Izaberite stranicu

др Предраг Ранитовић

Звање

Професор струковних студија

E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Телефон +381214854037
Кабинет КАБИНЕТ 30
Консултације Петак 17:00-19:00
Онлајн консултације Петак 13:00-14:00
Skype pedja.novisad1

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Име и презиме: др Предраг Ранитовић
E-mail: predrag.ranitovic@gmail.com
Датум рођења: 03.09.1982.

РАДНО ИСКУСТВО

Датум: 16.11.2021 –
• Назив и адреса послодавца: Висока пословна школа струковних студија Нови Сад
• Занимање или позиција: ПРОФЕСОР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА за ужу област Пословна информатика

Датум: 18.11.2016- 16.11.2021.
• Назив и адреса послодавца: Висока пословна школа струковних студија Нови Сад
• Занимање или позиција: ПРЕДАВАЧ за ужу област Примењена информатика

Датум: 01.09.2014-
• Назив и адреса послодавца: SMART ISO SYSTEM/INTERCERT CERTIFICATION
• Занимање или позиција: консултант информационих технологија
• Врста посла:
 имплементација стандарда информационих технологија,
 сертификација стандарда информационих технологија,
 обука интерних и водећих оцењивача стандарда информационих технологија.

Датум: 01.01.2012- 01.09.2014.
• Назив и адреса послодавца: TQM KONSALTING
• Занимање или позиција: консултант информационих технологија
• Врста посла:
 имплементација стандарда информационих технологија,
 обука интерних и водећих оцењивача стандарда информационих технологија.

Датум: 01.01.2011- 01.01.2012.
• Назив и адреса послодавца: MOBES QUALITY
• Занимање или позиција: консултант информационих технологија
• Врста посла:
 имплементација стандарда информационих технологија,
 обука интерних оцењивача стандарда информационих технологија.

Датум: 01.01.2007- 01.01.2011.
• Назив и адреса послодавца: ZIP
• Занимање или позиција: заступник осигурања ит сектор
• Врста посла:
 заступање у осигурању ит сектор,
 саветовање у осигурању ит сектор.

Датум: 01.01.2006- 01.01.2007.
• Назив и адреса послодавца: WMB CONSULTANTS
• Занимање или позиција: консултант информационих технологија
• Врста посла:
 имплементација стандарда информационих технологија.

Датум: 01.01.2004- 01.01.2006.
• Назив и адреса послодавца: DATA COMPUTERS
• Занимање или позиција: сервисер информационих технологија
• Врста посла:
 сервис система информационих технологија.

ОБРАЗОВАЊЕ
• Универзитет одбране у Београду, доктор информационих технологија – војних електронских система
Тема докторске дисертације: „Функционална зависност метода заштите информација и система безбедности“
Датум завршетка: 08.11.2013. год.

• Факултет за предузетни менаџмент Нови Сад, магистар наука у менаџменту
Тема мастер рада: „Стандардизација система заштите информација у електронском пословању“
Датум завршетка: 19.12.2007. год.

• Факултет за предузетни менаџмент Нови Сад, дипломирани инжењер за предузетни менаџмент
Тема дипломског рада: „Савремена средства информционих технологија и њихове примене у предузетном менаџменту“
Датум завршетка: 15.10.2004. год.

СТРУЧНЕ ЛИЦЕНЦЕ

– Стандард ISO 27001:2022 Систем заштите и безбедности информација,
– Стандард ISO 20000:2018 Систем управљања ИТ услугама,
– Лиценца заступања и посредовања у осигурању.

1. Ranitović, P., & Lončar, S., (2022). Security system design using a software solution. In 10th International Scientific Conference
on Defensive Technologies (OTEH) (pp.575-584). Military Technical Institute Belgrade.
2. Krunić, V., Krunić, M., Ranitović., & Šikman, Lj. (2019). Softver za upravljanje procesima ispitivanja i kontrolisanja sprava za
merenje TNG. In 18th International Symposium Infoteh-Jahorina (Infoteh) (pp. 338-343). IEEE.
3. Krunić, V., Krunić, M., & Ranitović. P. (2019). Automation of irrigation systems using the Internet of Things. In 6th International
Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (pp. 774-779)
4. Ranitović P., & Marošan Z. (2018). Functional dependency between the security system logistic model and ISO 27001/ISO 20000.
International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2018 (pp. 552-561). Military Technical Institute Belgrade
5. Ranitović, P., & P.Lončar, S. (2022). ICT as an element of the architecture of the national, international and regional education
system. In Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 1–2). Novi Sad School of Business.
6. Lončar, S., & Ranitović, P. (2022). Approaches to Data Pipeline Creation For Data Analysis Modern Business Decision Making. In
Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 13–14). Novi Sad School of Business.
7. Ranitović P., Marošan Z., & Savić N. (2018). Application of IT standards in Serbian IT sector as a process of harmonisation with
the EU IT sector norms. In Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-
Opportunities. Novi Sad School of Business
8. Лончар, С., и Ранитовић, П., (2022). Cloud computing – могућности у образовању и запошљавању младих у Европској Унији.
У: Научно-стручна конференција ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 17-17). Висока пословна школа струковних
студија у Новом Саду.
9. Ранитовић, П., Лончар, С., и Попов, Б., (2022). Корпоративно управљање кроз призму логистичког модела на бази ISO
27001/ISO 20000. У: Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр.
19-19). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
10. Попов, Б., и Ранитовић, П., (2022). Изазови дигитализације организационог процеса у условима пандемије COVID-19. У:
Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 35-35). Висока
пословна школа струковних студија у Новом Саду.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)

Вежбе

  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)

Испити

  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 12)
  УВОД У Е-БИЗНИС (ПРЕ БОЛ.)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 16)
  СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ ПЛАЋАЊА (БОЛ. 12)
  ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 12)
  ПРИМЕНА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 07 - СС)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ (БОЛ. 16)
  ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
  АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНИ АПЛИКАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 12)
  ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)

Материјали

АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА (БОЛ. 16)
ИНТЕРНЕТ СТВАРИ (БОЛ. 16)
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА (БОЛ. 12)

Обавештења