Izaberite stranicu

др Саша Ралетић Јотановић

Функција Еразмус координатор
Звање

Предавач

E-mail sasa.raletic@vps.ns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 4
Консултације Понедељак 14:00-16:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Саша Ралетић Јотановић је рођена 13.03.1984. године у Новом Саду, где и данас живи.

Основне (2003-2008) (просечна оцена 9.00), мастер (2008-2009) (просечна оцена 9.70) и докторске (2009-2017) (просечна оцена 9.86) студије завршила је на Економском факултету, Универзитету у Новом Саду (УНС), на студијском програму менаџемн и маркетинг.

Током школовања примала је стипендије: републичку за студенте (2003-2005), републичког фонда за младе таленте (2006-2007), Министарства науке и технолошког развоја за докторанте (2011) и добила награду Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2008/2009. години.

Од 2008. године до 2010. године је била запослена на Факултету за предузетни менаџмент, Универзитета Алфа, као стручни сарадник из области маркетинга и менаџмента. Од 2010. године до 2021. године је била запослена на Високој школи струковних студија за менаџмент и пословне комуникације (МПK), као асистент (2010-2018) и као виши предавач (2018-2021), из области маркетинга и менаџмента. У 2021. години била је запослена и на Факултету за менаџмент, Универзитета Метрополитан, као доцент из области маркетинга. На Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду је запослена као предавач из уже научне области трговине од 01.02.2021. године до данас.

Од 2014. године именована је за сталног судског вештака за економско-финансијску област, по Решењу Министарства правде Републике Србије бр. 740-05-00055/2014-22.

До сада је објавила бројне научне и стручне радове, и у домаћим и у међународним публикацијама. Истиче да је до сада објавила 5 радova на СЦИ листи са ИФ, који су више пута цитирани у WОС.

Учествовала је на три међународна пројекта преко Факултета техничких наука УНС и осам националних пројеката, два која су финансирана од стране Покрајинског секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова АП Војводине, на којима је била кординарор, и на шест који су финансирани од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине, од којих је на једном била кординатор.

1. Kovljenić, M., & Raletić Jotanović, S. (2021). Food security issues in the former Yugoslav countries. Outlook on agriculture, 50(1),
46-54. https://doi.org/10.1177/0030727020930039.
2. Raletić Jotanović, S., Sudarević, T., Grubor, A., Katić, A., & Vuksanović, N. (2019). Consumers environmental management of
waste analysis of the EX-YU republics. Applied ecology and environmental research, 17(4), 7229-7248.
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_72297248.
3. Raletić Jotanović, S., Sudarević, T., Katić, A., Kalinić, M., & Kalinić, Č. (2016). Environmentally responsible purchasing – analysis
of the Ex – Yugoslavian republics. Applied ecology and environmental research, 14(3), 559-572.
http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1403_559572.
4. Raletić Jotanović, S., Vuksanović, N., & Živkucin, S. (2018). Demographic characteristics of consumers in consumption of organic
food products – case study: Serbia. Economics of agriculture, 65(4), 1371-1382. doi: 10.5937/ekoPolj1804371R.
5. Raletić Jotanović, S., Milijanka, R., & Zakić, N. (2017). Pro-environmental activities of consumers. Polish journal of management
studies, 17(1), 55-66. doi: 10.17512/pjms.2017.16.1.05.
6. Raletić Jotanović, S, Večei Funda, V., & Janjušić, D. (2018). Post-use of products – environment management tool. In Ž. Živković
(Ed.), Proceeding from international may conference on strategic management (pp. 49-57). University of Bor, Technical faculty in
Bor, Department of engineering management.
7. Ралетић Јотановић, С., и Владисављевић, Р. (2021). Дигитални медији у функцији креативних промена пословања и
одрживог привредног развоја у амбијенту пандемије COVID-19. У: С. Живкуцин (ур.), Дигитални медији у функцији
креативних промена пословања и одрживог привредног развоја у амбијенту пандемије COVID-19 (стр. 180-235). Висока
школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације у Новом Саду.
8. Janjušić, D., Raletić Jotanović, S., & Večei Funda, V. (2019). Porast zapošljavanja kroz franšizing kao opravdani model
finansiranja u privredu. U: G. Nikolić (ur.), Uticaj poslovnih anđela na globalno preduzetništvo (str. 140-155). PAR Visoka poslovna
škola u Opatiji.
9. Ралетић Јотановић, С. (2020). Бесконтактно пословање као нови тренд у услужним делатностима у амбијенту пандемије
COVID-19. У: С. Живкуцин (ур.), Креативно пословање у одрживом развоју (стр. 27-38). Висока школа за менаџмент и
пословне комуникације у Новом Саду.
10. Ралетић Јотановић, С. (2021). Иновације у дистрибуцији у циљу конкурентске предности у доба пандемије вируда COVID19. У: С. Живкуцин (ур.), Иновације у пословању као фактор конкурентности у амбијенту пандемије вируса COVID-19 (стр.
50-55). Висока школа за менаџмент и пословне комуникације у Новом Саду

Предавања

  Вежбе

   СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17)
   ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

  Испити

   Материјали

   ЕКОНОМИКА МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА (БОЛ. 17 - МС)
   ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА (БОЛ. 17)
   МАРКЕТИНГ (БОЛ. 17)
   ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
   ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

   Обавештења

   26. септембра 2023.
   Одлагање консултација заказаних за 02.10.2023. године

   Поштовани студенти,

   консултације које су требале бити одржане 02.10.2023. године, понедељк, од 14 до 16 часова се одлажу, тј. неће бити одржане.

   Следеће консултације биће одржане по редовном термину, у понедеља, 09.10.2023. године од 14 до 16 часова у кабинету 4.

   Са уважавањем,

   7. фебруара 2023.
   Обавештење о померању консултација

   Поштовани,

   следеће недеље, тајчније од 13.02. до 17.02. 2023. године, неће се одржати консултације код мене.

   Са уважавањем,