Izaberite stranicu

Verežan Tamara

Zvanje

Nastavnik stranog jezika

E-mail tverezan@gmail.com
Telefon 485-4046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Petak 11:30-13:30

Tamara  Verežan  rođena je u Novom Sadu. Završila je gimnaziju Isidora Sekulić sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek francuski jezik i književnost završava 2014. godine, sa prosečnom ocenom 8,67.

Tokom studija počinje da radi kao nastavnik i prevodilac za francuski i engleski jezik. Kao nastavnik ima iskustvo u predavanju opštih i poslovnih kurseva francuskog i engleskog jezika za adolescente i odrasle (14 i više godina) za nivoe A1 – C1 kao i pripremnih kurseva za ispite iz francuskog jezika DELF i DALF kao i engleskog FCE i IELTS. Takođe je kreirala pedagoški materijal za časove jezika kao i materijale za aktivnosti van učionice (aktivnosti vezane za učenje jezika van učionice kao što su strani jezik u galeriji, restoranima, bankama, turističkoj turi u gradu, igrama kao što je potraga za blagom sa tragovima na stranom jeziku). Ima iskustva u pripremi studenata za studiranje u inostranstvu i asistencija tokom studiranja u inostranstvu. 

Od 2000. do 2005. godine radi za EXIT Festival kao prevodilac i  korespondent sa inostranim partnerima i menadžer hostinga izvođača. Od 2006. do 2008. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u školi „Britannica“ u Beogradu, a od 2008. do 2015. godine u školi stranih jezika „MySchool“ kao nastavnik francuskog i engleskog jezika. Od 2000. do 2015. godine radi kao prevodilac, saradnik za korespondenciju sa inostranim partnerima i menadžer odeljenja za odnose sa klijentima, web administrator za kompanije „EXIT Trip“ doo i „Timeline“ doo. 

Posebna polja interesovanja su refleksivna praksa nastavnika i unapređenje kompetencija nastavnika, upotreba novih tehnologija u nastavi stranog jezika i primena novih metoda kao što suizokrenuta učionica (flipped learning) i „gemifikacija“ (gamification) u nastavi. Član je udruženja profesora francuskog jezika Srbije (UPFSJ) i profesora engleskog jezika Srbije (ELTA).

Verežan, T. (2018). Camus’s Philosophy of Life – from Absurd to Solidarity.  In HUMANISTIKA Časopis za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, II (3), 11-18.doi: 10.5937/hum1803011V

Verežan, T. (2017). New Technologies in Second Language Learning:  from equipment and tools to virtual and augmented reality. In CULTURE and Social Development. (3), Information Revolution, New Media and Social Changes : thematic proceedings [ed. Mirko Miletić].(pp. 426-439). Belgrade : Faculty of Culture and Media , “John Naisbitt” University, 2017

Seminar održan na stručnom skupu

Verežan, T. i Sadžakov, S. (2015). Gemifikujte kurs stranog jezika u 6 koraka. 13th ELTA Serbia Conference:“ A Taste of 21st Century Teaching“. Beograd. Maj.

Objavljeni prevodi i lekture

Prevođenjem se bavi od 2000. godine. Prevodi stručne radove, brošure, patente i internet sajtove knjige na francuski i engleski.  Najznačajniji objavljeni prevodi i lekture su: 

 • Milković, V. (2007). Maisons écologiques. Novi Sad. Naručilac prevoda CERNTEA (European Center for Promotion and Research for New Clean Energies). E-knjiga dostupna na http://www.samogrejnekuce.com/docs/Veljko_Milkovic_Maisons_ecologiques_e-book.pdf
 • Industrie Agroalimentaire en Voivodine, (2010).VIP Fond, Novi Sad.
 • Investissements en Voivodine, (2010).VIP Fond, Novi Sad.
 • Milković, V. (2013). Gravitacione mašine, VEMIRC, Novi Sad. ISBN 978-86-88883-03-0
 • Jovanov, J. (2015). Snežana Petrović (monografija). Pigmalion, Novi Sad. ISBN 978-86-919281-0-0
 • Marjanović, J. (2011). Principi over-unity mašina, VEMIRC, Novi Sad. ISBN 978-86-88883-01-6

Stručno usavršavanje

 • Konferencija Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima, EPALE, Fondacija Tempus, Beograd, 2018.
 • Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju 2018, Beograd, 2018.
 • Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika, HERE Team i Fondacija Erasmus+ Tempus, Novi Sad, 2017.
 • Kreativnost kao inspiracija za nastavike i đake. Predavač: Carol Read. YALS i British Council, Beograd, 2015.
 • Predavanje u 21 veku. ELTA konferencija, Beograd, 2015.
 • Upotreba dramskog teksta u nastavi stranog jezika. Predavač: Colin Granger. The English book, 2013.
 • Predavanje-učenje-ocenjivanje, ELTA konferencija, Novi Sad, 2011.
 • Kurs metodike, jezika i kulture za nastavnike jezika. SOL Sharing One Language, Devon UK, 2011.
 • Evaluacija i akreditacija kvaliteta u nastavi jezika. Predavač: Ania Kolbuszewska. The English Book. Novi Sad, 2011.  
 • Program stalnog stručnog usavršavanja: Nastavnik nastavniku 2 modul 3, Oxford centar, 2009.
 • Tehnologije u obrazovanju, neophodnost ili luksuz. ELTA konferencija, Beograd, 2009.

Predavanja

  Vežbe

   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)

  Ispiti

   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK FRANCUSKI (BOL. 17)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 3 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 1 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 FRANCUSKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 FRANCUSKI (BOL. 17)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 2 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 07)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)

  Obaveštenja

  6. jula 2020.
  Prijava kolokvijuma za septembarski rok

  Prijava kolokvijuma iz svih predmeta za septembarski rok je na sledećem linku NAPOMENA: ako prijavljujete kolokvijum i ispit za isti rok morate pisati molbu. Proverite u studentskoj službi koja je procedura.

  4. jula 2020.
  ČESTA PITANJA O ISPITIMA I PREDISPITNIM BODOVIMA

  BODOVI I ISPITI – evo odgovora na najčešća pitanja

  1. Zašto ne mogu da prijavim engleski preko studentskog servisa? – Nije zbog predispitnih bodova, oni se ne šalju u studentsku službu proveravaju se na ispitu. Studenti koji nisu položili PSPJ engleski 1 ne mogu da izađu na ispit iz PSPJ engleski 2 i 3. A PSPJ engleski 3 se može polagati tek nakon što položite PSPJ 1 i 2. Ukoliko ste položili ispit koji je uslov i i dalje ne možete da prijavite, kontaktirajte studentsku službu.
  2. Nemam dovoljno predispitnih bodova, šta da radim? – Uslov za izlazak na ispit je 23 predispitna boda. Prikupljate ih kroz bodove za prisustvo (5), aktivnost (max 10) i kolokvijum (30). Bodove za prisustvo ne možete da naknadno dobijete, možete da bolje uradite kolokvijum ili osvojjite 10 bodova za aktivnost. Ukoliko već imate 10 bodova za aktivnost, morate da radite kolokvijum za više bodova.

  Za bodove za aktivnost potrebno je sledeće.

  PSPJ 11. VOKABULAR Potrebno je da pripremite vokabular iz lekcija 5,6 i 7 i na konsultacijama prezentujete (usmeno prevodite reči i kolokacije sa engleskog ili na engleski i date primere na engleskom) – ukupno 6 bodova ukoliko dobro uradite. 2. CASE STUDY da napišete i odbranite Case Study – ovo možete uraditi SAMO nakon prezentacije vokabulara. Case study se piše prema uputstvima na linku. Nosi 4 boda.

  PSPJ 21. VOKABULAR Potrebno je da pripremite vokabular iz lekcija 6, 7 i 8 i na konsultacijama prezentujete (usmeno prevodite reči i kolokacije sa engleskog ili na engleski i date primere na engleskom). – ukupno 6 bodova ukuliko dobro naučite. 2. CASE STUDY da napišete i odbranite Case Study – ovo možete uraditi SAMO nakon prezentacije vokabulara. Case study se piše prema uputstvima na linku. Nosi 4 boda.

  PSPJ 31. VOKABULAR Potrebno je da pripremite vokabular iz lekcija 1 i 4 i na konsultacijama prezentujete (usmeno prevodite reči i kolokacije sa engleskog ili na engleski i date primere na engleskom). – 4 boda  2. CASE STUDY da napišete i odbranite Case Study – ovo možete uraditi SAMO nakon prezentacije vokabulara. Case study se piše prema uputstvima na linku. Nosi 4 boda ukoliko je dobro urađeno. 3. CV – da napišete i odbranite CV koji mora biti u EUROPASS formatu kao na linku. Nosi 2 boda.  (Napomena: umesto Case Study, možete pripremiti vokabular iz još 2 lekcije – lekcije 2 i 6 npr. ovo posebno važi za studente kojima je teško da se pripreme za ispit)

  Drugi strani engleski – Pripremite da čitate i prevodite tekstove iz knjige i odgovarate na pitanja. Lekcije 5-9.

  Prve konsultacije pred septembarski rok će biti u ponedeljak 24.8.2020. u 10h i tada možete braniti i prezentovati ono što pripremite. U slučaju vanrednog stanja ili karantina konsultacije će se održati preko skajpa. Nakon tih konsultacija važiće termin konsultacija koji će biti objavljen ovde na mom profilu.

  3. Šta se polaže za ispit i kolokvijume? Da li mogu da izađem na ispit? Da li sam položio ispit? Da li moram na usmeni?

  PSPJ 1 KOLOKVIJUM: lekcije 1-4, ISPIT: lekcije 1-7

  PSPJ 2 KOLOKVIJUM lekcije 1-4, ISPIT: lekcije 1-8

  PSPJ 3 KOLOKVIJUM lekcije 1-3, ISPIT: lekcije 1-6

  Drugi strani  KOLOKVIJUM lekcije 1-4, ISPIT lekcije 1-9

  Uslov za izlazak na ispit

  1. Položeni uslovni predmeti (PSPJ 1 i 2)
  2. 23 predispitna boda

  Pismeni ispit je eliminatoran i morate osvojiti minimum 21 bod. Ako nemate 21 bod, niste položili bez obzira na ukupan broj bodova.

  Usmeni ispit nije obavezan ako ste zadovoljni ocenom i ako imate dovoljno za 6. Studenti koji nemaju dovoljno za 6 (nemaju 51 bod kad saberu predispitne i bodove na ispitu – npr 23 +21- 44 – fali još 7 bodova) moraju izaći na usmeni inače su pali.

  4. Kako izgleda usmeni? Na usmenom se čitaju i prevode lekcije iz knjige za niže ocene, a za više ocene i više bodova potrebno je da naučite tekstove iz knjige i da možete da ih prepričate, odgovorite na pitanja i diskutujete o njima. NE PROVERAVA SE OPŠTE ZNANJE ENGLESKOG već ono što je predviđeno programom i proverava se da li ste usvojili vokabular, fraze i gramatiku koji su predviđeni planom i programom.

  5. Ne znam koliko imam bodova? Bodove možete proveriti u tabelama na linkovima ispod.

  PSPJ 1 u tabeli su 3 sheet-a za generacije 2017, 2018, i 2019 – proverite sva 3 lista tabele

  PSPJ 2 u tabeli su 2 sheet-a za generacije 2017 i 2018 – proverite oba lista tabele

  PSPJ 3  u  tabeli je generacija  2017

  Drugi strani