Izaberite stranicu

dr Nataša Pavlović

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail natasa.pavlovicvps@gmail.com
Telefon 485-4035
Kabinet KABINET 6
Konsultacije Ponedeljak 17:00-17:30
Onlajn konsultacije Utorak 17-18.30
https://us05web.zoom.us/j/6562001457?pwd=d200aUhMemJEUnIzN3JycmZsd0xidz09

Nataša Pavlović rođena je 27.08.1978. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer diplomirani geograf – turizmolog, 2002. godine odbranivši temu pod nazivom„Mogućnost turističkog aktiviranja bečejskih salaša“. Nakon završenih osnovnih studija upisuje se na poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer menadžment u uslužnom biznisu. Magistarsku tezu pod nazivom „Menadžment maloprodajnog paketa ponude u funkciji razvoja turizma“ odbranila je 2010. godine i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Disertaciju pod naslovom „Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini“, koju je odbranila 2015. godine.

Od oktobra 2003. godine zaposlena je u Turističkoj organizaciji Vojvodine , a imenovana za direktora ove institucije je tokom 2016. godine. Osim poslova marketinga aktivno je učestvovala u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, ekonomije i osoba sa invaliditetom i dece ometene u razvoju. Tokom svog rada i studija stručno se usavršavala i stekla više sertifikata. Kao autor i koautor objavila je preko 20 radova u nacionalim i međunarodnim časopisima i konferencijama, vezanih za oblast turizma i ekonomije. Govori engleski i italijanski jezik. Majka je jedne ćerke.

Predavanja

  MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Vežbe

  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Ispiti

  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
  MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
  MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)
  MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 17)

Materijali

MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)

Obaveštenja

22. maja 2023.
Rezultati kolokvijuma i ispita Marketing u turizmu i Menadžment turističke destinacije

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 15.05.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU
1. Ristić Ksenija 2020/002010 24 boda
2. Nikolić Teodora 2020/002092 23 boda
3. Đorđević Mihajlo 2020/002019 28 bodova
 
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Asanović Mihajlo 2020/002022 81-9 (devet)
2. Đurđević Jelena 2020/002031 61-7 (sedam)
3. Jovanović Tamara 2020/002088 88-9 (devet)
4. Pavlović Danilo 2020/002017 94-10 (deset)
5. Stojanović Jovana 2019/002077 5 (pet)

24. aprila 2023.
Predavanje iz Marketinga u turizmu odloženo

Poštovani studenti,

Dana 24.04.2023. godine neće biti predavanja iz predmeta Marketing u turizmu. Na sledećem predavanju biće održane dve oblasti, a na Moodle platformi će biti otključane naredne lekcije.

prof. dr Nataša Pavlović

6. aprila 2023.
Rezultati kolokvijuma i ispita iz Marketinga u turizmu i Menadžmenta turističke destinacije

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 03.04.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Asanović Mihajlo 2020/002022 25 bodova
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Lučić Milan 2020/002011 72-8 (osam)
2. Pjevčević Jovana 2020/002054 83-9 (devet)
3. Rašović Mia 2020/002003 68-7 (sedam)
4. Savić Zorana 2020/002057 91-10 (deset)

5. marta 2023.
Odloženo predavanje iz Marketinga u turizmu na dan 06.03.2023. godine

U ponedeljak 06.03.2023. godine neće biti održano predavanje iz predmeta Marketing u turizmu.

prof. dr Nataša Pavlović

27. februara 2023.
Rezultati kolokvijuma i ispita na dan 27.02.2023. godine

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 27.02.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM MARKETING U TURIZMU
1. Gagić Violeta 2020/002049 0 bodova
2. Nikolić Teodora 2020/002092 0 bodova
ISPIT MARKETING U TURIZMU
1. Rodić Anđela 2020/002087 5 (pet)
2. Majkić Nevena 2020/002030 5 (pet)
KOLOKVIJUM MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Janačković Viktorija 2020/002060 30 bodova
ISPIT MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
1. Janković Gordana 2020/002085 73-8 (osam)
2. Lučić Milan 2020/002011 5 (pet)
3. Pjevčević Jovana 2020/002054 5 (pet)
4. Đurđević Jelena 2020/002031 5 (pet)
5. Jovanović Tamara 2020/002088 5 (pet)
6. Gerić Daria 2020/002009 81-9 (devet)
7. Janačković Viktorija 2020/002060 98-10 (deset)
8. Ostojić Teodora 2020/002050 83-9 (devet)
9. Sabadoš Sanja 2020/002069 71-8 (osam)
10. Asanović Mihajlo 2020/002022 5 (pet)

19. februara 2023.
Odlaganje predavanja 20.02.2023. godine Marketing u turizmu

Poštovani studenti,

U ponedeljak 20.02.2023. godine neće biti održana predavanja iz Marketinga u turizmu. Naredni ponedeljak 27.02.2023. godine biće održana predavanja po planu nastave.

prof. dr Nataša Pavlović

9. februara 2023.
Rezultati kolokvijuma i ispita Menadžment turističke destinacije

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA 08.02.2023. GODINE
R.B Prezime Ime Br. Indeksa Bodovi-Ocena
KOLOKVIJUM
1. Đurđević Jelena 2020/002031 28
2. Jovanović Tamara 2020/002088 29
3. Senić Nikolina 2019/002107 28
4. Pjevčević Jovana 2020/002054 20
5. Ostojić Teodora 2020/002050 19
6. Tadić Pavle 2020/002034 28
ISPIT
         
1.       Arsić Anastasija 2020/002024 81-9
2.       Babović Danilo 2020/002075 61-7
3.       Biorac Dušanka 2020/002055 81-9
4.      Bojić Anđela 2020/002027 91-10
5.       Vantuk Anja 2020/002001 71-8
6.      Vekić Martina 2020/002083 62-7
7.       Vučetić Aleksandra 2020/002023 51-6
8.      Vučurević Luka 2019/002064 71-8
9.      Gavrilović Teodora 2020/002033 91-10
10.    Gagić Jelena 2020/002002 91-10
11.     Gagić Violeta 2020/002049 81-9
12.    Gagić Marina 2020/002090 81-9
13.    Gićanov Anđela 2020/002025 0
14.    Đokić Ema 2020/002091 91-10
15.    Đorđević Mihajlo 2020/002019 83-9
16.    Ivanković Ana 2020/002051 81-9
17.    Jagodić Stanko 2020/002089 81-9
18.    Jakovljević Dušan 2020/002036 61-7
19.    Janjić Jelena 2020/002063 83-9
20.   Jovanović Tamara 2020/002088 5
21.    Jovanović Sergej 2020/002093 61-7
22.   Lukač Andrea 2020/002063 0
23.   Maksić Nikolina 2020/002046 5
24.   Milosavljević Nikola 2020/002005 62-7
25.    Mojsovski Tamara 2020/002007 66-7
26.   Nikolić Teodora 2020/002092 81-9
27.    Obradović Milica 2020/002032 71-8
28.   Pajić Elena 2020/002048 83-9
29.   Pejak Miljana 2019/002110 5
30.   Pjevčević Jovana 2020/002054 0
31.    Plavšić Jovana 2019/002065 56-6
32.   Rašović Mia 2020/002003 0
33.   Rodić Anđela 2020/002087 61-7
34.   Sabadoš Sanja 2020/002069 0
35.    Senić Nikolina 2019/002107 76-8
36.   Stojanović Jovana 2019/002077 5
37.    Tadić Pavle 2020/002034 51-6
38.   Ćirović Luka 2020/002076 0
39.   Cvetanovski Ilija 2020/002021 82-9

20. januara 2023.
Predispitni bodovi MTD

Andrić Andreja 2019/002013 0
Vantuk Anja 2020/002001 42
Gagić Jelena 2020/002002 45
Rašović Mia 2020/002003 19
Milosavljević Nikola 2020/002005 30
Mojsovski Tamara 2020/002007 38
Gerić Daria 2020/002009 40
Lučić Milan 2020/002011 34
Pavlović Danilo 2020/002017 38
Đorđević Mihajlo 2020/002019 42
Cvetanovski Ilija 2020/002021 36
Asanović Mihajlo 2020/002022 17
Vučetić Aleksandra 2020/002023 22
Arsić Anastasija 2020/002024 45
Gićanov Anđela 2020/002025 0
Bojić Anđela 2020/002027 40
Simić Sonja 2020/002028 0
Lolić Anja 2020/002029 0
Majkić Nevena 2020/002030 16
Đurđević Jelena 2020/002031 0
Obradović Milica 2020/002032 31
Gavrilović Teodora 2020/002033 45
Tadić Pavle 2020/002034 19
Jakovljević Dušan 2020/002036 28
Novaković Ivana 2020/002040 0
Maksić Nikolina 2020/002046 32
Pajić Elena 2020/002048 40
Gagić Violeta 2020/002049 30
Ostojić Teodora 2020/002050 15
Ivanković Ana 2020/002051 28
Pjevčević Jovana 2020/002054 0
Biorac Dušanka 2020/002055 39
Savić Zorana 2020/002057 36
Gnjatić Neda 2020/002059 0
Janačković Viktorija 2020/002060 15
Avazović Marija 2020/002061 30
Janjić Jelena 2020/002063 26
Sabadoš Sanja 2020/002069 43
Babović Danilo 2020/002075 28
Ćirović Luka 2020/002076 20
Radujko Anđela 2020/002078 0
Mandić Katarina 2020/002079 0
Vekić Martina 2020/002083 29
Janković Gordana 2020/002085 28
Rodić Anđela 2020/002087 33
Jovanović Tamara 2020/002088 5
Jagodić Stanko 2020/002089 35
Gagić Marina 2020/002090 35
Đokić Ema 2020/002091 43
Nikolić Teodora 2020/002092 36
Jovanović Sergej 2020/002093 28

Na ispit mogu izaći studenti koji imaju minimalno 28 predisipitnih bodova, u koje je uključen broj bodova osvojenih na kolokvijumu.

 

4. decembra 2022.
Predavanje i vežbe 05.12.2022. godine

Poštovani studenti,

dana 5.12.2022. godine predavanja i vežbe iz predmeta Menadžment turističke destinacije biće održani u 14.00 u učionici broj 13.

prof. dr Nataša Pavlović

29. novembra 2022.
Obaveštenje o rezultatima kolokvijuma održanog dana 28.11.2022. godine

Poštovani studenti,

rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment turističke destinacije, održanog dana 28.11.2022. godine su sledeći:

REZULTATI KOLOKVIJUMA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 28.11.2022. GODINE
Redni broj Prezime Ime Broj indeksa Broj bodova
1. Vantuk Anja 2020/002001 22
2. Gagić Jelena 2020/002002 25
3. Rašović Mia 2020/002003 19
4. Milosavljević Nikola 2020/002005 25
5. Mojsovski Tamara 2020/002007 21
6. Gerić Daria 2020/002009 25
7. Lučić Milan 2020/002011 19
8. Pavlović Danilo 2020/002017 23
9. Đorđević Mihajlo 2020/002019 22
10. Cvetanovski Ilija 2020/002021 26
11. Asanović Mihajlo 2020/002022 17
12. Vučetić Aleksandra 2020/002023 22
13. Arsić Anastasija 2020/002024 30
14. Gićanov Anđela 2020/002025 13
15. Bojić Anđela 2020/002027 20
16. Majkić Nevena 2020/002030 16
17. Đurđević Jelena 2020/002031 12
18. Obradović Milica 2020/002032 26
19. Gavrilović Teodora 2020/002033 26
20. Tadić Pavle 2020/002034 19
21. Jakovljević Dušan 2020/002036 23
22. Maksić Nikolina 2020/002046 27
23. Pajić Elena 2020/002048 25
24. Gagić Violeta 2020/002049 25
25. Ivanković Ana 2020/002051 23
26. Biorac Dušanka 2020/002055 24
27. Savić Zorana 2020/002057 21
28. Gnjatić Neda 2020/002059 11
29. Avazović Marija 2020/002061 25
30. Janjić Jelena 2020/002063 21
31. Sabadoš Sanja 2020/002069 28
32. Babović Danilo 2020/002075 23
33. Ćirović Luka 2020/002076 20
34. Vekić Martina 2020/002083 24
35. Janković Gordana 2020/002085 23
36. Rodić Anđela 2020/002087 28
37. Jagodić Stanko 2020/002089 20
38. Gagić Marina 2020/002090 18
39. Đokić Ema 2020/002091 28
40. Nikolić Teodora 2020/002092 21
41. Jovanović Sergej 2020/002093 28

 

6. novembra 2022.
OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU IZ PREDMETA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

Poštovani studenti,

u dogovoru sa vama kolokvijum iz predmeta Menadžment turističke destinacije biće održan 28.11.2022. godine sa početkom u 16.00 u učionici broj 13.

Srdačno,

prof. dr Nataša Pavlović

6. novembra 2022.
OVAVEŠTENJE O POTPISIMA

Obaveštavaju se studenti koji do sada nisu prikupili potpise da to mogu učiniti isključivo ponedeljkom u terminu od 15.50-17.30 kod prof. dr Nataše Pavlović. Naći ćete me u učionici br.13 ili kabinetu br. 6.

Srdačno,

prof. dr Nataša Pavlović

 

23. oktobra 2022.
Odlaganje nastave iz predmeta Menadžment turističke destinacije

Obaveštavaju se studenti treće godine da nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Menadžment turističke destinacije, kod prof.dr Nataše Pavlović, neće biti održana u ponedeljak 24.10.2022. godine. Svi materijali biće postavljeni na Moodle platformu na vreme.

3. oktobra 2022.
Rezultati ispita Marketing u turizmu 30.09.2022. godine

Studenti koji su položili ispit iz predmeta Marketing u turizmu dana 30.09.2022. godine su:

 1. Grbić Isidora 51 bod (6)
 2. Đurđević Jelena 52 boda (6)
 3. Petrović Dragana 54 boda (6)
 4. Savić Isidora 81 bod (9)
 5. Simić Sonja 59 bodova (6)

3. oktobra 2022.
REZULTATI ISPITA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

REZULTATI ISPITA-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 30.09.2022.

Una Lučić, položila ispit 71 bodova – 8 (osam)

Jovana Jovanović, položila ispit 87 bodova – 9 (devet)

Laura Karman, položila ispit 57 bodova – 6 (šest)

Aleksandra Žila, , položila ispit 80 bodova – 8 (osam)

Slobodan Petrović, položio ispit 65 bodova – 7 (sedam)

Jovana Stojanović, nije položila ispit

22. septembra 2022.
Upis ocena i potpisi 23.09.2022. godine

U petak  23.09.2022. godine biće upis ocena iz predmeta Marketing u turizmu i Menadžment turističke destinacije, kao i podela potpisa u periodu od 14.00-14.30.

Prof. dr Nataša Pavlović

 

16. septembra 2022.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA MARKETING U TURIZMU 16.09.2022. GODINE

IME PREZIME PRISUSTVO KOLOKVIJUM SEMINARSKI ISPIT UKUPNO OCENA
Jelena Janjić 5 29 5 49 88 9
Sonja Simić 5 21 5 20  
Anđela Gićanov 5 24 10 32 71 8
Nevena Majkić 5 22 4  
Jelena Đurđević 5 19 0  
Anastasija Arsić 5 18 0 0  
Neda Gnjatić 5 22 0 38 65 7  
Sergej Jovanović 5 20 0 29 54 6  
Anđela Radujko 5 28 0 45 78 8  
Tamara Jovanović 5 25 10 55 95 10  

16. septembra 2022.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA MTD 16.09.2022. GODINE

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 16.09.2022.

Una Lučić, položila kolokvijum 27 bodova

Laura Karman, položila kolokvijum 29 bodova

Aleksandra Žila, položila kolokvijum 30 bodova

Luka Vučurević, položio kolokvijum 28 bodova

Jelena Gašić, položila ispit 65 bodova – 7 (sedam)

9. septembra 2022.
REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISIPITA 07.09.2022. GODINE

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA-MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE 07.09.2022.

 

Gašić Jelena, položila kolokvijum 22 boda

Valentina Radičević, položila ispit 71 bod – 8

Dunja Rogač, položila ispit 81 bod – 9

Jovana Stojanović, nije položila – 5

23. maja 2022.
Konsultacije, potpisi i odbrane seminarskih radova

Poštovani studenti,

naredne konsultacije, odbrane seminarskih radova i podela potpisa odvijaće se u utorak 31.05.2022. godine u terminu od 15-18 časova u učionici broj 12. Studenti koji će braniti smeniraske radove neka dođu u 15.00. Ostali dolaze od 17-18.00.

Dana 24.05.2022. godine neće biti održane konsultacije, odbrane i podela potpisa.

prof. dr Nataša Pavlović

25. aprila 2022.
Predavanje i vežbe dana 26.04.2022. godine

Poštovani studenti,

predavanje i vežbe iz Marketinga u turizmu dana 26.04.2022. godine biće održani u Info centru Turističke organzacije Vojvodine, ulica Bulevar Mihajla Pupina br. 18, sa početkom u 15 sati. Na osnovu vašeg zahteva da predavanje bude interaktivno, svi zainteresovani studenti imaće priliku da se upoznaju sa predavanjem i vežbama na temu Instrumenti marketing miksa – Promocija I i II. Istovremeno, oba predavanja i vežbe biće kao i do sada postavljena na  Moodle platformu.

prof. dr Nataša Pavlović

21. marta 2022.
Predavanje 22.03.2022. godine neće biti održano uživo

Poštovani studenti,

u utorak 22.03.2022. godine neće biti održano predavanje iz predmeta Marketing u turizmu uživo. Prof. dr Nataša Pavlović je odsutna zbog službenog puta, ali će predavanje biti otključano na Moodle platformi, kao i svaki put.

 

 

7. oktobra 2021.
Konsultacije i potpisi

Poštovani studenti,

U utorak 12.10.2021. godine u periodu od 17-17.45 profesorka Nataša Pavlović će u kabinetu br. 6 deliti potpise i upisivati ocene iz prethodnih ispitnih rokova.

 

 

 

 

 

13. marta 2021.
Utorak 16.03.2021. godine neće biti nastave uživo

Poštovani studenti,

u utorak 16.03.2021. godine, neće se održati uživo predavanja iz predmeta „Marketing u turizmu“. Materijali za ovo predavanje biće otključani kao i uvek na Moodle-u.

Srdačan pozdrav,

Nataša Pavlović, profesorka

 

 

29. aprila 2020.
Informacija o načinu polaganja kolokvijuma iz predmeta Marketing u turizmu

Poštovani studenti,

Datum i vreme polaganja kolokvijuma  iz predmeta Marketing u turizmu je utorak 19. maj 2020. godine od 16:45 do 17:45 časova. U 16:45 časova pitanja će biti postavljena na stranici profesorke Nataše Pavlović i asistentkinje Dragane Gašević, a odgovore treba da pošaljete na mejl asistentkinje: draganag.vps@gmail.com do 18:00 časova. Odgovore možete da pošaljete u formi fajla koji ćete otkucati na računaru. Detaljnije informacije možete pronaći u našim materijalima.

Srdačno,

Nataša Pavlović

18. marta 2020.
Izmene u skladu sa preporukama organizovanja nastave i polaganje ispita sa novonastalim vandrednim stanjem u Republici Srbiji

Način polaganja ispita iz predmeta Marketing u turizmu

(Izmene u skladu sa preporukama organizovanja nastave i polaganja ispita sa novonastalim vanrednim stanjem u Republici Srbiji)

Ključne promene u odnosu na prvobitno definisana pravila:

 • Poene za prisustvo(5) dobiće svi studenti.

 

 • Svi studenti treba da se jave asistentkinji ili profesorici kako bi dobili temu za seminarski rad. Seminarski rad je obavezan i piše se u skladu sa uputstvom koje već postoji na sajtu, na stranici asistentkinje. Seminarski radovi treba da se pošalju najkasnije do 1.maja 2020. Nakon toga, studenti će dobiti informacije o kvalitetu rada, eventualno potrebnim korekcijama i ostvarenim poenima.Seminarski rad može da se radi i u grupama od po 2 studenta i u tom slučaju obim rada treba da bude minimalno 15 stranica. Maksimalan broj poena koji može da se ostvari je 10.

 

 • Svake sedmice na stranici profesorice Nataše Pavlović biće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima predavanja.

 

 • Svake sedmice na stranici asistentkinje Dragane Gaševićbiće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima vežbi.

 

 • Na prezentacijama profesorice i asistentkinje nalaziće se pitanja i odgovori koje je potrebno naučiti za polaganje kolokvijuma i ispita, što je u skladu sa prvobitno definisanim pravilima.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Profesorica dr Nataša Pavlović, e – mail: natasa.pavlovicvps@gmail.com

Asistent Dragana Gašević, e – mail: draganag.vps@gmail.com

 

 

Novi Sad

 1. mart 2020.