Izaberite stranicu

др Никола Јанчев

Звање

Професор струковних студија

E-mail nikola.jancev@vps.ns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 42
Консултације Четвртак 13:00-15:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Никола Јанчев рођен је у Београду, 2. маја 1979. године.

’III’ Београдску Гимназију завршио је 1998. године, у Београду.
2004. године дипломирао као  инжењер производног менаџмента Технички факултет ‘’Михајло Пупин’’, Зрењанин, а потом уписао магистарске студије где је и магистрирао 2006 године, звање ‘’Магистар техничких наука ‘’Управљење развојем – Предузетништво’’ на Универзитету у Новом Саду, Технички факултет ‘’Михајло Пупин’’, Зрењанин.

Докторску дисертацију одбранио је 2011. године , и стекао звање доктор наука индустријсог менаџмента ‘’Универзитет УНИОН у Београду’’.
У периоду од 2005. па до 2008. године, сарадник је у реализацији наставе и вежби на Вишој електротехничкој школи, у Београду.

Од 2006. године предавач на Високој школи за пројектни менаџмент, у Београду, ужа стручна област – пројектни менаџмент.
2011. године запослен као  професор, Високе школе за пројектни менаџмент, у Београду, ужа стручна област – пројектни менаџмент.
2011. године професор је струковних студија „Високе медицинске и пословно технолошке школе струковних студија“ у Шапцу, област – Менаџмент, економија и право.
2017. годионе заменик директора  „Високе медицинске и пословно технолошке школе струковних студија у Шапцу“.
2018. године изабран у звање доцента за ужу научну област „Менаџмент и маркетинг“ на Високој школи модерног бизниса академских студија у Београду.
2018. године вршиоц дужности директора „Високе медицинске и пословно технолошке школе струковних студија у Шапцу“.
У периоду од 2018. па до 2020. године, ангажован на „Високој пословној школи струковних студија“ у Ваљеву, за научну област „Менаџмент, економија И право“.
2019. године именован за директора ‘’Високе медицинске и пословно технолошке школе струковних студија у Шапцу’’.
2020. године руководиоц студијског програма, инжењерски менаџмент на одсеку за медицинске и пословно технолошке студије „Академија струковних студија Шабац“.
2021. године, професор струковних студија на „Високој пословној школи струковних студија“ у Новом Саду за ужу научну област „Пословна економија“.

Vasić, Ž., Obradović, S., Jevremović, M., Yordanova, M., & Jančev, N. (2016). The role of a manager in the process of IT project accomplishment. In UNITECH International Scientific Conference (pp. 151-156). Technical University Gabrovo.

Sajfert, D., Kreiner J., Škrinjarić, Z., & Jančev, N. (2017). Behavior of big five personality factors on general job satisfaction. In EMC-International Symposium Engeneering Management and Competiteveness (pp. 150-154). Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ in Zrenjanin, University of Novi Sad.

Jančev, N. (2019). NTK – Kvalitet u zdravstvu. In International Convention on Quality – ICQ.

Tadić, J., Jevtić, J., & Jančev, N. (2019). Modeling of critical profitability factors: empirical research from food industry in Serbia. Economics of Agriculture, 66(2), 411-422.

Kreiner, J., Sajfert, D., Anđelić, S., Jančev, N., & Živković, M. (2021). Influence of entrepreneurs on job satisfaction and organizational commitment of employees. Journal of Engineering Management and Competitiveness, 11(2), 96-105.

Alavuk, Đ., & Jančev, N. (2022). Concept and importance of organizational climate in the business of hotel companies. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 53-54). Novi Sad School of Business.

Алавук, Ђ., Бошков. В., и Јанчев, Н. (2022). Основни постулати концепта услужног лидерства у савременим условима пословања. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 27-28). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.

Јанчев, Н., и Васић, Ж. (2022). Изазови менаџмента у процесу дигиталне трансформације бизнис модела. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 32-33). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.

Kreiner, J., Sajfert, D., Vasić, Ž., Jančev, N., & Živković, M. (2022). The impact of entrepreneurial leadership on innovative employee behavior: a multi-group analysis comparing the United States, Serbia, and Bosnia and Herzegovina. Journal of Engineering Management and Competitiveness, 12(2),104-118

Ilić, S., Spalević, P., Aleksić, M., Jančev, N., Lazić, Lj., & Vasić, Ž. (2011). Improvement in decision-making in emergency medicine by using PC-based system for electrocardiography. Tehnika, 66(3), 507-513.

Предавања

  ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (БОЛ. 17)

Вежбе

  Испити

   ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 17)
   УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (ПРЕ БОЛ.)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 12)
   УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
   ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
   ПРИНЦИПИ МЕНАЏМЕНТА (ПРЕ БОЛ.)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
   ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
   ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 20 ДЛС)
   СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
   УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 12)
   ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (БОЛ. 17)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (ПРЕ БОЛ.)
   ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ (ПРЕ БОЛ.)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
   ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 12)

  Материјали

  Обавештења