Izaberite stranicu

Bikicki dr Nataša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon 485-4040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Sreda 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 13.00-14.00
Skype natasa.bikicki

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti pod mentorstvom dr Predraga Novakova odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju  Uticaj značenja partikule prozirnih frazalnih glagola na njihovo usvajanje  pod mentorstvom dr Gordane Petričić 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Kao predstavnik novosadskih gimnazija učestvovala je na seminaru Unravelling the media, koji je održan 2001. godine u Kardifu u organizaciji Britanskog saveta čiji je član bila više godina. Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. 2010. godine izabrana je za docenta na Fakultetu za strane jezike Alfa univerziteta u Beogradu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Na Visokoj poslovnoj školi predaje engleski poslovni jezik, a u okviru Centra za strane jezike Škole vodi kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika.

Bikicki, N. (2006). Assessing Language Ability of Higher Business School Students, Škola biznisa, broj 2( 2), Viša poslovna škola, Novi Sad, 106-111.

Bikicki, N. (2006). Longman Business English Dictionary – A Review, Škola biznisa, broj 3(2), Viša poslovna škola, Novi Sad ,88-91.

Bikicki, N. (2007). Afiksacija u poslovnom engleskom jeziku, Škola biznisa 1, Visoka poslovna škola, Novi Sa,117-120.

Bikicki, N. (2007). Anglicizmi u poslovnom srpskom, Škola biznisa, broj 3, Visoka poslovna škola, Novi Sad, 108-116.

Bikicki, N. (2010). Teškoće u usvajanju nekih frazalnih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 558 – 569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku, Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjene lingvistika danas –između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad, 407 – 416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

 

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik Filozofskog fakultata u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje značenja prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1, Polovina, V. & Vučo, J.(ur.), Beograd, 532- 533.

 1. Pilipović i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.), Novi Sad, 78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8,  Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOL. 07)

  Obaveštenja

  3. decembra 2020.
  REDOVAN KOLOKVIJUM IZ PSPJ 3

  Poštovani studenti,

  Redovan kolokvijum iz Prvog stranog poslovnog jezika 3 – engleskog održaće se preko platforme Mudl 10.12.2020. godine u 19.00.

  Kolokvijum će obuhvatiti materijal iz prvih 6 tema.

  26. novembra 2020.
  REDOVAN KOLOKVIJUM ZA STUDENTE 3. GODINE

  Poštovani studenti,

  Redovan kolokvijum iz PSPS 3 održaće se u četvrtak 10. 12. 2020. od 17.30. Raspored po grupama će biti objavljen naknadno.

  Ukoliko imate nastavu u ovom terminu ili već neki drugi zakazan kolokvijum,  odredićemo drugi termin.

  MOLIM VAS DA MI PREDSTAVNICI SVAKOG SMERA ŠTO PRE JAVE DA LI VAM POPODNEVNI TERMIN ODGOVARA.

  Hvala vam.

  26. novembra 2020.
  Prijava za popravne kolokvijume

  Poštovani studenti,

  Ukoliko želite da polažete popravni kolokvijum u ispitnom roku, molim vas da se upišete u tabelu koja se nalazi na linku koleginice Verežan.

  Ovaj način prijave važi za svaki ispitni rok.

  25. novembra 2020.
  Nastava 26.11.2020.

  S obzirom na to da je odložen kolokvijum koji je trebalo da se održi u vreme nastave, časovi  će se 26.11.2020. održati po rasporedu.

  25. novembra 2020.
  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 3. GODINE

  Redovan kolokvijum zakazan za sutra 26.11. 2020. odlaže se za dve nedelje.

  O tačnom terminu polaganja bićete naknadno obavešteni.

  Molim vas da redovno pratite obaveštenja na sajtu Škole i moj link.

  16. novembra 2020.
  REDOVAN KOLOKVIJUM ZA STUDENTE PRVE GODINE

  Redovan kolokvijum ( za studente koji u ovom semestru pohađaju nastavu ) iz Prvog stranog poslovnog jezika 1 – engleskog, održaće se

  17.11. 2020. u prostorijama Škole prema rasporedu objavljenom u poruci na platformi Moodle.

  3. oktobra 2020.
  Rezultati ispita 1.10.20.

  Poštovani studenti,

  Najpre, ponovo vas molim pri pisanju mejla naznačite o kom predmetu pišete (PSPJ1,2,3, DS ili Poslovni engleski) i navedete svoje podatke (Ime prezime i broj indeksa), jer ne mogu otvarati sve tabele , kako bih vas pronašla. Molim vas i da kada dobijete bilo kakvo obaveštenje, skrolujete i čitate do kraja kako ne biste postavljali pitanja na informacije već date u obaveštenju.

  Rezultati su uneseni u tabele na istim linkovima kao do sada.

  Predispitni bodovi su stalno dostupni. Studenti kojima nedostaju bodovi imali su prilike da ih skupe do ispita, te svi studenti koji nemaju predispitne bodove, nisu položili ispit. Naknadno skupljanje bodova (predispitnih ili ispitnih) nije moguće.

  Ocenu možete upisati u vreme bilo kojih konsultacija u toku semestra sredom od 12-14.

  Uvid u radove je ove srede  7.10.20.od 12-13.

  Studenti koji su položili ispit po starom programu:

  Milan Ćeran (TU3) 30 ali NEMA PREDISPITNE!

  Dangubić Tamara (TR 3) 77 (8)

  Ikač Žaklina (TR 3) 72(8)

  Tešić Dragana (DS) 68 (7)

  Kovačić Miloš (PS 2) 54 (6)

   

  16. septembra 2020.
  OBAVEŠTENJE U VEZI SA ISPITOM I UPISOM OCENA

  Bodove morate da ostvarite na ispitu, i ne možete ih naknadno  skupljati.

  Ponavljam, ukoliko ste položili ispit, ocena koja stoji u tabeli biće automatski unesena u zapisnik, te ne morate dolaziti kako ne biste stvarali gužvu zbog trenutne situacije.

  Studenti koji nemaju predispitne bodove, moraju da ih naknado prikupe, a zatim da ponovo prijave ispit.

  Kao što smo rekle na početku ispita u nedelju 13.9.2020., ocenu možete upisati u vreme bilo kojih konsultacija u toku semestra.

  Ukoliko dođe do promene termina konsultacija po početku nastave, nov termin biće objavljen na sajtu Škole.

  15. septembra 2020.
  REZULTATI ISPITA 13.9.2020.

  Rezultati ispita 13.9.2020.

  PSPJ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

  PSPJ2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  PSPJ 3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

  DSPJ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VBfrGQQri7a4Az5-xPonNF2kJUvN06O5_ZKRRFHwJo/edit?usp=sharing

  DRAGANA TEŠIĆ I DORĐE JOVANOVIĆ radili su neodgovarajući test (po novom programu ), te mogu doću u četvrtak 17.9.20. u 12.00 ukoliko žele da urade test po starom programu.

  Ispit po programu do 2017 niko nije položio.

  USMENI ISPIT  za studente koji su u prethodnom roku položili pismeni, ali ne i usmeni ispit, kao i za studenta masterskih studija održaće se  u četvrtak  17.9.20.u 12.00 u kabinetu 27 na Limanu.

  Podsećam da će u zapisnik biti uneta ocena koja se nalazi u tabeli. Studenti mogu doći na uvid u svoj rad u četvrtak 17.9.2020. od 13.00 do 14.00.  Obratiti se portiru ukoliko  nismo u kabinetu 27. 

   

   

   

   

   

  10. septembra 2020.
  VAŽNO OBAVEŠTENJE

  Poštovani studenti,

  Zbog epidemiološke situacije, počevši od 13. oktobra usmeni ispit polagaće se u okviru pismenog ispita.

  Svim studentima biće zaključena ocena na osnovu  stečenih predispitnih bodova i bodova na ispitu i direktno unesena u zapisnik.

  Za studente koji nisu zadovoljni ocenom i žele da ponove ispit, rok za poništavanje ispita je 72 sata po objavljivanju rezultata u studentskoj službi Škole.

  SAMO U OVOM ROKU biće posebno organizovan usmeni ispit za studente koji su u prethodnom roku položili pismeni ispit, ali nisu polagali usmeni deo ispita.

  Termin za usmeni ispit biće objavljen naknadno.