Izaberite stranicu

др Наталија Кековић

Звање

Професор струковних студија

E-mail natalijaborovic@yahoo.com
Кабинет КАБИНЕТ 17
Консултације Среда 12:00-14:00
Онлајн консултације
1. Боровић (Кековић), Н. (2019). Рачуноводствене основе и квалитет финансијског извештавања у јавном сектору. Финансије, 74(1-6), 53-71.
2. Боровић (Кековић), Н., и Закић, В. (2017). Састављање додатних финансијских извештаја за потребе разматрања пословног успеха субјеката јавног сектора у складу са МРС за јавни сектор. Школа бизниса, 14(1), 26-40.
3. Боровић (Кековић), Н. (2017). Специфичности пословања буџетских корисника. Финансије, 72(1-6), 19-32.
4. Новићевић, Б., и Боровић (Кековић), Н. (2016). Управљање ризиком пословања здравствених организација. Теме, 40(1), 87-102.
5. Боровић (Кековић), Н. (2015). Програмско буџетирање и систем мера перформанси јавног сектора у Србији. У: Актуелни проблеми и перспективе рачуноводства и финансија (стр. 181-205). Савез рачуновођа и ревизора Србије.

Предавања

  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)

Вежбе

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

Испити

  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
  БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)

Материјали

Обавештења