Izaberite stranicu

dr Nikola Jančev

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail nikola.jancev@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 42
Konsultacije Četvrtak 13:00-15:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Nikola Jančev rođen je u Beogradu, 2. maja 1979. godine.

’III’ Beogradsku Gimnaziju završio je 1998. godine, u Beogradu.
2004. godine diplomirao kao  inženjer proizvodnog menadžmenta Tehnički fakultet ‘’Mihajlo Pupin’’, Zrenjanin, a potom upisao magistarske studije gde je i magistrirao 2006 godine, zvanje ‘’Magistar tehničkih nauka ‘’Upravljenje razvojem – Preduzetništvo’’ na Univerzitetu u Novom Sadu, Tehnički fakultet ‘’Mihajlo Pupin’’, Zrenjanin.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2011. godine , i stekao zvanje doktor nauka industrijsog menadžmenta ‘’Univerzitet UNION u Beogradu’’.
U periodu od 2005. pa do 2008. godine, saradnik je u realizaciji nastave i vežbi na Višoj elektrotehničkoj školi, u Beogradu.

Od 2006. godine predavač na Visokoj školi za projektni menadžment, u Beogradu, uža stručna oblast – projektni menadžment.
2011. godine zaposlen kao  profesor, Visoke škole za projektni menadžment, u Beogradu, uža stručna oblast – projektni menadžment.
2011. godine profesor je strukovnih studija „Visoke medicinske i poslovno tehnološke škole strukovnih studija“ u Šapcu, oblast – Menadžment, ekonomija i pravo.
2017. godione zamenik direktora  „Visoke medicinske i poslovno tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu“.
2018. godine izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Menadžment i marketing“ na Visokoj školi modernog biznisa akademskih studija u Beogradu.
2018. godine vršioc dužnosti direktora „Visoke medicinske i poslovno tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu“.
U periodu od 2018. pa do 2020. godine, angažovan na „Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija“ u Valjevu, za naučnu oblast „Menadžment, ekonomija I pravo“.
2019. godine imenovan za direktora ‘’Visoke medicinske i poslovno tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu’’.
2020. godine rukovodioc studijskog programa, inženjerski menadžment na odseku za medicinske i poslovno tehnološke studije „Akademija strukovnih studija Šabac“.
2021. godine, profesor strukovnih studija na „Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija“ u Novom Sadu za užu naučnu oblast „Poslovna ekonomija“.

Vasić, Ž., Obradović, S., Jevremović, M., Yordanova, M., & Jančev, N. (2016). The role of a manager in the process of IT project accomplishment. In UNITECH International Scientific Conference (pp. 151-156). Technical University Gabrovo.

Sajfert, D., Kreiner J., Škrinjarić, Z., & Jančev, N. (2017). Behavior of big five personality factors on general job satisfaction. In EMC-International Symposium Engeneering Management and Competiteveness (pp. 150-154). Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ in Zrenjanin, University of Novi Sad.

Jančev, N. (2019). NTK – Kvalitet u zdravstvu. In International Convention on Quality – ICQ.

Tadić, J., Jevtić, J., & Jančev, N. (2019). Modeling of critical profitability factors: empirical research from food industry in Serbia. Economics of Agriculture, 66(2), 411-422.

Kreiner, J., Sajfert, D., Anđelić, S., Jančev, N., & Živković, M. (2021). Influence of entrepreneurs on job satisfaction and organizational commitment of employees. Journal of Engineering Management and Competitiveness, 11(2), 96-105.

Alavuk, Đ., & Jančev, N. (2022). Concept and importance of organizational climate in the business of hotel companies. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 53-54). Novi Sad School of Business.

Alavuk, Đ., Boškov. V., i Jančev, N. (2022). Osnovni postulati koncepta uslužnog liderstva u savremenim uslovima poslovanja. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 27-28). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Jančev, N., i Vasić, Ž. (2022). Izazovi menadžmenta u procesu digitalne transformacije biznis modela. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 32-33). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Kreiner, J., Sajfert, D., Vasić, Ž., Jančev, N., & Živković, M. (2022). The impact of entrepreneurial leadership on innovative employee behavior: a multi-group analysis comparing the United States, Serbia, and Bosnia and Herzegovina. Journal of Engineering Management and Competitiveness, 12(2),104-118

Ilić, S., Spalević, P., Aleksić, M., Jančev, N., Lazić, Lj., & Vasić, Ž. (2011). Improvement in decision-making in emergency medicine by using PC-based system for electrocardiography. Tehnika, 66(3), 507-513.

Predavanja

  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  ORGANIZACIONO PONAŠANJE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
   UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
   ORGANIZACIONO PONAŠANJE (PRE BOL.)
   PRINCIPI MENADŽMENTA (PRE BOL.)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   ORGANIZACIONO PONAŠANJE (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 20 DLS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 12)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   OPERATIVNI MENADŽMENT (PRE BOL.)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 12)

  Materijali

  Obaveštenja