Izaberite stranicu

др Наташа Павловић

Звање

Професор струковних студија

E-mail natasa.pavlovicvps@gmail.com
Телефон 485-4035
Кабинет КАБИНЕТ 6
Консултације Петак 10:30-12:30
Онлајн консултације Уторак 17-18.30
https://us05web.zoom.us/j/6562001457?pwd=d200aUhMemJEUnIzN3JycmZsd0xidz09

Наташа Павловић рођена је 27.08.1978. године у Зрењанину. Дипломирала је на Природно-математичком факултету, смер дипломирани географ – туризмолог, 2002. године одбранивши тему под називом„Могућност туристичког активирања бечејских салаша“. Након завршених основних студија уписује се на последипломске студије на Економском факултету у Суботици, смер менаџмент у услужном бизнису. Магистарску тезу под називом „Менаџмент малопродајног пакета понуде у функцији развоја туризма“ одбранила је 2010. године и стекла звање магистра економских наука. Дисертацију под насловом „Примена концепта маркетинга тоталног односа у пословању малих и средњих туристичких предузећа у Војводини“, коју је одбранила 2015. године.

Од октобра 2003. године запослена је у Туристичкој организацији Војводине , а именована за директора ове институције је током 2016. године. Осим послова маркетинга активно је учествовала у изради и реализацији домаћих и међународних пројеката из области туризма, економије и особа са инвалидитетом и деце ометене у развоју. Током свог рада и студија стручно се усавршавала и стекла више сертификата. Као аутор и коаутор објавила је преко 20 радова у националим и међународним часописима и конференцијама, везаних за област туризма и економије. Говори енглески и италијански језик. Мајка је једне ћерке.

 1. Mirović, V., Kalaš, B., & Pavlović, N. (2021). Is the Tourism-Led Growth Hypothesis Valid for Višegrad Group Countries? In V. Bevanda & S. Štetić (Eds). 6th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (pp.35-49). Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan. https://doi.org/10.31410/tmt.2021-2022.35
 2. Kalaš, B., Mirović, V., & Pavlović, N. (2019). Profitability determinants of hotel industry in AP Vojvodina, In V.Bevanda & S. Štetić, 4th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era. (pp. 47-62). Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan. https://doi.org/10.31410/tmt.2019.47
 3. Mirović, V., Kalaš, B., & Pavlović, N. (2020). An empirical analysis of relationship between tourism and economic growth: Panel evidence from Western Balkan countries. In V. Bevanda & S.Štetić (Ed.) 5th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era (pp. 39-51). Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan. http/doi.org.10.31410/tmt.2020.39
 4. Grljević, O., Bošnjak, S., Pavlićević, V., & Pavlović, N. (2019). Analysis Of Public Stance On Tourism Destinations In Srem/Srijem Region. Modern Management Tools And Economy Of Tourism Sector In Present Era. Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era. http/doi.org.10.31410/tmt.2019.267
 5. Pavlović, N., & Đeri, L. (2016). The importance of operations of tourism SME’s for regional development of Vojvodina.In D. Cvijanović et al (Eds). Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja-TISC, Vol. 1, No. 2 (pp. 169-186). Faculty of hotel management and tourism in Vrnjačka Banja.
 6. Bjeljac, Ž., Ćurčić, N., Poleksić, S., & Pavlović, N. (2017). Economic Activities In The National Park Of Fruška Gora (Serbia) Vs Sustainable Tourism. Case Study Ledinci Artificial Lake. Teoriя i praktika garmonizacii vzaimodeйstviя prirod ыh, socialьnыh I proizvodstvennыh sistem regiona (pp. 471-476). Theory and practice and harmonization interactions of natural, social and production in regionsAt: University of Mordovia, Saransk, Russia.
 7. Павловић, Т., и Ковачевић Берлековић, Б. (2018). Туризам као покретач развоја руралних простора – студија случаја Југоисточне Бачке, Школа Бизниса, 15(1), 105-122.
 8. Kovačević Berleković, B., Pavlović, N., & Bošković, T. (2018). Child and youth tourism in function of rural development: a case study of southeast Bačka region. In S. Vićić (ed), Hotelplan 2018: Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and competitiveness (pp. 623-631). The College of Hotel Management Beograd.
 9. Gašević, D., & Pavlović, N. (2022). Measures for the recovery of the domestic tourism sector during the pandemic of the virus Covid-19. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 59-60). Novi Sad School of Business.
 10. Павловић, Н., Мировић, В., и Калаш, Б. (2022). Ликвидност и профитабилност винарија у одабраним општинама АП Војводине, Трендови у пословању, 10(2), 74-82.

 

Предавања

  МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)

Вежбе

  Испити

   ОСНОВИ ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
   МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (ПРЕ БОЛ.)
   МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 17)

  Материјали

  МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)

  Обавештења

  29. јануар 2024.
  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА ИЗ МАРКЕТИНГА У ТУРИЗМУ

  Поштовани студенти,

  Резултати колоквијума и испита из предмета Маркетинг у туризму, одржаног 23.01.2024. године су следећи:

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 23.01.2024. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Стојановић Бојан 2022/002069 0 бодова
  2. Јанков Тијана 2019/002072 25 бодова
  ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Николић Теодора 2020/002092 5 (пет)
  2. Божић Лана 2021/002067 73-8 (осам)

  Резултате из предмета Менаџмент туристичке дестинације објавиће асистенткиња Радосављевић на платформи.

  проф. др Наташа Павловић

  2. октобар 2023.
  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА 29.09.2023.

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 29.09.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Гњатић Неда 2020/002054 71-8(осам)
  2. Гићанов Анђела 2020/002025 57-6 (шест)
  3. Радујко Анђела 2020/002079 81-9 (девет)
   
  ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Бајагић Стефан 2021/002042 74-8(осам)
  2. Јокановић Саво 2021/002073 51-6 (шест)
  3. Шкорић Тамара 2021/002054 74-8(осам)

  25. септембар 2023.
  РЕЗУЛТАТИ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 22.09.2023.

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 22.09.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Узелац Лазар 2021/002075 18 бодова
  2. Јокановић Саво 2021/002073 18 бодова
  3. Бајагић Стефан 2021/002042 26 бодова
  4. Гагић Виолета 2020/002049 26 бодова
  5. Дешић Бранислав 2021/002010 18 бодова
  6. Шкорић Тамара 2021/002054 18 бодова
   
  ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Сикирица Душка 2020/002022 88-9 (девет)
  2. Узелац Лазар 2021/002075 51-6 (шест)
  3. Пошарац Милица 2021/002026 74-8 (осам)
  4. Павловић Данило 2020/002057 74-8 (осам)
  5. Арсић Анастасија 2020/002024 5 (пет)
  6. Маравић Лара 2021/002074 81-9 (девет)
  7. Бајагић Стефан 2021/002042 5 (пет)
  8. Дешић Бранислав 2021/002010 52-6(шест)
  9. Керкез Страхиња 2021/002027 55-6(шест)
  10. Растовић Кристина 2021/002038 65-7(седам)
  11. Бурић Јелена 2019/002069 68-7(седам)

  25. септембар 2023.
  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МТД 22.09.2023.

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 22.09.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Гњатић Неда 2020/002054 18 бодова (ПИ бодови 18)
  2. Гићанов Анђела 2020/002025 19 бодова (ПИ бодови 19)
  3. Радујко Анђела 2020/002079 26 бодова (услов за испит)
   
  ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Стојановић Јована 2019/002077 60 бодова-6 (шест)
  2. Гићанов Анђела 2020/002025 5 (пет)

  9. септембар 2023.
  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МТД 08.09.2023.

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 08.09.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Арсић Милана 2017/002087 23 бода (ПП бодови 28)
   
  ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Максић Николина 2020/002046 81-9 (девет)
  2. Ћировић Лука 2020/002076 61-7 (седам)
  3. Стојановић Јована 2019/002077 5 (пет)

  22. мај 2023.
  Резултати колоквијума и испита Маркетинг у туризму и Менаџмент туристичке дестинације

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 15.05.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Ристић Ксенија 2020/002010 24 бода
  2. Николић Теодора 2020/002092 23 бода
  3. Ђорђевић Михајло 2020/002019 28 бодова
   
  ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Асановић Михајло 2020/002022 81-9 (девет)
  2. Ђурђевић Јелена 2020/002031 61-7 (седам)
  3. Јовановић Тамара 2020/002088 88-9 (девет)
  4. Павловић Данило 2020/002017 94-10 (десет)
  5. Стојановић Јована 2019/002077 5 (пет)

  24. април 2023.
  Predavanje iz Marketinga u turizmu odloženo

  Poštovani studenti,

  Dana 24.04.2023. godine neće biti predavanja iz predmeta Marketing u turizmu. Na sledećem predavanju biće održane dve oblasti, a na Moodle platformi će biti otključane naredne lekcije.

  prof. dr Nataša Pavlović

  6. април 2023.
  Резултати колоквијума и испита из Маркетинга у туризму и Менаџмента туристичке дестинације

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 03.04.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Асановић Михајло 2020/002022 25 бодова
  ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Лучић Милан 2020/002011 72-8 (осам)
  2. Пјевчевић Јована 2020/002054 83-9 (девет)
  3. Рашовић Миа 2020/002003 68-7 (седам)
  4. Савић Зорана 2020/002057 91-10 (десет)

  5. март 2023.
  Одложено предавање из Маркетинга у туризму на дан 06.03.2023. године

  У понедељак 06.03.2023. године неће бити одржано предавање из предмета Маркетинг у туризму.

  проф. др Наташа Павловић

  27. фебруар 2023.
  Резултати колоквијума и испита на дан 27.02.2023. године

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 27.02.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Гагић Виолета 2020/002049 0 бодова
  2. Николић Теодора 2020/002092 0 бодова
  ИСПИТ МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
  1. Родић Анђела 2020/002087 5 (пет)
  2. Мајкић Невена 2020/002030 5 (пет)
  КОЛОКВИЈУМ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Јаначковић Викторија 2020/002060 30 бодова
  ИСПИТ МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
  1. Јанковић Гордана 2020/002085 73-8 (осам)
  2. Лучић Милан 2020/002011 5 (пет)
  3. Пјевчевић Јована 2020/002054 5 (пет)
  4. Ђурђевић Јелена 2020/002031 5 (пет)
  5. Јовановић Тамара 2020/002088 5 (пет)
  6. Герић Дариа 2020/002009 81-9 (девет)
  7. Јаначковић Викторија 2020/002060 98-10 (десет)
  8. Остојић Теодора 2020/002050 83-9 (девет)
  9. Сабадош Сања 2020/002069 71-8 (осам)
  10. Асановић Михајло 2020/002022 5 (пет)

  19. фебруар 2023.
  Odlaganje predavanja 20.02.2023. godine Marketing u turizmu

  Poštovani studenti,

  U ponedeljak 20.02.2023. godine neće biti održana predavanja iz Marketinga u turizmu. Naredni ponedeljak 27.02.2023. godine biće održana predavanja po planu nastave.

  prof. dr Nataša Pavlović

  9. фебруар 2023.
  Резултати колоквијума и испита Менаџмент туристичке дестинације

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА 08.02.2023. ГОДИНЕ
  Р.Б Презиме Име Бр. Индекса Бодови-Оцена
  КОЛОКВИЈУМ
  1. Ђурђевић Јелена 2020/002031 28
  2. Јовановић Тамара 2020/002088 29
  3. Сенић Николина 2019/002107 28
  4. Пјевчевић Јована 2020/002054 20
  5. Остојић Теодора 2020/002050 19
  6. Тадић Павле 2020/002034 28
  ИСПИТ
           
  1.       Арсић Анастасија 2020/002024 81-9
  2.       Бабовић Данило 2020/002075 61-7
  3.       Биорац Душанка 2020/002055 81-9
  4.      Бојић Анђела 2020/002027 91-10
  5.       Вантук Ања 2020/002001 71-8
  6.      Векић Мартина 2020/002083 62-7
  7.       Вучетић Александра 2020/002023 51-6
  8.      Вучуревић Лука 2019/002064 71-8
  9.      Гавриловић Теодора 2020/002033 91-10
  10.    Гагић Јелена 2020/002002 91-10
  11.     Гагић Виолета 2020/002049 81-9
  12.    Гагић Марина 2020/002090 81-9
  13.    Гићанов Анђела 2020/002025 0
  14.    Ђокић Ема 2020/002091 91-10
  15.    Ђорђевић Михајло 2020/002019 83-9
  16.    Иванковић Ана 2020/002051 81-9
  17.    Јагодић Станко 2020/002089 81-9
  18.    Јаковљевић Душан 2020/002036 61-7
  19.    Јањић Јелена 2020/002063 83-9
  20.   Јовановић Тамара 2020/002088 5
  21.    Јовановић Сергеј 2020/002093 61-7
  22.   Лукач Андреа 2020/002063 0
  23.   Максић Николина 2020/002046 5
  24.   Милосављевић Никола 2020/002005 62-7
  25.    Мојсовски Тамара 2020/002007 66-7
  26.   Николић Теодора 2020/002092 81-9
  27.    Обрадовић Милица 2020/002032 71-8
  28.   Пајић Елена 2020/002048 83-9
  29.   Пејак Миљана 2019/002110 5
  30.   Пјевчевић Јована 2020/002054 0
  31.    Плавшић Јована 2019/002065 56-6
  32.   Рашовић Миа 2020/002003 0
  33.   Родић Анђела 2020/002087 61-7
  34.   Сабадош Сања 2020/002069 0
  35.    Сенић Николина 2019/002107 76-8
  36.   Стојановић Јована 2019/002077 5
  37.    Тадић Павле 2020/002034 51-6
  38.   Ћировић Лука 2020/002076 0
  39.   Цветановски Илија 2020/002021 82-9

  20. јануар 2023.
  Предиспитни бодови МТД

  Андрић Андреја 2019/002013 0
  Вантук Ања 2020/002001 42
  Гагић Јелена 2020/002002 45
  Рашовић Миа 2020/002003 19
  Милосављевић Никола 2020/002005 30
  Мојсовски Тамара 2020/002007 38
  Герић Дариа 2020/002009 40
  Лучић Милан 2020/002011 34
  Павловић Данило 2020/002017 38
  Ђорђевић Михајло 2020/002019 42
  Цветановски Илија 2020/002021 36
  Асановић Михајло 2020/002022 17
  Вучетић Александра 2020/002023 22
  Арсић Анастасија 2020/002024 45
  Гићанов Анђела 2020/002025 0
  Бојић Анђела 2020/002027 40
  Симић Соња 2020/002028 0
  Лолић Ања 2020/002029 0
  Мајкић Невена 2020/002030 16
  Ђурђевић Јелена 2020/002031 0
  Обрадовић Милица 2020/002032 31
  Гавриловић Теодора 2020/002033 45
  Тадић Павле 2020/002034 19
  Јаковљевић Душан 2020/002036 28
  Новаковић Ивана 2020/002040 0
  Максић Николина 2020/002046 32
  Пајић Елена 2020/002048 40
  Гагић Виолета 2020/002049 30
  Остојић Теодора 2020/002050 15
  Иванковић Ана 2020/002051 28
  Пјевчевић Јована 2020/002054 0
  Биорац Душанка 2020/002055 39
  Савић Зорана 2020/002057 36
  Гњатић Неда 2020/002059 0
  Јаначковић Викторија 2020/002060 15
  Авазовић Марија 2020/002061 30
  Јањић Јелена 2020/002063 26
  Сабадош Сања 2020/002069 43
  Бабовић Данило 2020/002075 28
  Ћировић Лука 2020/002076 20
  Радујко Анђела 2020/002078 0
  Мандић Катарина 2020/002079 0
  Векић Мартина 2020/002083 29
  Јанковић Гордана 2020/002085 28
  Родић Анђела 2020/002087 33
  Јовановић Тамара 2020/002088 5
  Јагодић Станко 2020/002089 35
  Гагић Марина 2020/002090 35
  Ђокић Ема 2020/002091 43
  Николић Теодора 2020/002092 36
  Јовановић Сергеј 2020/002093 28

  На испит могу изаћи студенти који имају минимално 28 предисипитних бодова, у које је укључен број бодова освојених на колоквијуму.

   

  4. децембар 2022.
  Предавање и вежбе 05.12.2022. године

  Поштовани студенти,

  дана 5.12.2022. године предавања и вежбе из предмета Менаџмент туристичке дестинације биће одржани у 14.00 у учионици број 13.

  проф. др Наташа Павловић

  29. новембар 2022.
  Обавештење о резултатима колоквијума одржаног дана 28.11.2022. године

  Поштовани студенти,

  резултати колоквијума из предмета Менаџмент туристичке дестинације, одржаног дана 28.11.2022. године су следећи:

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 28.11.2022. ГОДИНЕ
  Редни број Презиме Име Број индекса Број бодова
  1. Вантук Ања 2020/002001 22
  2. Гагић Јелена 2020/002002 25
  3. Рашовић Миа 2020/002003 19
  4. Милосављевић Никола 2020/002005 25
  5. Мојсовски Тамара 2020/002007 21
  6. Герић Дариа 2020/002009 25
  7. Лучић Милан 2020/002011 19
  8. Павловић Данило 2020/002017 23
  9. Ђорђевић Михајло 2020/002019 22
  10. Цветановски Илија 2020/002021 26
  11. Асановић Михајло 2020/002022 17
  12. Вучетић Александра 2020/002023 22
  13. Арсић Анастасија 2020/002024 30
  14. Гићанов Анђела 2020/002025 13
  15. Бојић Анђела 2020/002027 20
  16. Мајкић Невена 2020/002030 16
  17. Ђурђевић Јелена 2020/002031 12
  18. Обрадовић Милица 2020/002032 26
  19. Гавриловић Теодора 2020/002033 26
  20. Тадић Павле 2020/002034 19
  21. Јаковљевић Душан 2020/002036 23
  22. Максић Николина 2020/002046 27
  23. Пајић Елена 2020/002048 25
  24. Гагић Виолета 2020/002049 25
  25. Иванковић Ана 2020/002051 23
  26. Биорац Душанка 2020/002055 24
  27. Савић Зорана 2020/002057 21
  28. Гњатић Неда 2020/002059 11
  29. Авазовић Марија 2020/002061 25
  30. Јањић Јелена 2020/002063 21
  31. Сабадош Сања 2020/002069 28
  32. Бабовић Данило 2020/002075 23
  33. Ћировић Лука 2020/002076 20
  34. Векић Мартина 2020/002083 24
  35. Јанковић Гордана 2020/002085 23
  36. Родић Анђела 2020/002087 28
  37. Јагодић Станко 2020/002089 20
  38. Гагић Марина 2020/002090 18
  39. Ђокић Ема 2020/002091 28
  40. Николић Теодора 2020/002092 21
  41. Јовановић Сергеј 2020/002093 28

   

  6. новембар 2022.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О КОЛОКВИЈУМУ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

  Поштовани студенти,

  у договору са вама колоквијум из предмета Менаџмент туристичке дестинације биће одржан 28.11.2022. године са почетком у 16.00 у учионици број 13.

  Срдачно,

  проф. др Наташа Павловић

  6. новембар 2022.
  ОВАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИМА

  Обавештавају се студенти који до сада нису прикупили потписе да то могу учинити искључиво понедељком у термину од 15.50-17.30 код проф. др Наташе Павловић. Наћи ћете ме у учионици бр.13 или кабинету бр. 6.

  Срдачно,

  проф. др Наташа Павловић

   

  23. октобар 2022.
  Одлагање наставе из предмета Менаџмент туристичке дестинације

  Обавештавају се студенти треће године да настава (предавања и вежбе) из предмета Менаџмент туристичке дестинације, код проф.др Наташе Павловић, неће бити одржана у понедељак 24.10.2022. године. Сви материјали биће постављени на Моодле платформу на време.

  3. октобар 2022.
  Резултати испита Маркетинг у туризму 30.09.2022. године

  Студенти који су положили испит из предмета Маркетинг у туризму дана 30.09.2022. године су:

  1. Грбић Исидора 51 бод (6)
  2. Ђурђевић Јелена 52 бода (6)
  3. Петровић Драгана 54 бода (6)
  4. Савић Исидора 81 бод (9)
  5. Симић Соња 59 бодова (6)

  3. октобар 2022.
  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА-МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 30.09.2022.

  Уна Лучић, положила испит 71 бодова – 8 (осам)

  Јована Јовановић, положила испит 87 бодова – 9 (девет)

  Лаура Карман, положила испит 57 бодова – 6 (шест)

  Александра Жила, , положила испит 80 бодова – 8 (осам)

  Слободан Петровић, положио испит 65 бодова – 7 (седам)

  Јована Стојановић, није положила испит

  22. септембар 2022.
  Упис оцена и потписи 23.09.2022. године

  У петак  23.09.2022. године биће упис оцена из предмета Маркетинг у туризму и Менаџмент туристичке дестинације, као и подела потписа у периоду од 14.00-14.30.

  Проф. др Наташа Павловић

   

  16. септембар 2022.
  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 16.09.2022. ГОДИНЕ

  ИМЕ ПРЕЗИМЕ ПРИСУСТВО КОЛОКВИЈУМ СЕМИНАРСКИ ИСПИТ УКУПНО OЦЕНА
  Јелена Јањић 5 29 5 49 88 9
  Соња Симић 5 21 5 20  
  Анђела Гићанов 5 24 10 32 71 8
  Невена Мајкић 5 22 4  
  Јелена Ђурђевић 5 19 0  
  Анастасија Арсић 5 18 0 0  
  Неда Гњатић 5 22 0 38 65 7  
  Сергеј Јовановић 5 20 0 29 54 6  
  Анђела Радујко 5 28 0 45 78 8  
  Тамара Јовановић 5 25 10 55 95 10  

  16. септембар 2022.
  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА МТД 16.09.2022. ГОДИНЕ

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА-МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 16.09.2022.

  Уна Лучић, положила колоквијум 27 бодова

  Лаура Карман, положила колоквијум 29 бодова

  Александра Жила, положила колоквијум 30 бодова

  Лука Вучуревић, положио колоквијум 28 бодова

  Јелена Гашић, положила испит 65 бодова – 7 (седам)

  9. септембар 2022.
  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСИПИТА 07.09.2022. ГОДИНЕ

  РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА-МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 07.09.2022.

   

  Гашић Јелена, положила колоквијум 22 бода

  Валентина Радичевић, положила испит 71 бод – 8

  Дуња Рогач, положила испит 81 бод – 9

  Јована Стојановић, није положила – 5

  23. мај 2022.
  Консултације, потписи и одбране семинарских радова

  Поштовани студенти,

  наредне консултације, одбране семинарских радова и подела потписа одвијаће се у уторак 31.05.2022. године у термину од 15-18 часова у учионици број 12. Студенти који ће бранити сменираске радове нека дођу у 15.00. Остали долазе од 17-18.00.

  Дана 24.05.2022. године неће бити одржане консултације, одбране и подела потписа.

  проф. др Наташа Павловић

  25. април 2022.
  Предавање и вежбе дана 26.04.2022. године

  Поштовани студенти,

  предавање и вежбе из Маркетинга у туризму дана 26.04.2022. године биће одржани у Инфо центру Туристичке органзације Војводине, улица Булевар Михајла Пупина бр. 18, са почетком у 15 сати. На основу вашег захтева да предавање буде интерактивно, сви заинтересовани студенти имаће прилику да се упознају са предавањем и вежбама на тему Инструменти маркетинг микса – Промоција I и II. Истовремено, оба предавања и вежбе биће као и до сада постављена на  Моодле платформу.

  проф. др Наташа Павловић

  21. март 2022.
  Предавање 22.03.2022. године неће бити одржано уживо

  Поштовани студенти,

  у уторак 22.03.2022. године неће бити одржано предавање из предмета Маркетинг у туризму уживо. Проф. др Наташа Павловић је одсутна због службеног пута, али ће предавање бити откључано на Моодле платформи, као и сваки пут.

   

   

  7. октобар 2021.
  Консултације и потписи

  Поштовани студенти,

  У уторак 12.10.2021. године у периоду од 17-17.45 професорка Наташа Павловић ће у кабинету бр. 6 делити потписе и уписивати оцене из претходних испитних рокова.

   

   

   

   

   

  13. март 2021.
  Уторак 16.03.2021. године неће бити наставе уживо

  Poštovani studenti,

  u utorak 16.03.2021. godine, neće se održati uživo predavanja iz predmeta „Marketing u turizmu“. Materijali za ovo predavanje biće otključani kao i uvek na Moodle-u.

  Srdačan pozdrav,

  Nataša Pavlović, profesorka

   

   

  29. април 2020.
  Информација о начину полагања колоквијума из предмета Маркетинг у туризму

  Poštovani studenti,

  Datum i vreme polaganja kolokvijuma  iz predmeta Marketing u turizmu je utorak 19. maj 2020. godine od 16:45 do 17:45 časova. U 16:45 časova pitanja će biti postavljena na stranici profesorke Nataše Pavlović i asistentkinje Dragane Gašević, a odgovore treba da pošaljete na mejl asistentkinje: draganag.vps@gmail.com do 18:00 časova. Odgovore možete da pošaljete u formi fajla koji ćete otkucati na računaru. Detaljnije informacije možete pronaći u našim materijalima.

  Srdačno,

  Nataša Pavlović

  18. март 2020.
  Измене у складу са препорукама организовања наставе и полагање испита са новонасталим вандредним стањем у Републици Србији

  Način polaganja ispita iz predmeta Marketing u turizmu

  (Izmene u skladu sa preporukama organizovanja nastave i polaganja ispita sa novonastalim vanrednim stanjem u Republici Srbiji)

  Ključne promene u odnosu na prvobitno definisana pravila:

  • Poene za prisustvo(5) dobiće svi studenti.

   

  • Svi studenti treba da se jave asistentkinji ili profesorici kako bi dobili temu za seminarski rad. Seminarski rad je obavezan i piše se u skladu sa uputstvom koje već postoji na sajtu, na stranici asistentkinje. Seminarski radovi treba da se pošalju najkasnije do 1.maja 2020. Nakon toga, studenti će dobiti informacije o kvalitetu rada, eventualno potrebnim korekcijama i ostvarenim poenima.Seminarski rad može da se radi i u grupama od po 2 studenta i u tom slučaju obim rada treba da bude minimalno 15 stranica. Maksimalan broj poena koji može da se ostvari je 10.

   

  • Svake sedmice na stranici profesorice Nataše Pavlović biće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima predavanja.

   

  • Svake sedmice na stranici asistentkinje Dragane Gaševićbiće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima vežbi.

   

  • Na prezentacijama profesorice i asistentkinje nalaziće se pitanja i odgovori koje je potrebno naučiti za polaganje kolokvijuma i ispita, što je u skladu sa prvobitno definisanim pravilima.

  Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

  Profesorica dr Nataša Pavlović, e – mail: natasa.pavlovicvps@gmail.com

  Asistent Dragana Gašević, e – mail: draganag.vps@gmail.com

   

   

  Novi Sad

  1. mart 2020.