Izaberite stranicu

Jovin dr Slobodanka

Funkcija Pomoćnik direktora za nastavu
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail boba_jovin@yahoo.com
Telefon 485-4041
Kabinet KABINET 26
Konsultacije Utorak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Utorak 11:00-12:00
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu na smeru Finansije i računovodstvo upisala je1995. godine a diplomirala 1999. godine. Nakon završenih osnovnih studija upisala je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je 2006. godine magistrirala na temu „Finansijske usluge za mala preduzeća“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Mogućnosti unapređenja finansiranja malih preduzeća u Srbiji“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum 2016. godine pod mentorstvom prof. dr Nebojše Savića.

Od 2001. do  2007. godine bila je zaposlena u Novosadskoj banci AD Novi Sad, Panonskoj banci AD Novi Sad i Komercijalnoj banci AD Beograd (Filijala Novi Sad) na poslovima Šefa Odseka za dugoročne plasmane i kreditnog analitičara za plasmane iz inostranih kreditnih linija.

Od 2007. godine zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za grupu ekonomskih predmeta a 2008. godine imenovana za predavača na predmetima Upravljanje rizicima, Bankarstvo i Investiciono bankarstvo.

 1. godine izabrana je u zvanje profesora strukovnih studija za oblast Finansije.

Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno francuskim.

Rukovodilac projekta „Preduzetnički potencijal studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine. Trajanje projekta: 12.06.2017- 12.06.2018, evidencioni broj projekta: 142-451-2814/2017-02-2

 

 1. Radović M., Vitomir J., Laban B., Jovin S. (2019). Management of joint-stock companies and farms by using fair value of agricultural equipment in financial statements on the example of IMT 533 tractor, Ekonomika poljoprivrede ISSN: 0352-3462, Vol. 66, No. 1/2019, Str. 35-50, UDK 347.728.1, Izdavač: Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana Beograd, Institut za Ekonomiku poljoprivrede Beograd, Akademija ekonomskih nauka Bukurešt M24
 2. Ercegovac D., Vlaović-Begović S., Jovin, S. (2019). Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici ISSN: 0350-2120, Vol. 55, No. 41, Str. 81-94, Izdavač: Ekonomski fakultet u Subotici M52
 3. Ercegovac, D., Jovin, S. (2018). Development of digital banking and innovations in financial services, Izdavač: Novi Sad School of Business; Naučni skup Economic Development and Competitiveness of European Countries „/“ (1 ; Novi Sad ; 2018) M 34
 4. Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jošanov-Vrgović, I., Jovičić Vuković, A. (2018). Faktori razvoja preduzetničkih kreativnih ideja studenata visokih strukovnih škola, XXIV skup Trendovi razvoja, Kopaonik M63
 5. Ercegovac, D., Jovin, S., Račić, Ž. (2018). Digitalna transformacija bankarskog sektora Srbije, Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Ekonomski fakultet u Subotici M63
 6. Jovin, S. Jošanov Vrgović I. (2018). Entrepreneurial Intentions of Students of Higher Education Schools in the Territory of Autonomous Province of Vojvodina, Škola biznisa ISSN: 1451-6551, Vol. 2, Str. 12-30, Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad M51
 7. Jošanov- Vrgović, I., Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jovičić Vuković, A. (2017). Inovacioni potencijal i preduzetništvo – empirijska analiza studenata visokih strukovnih škola, Inovacijama do održivog razvoja, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd M63
 8. Milić (Ikonić) D., Jovin S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business (Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings, editors: Soleša, D., Šimović, V., Rosi, B.) Str. 223-235, ISBN 978-86-87619-84-5, Izdavač: Faculty of Economics and Engineering Management M14
 9. Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., Milić, D. (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia, Industrija. Ekonomski institut Beograd, Vol 45, No 4, pp. 93-112 M24
 10. Jovin, S., Jovin, P., Eremić Đođić, J. (2017). Poslovne i finansijske performanse upravljanja distributivnim sistemom električne energije, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici. Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Vol 53, No 38, pp. 219 – 232. M51
 11. Popović, S., Đuranović, D., Jovin, S., Popović, V., Filipović, V., Grublješić, Ž.(2017). Popis u funkciji finansijskog izveštavanja poljoprivrednih preduzeća u Srbiji, Poljoprivredna tehnika. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za poljoprivrednu tehniku, No 4/2017, pp. 20 – 26. M52
 12. Popović, S., Đuranović, D., Eremić Đođić, J. Jovin, S. (2017). Revizija kao faktor poboljšanja rada menadžmenta u poljoprivrednom preduzeću, Poljoprivredna tehnika. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu i Institut za poljoprivrednu tehniku, No 4/2017, pp. 9 – 14. M52
 13. Jovin, S. (2016). Financing Obstacles of Small Enterprises – Empirical Analisys in the Republic of Serbia, Teme, Univerzitet u Nišu, 3/2016, 1101-118 M24
 14. Sedlak, O., Jovin, S., Pejanović, R., Ćirić, Z., & Eremić Đođić, J. (2016). Access to Finance for Micro, Small and Medium Business Units in Serbian Agribusiness, Ekonomika poljoprivrede, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za Ekonomiku poljoprivrede, Beograd i Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt, Vol 63, No 4, 1219-1235 M24
 15. Račić, Ž., Jovin, S. (2016). Problemi kredita indeksiranih u švajcarskim francima: Studija slučaja stambenih kredita u Srbiji, Škola biznisa ISSN: 1451-6551Vol. 2016, No. 1, Str. 62-73, UDK 336.77:339.743(497.11), Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad; M 53

 

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)

Materijali

BANKARSTVO (BOL. 07)
BANKARSTVO (BOL. 12)
FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (SS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 12)
KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 12)
PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 07)

Obaveštenja

3. aprila 2021.
Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija

Redovni kolokvijum iz Preduzetničkih finansija za studente koji predmet slušaju u ovom semestru, održaće se u četvrtak, 08.04.2021. godine u 09:00 časova putem aplikacije Moodle. Kolokvijum će biti otvoren od 09.00 do 09:20 časova u okviru 6. teme.

31. marta 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 01.04.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

24. marta 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkih finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 25.03.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

17. marta 2021.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija

Dragi studenti,

Naše sledeće predavanje iz Preduzetničkh finansija održaće se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 18.03.2021. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

9. januara 2021.
Online predavanje iz Investicionog bankarstva

Dragi studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 11.01.2021. godine u 10:00 časova.

Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 10:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

26. decembra 2020.
Online predavanje iz Investicionog bankarstva

Dragi studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 28.12.2020. godine u 10:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 10:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

19. decembra 2020.
Predavanje iz Investicionog bankarstva

Dragi studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 21.12.2020. godine u 10:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 10:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

11. decembra 2020.
Online predavanje iz Investicionog bankarstva

Poštovani studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 14.12.2020. godine u 10:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 10:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

1. decembra 2020.
Kolokvijum iz Investicionog bankarstva

Kolokvijum iz Investicionog bankarstva će se održati u ponedeljak 07.12.2020. godine preko platforme Moodle. Kolokvijumu pristupate u 10:00 časova i on će biti otvoren 25 minuta. Kolokvijum se nalazi na temi 7.

28. novembra 2020.
Predavanje iz Investicionog bankarstva

Dragi studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak, 30.11.2020. godine u 09:30 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:30 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

26. novembra 2020.
Odlaganje kolokvijuma iz Investicionog bankarstva

Poštovani studenti,

zbog trenutne epidemiološke situacije, odlaže se kolokvijum iz Investicionog bankarstva. O naknadnom terminu bićete obavešteni.

23. novembra 2020.
Kolokvijum iz Investicionog bankarstva

Kolokvijum iz Investicionog bankarstva će se održati u ponedeljak, 30.11.2020. godine u 10 časova u učionici 14. Gradivo obuhvata prvih 6 prezentacija odnosno prva tri poglavlja u udžbeniku.

21. novembra 2020.
Online predavanje iz Investicionog bankarstva

Dragi studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak, 23.11.2020. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

16. novembra 2020.
Online konsultacije

Poštovani studenti, s obzirom da se ove nedelje redovne konsultacije održavaju online, konsultacije će se održati putem Zoom aplikacije u sredu od 11:30 do 13:30. Konsultacijama možete pristupiti klikom na sledeći link u naznačenom periodu:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09
Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

14. novembra 2020.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Dragi studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak, 16.11.2020. godine u 09:00 časova.
Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

30. oktobra 2020.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Poštovani studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 09.11.2020. godine u 09:00 časova.
Predavanje će trajati do 09:40 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 09:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

23. oktobra 2020.
Predavanje iz Investicionog bankarstva

Poštovani studenti,

Naše sledeće online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 26.10.2020. godine u 15:00 časova.
Predavanje će trajati do 15:40 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 15:00 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

16. oktobra 2020.
Obaveštenje o Zoom predavanju iz Investicionog bankarstva

Poštovani studenti,

Naše drugo online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak 19.10.2020. godine u 9:30 časova.
Predavanje će trajati do 10:10 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 9:30 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

8. oktobra 2020.
Investiciono bankarstvo

Poštovani studenti,

Naše prvo online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u ponedeljak, 12.10.2020. godine u 9:30 časova. Predavanje će trajati do 10:10 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 9:30 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

8. oktobra 2020.
Obaveštenje o načinu rada na predmetu Investiciono bankarstvo

Poštovani studenti,
detaljno obaveštenje o svim potrebnim informacijama o načinu rada na predmetu Investiciono bankarstvo nalazi se na mojoj ličnoj strani u okviru predmeta Investiciono bankarstvo (bol 17).