Izaberite stranicu

др Славиша Ђукановић

Звање

Професор струковних студија

E-mail slavisad63@gmail.com
Телефон +381214854017
Кабинет КАБИНЕТ 3
Консултације Уторак 12:00-14:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају
 • Рођен 1963. године на Убу, Србија.
 • Дипломирао 1988., магистрирао 1992. и докторирао 2001. године на Економском факултету у Београду.
 • Радећи у Економском институту Београд, стекао је звања истраживач-стипендиста (1993) и истраживач-сарадник (1996).
 • На Високој пословној школи у Новом Саду ради од 2002. године. Најпре као Предавач, а затим као Професор (2004), односно Професор струковних студија (2007).
 • Одлуком Министарства за науку Србије, на Институту економских наука из Београда, 2005. године добија звање Научни сарадник.
 • Сарађивао је на изради више научноистраживачких пројеката, од којих су најзначајнији Стратегија одрживог развоја Србије (2007.) и Стратегија развоја енергетике Србије (2021.).
 • Написао три монографије, два ауторска и осам коауторских  уџбеника, као и више десетина научно-стручних радова, објављених у Србији, Хрватској, Немачкој, Русији и Јапану.
 • Члан Друштвa економиста Београда, Српског научног центра из Београда, као и Међународног удружења за сунчеву енергију (International Solar Energy Society – ISES), из Фрајбурга (Немачка).
 • Ожењен. Отац троје деце. Деда једног унука.

 

 • Đukanović, S. (2016): The modern use of Renewable Energy Sources, „EMERGING TECHNOLOGIES AND THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE“, Thematic Proceedings, August 30th – September 1st, 2016. Novi Sad, Serbia, Serbian Association of Agricultural Economists (SAAE), Belgrade, pp. 58-79
 • Джукич, М.П., Джуканович, Ж.С. (2016): Русско-Сербские отношения и стратегии во взгляаде на устоичивую энергетику, Материальи Международного Конгресса REENCON – XXI, “ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕК: Енергетическая и економическая эффективност”, 13-14 октября, 2016. г., Ред. Дуников, Д.О., Попель, О.С., ОИВТ РАН, Москва, 2016. стр. 10-15
 • Аћимовић, М., Ђукановић, С., Растовић, Б., Лукић, Д. (2014): Здравствене последице загађивања ваздуха у насељеним местима Уб и Ваљево услед ископа и сагоревања колубарског лигнита, ECOLOGICA, Часопис Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије, Београд, бр. 76, 2014., стр. 708-713
 • Ђукановић, М., Ђукановић, С. (2016): Очување и унапређење природне и културне баштине Космаја, као замајац локалног економског развоја, ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, часопис Друштва економиста Београда, Тематски број: „Креативна привреда и економски развој Србије“, 2-3/2016, Београд, јун-октобар 2016, стр. 199-214
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2017): Будућност енергетике Србије у знаку енергетских тржишта, напуштања фосилних горива и енергетске ефикасности“, ЕНЕРГИЈА-ЕКОНОМИЈА-ЕКОЛОГИЈА, лист Савеза енергетичара, Београд, бр. 1-2/2017, стр. 37-45
 • Ђукановић, С. (2017): Економија природних и културних вредности Ваљевских планина, „ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ“, часопис Друштва економиста Београда, Тематски број: „Економске могућности Србије: Пoдручја са посебним природним погодностима“, 2-3/2017, Београд, јун-октобар 2017, стр. 161-176
 • Đukanović Slaviša (2018): Ecological Energetic in the Euro-Asia, International Scientific and Expert Conference:“Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges –  Opportunities, Book of Abstract, Novi Sad School of Business, pp. 22-27
 • Ђукановић, С. (2018): Савремена достигнућа примене обновљивих извора енергије у области саобраћаја, „ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ“, часопис Друштва економиста Београда, 3-4/2018, Београд, 2018, стр. 237-254
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2020): „Највећи изазови енергетске транзиције у Србији: у средњем и дугом року“, Монографија XXXV Meђународног саветовања EНЕРГЕТИКА 2020, 21-24 јун, 2020., Савез енергетичара Београд, Златибор, стр. 40-45
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2021): „Ковид-кризе као изазов за структурне промене у енергетици – на глобалном и националном нивоу“, XXXVI Meђународно саветовање EНЕРГЕТИКА 2021. Савез енергетичара Београд, Златибор, 22-25 јун, 2021. стр. 483-490

 

Предавања

  МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)

Вежбе

  МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ

Испити

  МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (БОЛ. 07)
  ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (БОЛ. 12)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)

Материјали

ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 20 ДЛС)
МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (МС)
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (СС-М.БО)

Обавештења

13. новембра 2023.
ОБАВЕШТЕЊЕ МАСТЕР СТУДЕНТИМА У ВЕЗИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МЕНАЏМЕНТА ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ

Колоквијум из предмета Менаџмент пословних перформанси, биће одржан у уторак, 21. новембра 2023., са почетком у 14 сати, учионица 10 на Лиману.

Градиво за припрему колоквијума чине првих пет Предавања и Вежби, доступних на Мудл платформи Школе..