Izaberite stranicu

dr Slobodanka Jovin

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail slobodanka.jovin@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854053
Kabinet KABINET 26
Konsultacije Četvrtak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Četvrtak 12-13 časova
https://us04web.zoom.us/j/72992692683?pwd=byIQGhdvgx11KVXWNBo4tuXLZ8nDwr.1

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu na smeru Finansije i računovodstvo upisala je 1995. godine a diplomirala 1999. godine. Nakon završenih osnovnih studija upisala je magistarske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je 2006. godine magistrirala na temu „Finansijske usluge za mala preduzeća“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Mogućnosti unapređenja finansiranja malih preduzeća u Srbiji“ odbranila je na Univerzitetu Singidunum 2016. godine pod mentorstvom prof. dr Nebojše Savića.

Od 2001. do  2007. godine bila je zaposlena u Novosadskoj banci AD Novi Sad, Panonskoj banci AD Novi Sad i Komercijalnoj banci AD Beograd (Filijala Novi Sad) na poslovima Šefa Odseka za dugoročne plasmane i kreditnog analitičara za plasmane iz inostranih kreditnih linija.

Od 2007. godine zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao saradnik u nastavi za grupu ekonomskih predmeta a 2008. godine imenovana za predavača na predmetima Upravljanje rizicima, Bankarstvo i Investiciono bankarstvo.
18.11.2016. godine izabrana je u zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Finansije.
Aktivno se služi engleskim jezikom i pasivno francuskim.

Rukovodilac projekta „Preduzetnički potencijal studenata visokih strukovnih škola na teritoriji AP Vojvodine“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine. Trajanje projekta: 12.06.2017- 12.06.2018, evidencioni broj projekta: 142-451-2814/2017-02-2.

Član istraživačkog tima projekta „Ocena dinamičkih uslovnih korelacija između odabranih poljoprivrednih kultura uzgajanih na teritoriji AP Vojvodine“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine. Trajanje projekta: maj, 2020. – maj, 2021. godine, evidencioni broj projekta: 142-451-2962/2020-02.

Rukovodilac projekta „Analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine. Trajanje projekta: maj, 2021. – maj, 2022. godine, evidencioni broj projekta: 142-451-2130/2021-02.

Član istraživačkog tima projekta „ Interaktivnost kao faktor kvaliteta i efikasnosti nastavnog procesa u visokim strukovnim školama sa teritorije AP Vojvodine“ koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost AP Vojvodine. Trajanje projekta: april 2022. – april 2023. godine, evidencioni broj projekta: 142-451-2051/2022-02

1. Momčilović, M., & Jovin, S. (2022). Portfolio optimization: Case study. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 109-112). Novi Sad School of Business.

2. Jovin, S., & Ercegovac, D. (2022). The perspectives of investment banking and innovative financial services in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 137-140). Novi Sad School of Business.

3. Jovin, S., Komnenić, B., i Bolesnikov, D. (2022). Razvojne mogućnosti investicionih banaka u Republici Srbiji. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 1-2). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

4. Vlaović Begović, S., Bonić, Lj., & Jovin, S. (2020). A Comparison of the Bankruptcy Prediction Models on a Sample of Serbian Companies. Teme, 44(2), 503-518. https://doi.org/10.22190/TEME180619036V

5. Jovičić Vuković, A., Jošanov Vrgović, I., Jovin, S., & Papić-Blagojević, N. (2020). Socio-demographic characteristics and student’s entrepreneurial intentions. Stanovništvo, 58(2), 57-75.

6. Jovin, S., & Ercegovac, D. (2020). The analysis of available financial services supporting the development of entrepreneurial sector in the territory of Autonomous Province of Vojvodina. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 93-97). Novi Sad School of Business.

7. Ercegovac, D., Vlaović Begović, S., i Jovin, S. (2019). Analiza ključnih pokazatelja bankarskog sektora Republike Srbije. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 55(41), 81-94.

8. Jovin, S., Papić-Blagojević, N., Jošanov Vrgović, I., i Jovičić Vuković, A. (2018). Faktori razvoja preduzetničkih kreativnih ideja studenata visokih strukovnih škola. U: V. Katić (ur.), Trendovi razvoja: Digitalizacija visokog obrazovanja (str. 1-4). Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

9. Jovin, S., Eremić Đođić, J., Laban, B., & Milić, D. (2017). Financial and Business Advisory Services for Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs in Agribusiness in Serbia. Industrija, 45(4), 93-112.

10. Milić, D., & Jovin, S. (2017). The banking sector liquidity as a foundation for introducing innovations in business. In D. Soleša, V. Šimović & B. Rosi (Eds.), Innovation, Ict and Education for the Next Generation, Thematic proceedings (pp. 223-235). Faculty of Economics and Engineering Management.

Predavanja

  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
  BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 20 DLS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Materijali

BANKARSKO POSLOVANJE (BOL. 17 - MS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)
KORPORATIVNE FINANSIJE (MS) (PRE BOL.)
PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 17)
PREDUZETNIČKE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
FINANSIRANJE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (SS)

Obaveštenja

5. april 2024.
Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija DLS

Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija za studente na DLS studijama, održaće se preko aplikacije Moodle, u sredu 10.04.2024. godine u 18:00 časova. Kolokvijum se zatvara u 18:45 časova.
Kolokvijum će se nalaziti na temi 6.

1. april 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 03.04.2024. godine u 17:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=74257086209

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

1. april 2024.
Redovan kolokvijum iz Preduzetničkih finansija

Redovan kolokvijum iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu 10.04.2024. godine u 10:30 časova u učionici 10.

25. mart 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 27.03.2024. godine u 17:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=71012469988

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

19. mart 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 20.03.2024. godine u 17:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=77572338251

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

11. mart 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 13.03.2024. godine u 19:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72685896265

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

5. mart 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 06.03.2024. godine u 17:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=78326799930

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

26. februar 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 28.02.2024. godine u u 17:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72845873601

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

20. februar 2024.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija – DLS

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 21.02.2024. godine u u 17:00 časova, na sledećem linku:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=77232919806

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

11. februar 2024.
Online predavanje iz Preduzetničkih finansija – DLS

Uvodno zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija, održaće se u sredu, 14.02.2024. godine u u 17:00 časova, na sledećem linku:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76607127017

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

15. januar 2024.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva DLS

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 18.01.2024. godine u 17:00 časova prvi čas i u 18 časova drugi čas.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link u 17 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72278985390

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link u 18 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=71794547285

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

7. decembar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva DLS

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u utorak, 26.12.2023. godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=75559430734

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

7. decembar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva DLS

Šesto zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u utorak, 12.12.2023. godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=72184205456

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

23. novembar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Peto zoom predavanje iz Investicionog bankarstva (pripreme za kolokvijum)

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u utorak, 28.11.2023. godine u 18:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=78071195989

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

23. novembar 2023.
Kolokvijum iz Investicionog bankarstva DLS

Kolokvijum iz Investicionog bankarstva DLS, održaće se preko platforme Moodle u utorak, 05.12.2023. godine. Kolokvijum se nalazi u okviru teme 7 i biće otvoren od 18:00 do 18.40 časova.

23. novembar 2023.
Kolokvijum iz Investicionog bankarstva

Redovan kolokvijum iz Investicionog bankarstva, održaće se u sredu, 29.11.2023. godine u 10 časova u učionici 16.

21. novembar 2023.
Izmena termina za četvrto Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 23.11.2023. godine u 16:00 časova umesto u dogovorenih 17:00.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76564403721

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

7. novembar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Četvrto zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 23.11.2023. godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76564403721

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

7. novembar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Treće zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 09.11.2023. godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09&omn=76446464273

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

17. oktobar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Drugo zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 26.10.2023. godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

17. oktobar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Prvo zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 19.10.2023.godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

24. maj 2023.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente, održaće se u četvrtak, 25.05.2023.godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

16. maj 2023.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente, održaće se u četvrtak, 18.05.godine u 17:00 časova.

Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

9. april 2023.
Online predavanje iz preduzetničkih finansija za DLS studente

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente, održaće se u sredu, 19.04.godine u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

9. april 2023.
Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija za DLS studente

Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija za DLS studente održaće se preko platforme Moodle u sredu, 26.04.2023. godine sa početkom u 18:00 časova. Kolokvijum se nalazi na temi 6 i biće otvoren 30 minuta.

4. april 2023.
Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija

Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija će se održati u sredu 19.04.2023. godine u 10 časova u učionici 9.

23. mart 2023.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente, održaće se u utorak, 28.03.2023. godine u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698

Passcode: 5AmEzY

21. mart 2023.
Zoom predavanja iz Preduzetničkih finansija za DLS studente

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente, održaće se u četvrtak, 23.03.2023. godine sa početkom u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

5. mart 2023.
Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente

Zoom predavanje iz Preduzetničkih finansija za DLS studente, održaće se u četvrtak, 09.03.2023. godine sa početkom u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

10. januar 2023.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za DLS studente, održaće se u četvrtak, 12.01.2023. godine sa početkom u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

27. decembar 2022.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva, održaće se u četvrtak, 29.12.2022. godine sa početkom u 09:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

27. novembar 2022.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na DLS

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na studijama na daljinu DLS, održaće se u utorak, 29.11.2022. godine sa početkom u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

15. novembar 2022.
Kolokvijum iz Investicionog bankarstva za DLS studente

Kolokvijum iz Investicionog bankarstva za studente na DLS studijama, održaće se u četvrtak, 01.12.2022. godine u 17:00 časova preko platforme Moodle. Kolokvijum obuhvata prvih 6 prezentacija i biće u formi testa.

15. novembar 2022.
Kolokvijum iz Investicionog bankarstva

Kolokvijum iz Investicionog bankarstva će se održati u četvrtak 01.12.2022. godine u 9 časova u A2. Gradivo obuhvata prvih 6 prezentacija.

15. novembar 2022.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na DLS

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na studijama na daljinu DLS, održaće se u četvrtak, 17.11.2022. godine sa početkom u 17:00 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

2. novembar 2022.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na DLS

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na studijama na daljinu DLS, održaće se u četvrtak, 03.11.2022. godine sa početkom u 12 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/9441479698?pwd=K0o3aDFJSFJWK3o1UG1qN0JaZ25tZz09

Meeting ID: 944 147 9698
Passcode: 5AmEzY

14. oktobar 2022.
Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na DLS

Zoom predavanje iz Investicionog bankarstva za studente na studijama na daljinu DLS, održaće se u četvrtak, 20.10.2022. godine sa početkom u 12 časova. Studenti mogu da pristupe klikom na sledeći link:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/72992692683?pwd=byIQGhdvgx11KVXWNBo4tuXLZ8nDwr.1

Meeting ID: 729 9269 2683
Passcode: uMumt3

28. mart 2022.
Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija

Kolokvijum iz Preduzetničkih finansija će se održati u utorak 12.04.2022. godine u 11 časova u A2. Gradivo obuhvata prva 4. poglavlja u udžbeniku odnosno prvih 6. prezentacija.

28. mart 2022.
Kolokvijum iz Bankarskog poslovanja

Kolokvijum iz Bankarskog poslovanja će se održati u četvrtak 28.04.2022. godine u 17 časova u A1. Kolokvijum obuhvata gradivo sa prvih 7 prezentacija odnosno prvih 140. strana u udžbeniku.

24. jun 2021.
Rezultati ispita iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.06.2021. godine

Rezultati ispita iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.06.2021. godine

Položio je Bojan Đekić, 2018/003039 51 poen, ocena 6

22. april 2021.
Rezultati kolokvijuma iz Preduzetničkog menadžmenta od 22.04.2021. godine

Kolokvijum je položio Bojan Đekić, broj indeksa 2018/003039, 17 poena.