Izaberite stranicu

др Слободанка Јовин

Звање

Професор струковних студија

E-mail slobodanka.jovin@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854053
Кабинет КАБИНЕТ 26
Консултације Четвртак 12:00-14:00
Онлајн консултације Четвртак 12-13 časova
https://us04web.zoom.us/j/72992692683?pwd=byIQGhdvgx11KVXWNBo4tuXLZ8nDwr.1

Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду на смеру Финансије и рачуноводство уписала је 1995. године а дипломирала 1999. године. Након завршених основних студија уписала је магистарске студије на Економском факултету у Суботици, где је 2006. године магистрирала на тему „Финансијске услуге за мала предузећа“. Докторску дисертацију под називом „Могућности унапређења финансирања малих предузећа у Србији“ одбранила је на Универзитету Сингидунум 2016. године под менторством проф. др Небојше Савића.

Од 2001. до  2007. године била је запослена у Новосадској банци АД Нови Сад, Панонској банци АД Нови Сад и Kомерцијалној банци АД Београд (Филијала Нови Сад) на пословима Шефа Одсека за дугорочне пласмане и кредитног аналитичара за пласмане из иностраних кредитних линија.

Од 2007. године запослена у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду као сарадник у настави за групу економских предмета а 2008. године именована за предавача на предметима Управљање ризицима, Банкарство и Инвестиционо банкарство.
18.11.2016. године изабрана је у звање професора струковних студија за ужу област Финансије.
Активно се служи енглеским језиком и пасивно француским.

Руководилац пројекта „Предузетнички потенцијал студената високих струковних школа на територији АП Војводине“ који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АП Војводине. Трајање пројекта: 12.06.2017- 12.06.2018, евиденциони број пројекта: 142-451-2814/2017-02-2.

Члан истраживачког тима пројекта „Оцена динамичких условних корелација између одабраних пољопривредних култура узгајаних на територији АП Војводине“ који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АП Војводине. Трајање пројекта: мај, 2020. – мај, 2021. године, евиденциони број пројекта: 142-451-2962/2020-02.

Руководилац пројекта „Анализа расположивих извора финансирања малих и средњих предузећа и предузетника на територији АП Војводине“ који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АП Војводине. Трајање пројекта: мај, 2021. – мај, 2022. године, евиденциони број пројекта: 142-451-2130/2021-02.

Члан истраживачког тима пројекта „ Интерактивност као фактор квалитета и ефикасности наставног процеса у високим струковним школама са територије АП Војводине“ који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АП Војводине. Трајање пројекта: април 2022. – април 2023. године, евиденциони број пројекта: 142-451-2051/2022-02

1. Momčilović, M., & Jovin, S. (2022). Portfolio optimization: Case study. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 109-112). Novi Sad School of Business.

2. Jovin, S., & Ercegovac, D. (2022). The perspectives of investment banking and innovative financial services in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 137-140). Novi Sad School of Business.

3. Јовин, С., Комненић, Б., и Болесников, Д. (2022). Развојне могућности инвестиционих банака у Републици Србији. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 1-2). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.

4. Vlaović Begović, S., Bonić, Lj., & Jovin, S. (2020). A Comparison of the Bankruptcy Prediction Models on a Sample of Serbian Companies. Teme, 44(2), 503-518. https://doi.org/10.22190/TEME180619036V

5. Jovičić Vuković, A., Jošanov Vrgović, I., Jovin, S., & Papić-Blagojević, N. (2020). Socio-demographic characteristics and student’s entrepreneurial intentions. Stanovništvo, 58(2), 57-75.

6. Jovin, S., & Ercegovac, D. (2020). The analysis of available financial services supporting the development of entrepreneurial sector in the territory of Autonomous Province of Vojvodina. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 93-97). Novi Sad School of Business.

7. Ерцеговац, Д., Влаовић Беговић, С., и Јовин, С. (2019). Анализа кључних показатеља банкарског сектора Републике Србије. Анали Економског факултета у Суботици, 55(41), 81-94.

8. Јовин, С., Папић-Благојевић, Н., Јошанов Врговић, И., и Јовичић Вуковић, А. (2018). Фактори развоја предузетничких креативних идеја студената високих струковних школа. У: В. Катић (ур.), Трендови развоја: Дигитализација високог образовања (стр. 1-4). Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду.

9. Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., & Milić, D. (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia. Industrija, 45(4), 93-112.

10. Milić, D., & Jovin, S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business. In D. Soleša, V. Šimović & B. Rosi (Eds.), Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings (pp. 223-235). Faculty of Economics and Engineering Management.

Предавања

  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)

Вежбе

  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)

Испити

  КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
  БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)

Материјали

БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 17)
ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИНАНСИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
ФИНАНСИРАЊЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (СС)

Обавештења

5. април 2024.
Колоквијум из Предузетничких финансија ДЛС

Колоквијум из Предузетничких финансија за студенте на ДЛС студијама, одржаће се преко апликације Moodle, у среду 10.04.2024. године у 18:00 часова. Колоквијум се затвара у 18:45 часова.
Колоквијум ће се налазити на теми 6.

1. април 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија DLS

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 03.04.2024. године у 17:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=74257086209

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

1. април 2024.
Редован колоквијум из Предузетничких финансија

Редован колоквијум из Предузетничких финансија, одржаће се у среду 10.04.2024. године у 10:30 часова у учионици 10.

25. март 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија DLS

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 27.03.2024. године у 17:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=71012469988

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

19. март 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија DLS

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 20.03.2024. године у 17:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=77572338251

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

11. март 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија DLS

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 13.03.2024. године у 19:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72685896265

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

5. март 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија DLS

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 06.03.2024. године у 17:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=78326799930

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

26. фебруар 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија DLS

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 28.02.2024. године у u 17:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72845873601

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

20. фебруар 2024.
Zoom предавање из Предузетничких финансија – ДЛС

Zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 21.02.2024. године у u 17:00 часова, на следећем линку:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=77232919806

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

11. фебруар 2024.
Online предавање из Предузетничких финансија – ДЛС

Уводно zoom предавање из Предузетничких финансија, одржаће се у среду, 14.02.2024. године у u 17:00 часова, на следећем линку:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76607127017

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

15. јануар 2024.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства ДЛС

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 18.01.2024. године у 17:00 часова први час и у 18 часова други час.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк у 17 часова:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72278985390

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк у 18 часова:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=71794547285

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

7. децембар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства ДЛС

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у уторак, 26.12.2023. године у 17:00 часова.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=75559430734

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

7. децембар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства ДЛС

Шесто zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у уторак, 12.12.2023. године у 17:00 часова.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72184205456

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

23. новембар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте

Пето zoom предавање из Инвестиционог банкарства (припреме за колоквијум)

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у уторак, 28.11.2023. године у 18:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=78071195989

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

23. новембар 2023.
Колоквијум из Инвестиционог банкарства ДЛС

Колоквијум из Инвестиционог банкарства ДЛС, одржаће се преко платформе Moodle у уторак, 05.12.2023. године. Колоквијум се налази у оквиру теме 7 и биће отворен од 18:00 до 18.40 часова.

23. новембар 2023.
Колоквијум из Инвестиционог банкарства

Редован колоквијум из Инвестиционог банкарства, одржаће се у среду, 29.11.2023. године у 10 часова у учионици 16.

21. новембар 2023.
Измена термина за четврто Zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 23.11.2023. године у 16:00 часова уместо у договорених 17:00.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76564403721

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

7. новембар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте

Четврто zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 23.11.2023. године у 17:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76564403721

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

7. новембар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте

Треће zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 09.11.2023. године у 17:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76446464273

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

17. октобар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте

Друго zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 26.10.2023. године у 17:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

17. октобар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте

Прво zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 19.10.2023.године у 17:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

24. мај 2023.
Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте

Zoom предавање из Предузетничких финансија

Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 25.05.2023.године у 17:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

16. мај 2023.
Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте

Zoom предавање из Предузетничких финансија

Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 18.05.године у 17:00 časova.

Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

9. април 2023.
Online предавање из предузетничких финансија за ДЛС студенте

Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте, одржаће се у среду, 19.04.године у 17:00 časova. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

9. април 2023.
Колоквијум из Предузетничких финансија за ДЛС студенте

Колоквијум из Предузетничких финансија за ДЛС студенте одржаће се преко платформе Moodle у среду, 26.04.2023. године са почетком у 18:00 часoва. Колоквијум се налази на теми 6 и биће отворен 30 минута.

4. април 2023.
Колоквијум из Предузетничких финансија

Колоквијум из Предузетничких финансија ће се одржати у среду 19.04.2023. године у 10 часова у учионици 9.

23. март 2023.
Zoom предавање из Предузетничких финансија

Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте, одржаће се у уторак, 28.03.2023. године у 17:00 časova. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

21. март 2023.
Zoom предавања из Предузетничких финансија за DLS студенте

Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 23.03.2023. године са почетком у 17:00 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

5. март 2023.
Zоом предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте

Zoom предавање из Предузетничких финансија за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 09.03.2023. године са почетком у 17:00 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

10. јануар 2023.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за DLS студенте, одржаће се у четвртак, 12.01.2023. године са почетком у 17:00 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

27. децембар 2022.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства, одржаће се у четвртак, 29.12.2022. године са почетком у 09:00 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

27. новембар 2022.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на DLS

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на студијама на даљину DLS, одржаће се у уторак, 29.11.2022. године са почетком у 17:00 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

15. новембар 2022.
Колоквијум из Инвестиционог банкарства за ДЛС студенте

Колоквијум из Инвестиционог банкарства за студенте на DLS студијама, одржаће се у четвртак, 01.12.2022. године у 17:00 часова преко платформе Moodle. Kолоквијум обухвата првих 6 презентација и биће у форми теста.

15. новембар 2022.
Kолоквијум из Инвестиционог банкарства

Kолоквијум из Инвестиционог банкарства ће се одржати у четвртак 01.12.2022. године у 9 часова у А2. Градиво обухвата првих 6 презентација.

15. новембар 2022.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на DLS

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на студијама на даљину DLS, одржаће се у четвртак, 17.11.2022. године са почетком у 17:00 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

2. новембар 2022.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на DLS

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на студијама на даљину DLS, одржаће се у четвртак, 03.11.2022. године са почетком у 12 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

14. октобар 2022.
Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на DLS

Zoom предавање из Инвестиционог банкарства за студенте на студијама на даљину DLS, одржаће се у четвртак, 20.10.2022. године са почетком у 12 часова. Студенти могу да приступе кликом на следећи линк:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72992692683?pwd=byIQGhdvgx11KVXWNBo4tuXLZ8nDwr.1

Meeting ID: 729 9269 2683
Passcode: uMumt3

28. март 2022.
Колоквијум из Предузетничких финансија

Колоквијум из Предузетничких финансија ће се одржати у уторак 12.04.2022. године у 11 часова у А2. Градиво обухвата прва 4. поглавља у уџбенику односно првих 6. презентација.

28. март 2022.
Колоквијум из Банкарског пословања

Kолоквијум из Банкарског пословања ће се одржати у четвртак 28.04.2022. године у 17 часова у А1. Kолоквијум обухвата градиво са првих 7 презентација односно првих 140. страна у уџбенику.

24. јун 2021.
Резултати испита из Предузетничког менаџмента од 22.06.2021. године

Резултати испита из Предузетничког менаџмента од 22.06.2021. године

Положио је Бојан Ђекић, 2018/003039 51 поен, оцена 6

22. април 2021.
Резултати колоквијума из Предузетничког менаџмента од 22.04.2021. године

Kолоквијум је положио Бојан Ђекић, број индекса 2018/003039, 17 поена.