Izaberite stranicu

Đukanović dr Slaviša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail slavisad63@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Utorak 15:00 - 16:00
https://us04web.zoom.us/j/5936722906?pwd=ajFBR0VWRHppVUlmajNTRi9hZ1ZVQT09
 • Rođen 1963. godine na Ubu, Srbija.
 • Diplomirao 1988., magistrirao 1992. i doktorirao 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 • Radeći u Ekonomskom institutu Beograd, stekao je zvanja istraživač-stipendista (1993) i istraživač-saradnik (1996).
 • Na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu radi od 2002. godine. Najpre kao Predavač, a zatim kao Profesor (2004), odnosno Profesor strukovnih studija (2007).
 • Odlukom Ministarstva za nauku Srbije, na Institutu ekonomskih nauka iz Beograda, 2005. godine dobija zvanje Naučni saradnik.
 • Sarađivao je na izradi više naučnoistraživačkih projekata, od kojih je najznačajniji Strategija održivog razvoja Srbije.
 • Napisao tri monografije, dva autorska i četiri koautorska  udžbenika, kao i više desetina naučno-stručnih radova, objavljenih u Srbiji, Nemačkoj, Rusiji i Japanu.
 • Član Društva ekonomista Beograda, Naučno stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije „ECOLOGICA“, kao i Međunarodnog udruženja za sunčevu energiju (International Solar Energy Society – ISES), sa sedištem u Frajburgu (Nemačka).
 • Oženjen. Otac troje dece.

 

Monografije:

 • Đukanović, S. (2014): Ekološka energetika – širenje primene, AGM knjiga, Beograd,
 • Đukanović, S. (2009): Obnovljivi izvori energije – ekonomska ocena, Gradska biblioteka „Božidar Knežević“, Ub.
 • Đukanović, S. (1995): Solarna enegija – savremena rešenja za njenu isplativu primenu, Ekonomski institut Beograd

Udžbenici:

 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2018): Održivi razvoj, društveno-ekonomski i ekološki aspekti, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Đukić Petar, Đukanović Slaviša (2015): Održivi razvoj, ekonomsko-ekološki izazovi, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Đorđević Slaviša, Đukanović Slaviša (2015): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2010): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukanović Slaviša (2009): Uvod u finansijsko poslovanje, praktikum, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2008): Finansijsko računovodstvo, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Đukanović Slaviša (2007): Upravljanje finansijskim rizicima, kroz primere, skripta, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
 • Zakić Vladimir, Đukanović Slaviša (2005): Osnovi računovodstva, Visoka poslovna škola Novi Sad

Radovi u naučnim časopisima:

 • Đukanović, S. (2018): Savremena dostignuća primene obnovljivih izvora energije u oblasti saobraćaja, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, , 3-4/2018, Beograd, 2018, str. 237-254
 • Đukanović, S. (2017): Ekonomija prirodnih i kulturnih vrednosti Valjevskih planina, „EKONOMSKI VIDICI“, časopis Društva ekonomista Beograda, Tematski broj: „Ekonomske mogućnosti Srbije: Područja sa posebnim prirodnim pogodnostima“, 2-3/2017, Beograd, jun-oktobar 2017, str. 161-176
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2017): Budućnost energetike Srbije u znaku energetskih tržišta, napuštanja fosilnih goriva i energetske efikasnosti“, ENERGIJA-EKONOMIJA-EKOLOGIJA, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2/2017, str. 37-45
 • Đukanović, M., Đukanović, S. (2016): Očuvanje i unapređenje prirodne i kulturne baštine Kosmaja, kao zamajac lokalnog ekonomskog razvoja, EKONOMSKI VIDICI, časopis Društva ekonomista Beograda, Tematski broj: „Kreativna privreda i ekonomski razvoj Srbije“, 2-3/2016, Beograd, jun-oktobar 2016, str. 199-214
 • Đukanović, S. (2016): Uz pomoć Sunca, „Planeta“, Magazin za nauku, istraživanja i otkrića, Belmedia, d.o.o., Beograd, godina XIII, april/jun 2016., broj 73, str. 38-39
 • Đukanović, S. (2015): Finansijski aspekti primene obnovljivih izvora energije, „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, Broj 4/2015. str. 387-399
 • Đukić, P., Đukanović, S. (2015): Prirodne katastrofe kao izazov za rekonstrukciju energetike i širu primenu obnovljivih izvora – komparativna iskustva: Japan i Srbija, „Energija, Ekonomija, Ekologija“, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2, str. 83-95
 • Jovin, S., Đukanović, S, Momčilović, M. (2014): Operativni rizici u svetlu bazelskih sporazuma i svetska finansijska kriza, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2014, str. 128-151
 • Aćimović, M., Đukanović, S., Rastović, B., Lukić, D. (2014): Zdravstvene posledice zagađivanja vazduha u naseljenim mestima Ub i Valjevo usled iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita, ECOLOGICA, Časopis Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije, Beograd, br. 76, 2014., str. 708-713
 • Rastović, B., Đukanović, S., Lukić, D., Milosavljević, V. (2014): Posledice zagađivanja vazduha od iskopa i sagorevanja kolubarskog lignita na području opština Ub i Lazarevac,Energija, Ekonomija, Ekologija“, list Saveza energetičara, Beograd, br. 1-2, str. 272-284
 • Momčilović, M., Đukanović, S., Vlaović Begović, S. (2013): Jednofazni i višefazni modeli diskontovanja dividendi u funkciji određivanja vrednosti akcija, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2013, str. 162-177
 • Đukanović, S., Krainović, B. (2013): Podsticanje privrednog razvoja investiranjem i edukacijom u oblasti primene obnovljivih izvora energije,  „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, Broj 1/2013. str. 99-114
 • Jovin, S., Đukanović, S. (2012): Problemi finansijskog izveštavanja malih i srednjih preduzeća – aspekt banaka kao poverilaca, „Finansije“, Časopis za teoriju i praksu finansija, Ministarstvo finansija republike Srbije, Beograd, 1-6/2012, str. 252-269
 • Đukanović, S. (2011): Osunčavanje energetike Srbije – put ka održivoj potrošnji, „Ekonomski vidici“, Časopis Društva ekonomista Beograda, 4/2011, str. 747-762
 • Đukanović, S. Jovin, S. (2011): Risk management in banking with regard to the operational risks, „Škola Biznisa“, Naučnostručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, 2/2011, str. 50-65
 • Đukanović, S, Jovin S. (2010): Računovodstvo prirodnih izvora i životne sredine, „Finansije“, Časopis Ministarstva finansija republike Srbije, 1-6/2010, str. 318-333
 • Đukanović S. (2010): Podsticanje primene obnovljivih izvora energije – Španija, Italija, Srbija, „Škola Biznisa“, Naučno-stručni časopis Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad, 4/2010, str. 41-50
 • Đukanović S. (2010): Ekonomski ishodi primene podsticajnih mera za solarne ćelije i vetrogeneratore u Nemačkoj, Španiji i Italiji,  „Energija, Ekonomija, Ekologija», list Saveza energetičara, Beograd, Broj 1-2 / XII, str. 53-67
 • Đukanović S. (2009): Iscrpivost konvencionalne energetike, „Škola Biznisa“, VPŠ Novi Sad, 4/2009, str. 36-44
 • Đukanović S. (2007): Održiva proizvodnja i potrošnja, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1-2/2006, str. 2-12
 • Đukanović S. (2006): Amortizacija prirodnih izvora, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1-2/2006, str. 49-52
 • Đukanović S. (2006): Ekonomske naknade za primenu obnovljivih izvora energije, zakonski osnov – primer Nemačke, „Energetske tehnologije“, Naučno-stručni časopis Društva za sunčevu energiju „SrbijaSolar“ br. 4, Zrenjanin, novembar 2006, str. 35-37
 • Đukanović S. (2006): Razvoj tržišta i tehnologija solarnih ćelija od kristala silicijuma u Japanu, „Energetske tehnologije“, br. 4, novembar 2006. str. 13-14
 • Đukanović S. (2004): Tržište solarnih ćelija, „Škola biznisa“, Naučno-stručni časopis VPŠ Novi Sad, 1/2004, str. 49-53
 • Đukanović S. (2001): Afrodita u Murgašu – prva solarna kuća na Ubu, „Modul“ Revija za arhitekturu i građevinarstvo, ICI, Pančevo br.3, septembar, 2001., str. 8-9
 • Đukanović S. (2001): Automobili na vodonik, YUNG, glasilo Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, br. 26, Beograd, april 2001, str.19-20
 • Đukanović S. (2000): Društveni troškovi energetike zasnovane na eksploataciji uglja„, časopis „Industrija“, Ekonomski institut Beograd, 1/4, 2000, str. 63-82
 • Đukanović S. (1999) Ekonomičnost primene energije vetra, „Energija, ekonomija, ekologija“, časopis Saveza energetičara Jugosavije, 3-4, decembar 1999, str. 58-64
 • Đukanović, S. Slavić, S. (1999): Neki primeri instalisanih sistema za zagrevanje vode sunčevom energijom u Jugoslaviji, „ECOLOGICA“, časopis jugoslovenskog društva za primenu nauke i prakse u oblasti zaštite životne sredine, Beograd, No 21, 1999, str. 41-46
 • Đukanović S. (1999): Automobil za 21 vek, YUNG, glasilo Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas, br. 17, februar 1999, str.19
 • Đukanović S. (1998): Ekonomičnost solarnih elektrana sa središnjim prijemnikom, „Energija, ekonomija, ekologija“, časopis Saveza energetičara Jugoslavije, 3-4/1998, str. 61-65
 • Đukanović S. (1997): Brzina sunca, „Galaksija“ časopis za popularizaciju nauke, Bigz, Beograd, decembar 1997, str.32-35
 • Đukanović S. (1997): Ekspanzija korišćenja solarnih ćelija u Japanu, „ECOLOGICA“, časopis jugoslovenskog društva za primenu nauke i prakse u oblasti zaštite životne sredine, Beograd,  No.3, 1997, str. 33-37
 • Đukanović S, Gagić B. (1996): Stimulisanje korišćenja novih i obnovljivih izvora energije u Jugoslaviji, „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3-4/1996, str. 45-72
 • Đukanović S. (1996): Stimulisanje korišćenja solarno-električne energije u saobraćaju, „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3- 1-2/1996, str.17-30
 • Đukanović S. (1995): Potrebe za minimiziranjem emisija SOx, NOx i pepela kod TE Kolubara A i B, u svetlosti nekih stranih iskustava, časopis „Elektroprivreda“, Zajednica jugoslovenske elektroprivrede, Beograd, januar-mart 1995., str.73-77
 • Đukanović S. (1995): Korišćenje solarne energije u Grčkoj – primer za ugled,  „Industrija“, časopis Ekonomskog instituta Beograd, 3-4/1995., str.125-136
 • Đukanović S. (1994): Stanovanje na račun sunca, ,Galaksija“, časopis za popularizaciju nauke: , Bigz, Beograd, novembar 1994, str. 28-29

Radovi u zbornicima naučnih i stručnih skupova:

 • Đukić P., Đukanović, S. (2020): „Najveći izazovi energetske tranzicije u Srbiji: u srednjem i dugom roku“, ENERGIJA/EKONOMIJA/EKOLOGIJA Monografija XXXV Međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2020, 21-24 jun, 2020., Savez energetičara, Beograd, str. 40-45
 • Đukanović Slaviša (2018): Ecological Energetics in the Euro-Asia, International Scientific and Expert Conference:“Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges –  Opportunities, Book of Abstract, Novi Sad School of Business, pp. 22-27
 • Džukič, M.P., Džukanovič, Ž.S. (2016): Russko-Serbskie otnošeniя i strategii vo vzglяade na ustoičivuю эnergetiku, Materialьi Meždunarodnogo Kongressa REENCON – XXI, “VOZOBNOVLЯEMAЯ ЭNERGETIKA XXI VEK: Energetičeskaя i ekonomičeskaя эffektivnost”, 13-14 oktяbrя, 2016. g., Red. Dunikov, D.O., Popelь, O.S., OIVT RAN, Moskva, 2016. str. 10-15
 • Đukanović, S. (2016): The modern use of Renewable Energy Sources, „EMERGING TECHNOLOGIES AND THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE“, Thematic Proceedings, August 30th – September 1st, 2016. Novi Sad, Serbia, Serbian Asociation of Agricultural Economists (SAAE), Belgrade, pp. 58-79
 • Djukanovic, S., Djukic, P. (2014): The Spreading of Solar Cells Application in Serbia, Grand Renewable Energy 2014, International Conference and Exhibition, Proceedings, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan, Theme: Policy & Integrated Concept, P-Po-11 (00873)
 • Đukanović, S., Aćimović, M. (2014): Uticaj aerozagađenja na povećan broj obolele dece od respiratornih infekcija na Ubu u periodu 2005-2013., Uvodno predavanje na stručnom skupu pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, 29.11.2014. Ub (nije štampano)
 • Đukanović Slaviša, Tomić Danilo (2013): Pregled novijeg razvoja primene obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije u svetu, Međunarodna naučno-stručna konferencija: „Ekologija u službi održivog razvoja“, Fruška Gora, Andrevlje, MTMA-Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, Novi Sad, str. 101-108
 • Đukanović, S. (2012): Sunčeva energija u Srbiji i Rusija, Sbornik naučnыh trudov 2-й Vserossiйskoй naučno-praktičeskoй konferencii, „Naučnыe i tehničeskie sredstva obespečeniя эnergosberežniя i эnergoэffektivnosti  эkonomike RF“, Politehničeskii Universitet, Sankt-Peterburg, Rossiя, s. 82-85
 • Đukanović Slaviša, Tomić Danilo (2012): Obrazovanje mladih u oblasti ekološke energetike, primer Nemačke, Zbornik radova / Prva međunarodna naučno stručna konferencija „Obnovljivi i raspoloživi izvori energije“, MTMA-Međunarodna tehnološko-menadžerska akademija, Novi Sad, 9-11 Oktobar, 2012, str. 54-58
 • Djukic, P. Djukanovic, S. (2011): The Challenges of Sustainable Energy in Serbia, ISES Solar World Congress, 2011, Proceedings, August 28 – September 2, 2011, Kassel, Germany. Theme: Renewable Energies and Society, pp. 261-270
 • Đukanović S. (2009): Primena obnovljivih izvora energije – put za prevazilaženje krize u Srbiji, Savetovanje ekonomista: „Ekonomska kriza i realni sektor privrede Srbije“, Zlatibor, jun 2009. Štampano u celini u časopisu: „Ekonomski vidici“, Društvo ekonomista Beograda, 2/XIV, Beograd, str. 355-370
 • Đukanović S (2009): Energija pod Kosmajemprimena obnovljivih izvora energije u Mladenovcu, Međunarodno savetovanje,  Energetika 2009, Zlatibor, mart, 2009. godine. Rad je  štampan u celini u časopisu „ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA» Savez energetičara, Beograd, Broj 1-2 / XI, str. 316-320
 • Đukanović S. (2007): Razvoj primene sunčeve energije kroz vekove, Međunarodno savetovanje,  Energetika 2007, Zlatibor, mart, 2007. godine. Rad je  štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara, Beograd, Broj 1-2 / IH, mart 2007, str.155-159
 • Đukanović S. (2005): Podsticanje primene solarnih ćelija – Nemačka, Holandija, Švajcarska, Srbija,   Međunarodno savetovanje,  Energetika 2005, Zlatibor, jun 2005. Rad je štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara, Beograd 2/IV, 2005, str.120-125
 • Djukanovic S. (2004): Assessment of Market Possibilities for Solar Cells, EuroSun2004, 14. Intern. Sonnenforum, Proceedings, PSE GmbH, Freiburg, Germany, Book 3, pp. 508-515
 • Đukanović S. Milivojčević M. (2002): Ekološka edukacija mladih u Mladenovcu, rad izložen na Međunarodnoj konferenciji „Otpadne vode, komunalni otpad i opasan otpad“ Tara, 28-31 maj 2002, rad štampan u izvodu, u Zborniku radova, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd, str. 277.
 • Đukanović S. (2000): Obnovljivi izvori energije u Evropskoj Uniji -ekonomsko razvojni aspekt, rad izložen na Međunarodnom savetovanju energetičara Jugoslavije ENYU 2000, na Zlatiboru, marta 2000. Štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Savez energetičara Jugoslavije, Beograd 1/2000 str. 249- 253
 • Đukanović S. (1999): Analiza isplativosti proizvodnje i primene solarnih ćelija, Naučno-stručni skup: „Sunčeva energija- tehnički, ekonomski i organizacioni aspekti, Zrenjanin, oktobar 1999. Štampano u celini u časopisu DIT, Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin, oktobar 1999, br. 12-13, str. 37-44
 • Đukanović S. (1999): Ekonomsko—ekološke prednosti velikih solarnih sistema za grejanje, Naučno-stručni skup: „Sunčeva energija-tehnički, ekonomski i organizacioni aspekti, Zrenjanin, oktobar 1999. Štampano u celini u časopisu DIT, Društvo inženjera i tehničara, Zrenjanin, oktobar 1999, br. 12-13, str. 18-25
 • Đukanović S. (1998): Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije u svetu – Evropa, SAD, Japan, rad izložen na Međunarodnom savetovanju ENYU ’98, na Zlatiboru, marta 1998. Štampan u celini u časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara Jugoslavije, Beograd, 1/1998, str.158-164
 • Đukanović S., Njegovan Z. (1997): Cost-Benefit analiza korišćenja energije biomase – studija slučaja Kanada. Rad prezentovan na Drugom savetovanju o biomasi, u Sremskoj Mitrovici, jun 1997. Štampan u celini u  časopisu ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA Savez energetičara Jugoslavije, Beograd, 3-4/1997., str. 40-44

Učešće u naučno-istraživačkim projektima:

 • Analiza iskustava investitora u slobodnim zonama, u vezi sa tržištem radne snage, na teritoriji AP Vojvodine, Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, (broj projekta: 142-451-2736/2018-02-1), jun, 2018.
 • Strategija održivog razvoja Srbije, radna grupa: Ekonomija zasnovana na znanju, Vlada Republike Srbije, Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švedska Agencija za međunarodnu saradnju i razvoj, februar-maj 2007.
 • Strategija razvoja opštine Ub, Skupština opštine Ub, mart, 2003.
 • Program srednjoročnog razvoja opštine Mladenovac, Skupština opštine Mladenovac, oktobar, 2001.
 • Project of Production of PV Grade Silicon, Solar Cells and Modules and BOS, IHIS Holding Corp. and Electra Ltd., Belgrade, aprile, 2001.
 • Program transformacije farmaceutske industrije „Zdravlje“, Leskovac, Ekonomski institut Beograd, jun 1998.
 • Program restruktuiranja naftne industrije Srbije, Ekonomski institut Beograd, jun 1998.
 • Cene enegije i energetskih sirovina u SR Jugoslaviji, Ekonomski institut Beograd, jun 1997.
 • Strategija razvoja energetike Jugoslavije do 2020. godine, sa vizijom do 20150. godine, Ekonomski institut Beograd, decembar 1996.
 • Program transformacije šećerane „Dimitrije Tucović“, Beograd, Ekonomski institut Beograd, oktobar, 1996.
 • Program sanacije JP „Matroz“ Sremska Mitrovica, ekonjomski institut Beograd, jun 1996.
 • Prirodni gas – određivanje finanslih cena u zemljama OECD-a, Projekt restruktuiranja preduzeća NIS Energogas, Ekonomski institut Beograd, maj 1995.
 • Program transformacije i restruktuiranja Mašinske industrije Niš, Ekonomski institut Beograd, mart, 1995.
 • Projekt Agencije za zaštitu životne sredine, ekonomski institut i „Tempus“ Novi Sad, mart, 1995.
 • Deobni bilans SFRJ, Ekonomski institut i Vlada SR Jugoslavije, Beograd, januar-mart, 1993.
 • Program solarizacije individualnih domaćinstava Crne Gore, sa predlogom stimulativne fiskalne politike, autorski rad, Diploma i Priznanje Ministarstva zaštite životne sredine Crne Gore, na Konkursu ekoloških projekata, Žabljak, oktobar, 1992.

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  POSLOVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADžMENT
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  ENERGETSKA BEZBEDNOST (BOL. 07)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)

Materijali

EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 17)
POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS) (PRE BOL.)
POSLOVNO PLANIRANJE (BOL. 07 - SS)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS-M.BO)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS)
STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)

Obaveštenja

2. decembra 2020.
Izvinjenje zbog propuštenog predavanja.

Izvinjavam se svim kolegama zbog neprijatnosti koje su doživeli, bezuspešno pokušavajući da odslušaju zakazano predavanje iz Poslovnih strategija u utorak, 1. decembra.

Viša sila (neočekivani zastoj na autoputu kod Beograda) onemogućila je vašeg profesora da na vreme stigne kući i održi zakazano predavanje.

Izgubljeno predavanje ćemo nadoknaditi idućeg utorka. Do tada slobodno čitajte i vežbajte materijale postavljene na Moodle platformu Škole (Predavanja, Vežbe i Test za proveru znanja 7).

Srdačan pozdrav.

30. novembra 2020.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Poslovnih strategija za utorak, 1. decembar, 2020.

Sutra, u utorak, 1.decembra 2020., od 18 sati do 18 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Poslovnih strategija, putem Zoom aplikacije.

Tema: Predavanje 7. Vode, Vazduh, Zemljište i Šume. Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/71998740320?pwd=Rk9zeE0rU1VaSVIrcnlrUWxOZ3NWZz09

Meeting ID: 719 9874 0320

Passcode: 6QREk2

27. novembra 2020.
VAŽNO OBAVEŠTENJE O ODLAGANJU KOLOKVIJUMA!

Poštovane kolege, zbog pogoršanog epidemiološkog stanja, rukovodstvo Škole je donelo odluku da svi zakazani uživo kolokvijumi u tekućem semestru budu odloženi za dve nedelje.

To znači da se kolokvijum iz Poslovnih strategija, zakazan za 1. decembar, odlaže za utorak, 15. decembar, pod istim uslovima: dve grupe (u 16 i 16 i 30), učionica 12, na Limanu.

Umesto kolokvijuma, u utorak, 1. decembra, sa početkom u 18 sati, biće održano elektronsko predavanje, Lekcija br 7. Srdačan pozdrav.

24. novembra 2020.
KOLOKVIJUM IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Kolokvijum iz Poslovnih strategija biće uživo održan u utorak, 1. decembra 2020., u dve grupe: Prva grupa (studenti čija prezimena počinju slovima abecede A-M: od 16 sati), a  Druga grupa (prezimena N-Z: od 16 i 30.) Učionica 12, na Limanu. Molim studente da na kolokvijumu poštuju propisane mere za sprečavanje širenja zaraze. Srdačan pozdrav.

23. novembra 2020.
Elektronsko predavanje iz Poslovnih strategija, (Predavanje 6. – Prvi deo)

Sutra, u utorak, 24. novembra 2020., od 16 sati do 16 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Poslovnih strategija, putem Zoom aplikacije.

Tema: Predavanje 6. Ekobiznis i zelene tehnologije  – 1. Deo

Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/75078641223?pwd=YTVaL2pXNUQ2ODIzOGNla29sMFpCdz09

Meeting ID: 750 7864 1223

Passcode: d2FKUW

23. novembra 2020.
Elektronsko predavanje iz Poslovnih strategija (Predavanje 6. – Drugi deo)

Sutra, u utorak, 24. novembra 2020., od 17 sati do 17 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Poslovnih strategija, putem Zoom aplikacije.

Tema: Predavanje 6. Ekobiznis i zelene tehnologije  – 2. Deo

Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/76685214160?pwd=eWtvMzFpMk0xNVRnQVcybkFDZ0Qwdz09

Meeting ID: 766 8521 4160

Passcode: UWr4qD

16. novembra 2020.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Poslovnih strategija, za utorak, 17 novembar, 2. Deo

Sutra, u utorak, 17. novembra 2020., od 17 sati do 17 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje iz Poslovnih strategija , putem Zoom aplikacije.

Tema: Predavanje 5. Računovodstvo životne sredine  – 2. Deo

Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/72778649986?pwd=WGF4aFAvSFREMEhMbGY3bTlrSjVEdz09

Meeting ID: 727 7864 9986

Passcode: rq2gEh

16. novembra 2020.
Obaveštenje o elektronskom predavanju iz Poslovnih strategija 1. Deo

Sutra, u utorak, 17. novembra 2020., od 16 sati do 16 sati i 45 minuta, biće održano elektronsko predavanje, putem Zoom aplikacije.

Tema: Predavanje 5. Računovodstvo životne sredine 1. Deo

Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/71739478046?pwd=dWJkOHREVFlyenN0MHlJRXBZSllDUT09

Meeting ID: 717 3947 8046

Passcode: xDcB12

9. novembra 2020.
VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI PREDAVANJA IZ POSLOVNIH STRATEGIJA ZA UTORAK, 10. NOVEMBAR

Sutra, u utorak, 10.novembra 2020., saglasno  preporuci  rukovodstva Škole, neće biti održano uživo predavanje  iz Poslovnih strategija, nego će u istom terminu od 16 sati do 16 sati i 45 minuta biti održano elektronsko predavanje, putem Zoom aplikacije.

Tema: Predavanje 4. Resursi-vrednovanje.  Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/77754223746?pwd=T0F1T1RSaVVtUXVZNS9oSzNzOS9LQT09

Meeting ID: 777 5422 3746    Passcode: RjgD2v

Srdačan pozdrav.

2. novembra 2020.
ELEKTRONSKO PREDAVANJE IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Elektronsko predavanje  iz Poslovnih strategija, biće održano u utorak, 03.novembra 2020., od 14 sati, do 14 sati i 45 minuta. Tema: Predavanje 3. Ekonomija eksternalija

Studenti se mogu pridružiti  Zoom predavanju, klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/72182568094?pwd=d2tSa094Qi9lRERmMjZTSzRUckZudz09

Meeting ID: 721 8256 8094

Passcode: vVGi1s

26. oktobra 2020.
ELEKTRONSKO (ON-LINE) PREDAVANJE IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Elektronsko (on-line) predavanje  iz Poslovnih strategija, biće održano u utorak, 27.oktobra 2020., od 14 sati, do 14 sati i 45 minuta, putem Zoom aplikacije.

Topic: Predavanje 2. Ekonomija i životna sredina

Studenti se mogu pridružiti Zoom sastanku klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/71237657418?pwd=Q1RLWHJ1cHVEWDUzcWo3UTdlNXZzZz09

Meeting ID: 712 3765 7418

Passcode: f06qcE

24. oktobra 2020.
Test za proveru znanja iz Poslovnih strategija

Test za proveru znanja iz Poslovnih strategija – Predavanje 1, koji nije dostupan na MUDL-u, možete pogledati na ovoj stranici u okviru materijala za Poslovne strategije.

24. oktobra 2020.
OBAVEŠTENJE U VEZI TESTA ZA PROVERU ZNANJA IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Test za proveru znanja u vezi prve lekcije iz Poslovnih strategija, neće biti dostupan iz tehničkih razloga. Greška će biti ispravljena kod druge lekcije. Molim studente za razumevanje.

16. oktobra 2020.
OBAVEŠTENJE O NASTAVI IZ POSLOVNIH STRATEGIJA

Predavanja iz Poslovnih strategija biće održavana uživo, utorkom od 16 do 17 sati, u učionici 10, na Limanu. Prvo predavanje biće održano 20. oktobra. Molim studente da na predavanjima poštuju mere za sprečavanje zaraze.

8. juna 2020.
Obaveštenje u vezi gradiva za ispit iz Ekološkog menadžmenta

Drage kolege. Za pripremu ispita iz Ekološkog menadžmenta, biće vam dovoljna Predavanja 10, 11, 12 ,13, 14 i 15, postavljena na ovoj stranici. Za studente koji uče iz knjige, to su Glave 14, 15, 16, 17 i 18. Srdačan pozdrav.

7. maja 2020.
Obaveštenje o izmeni postupka polaganja ispita iz stručne prakse

Drage kolege, saglasno preporukama rukovodstva Škole, studenti koji nameravaju da polažu stručnu praksu u junskom roku, ne moraju ići u preduzeća o kojima pišu, niti moraju popunjavati obrasce za stručnu praksu.Umesto toga treba da odštampaju dva primerka završenog rada, od kojih jedan ostaje profesoru-mentoru, a drugi studentskoj službi. Srdačan pozdrav..

23. marta 2020.
OBAVEŠTENJE STUDENTIMA O PROMENI POSTUPKA BODOVANJA IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA ZBOG VANREDNOG STANJA

Drage kolege, zbog obustave redovne nastave, aktivnost na predavanjima biće izbodovana  na osnovu dolazaka i uzimanja učešća studenata u radu predavanja ostvarenih u februaru i martu. Svaki dolazak biće izbodovan sa po 2 boda, što  ukupno može izneti 10 bodova po jednom studentu. Takođe, svi studenti će dobiti po 5 bodova za prisustvo. Ostali bodovi će biti dodeljivani pez promena – dakle aktivnost na vežbama (pisani rad u elektronskoj formi) 10 bodova, kolokvijum 30 bodova i ispit 45 bodova. Kolokvijum i ispit su planirani da budu održani po prestanku vanrednog stanja. Do tada, asistentkinja Vesna Futo Vugdelija i ja ćemo jednom nedeljno postavljati na svoje stranice materijale za vežbe i predavanja, koje ste vi dužni da pratite i pažljivo čitate, Želimo vam uspešan rad i puno ljubavi.