Izaberite stranicu

Verežan Tamara

Zvanje

Nastavnik stranog jezika

E-mail tverezan@gmail.com
Telefon 485-4046
Kabinet KABINET 36
Konsultacije Sreda 14:30-16:30
Onlajn konsultacije Sreda 13.30-14.30
Skype tamara.0511

Tamara  Verežan  rođena je u Novom Sadu. Završila je gimnaziju Isidora Sekulić sa odličnim uspehom. Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek francuski jezik i književnost završava 2014. godine, sa prosečnom ocenom 8,67.

Tokom studija počinje da radi kao nastavnik i prevodilac za francuski i engleski jezik. Kao nastavnik ima iskustvo u predavanju opštih i poslovnih kurseva francuskog i engleskog jezika za adolescente i odrasle (14 i više godina) za nivoe A1 – C1 kao i pripremnih kurseva za ispite iz francuskog jezika DELF i DALF kao i engleskog FCE i IELTS. Takođe je kreirala pedagoški materijal za časove jezika kao i materijale za aktivnosti van učionice (aktivnosti vezane za učenje jezika van učionice kao što su strani jezik u galeriji, restoranima, bankama, turističkoj turi u gradu, igrama kao što je potraga za blagom sa tragovima na stranom jeziku). Ima iskustva u pripremi studenata za studiranje u inostranstvu i asistencija tokom studiranja u inostranstvu. 

Od 2000. do 2005. godine radi za EXIT Festival kao prevodilac i  korespondent sa inostranim partnerima i menadžer hostinga izvođača. Od 2006. do 2008. godine radi kao nastavnik engleskog jezika u školi „Britannica“ u Beogradu, a od 2008. do 2015. godine u školi stranih jezika „MySchool“ kao nastavnik francuskog i engleskog jezika. Od 2000. do 2015. godine radi kao prevodilac, saradnik za korespondenciju sa inostranim partnerima i menadžer odeljenja za odnose sa klijentima, web administrator za kompanije „EXIT Trip“ doo i „Timeline“ doo. 

Posebna polja interesovanja su refleksivna praksa nastavnika i unapređenje kompetencija nastavnika, upotreba novih tehnologija u nastavi stranog jezika i primena novih metoda kao što suizokrenuta učionica (flipped learning) i „gemifikacija“ (gamification) u nastavi. Član je udruženja profesora francuskog jezika Srbije (UPFSJ) i profesora engleskog jezika Srbije (ELTA).

Verežan, T. (2018). Camus’s Philosophy of Life – from Absurd to Solidarity.  In HUMANISTIKA Časopis za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, II (3), 11-18.doi: 10.5937/hum1803011V

Verežan, T. (2017). New Technologies in Second Language Learning:  from equipment and tools to virtual and augmented reality. In CULTURE and Social Development. (3), Information Revolution, New Media and Social Changes : thematic proceedings [ed. Mirko Miletić].(pp. 426-439). Belgrade : Faculty of Culture and Media , “John Naisbitt” University, 2017

Seminar održan na stručnom skupu

Verežan, T. i Sadžakov, S. (2015). Gemifikujte kurs stranog jezika u 6 koraka. 13th ELTA Serbia Conference:“ A Taste of 21st Century Teaching“. Beograd. Maj.

Objavljeni prevodi i lekture

Prevođenjem se bavi od 2000. godine. Prevodi stručne radove, brošure, patente i internet sajtove knjige na francuski i engleski.  Najznačajniji objavljeni prevodi i lekture su: 

 • Milković, V. (2007). Maisons écologiques. Novi Sad. Naručilac prevoda CERNTEA (European Center for Promotion and Research for New Clean Energies). E-knjiga dostupna na http://www.samogrejnekuce.com/docs/Veljko_Milkovic_Maisons_ecologiques_e-book.pdf
 • Industrie Agroalimentaire en Voivodine, (2010).VIP Fond, Novi Sad.
 • Investissements en Voivodine, (2010).VIP Fond, Novi Sad.
 • Milković, V. (2013). Gravitacione mašine, VEMIRC, Novi Sad. ISBN 978-86-88883-03-0
 • Jovanov, J. (2015). Snežana Petrović (monografija). Pigmalion, Novi Sad. ISBN 978-86-919281-0-0
 • Marjanović, J. (2011). Principi over-unity mašina, VEMIRC, Novi Sad. ISBN 978-86-88883-01-6

Stručno usavršavanje

 • Konferencija Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima, EPALE, Fondacija Tempus, Beograd, 2018.
 • Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju 2018, Beograd, 2018.
 • Razumevanje i usvajanje refleksivne prakse u obrazovanju vaspitača i nastavnika, HERE Team i Fondacija Erasmus+ Tempus, Novi Sad, 2017.
 • Kreativnost kao inspiracija za nastavike i đake. Predavač: Carol Read. YALS i British Council, Beograd, 2015.
 • Predavanje u 21 veku. ELTA konferencija, Beograd, 2015.
 • Upotreba dramskog teksta u nastavi stranog jezika. Predavač: Colin Granger. The English book, 2013.
 • Predavanje-učenje-ocenjivanje, ELTA konferencija, Novi Sad, 2011.
 • Kurs metodike, jezika i kulture za nastavnike jezika. SOL Sharing One Language, Devon UK, 2011.
 • Evaluacija i akreditacija kvaliteta u nastavi jezika. Predavač: Ania Kolbuszewska. The English Book. Novi Sad, 2011.  
 • Program stalnog stručnog usavršavanja: Nastavnik nastavniku 2 modul 3, Oxford centar, 2009.
 • Tehnologije u obrazovanju, neophodnost ili luksuz. ELTA konferencija, Beograd, 2009.

Predavanja

  Vežbe

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)

  Ispiti

   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK FRANCUSKI (BOL. 17)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 3 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 1 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - FRANCUSKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 FRANCUSKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - FRANCUSKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 FRANCUSKI (BOL. 17)
   FRANCUSKI POSLOVNI JEZIK 2 (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - FRANCUSKI (BOL. 07)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - FRANCUSKI (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 FRANCUSKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)

  Obaveštenja

  17. novembra 2020.
  PRIJAVE ZA KOLOKVIJUM DECEMBARSKI ROK

  Da biste prijavili kolokvijum iz PSPJ engleski 1,2,3 i Drugi strani engleski i Poslovni engleski (master) potrebno je da unesete sami svoje podatke u tabelu na sledećem linku

  Tačan dan i termin kolokvijuma će biti objavljen nakon što se završe prijave ispita za ovaj rok (i verovatno će biti istog dana kad i ispit) – pratite na ovom linku. Na mejlove sa pitanjima kada će biti kolokvijum nećemo odgovarati, biće objavljeno na ovoj stranici.

  NAPOMENA: U ovom roku možete da izađete samo na predmet koji ste slušali pre ovog semestra. Za studente koji slušaju predmete u ovom semestru organizovani su termini za redovne kolokvijume koji se odvijaju po utvrđenim rasporedima.

  9. novembra 2020.
  KOLOKVIJUM – Prvi strani poslovni jezik engleski 1

  Kolokvijum iz predmeta PSPJ 1. će se održati u utorak 17.11.2020. u učionicama  12, 13 i 14 na limanu po sledećem rasporedu.

  Smer Finansije i bankarstvo u 8.30 (učionice 12,13, 14 se popunjavaju kako studenti stignu da se ne bi pravila gužva.)

  Smer Trgovina i međunarodno poslovanje u 9.15 (učionice 12,13, 14 se popunjavaju kako studenti stignu da se ne bi pravila gužva.)

  Smer Turizam i hotelijerstvo u 10.00. svi studenti osim studenata ispod koji su navedeni u tabeli ispod

  Smer Primenjena informatika u 10.45, i studenti sa smera Turizam i hotelijerstvo koji su navedeni ispod.

  Mihajlo Asanović
  Anastasija Arsić
  Anđela Bojić
  Darijan Ardeljan
  Marija Čalija
  Dušanka Biorac
  Marija Avazović
  Danilo Babović
  Luka Ćirović
  Aleksandra Blagojević
  Valentin Berkeš

  Kolokvijum nosi 30 bodova,  radi se 30 min i obuhvata units 1-4 u knjizi tj predavanja 1-5 na Moodle platformi (lekcija 4 je obradjena u predavanju 4 i 5)

  Rezultati će biti za najviše 7 dana od dana kolokvijuma, i bićete obavešteni preko Moodle platforme.

  Kolokvijum ne možete da padnete ili položite, već vam se računaju bodovi u predispitne bodove.

  Uslov za izlazak na ispit je min 23 predispitna boda. 5 na prisustvo, 10 na aktivnost i min 8 iz kolokvijuma (pod uslovom da imate 5 na prisustvo i 10 na aktivnost.) Ti predispitni bodovi se računaju u ukupnu ocenu pa je dobro što bolje uraditi kolokvijum.

  Ukoliko ne budete zadovoljni kako ste uradili kolokvijum, možete ponovo izaći u januarskom roku (ili bilo kom sledećem roku), ali na ispit ne možete izaći dok ne prikupite dovoljno bodova.

  19. oktobra 2020.
  Vežbe PSPJ engleski 1 utorak 20.10.2020.

  Vežbe iz predmeta  PSPJ engleski 1 će se održati preko aplikacije ZOOM u utorak 20.10.2020. po grupama sa početkom u 10, 11, 12, i 13h. Studenti koji imaju pristup Moodle platformi dobili su poziv za termin za njihovu grupu preko  platforme i potrebno je isključivo preko tog linka da se prijave.

  Studenti koji nemaju pristup Moodle platformi mogu da se priključe u utorak 20.10.2020. u 10h  preko sledećeg linka.

  https://us04web.zoom.us/j/74326372204?pwd=UWs2aXVTNTE3NUFsKzF0RGJUR0RHZz09

   

  11. septembra 2020.
  IZMENA USMENOG DELA ISPITA

  Zbog epidemiološke situacije, počevši od 13. oktobra 2020. godine usmeni ispit polagaće se u okviru pismenog ispita, u okviru kombinovanog testa.

  Kako izgleda kombinovani test?
  Pitanja u usmenom delu će biti otvorenog tipa, gde ćete svojim rečima dat odgovore na engleskom. Teme pitanja će biti u vezi sa                             gradivom koje se radi u okviru predmeta koji polažete.
  Na samom ispitnom testu pored pitanja koja nose 40 bodova dobićete još 3-5 pitanja otvorenog tipa za 15 dodatnih bodova.
  Kako će se bodovati kombinovani test?
  Pismeni deo više neće biti eliminatoran, već će biti potrebno da osvojite ukupno 28  od 55 da biste položili ispit. Ocena zavisi i od vaših                     predispitnih poena, ali ako ne osvojite 21 bod na pismenom testu, ne možete položiti ispit bez obzira na ukupan broj bodova.
  Upis ocene?
  Svim studentima biće zaključena ocena na osnovu  stečenih predispitnih bodova i bodova na ispitu, i biće objavljene na sajtu a zatim i                     direktno unesena u zapisnik.

  Ukoliko ste izašli na ispit a niste imali dovoljno predispitnih poena, ispit se ne važi. Najpre prikupite predispitne pa izađite ponovo na ispit.

  Ukoliko želite da dođete na uvid u rad to morate učiniti na prvim sledećim konsultacijama, inače će ocena biti uneta tako kako je objavljeno.

  Studenti koji su zadovoljni ocenom mogu upisati ocenu na bilo kojim narednim konsultacijama

  Za studente koji nisu zadovoljni ocenom i žele da ponove ispit, rok za poništavanje ispita je 72 sata po objavljivanju rezultata u studentskoj službi Škole.