Izaberite stranicu

Sara Kostić

Zvanje

Asistent

E-mail sara.kostic@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854035
Kabinet KABINET 6
Konsultacije Petak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije

Sara Kostić rođena je 28.06.1997. u Novom Sadu. Osnovne i master studije završila je na Ekonomskom fakultetu u Subotici na odeljenju u Novom Sadu, gde je trenutno na doktorskim studijama. Od 2016. godine bavi se digitalnim marketingom. Od 2019. godine radi u privredi. Vlasnik je marketing agencije Lemonade Media. Na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu izabrana je u zvanje asistenta 2022. godine.

Prdić, N., & Kostić, S. (2021). Integrated Marketing Communications in the Function of Bazaars’ Promotion. Kultura polisa, 18(45), 363-374. https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.2r.5.03
Kuzman, B., Prdić, N., & Kostić, S. (2022). Interdependence of interests of sellers and consumers by selling agricultural products on marketplaces. Economics of Agriculture, 69(3), 697-711. https://doi.org/10.5937/ekoPolj2203697K
Kostić, S., i Kovačević-Berleković, B. (2021). Research of the influence of sociodemographic characteristics of tourists on the choice of a travel destination in the context of Covid-19 pandemic. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 64-76. https://doi.org/10.5937/skolbiz1-32305
Kostić, S. (2022). Influence of E-commerce attributes on customer satisfaction and loyalty. Economics: Theory and Practice, 15(4), 1-24. doi: 10.5937/etp2204001K
Prdić, N., & Kostić, S. (2022). Digital Marketing in the function of sale on the marketplace. In International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management,SM 2022 (pp. 367-373). Faculty of Economics in Subotica. https://doi.org/10.46541/978-86-7233-406-7_202
Prdić, N., i Kostić, S. (2022). E-Pijace: Interaktivno tržište poljoprivrednih proizvoda. U: Zbornik radova Međunarodne Konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-POLITEH-2022 (str. 231-238). Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću u Prijevoru.
Prdić, N., i Kostić, S. (2022). Poslovanje pijaca u kriznim situacijama sa posebnim osvrtom na komunikaciju sa potrošačima i javnošću. Akcionarstvo. 28(1), 63-78
Prdić, N., i Kostić, S. (2022). Poslovanje pijaca u kriznim situacijama sa posebnim osvrtom na komunikaciju sa potrošačima i javnošću. Akcionarstvo. 28(1), 63-78

Predavanja

    Vežbe

      NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
      TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)

    Ispiti