Izaberite stranicu

dr Miloš Japundžić

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail milos.japundzic@gmail.com
Telefon +38214854025
Kabinet KABINET 31
Konsultacije Petak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju
Skype Miloš Japundžić live:.cid.44723d63992e37c9

Dr Miloš Japundžić je osnovne studije završio na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu – smer profesor matematike. Na istom fakultetu završio magistarske studije, smer Numerička matematika. Doktorsku disertaciju, pod nazivom Uopštena rešenja nekih klasa frakcionih parcijalnih diferencijalnih jednačina, odbranio je 2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

U toku osnovnih studija 2001. godine dobitnik stipendije Vlade Kraljevine Norveške za izuzetan uspeh tokom studija. Kao student magistarskih studija, u periodu od 2005. do 2007. godine, bio stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Rezultate dobijene tokom dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada izlagao je na više međunarodnih konferencija. Recenzirao je radove za nekoliko međunarodnih naučnih časopisa (Journal of Inequalities and Applications, Mathematics and Computers in Simulation, Filomat), odnosno, domaćih časopisa (Matematički vesnik, Novi Sad Journal of Mathematics).

Od 2007. godine zaposlen u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je biran u zvanja saradnika u nastavi, asistenta, odnosno, predavača. Trenutno je u zvanju profesora strukovnih studija iz uže oblasti Kvantitativna analiza, gde izvodi nastavu iz predmeta Matematika. Takođe, ima izbor u zvanje naučnog saradnika u oblasti prirodno-matematičkih nauka – matematika, na predlog Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2020). Fractional Nonlinear Stochastic Heat Equation with Variable Thermal Conductivity. Fractional Calculus and Applied Analysis, 23 (6), Walter de Gruyter, Berlin, pp. 1762-1782.
 2. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015). Reaction-Advection-Diffusion Equations with Space Fractional Derivatives and Variable Coefficients on Infinite Domain. Fractional Calculus and Applied Analysis, 18 (4), Walter de Gruyter, Berlin, pp. 911-950.

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2017). Generalized uniformly continuous solution operators and inhomogeneous fractional evolution equations with variable coefficients. Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, USA, Vol. 2017, No. 293, pp. 1-24.

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22):

 1. Japundžić, M., Rajter-Ćirić, D. (2022).  A nonlinear stochastic heat equation with variable thermal conductivity and multiplicative noise. Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications, Springer Nature Switzerland, Volume 13, Article number: 23.
 2. Japundžić M., Rajter-Ćirić (2018). Approximate solutions of time and time-space fractional wave equations with variable coefficients. Applicable Analysis, Taylor & Francis Group, UK, Vol. 97, No. 9, pp. 1565–1590.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51):

 1. Japundžić M. (2012). Efficiency of the Stochastic Approximation Method. Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 22, No.1, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, 131-140.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2019). A note on stochastic fractional heat equation with variable coefficients. Proceedings of the 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’19), AIP Conf. Proc. 2172, Sozopol, June 7-13, 050007-1–050007-8.
 2. Japundžić M., Jočić D., Pavkov I. (2012). Application of Stochastic Control Theory to the Optimal Portfolio Selection Problem, IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, September 20-22, 85-88.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2020). A nonlinear stochastic fractional heat equation with variable thermal conductivity and multiplicative noise, International Conference Topics in Fractional Calculus andTime-frequency analysis FCTFA2020,Novi Sad, June 16 – 17, 2020.
 2. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2016). Approximate solutions of time and time-space fractional wave equations with variable coefficients, International Conference: Applications of Generalized Functions in General Relativity, Stochastics and Mechanics, Novi Sad, Branch of the Serbian Academy of Sciences and Arts and  Department of Mathematics and Informatics, 27. October -1. November..
 3. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2016). Generalized uniformly continuous solution operators and inhomogeneous fractional evolution equations  with variable coefficients, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications ICFDA16, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, July  18-20.
 4. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015). Reaction-advection-diffusion equations with space fractional derivatives and variable coefficients on infinite domain, Bulgarian-Serbian Symposium on Fractional Calculus and Applications 15, Institute of Mathematics and Informatics –Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, December 8.
 5. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015). Cauchy problem with a spatial fractional derivative operator, Pannonian Mathematical Modelling, Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Informatics, Novi Sad, April 25-28.
 6. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2014). Reaction-advection-diffusion equations with space fractional derivatives and variable coefficients on infinite domain, DANS14 – Days of Analysis in Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Informatics, Novi Sad, July 03-07.

Predavanja

  MATEMATIKA (BOL. 16)
  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)
  MATEMATIKA (BOL. 17)

Vežbe

  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)

Ispiti

  MATEMATIKA (BOL. 16)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 07)
  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 12)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  MATEMATIKA (BOL. 12)

Materijali

KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 12)
MATEMATIKA (BOL. 12)
MATEMATIKA (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 17)
MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)

Obaveštenja