Izaberite stranicu

др Стеван Томашевић

Функција Помоћник директора за наставу
Звање

Предавач

E-mail stevan.tomasevic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854007
Кабинет КАБИНЕТ 17
Консултације Уторак 12:00-14:00
Онлајн консултације Уторак 11:00-12:00
Skype Stevan Tomašević VPŠ

Стеван Томашевић је рођен 9.12.1984. године у Карловцу, Хрватска.

Основну школу и средњу економску школу „Светозар Милетић“ завршио је у Новом Саду. Дипломирао је у јуну 2010. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду, на смеру Финансијски менаџмент и рачуноводство са просечном оценом 9,03. Дипломски рад на тему „Капитал, рад, земља и њихове цене“ одбранио је оценом 10 код проф. др Бранка Бјелића. Мастер академске студије завршио је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду, студијски програм Рачуноводство и ревизија, у новембру 2012. године са просечном оценом 9,33. Завршни рад на тему „Функције и значај трансферних цена“ код проф. др Љубице Гајић, одбранио је оценом 10. У септембру 2020. године одбранио је докторску дисертацију под називом „Детерминанте профитабилности пољопривредних предузећа у Републици Србији“ на Универзитету Сингидунум, чиме је стекао звање доктора економских наука.

Стеван Томашевић је од 19. јануара 2012. године запослен на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду као асистент, а од 29. октобра 2020. године у звању предавача за научну област Рачуноводство. Предавачко искуство и развијање сопствене методологије наставе стиче извођењем предавања и вежби из предмета Рачуноводство, Основи ревизије, Пословна анализа, Финансијска и актуарска математика, Пословна статистика и Примена статистичких модела у пословању, што су уједно и основна поља његовог интересовања. Искуство у поменутој области употпуњује и вођењем бројних књиговодствених курсева, које је завршило преко 800 полазника.

Аутор је преко 30 научних и стручних радова објављених у домаћим часописима и на домаћим и иностраним конференцијама. У коауторству са колегама објавио је три скрипте из предмета Финансијска и актуарска математика, Основи ревизије и Пословна анализе, а које се користе као помоћна уџбеничка грађа у настави. Учествовао је у три национална пројекта, а био је ангажован у периоду од 2019. до 2022. године као члан пројектног тима на Ерасмус+ пројекту „Професионални развој наставника у струковном образовању у складу са европском праксом (Pro-VET)“.

У звање научног сарадника изабран је 2022. године на Институту за економику пољопривреде Београд, по основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. У 2022. години именован је за рецензент Комисије за акредитацију Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ).

Стеван Томашевић је од јуна 2014. године до јуна 2016. године био именован за координатора тима за уређивање научно истраживачког часописа Школа бизниса (научни часопис категорије М52), чији је издавач Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду. Од јуна 2016. године до 2022. године обављао је послове координатора за наставу на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Од 2022. године обавља послове координатора за пројекте, као и послове руководиоца за финансијско управљање и контролу.

Стеван Томашевић је у периоду од 2007-2009. године (фебруар-април) био ангажован као сарадник ван радног односа у Народној банци Србије, у одељењу Бонитет на пословима пријема, обраде и контроле финансијских извештаја малих, средњих и великих предузећа.

Од јуна до децембра 2011. године Стеван Томашевић је учествовао у програму стручног усавршавања „Млади банкари“, у Прокредит банци ад Београд, где се детаљно упознао са начином функционисања и рада појединих сектора банке, у експозитурама широм Србије. У поменутој финансијској институцији, стекао је широка теоријска и практична знања, и потпуно самостално је радио на поступку одобравања пољопривредних кредита и кредита за малу привреду у експозитури у Зрењанину.

Стеван Томашевић добро говори, чита и пише енглески језик, а током школовања стекао и основно знање немачког језика. Одлично познаје рад на рачунару (Windows XP/Vista/2000/98, MS-DOS, Microsoft Office, Internet browsers), а користи и велики број књиговодствених и статистичких софтвера.

1. Vlaović Begović, S., Tomašević, S., & Momčilović, M. (2022). External Audit in the Function of Providing Assurance in the Correctness of the Assumptions about the Going Concern Assumption. BizInfo (Blace), 13(1), 49–55. https://doi.org/10.5937/bizinfo2201049v
2. Томашевић, С., и Влаовић Беговић, С. (2022). Улога и значај рачуноводства пољопривредних газдинстава. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 21-22). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
3. Томашевић, С., и Влаовић Беговић, С. (2022). Рачуноводствена професија у очима младих: пример генерације З. У: Н. Папић-Благојевић и Б. Станков (ур.), ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 25-26). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
4. Tomašević, S., & Vlaović Begović, S. (2022). The Determinants of Accounting Conservatism. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 97-100). Novi Sad School of Business.
5. Popović, S., Tomašević, S., & Grublješić, Z. (2016). Management of the Management of Agricultural Enterprises Using Methods of Comparison of Agricultural Machinery in the Business Books. Agricultural Engineering, 41(3), 53-58.
6. Влаовић Беговић, С., и Томашевић, С. (2016). Одговорност ревизора за откривање рачуноводствених превара. Школа
бизниса, 13(1), 89–101. https://doi.org/10.5937/skolbiz1-11730
7. Vlaović-Begović, S., Tomašević, S., & Ercegovac, D. (2022). Selection of Variables in the Function of Improving the Bankruptcy Prediction Model. Ekonomika, 68(3), 45–59. https://doi.org/10.5937/ekonomika2203045v
8. Tomašević, S., Jović, Z., & Vlaović-Begović, S. (2019). The Impact of Enterprises Size on the Profitability of Agricultural Enterprises in the Republic of Serbia. Journal of Agricultural Sciences, 64(3), 293–302. https://doi.org/10.2298/jas1903293t
9. Jović, Z., & Tomašević, S. (2021). Traditional vs Modern Approaches to Measuring the Performance of a Company. In FINIZ 2021 – Are you Ready for the ContinuousNEXT® after Covid-19? (pp. 31-37). University Singidunum. https://doi.org/10.15308/finiz2021-31-37
10. Vlaović Begović, S., & Tomašević, S. (2022). Business Performance of Audit Firms in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 133-136). Novi Sad School of Business.

Предавања

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)

Вежбе

  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)

Испити

  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПРИМЕНА СТАТИСТИЧКИХ МОДЕЛА У ПОСЛОВАЊУ (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  РАЧУНОВОДСТВО БАНАКА И ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА (БОЛ. 07 - СС)
  ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
  РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ПРИМЕЊЕНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)

Материјали

ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 17)
ОСНОВИ РЕВИЗИЈЕ (БОЛ. 20 ДЛС)
РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 17)
РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)

Обавештења

18. октобар 2023.
Основи ревизије (ДЛС) – уводно предавање

Прво (уводно) предавање из Основа ревизије на студијама на даљину биће одржано у уторак 24.10.2023. у 16ч, путем Зум апликације.
https://us05web.zoom.us/j/84678919463?pwd=LLnQVtq177jsgg4XTzFOiRhFfZSxkb.1