Izaberite stranicu

dr Nataša Bikicki

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon +381214854040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Sreda 12:00 - 14:00
Onlajn konsultacije Sreda 12.00 -13.00
Skype natasa.bikicki

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju Uticaj značenja partikule prozirnih fraznih glagola na njihovo usvajanje 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu.Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika.

Bikicki, N. (2010).  Teškoće u usvajanju nekih fraznih glagola. Nastava i vaspitanje 4. Pedagoško društvo Srbije. Beograd, 558-569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku. Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije. Novi Sad, 407-416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara. Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.) , Tematski zbornika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jerković (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola. Nastava i vaspitanje 4. Pedagoško društvo Srbije, Beograd,  718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1. Polovina, V. i J. Vučo (ur.), Beograd,  532- 533.

Pilipović, V. i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta. Afektivna dimenzije u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur. ), Novi Sad,   78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8. Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)

  Materijali

  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)

  Obaveštenja

  4. decembra 2022.
  REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 2.12.22.

  Poštovani studenti,

  Rezultate ispita održanog 2.12.22.možete naći na dosadašnjim linkovima. Usmeni ispit i uvid u radove održaće se u sredu, 7.12.22.  u 11.45 na Limanu, kabinet 27.

  Ispit su položili još;

  Žigić Tanja 830/05 – 22

  i kolokvijum: Vojinović Nikolina 158/13 FR,  EPJ 1 (10) i EPJ 2 (16). Nema ništa u dosadašnjim tabelama.

   

   

  7. oktobra 2022.
  Nastava za studente prve godine

  Nastava iz PSPJ 1 od 10.10. 22. održavaće se u prostorijama Škole u Kralja Petra.

  30. septembra 2022.
  REZULTATI ISPITA 30.9.22.

  Poštovani studenti,

  Rezultate možete videti na postojećim linkovima.

  Usmeni ispit i uvid u radove održaće se 3.10.22. u 12.00 u kabinetu 27 na Limanu.

  Ukoliko se ne javite u ovom terminu biće vam upisana ocena ubeležena u tabeli. Studenti koji nemaju minimum 51 bod moraju polagati usmeni ispit,

  ili ponoviti pismeni ispit u narednom roku.

  N.B.

  20. septembra 2022.
  REZULTATI ISPITA ODRAŽANOG 20.9.22.

  Poštovani studenti,

  Rezultate iispita i kolokvijuma možete naći u tabelama na dosadašnjim linkovima.

  Usmeni ispit održaće se u četvrtak 22.9.22. u 11.00 u kabinetu 27 na Limanu. 

  N.B.

  11. marta 2022.
  LINKOVI ZA PREGLED REZULTATA

  Poštovani studenti,

  Vaše rezultate (predispitne bodove, rezultate kolokvijuma i ispita) možete uvek pogledati na sledećim linkovima:

  PSPJ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

  PSPJ 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  PSPJ 3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

  DSPJ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK – MASTER https://docs.google.com/spreadsheets/d/125HtESaidsHH9TvHNM4ytSRB2WyiC7QL/edit?usp=sharing&ouid=116413210767661353234&rtpof=true&sd=true