Izaberite stranicu

др Сања Лончар

Функција Координатор за информациони систем
Звање

Професор струковних студија

E-mail Sanja.Loncar@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854037
Кабинет КАБИНЕТ 38
Консултације Четвртак 09:00-11:00
Онлајн консултације Понедељак 9:00-11:00
Skype sanja l

Избор у звање:

 • Професор струковних студија (Квантитативна анализа 22.12.2017.)

Радно искуство:

 • Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду од 6.10.2007. Од 23.12.2017. Професор струковних студија.
 • ОШ „Јован Дучић“, Петроварадин 01.11.2006. – 05.10.2007. Професор математике.
 • „Ерстебанк а.д.“ Нови Сад 02.02.2004 – 16.09.2006.
  Програмер ИТ апликација: одржавање и развој апликације динарске и девизне штедње грађана.
 • ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Сад 20.11.2002- 23.12.2002. Професор математике на замени.


Образовање:

 • Докторат: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, тема „Negative Selection – An Absolute Measure of Arbitrary Algorithmic Order Execution“.
 • Магистратура: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, тема „Дуалне мере ризика у оптимизацији портфолиа“.
 • Факултет: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, професор математике.

Krejić, N., & Lončar, S. (2018). A nonmonotone line search method for stochastic optimization problems. Filomat, 32(19), 6799-6807.

Živkov, D., Kovacevic, J., & Loncar, S. (2020). Is Inflation a Monetary Phenomenon in the East European Economies?–Multifrequency Bayesian Quantile Inference. Ekonomicky Casopis, 68(8), 787-810.

Živkov, D., Papić-Blagojević, N., & Lončar, S. (2019). The effect of agricultural futures price changes on the agricultural production in AP Vojvodina. Ekonomika poljoprivrede, 66(3), 755-770.

Krunić, V., Krunić, M., Lončar S., & Šikman, Lj. (2018). Softver za upravljanje procesima kalibracije položenih cilindričnih rezervoar. In 17th International Symposium Infoteh-Jahorina (Infoteh) (pp. 335-341). IEEE.

Lončar, S., & Ranitović, P., (2022). Cloud Computing – uloga i perspektiva u održivom razvoju. 1. Naučni skup Balkan na Jahorini: Stanje i perspektive održivog života i rada ljudi na Zapadnom Balkanu (pp. 291-297) Visoka škola za uslužni biznis u Sokolcu

Ranitović, P., & Lončar, S., (2022). Security system design using a software solution. In 10th International Scientific Conference on Defensive Technologies (OTEH) (pp.575-584). Military Technical Institute Belgrade.

Lončar, S., & Ranitović, P. (2022). Approaches to Data Pipeline Creation For Data Analysis Modern Business Decision Making. In Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 13–14). Novi Sad School of Business.

Ranitović, P., & P.Lončar, S. (2022). ICT as an element of the architecture of the national, international and regional education system. In Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 1–2). Novi Sad School of Business.

Kumaresan, M., Krejić, N., & Lončar, S. (2021). Negative selection – a new performance measure for automated order execution. Journal of Mathematics in Industry, 11(1), 1-21.

Lončar, S., i Ranitović, P., (2022). Cloud computing – mogućnosti u obrazovanju i zapošljavanju mladih u Evropskoj Uniji. U: Naučno-stručna konferencija EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 17-17). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (БОЛ. 16)

Вежбе

  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (БОЛ. 16)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  ПРОЈЕКТОВАЊЕ АЛГОРИТАМА (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 07)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНА МАТЕМАТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БАЗАМА ПОДАТАКА (ПРЕ БОЛ.)
  ДИСКРЕТНЕ МАТЕМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ (БОЛ. 16)
  МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
  СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА И АЛГОРИТМИ (БОЛ. 16)
  СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА И АЛГОРИТМИ (ПРЕ БОЛ.)
  ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (БОЛ. 16)

Материјали

ДИСКРЕТНЕ МАТЕМАТИЧКЕ СТРУКТУРЕ (БОЛ. 16)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 07)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 12)
МАТЕМАТИКА (БОЛ. 17)
ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (БОЛ. 16)
ПОСЛОВНА МАТЕМАТИКА (ПРЕ БОЛ.)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
ПРОЈЕКТОВАЊЕ АЛГОРИТАМА (БОЛ. 16)
СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА И АЛГОРИТМИ (БОЛ. 16)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)

Обавештења

28. април 2024.
Поправни колоквијуми у мајском испитном року 2024.

Поправни колоквијум из предмета:

 • Пројектовање алгоритама (Бол. 16),
 • Математика (Бол. 7, Бол. 12),
 • Дискретне математичке структуре (Бол. 16),
 • Структуре података и алгоритми (Бол. 16),
 • Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16)

одржаће се у среду 29.05.2024. у 09:00 у рачунарској лабораторији 4 на Лиману.
Обавезно пријавити колоквијум – послати мејл предметом наставнику са следећим садржајем: име, презиме, број индекса и назив предмета за који се пријављује колоквикум.

7. април 2024.
Поправни колоквијуми у априлском испитном року 2024.

Поправни колоквијум из предмета:

 • Пројектовање алгоритама (Бол. 16),
 • Математика (Бол. 7, Бол. 12),
 • Дискретне математичке структуре (Бол. 16),
 • Структуре података и алгоритми (Бол. 16),
 • Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16)

одржаће се у среду 24.04.2024. у 09:00 у рачунарској лабораторији 4 на Лиману.
Обавезно пријавити колоквијум – послати мејл предметом наставнику са следећим садржајем: име, презиме, број индекса и назив предмета за који се пријављује колоквикум.

9. март 2024.
Редовни колоквијум из предмета Математика (Бол. 17) – 18.03.2024.

Редовни колоквијум из предмета Математка ће се одржати у понедељак 18.03.2024. у Амфитеатру 2 на Лиману, студенти ће бити подељени у 2 групе
1. група са почетком у 8:30
2. група са почетком у 9:25
Распоред по групама се може видети на линку.

Обавезно понети дигитрон и индекс.

26. фебруар 2024.
Поправни колоквијуми у мартовском испитном року 2024.

Поправни колоквијум из предмета:

 • Пројектовање алгоритама (Бол. 16),
 • Математика (Бол. 7, Бол. 12),
 • Дискретне математичке структуре (Бол. 16),
 • Структуре података и алгоритми (Бол. 16),
 • Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16)

одржаће се у среду 13.03.2024. у 09:00 у рачунарској лабораторији 4 на Лиману.
Обавезно пријавити колоквијум – послати мејл предметом наставнику са следећим садржајем: име, презиме, број индекса и назив предмета за који се пријављује колоквикум.