Izaberite stranicu

др Наташа Папић Благојевић

Звање

Професор струковних студија

E-mail npapic.blagojevic@vps.ns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 43
Консултације Четвртак 11:15-13:15
Онлајн консултације Четвртак 11.30-12.30
https://us06web.zoom.us/j/82317644588?pwd=xQxjspHJzCvxuSLMF19e0aTYx5AeDX.1

Наташа Папић-Благојевић запослена је на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду од 16. маја 2005. године, прво као сарадник у настави на предметима Пословна статистика и Kвантитативни методи у пословном одлучивању, а од 25. новембра 2010. године као предавач на предметима Kвантитативни методи у пословном одлучивању и Актуарство. У звање професора струковних студија за ужу област Kвантитативна анализа изабрана је 14.07.2016. године. Наставу изводи на основним струковним студијама на предметима Пословна статистика и Финансијска и актуарска математика, а на мастер струковним студијама на предмету Примена статистичких модела у пословању.

Сфера научног и истраживачког интересовања усмерена је на области економске статистике, високог образовања и примене статистичких модела у економским истраживањима у оквиру којих је објавила преко 70 научних и стручних радова на конференцијама и у часописима националног и међународног значаја.

Члан је пројектног тима Erasmus+ Jean Monnet модула „The European Union Trade and Investment Module (EU TRaIN)“, координатор je Erasmus+ Jean Monnet пројекта „Introduction to EU – Education for secondary schools (INEES)“ и члан је пројектног тима Erasmus+ KA2 пројекта „Professional Development of Vocational Education Teachers in Russia and Serbia with European Practices (PRO-VET)“. Учествовала је као координатор и истраживач у реализацији неколико развојно-истраживачких пројекта, као и у Темпус пројекту.

У звање научног сарадника изабрана је 2018. године на Институту за економику пољопривреде Београд по одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Члан је Статистичког друштва Србије – Kлуб статистичара Војводине. Аутор је уџбеника Финансијска математика и обрачун тарифа у осигурању живота (2023) и коаутор уџбеника Kвантитативне методе (2013). Аутор је скрипте Финансијска и актуарска математика (2021).

 1. Živkov, D., Đurašković, J., & Papić-Blagojević, N. (2020). Multiscale oil-stocks dynamics: the case of Višegrad group and Russia. Economic Research, 33(1), 87-106.  https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1708772 (M21)
 2. Damnjanović, J., Papić-Blagojević, N., & Živkov, D. (2022). Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 72(1), 50-70. https://doi.org/10.32065/CJEF.2022.01.03 (M23)
 3. Papić-Blagojević, N., Vujko, A., & Gajić, T. (2016). Comparative analysis of exponential smoothing models to tourists’ arrivals in Serbia. Economics of Agriculture, 63(3), 835-845. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1603835P (M24)
 4. Papić-Blagojević, N., Vukadinović, M., & Jovičić Vuković, A. (2022). Factor Structure of the Effectiveness of the Teaching Process in Higher Education Institutions – The Perception of Students. Economics – Theory and Practice, 15(3), 1-12. (M51)
 5. Račić, Ž., Papić-Blagojević, N., & Komnenić, B. (2022). Application of panel regression models in identifying profitability factors of banks as financial institutions. In G. Nikolić (Ed.), PILC 2022 – PAR International Leadership Conference: Strategic Leadership (pp. 66-75). PAR University College. (M33)
 6. Grabinska, E., & Papić-Blagojević, N. (2017). Methods of divergence and convergence analysis illustrated with examples of selected demographic and economic features. In B. Krstić (Ed.), Improving Micro and Macro competitiveness: Problems and possible solutions (pp. 106-134). University of Niš, Faculty of Economics. (M14)
 7. Živkov, D., Kovačević, J., & Papić-Blagojević, N. (2020). Measuring the effects of inflation and inflation uncertainty on output growth in the central and eastern European countries. Baltic Journal of Economics, 20(2), 218-242. https://doi.org/10.1080/1406099X.2020.1846877 (M22)
 8. Vukadinović, M., Papić-Blagojević, N., & Jovičić Vuković, A. (2022). The effect of demographic variables on the assessment of cooperation and objectivity in the teaching process of higher education institutions. CADMO, 2/2022, 72-84. DOI: 10.3280/CAD2022-002005 (М23)
 9. Papić-Blagojević, N., & Račić, Ž. (2022). The Importance and Role of the Actuary in Preventing Fraud in Insurance. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 49-50). Novi Sad School of Business. (М34)
 10. Papić-Blagojević, N., i Milić, D. (2022). Aktuarski rizici obračuna premije na savremenom tržištu osiguranja. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 13-14). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu. (М64)

Предавања

  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)

Вежбе

  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Испити

  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (БОЛ. 07 - СС)
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА
  АКТУАРСТВО (БОЛ. 07)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
  ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
  АКТУАРСТВО (БОЛ. 12)

Материјали

АКТУАРСТВО (БОЛ. 07)
АКТУАРСТВО (БОЛ. 12)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 12)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (BOL. 16)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 07)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 12)
КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ У ПОСЛОВНОМ ОДЛУЧИВАЊУ (БОЛ. 16)
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 17)
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (БОЛ. 20 ДЛС)
ПОСЛОВНА СТАТИСТИКА (ПРЕ БОЛ.)
ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)

Обавештења