Izaberite stranicu

Japundžić dr Miloš

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail milos.japundzic@gmail.com
Telefon 485-4025
Kabinet KABINET 31
Konsultacije Četvrtak 11:00-13:00

Dr Miloš Japundžić je osnovne studije završio na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu- smer profesor matematike. Na istom fakultetu 2010. godine završio magistarske studije, smer Numerička matematika, te nakon toga upisao doktorske studije matematike na Departmanu za matematiku i informatiku. Doktorsku disertaciju, pod nazivom Uopštena rešenja nekih klasa frakcionih parcijalnih diferencijalnih jednačina, odbranio je 26. decembra 2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

U toku osnovnih studija 2001. godine dobitnik je stipendije Vlade Kraljevine Norveške za izuzetan uspeh tokom studija. Kao student magistarskih studija, u periodu od 2005. do 2007. godine, bio je stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Rezultate dobijene tokom dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada izlagao je na više međunarodnih konferencija. Recenzirao je radove za nekoliko međunarodnih naučnih časopisa (Journal of Inequalities and Applications, Mathematics and Computers in Simulation, Filomat), odnosno, domaćih časopisa (Matematički vesnik, Novi Sad Journal of Mathematics). Član je Srpskog naučnog matematičkog društva.

Od 2007. godine zaposlen u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je biran u zvanja saradnika u nastavi, asistenta, odnosno, predavača. Trenutno je u zvanju profesora strukovnih studija iz uže oblasti Kvantitativna analiza, gde izvodi nastavu iz predmeta Matematika. Takođe, ima izbor u zvanje naučnog saradnika u oblasti prirodno-matematičkih nauka – matematika, na predlog Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti (M21a):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015). Reaction-Advection-Diffusion Equations with Space Fractional Derivatives and Variable Coefficients on Infinite Domain. Fractional Calculus and Applied Analysis, 18 (4), Walter de Gruyter, Berlin, pp. 911-950.

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2017). Generalized uniformly continuous solution operators and inhomogeneous fractional evolution equations with variable coefficients. Electronic Journal of Differential Equations, Texas State University, USA, Vol. 2017, No. 293, pp. 1-24.

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić (2018). Approximate solutions of time and time-space fractional wave equations with variable coefficients. Applicable Analysis, Taylor & Francis Group, UK, Vol. 97, No. 9, pp. 1565–1590.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51):

 1. Japundžić M. (2012). Efficiency of the Stochastic Approximation Method. Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 22, No.1, Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, 131-140.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2019). A note on stochastic fractional heat equation with variable coefficients. Proceedings of the 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’19), AIP Conf. Proc. 2172, Sozopol, June 7-13, 050007-1–050007-8.
 2. Japundžić M., Jočić D., Pavkov I. (2012). Application of Stochastic Control Theory to the Optimal Portfolio Selection Problem, IEEE 10th Jubilee International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, September 20-22, 85-88.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34):

 1. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2016). Approximate solutions of time and time-space fractional wave equations with variable coefficients, International Conference: Applications of Generalized Functions in General Relativity, Stochastics and Mechanics, Novi Sad, Branch of the Serbian Academy of Sciences and Arts and  Department of Mathematics and Informatics, 27. October -1. November.
 2. Japundžić M., Rajter-Ćirić  D. (2016). Fractional evolution equations with generalized operators, International Conference on Generalized Functions GF2016, Dubrovnik, Croatia, September  05-09.
 3. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2016). Generalized uniformly continuous solution operators and inhomogeneous fractional evolution equations  with variable coefficients, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications ICFDA16, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, July  18-20.
 4. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015). Reaction-advection-diffusion equations with space fractional derivatives and variable coefficients on infinite domain, Bulgarian-Serbian Symposium on Fractional Calculus and Applications 15, Institute of Mathematics and Informatics –Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, December 8.
 5. Japundžić M., Rajter-Ćirić D.  (2015). Inhomogeneous fractional evolution equations with generalized operators, Mechanics through Mathematical Modelling, Branch of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, Serbia, September 07-10.
 6. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015).  On evolution partial differential equations with fractional derivatives, 11th International Symposium on Geometric Function Theory and Applications, Ohrid, August 24-27.
 7. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2015). Cauchy problem with a spatial fractional derivative operator, Pannonian Mathematical Modelling, Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Informatics, Novi Sad, April 25-28.
 8. Japundžić M., Rajter-Ćirić D. (2014). Reaction-advection-diffusion equations with space fractional derivatives and variable coefficients on infinite domain, DANS14 – Days of Analysis in Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Mathematics and Informatics, Novi Sad, July 03-07.

Predavanja

  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 16)

Vežbe

  MATEMATIKA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)

Ispiti

  MATEMATIKA (BOL. 12)
  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 07)
  MATEMATIKA
  MATEMATIKA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 07)

Materijali

KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 12)
KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 12)
MATEMATIKA (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 17)
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)

Obaveštenja

11. marta 2020.
Prvi kolokvijum iz Matematike

Kolokvijum iz Matematike za studente koji u tekućem semestru slušaju nastavu, biće održan 18.03.2020. od 11:00, po rasporedu:

 • Amfiteatar KP – studenti čija prezimena počinju slovima  A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K
 • Učionica 14 KP – studenti čija prezimena počinju slovima L, LJ, M, N, NJ, O, P, R, S, T, Ć, U, F, H, C, Č, DŽ, Š