Izaberite stranicu

dr Nataša Bikicki

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail natasa.bikicki@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Utorak 12.00 -14.00
Skype natasa.bikicki

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju Uticaj značenja partikule prozirnih fraznih glagola na njihovo usvajanje 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu.Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu.

U zvanje profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Poslovni jezik – engleski izabrana je 12.12.2013. godine na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema prarmatici. Metodički vidici, 8, 211-232. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.

Bikicki, N. (2020). Uticaj srpskih prevodnih ekvivalenata na uočavanje i kratkoročnu retenciju engleskih kolokacija. Metodički vidici, 11, 91-109. https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.

Bikicki, N., Verežan, T., i Kojčić, I. (2022). Interkulturne komunikativne kompetencije u savremenom poslovnom okruženju i učenje poslovnog engleskog jezika. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 22). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Bikicki, N., Verežan, T., i Kojčić, I. (2022). Poslovni engleski jezik i savremeno poslovno okruženje: izazovi za zaposlene. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 26 ). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Verežan, T., i Bikicki, N. (2022). Specifičnosti poslovnog engleskog jezika i uključivanje mladih u poslovne procese Evropske unije. U: N. Papić-Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 4). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Bikicki, N., & Verežan, T. (2022). Common European Framework of Reference for Languages and Teaching Languages for Business. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries – Trade and Investment Relations (pp. 189-192). Novi Sad School of Business.

Bikicki, N., i Verežan, T.(2022). Faktori koji utiču na opredeljenje studenata za kombinovanu ili onlajn nastavu poslovnog engleskog jezika, njihove strategije i postignuće na ispitnom testu. Metodički vidici, 13, 99-117. https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)

  Materijali

  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)

  Obaveštenja

  25. septembra 2023.
  Usmeni ispit 26.9.23.

  Poštovani studenti,

  Usmeni ispit održaće se u utorak 26.9.23. u 12.00 u kabinetu 27 na Limanu.

  11. marta 2022.
  LINKOVI ZA PREGLED REZULTATA

  Poštovani studenti,

  Vaše rezultate (predispitne bodove, rezultate kolokvijuma i ispita) možete uvek pogledati na sledećim linkovima:

  PSPJ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

  PSPJ 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  PSPJ 3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

  DSPJ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK – MASTER https://docs.google.com/spreadsheets/d/125HtESaidsHH9TvHNM4ytSRB2WyiC7QL/edit?usp=sharing&ouid=116413210767661353234&rtpof=true&sd=true