL. 17)
  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)

Materijali

GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (MS)
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 20 DLS)
SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 17)
FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)

Obaveštenja

2. marta 2022.
Vežbe – Ekonomika međunarodnih integracija 14:30h

https://us04web.zoom.us/j/78807048849?pwd=wwEesoq6XzUBNPmHAHbfCDSpLQfE6b.1