Izaberite stranicu

dr Nikola Jančev

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail jancevn@gmail.com
Kabinet KABINET 42
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju
Nikola Jančev rođen je u Beogradu, 2 maja 1979 godine.

’III’ Beogradsku Gimnaziju završio je 1998godine,  u Beogradu.
2004 godine diplomirao kao  inženjer proizvodnog menadžmenta Tehnički fakultet ‘’Mihajlo Pupin’’, Zrenjanin, a potom upisao magistarske studije gde je i magistrirao 2006 godine, zvanje ‘’Magistar tehničkih nauka ‘’Upravljenje razvojem -Preduzetništvo’’  na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehnički fakultet ‘’Mihajlo Pupin’’, Zrenjanin.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2011 godine , i stekao zvanje ‘’Doktor nauka industrijsog menadžmenta  ‘’Univerzitet UNION u Beogradu’’
U periodu od 2005 pa do 2008 godine, saradnik je  u realizaciji nastave i vežbi na Višoj elektrotehničkoj školi, u Beogradu.

Od 2006 godine predavač na Visokoj školi za projektni menadžment, u Beogradu, uža stručna oblast – projektni menadžment.
2011 godine zaposlen kao  profesor, Visoke škole za projektni menadžment, u Beogradu, uža stručna oblast – projektni menadžment.
2011godine profesor je strukovnih studija ‘’Visoke medicinske i poslovno tehnološke  škole strukovnih studija’’u Šapcu, oblast – Menadžment, ekonomija i pravo.
2017 godione zamenik direktora   ‘’Visoke medicinske i poslovno  tehnološke škole  strukovnih studija u Šapcu’’
2018 godine izabran u zvanje docenta  za užu naučnu oblast ‘’Menadžment i markrting’’  na  Visokoj školi modernog biznisa akademskih studija u Beogradu.
2018 godine vršioc dužnosti direktora ‘’Visoke medicinske i poslovno
tehnološke škole  strukovnih studija u Šapcu’’.
U periodu od 2018 pa do 2020 godine, angažovan na ‘’Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija’’ u Valjevu, za naučnu oblast ‘’Menadžment, ekonomija I pravo’’
2019 godine imenovan za direktora ‘’Visoke medicinske i poslovno tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu’’.
2020 godine rukovodioc studijskog programa, inženjerski menadžment na odseku za medicinske i poslovno tehnološke studije‘’Akademija strukovnih studija Šabac’’
2021 godine, profesor strukovnih studija na ‘’Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija’’u Novom Sadu za užu naučnu oblast ‘’Poslovna ekonomija’’

Predavanja

  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  ORGANIZACIONO PONAŠANJE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)

Vežbe

  ORGANIZACIONO PONAŠANJE (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)

Ispiti

  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  ORGANIZACIONO PONAŠANJE (PRE BOL.)
  PRINCIPI MENADŽMENTA (PRE BOL.)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  ORGANIZACIONO PONAŠANJE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 12)

Materijali

Obaveštenja