Izaberite stranicu

Тамара Вережан

Звање

Наставник страног језика

E-mail tamara.verezan@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854046
Кабинет КАБИНЕТ 36
Консултације Уторак 09:15-11:15
Онлајн консултације Уторак 10.10 -12.10
https://join.skype.com/invite/mxlReR3CM2ie
Skype tamara.0511

Тамара  Вережан  рођена је у Новом Саду. Завршила је гимназију Исидора Секулић са одличним успехом. Филозофски факултет у Новом Саду, одсек француски језик и књижевност завршава 2014. године, са просечном оценом 8,67. Потом завршава основне и мастер студије из енглеског језика на факултету Лазар Вркатић са просечном оценом 10. Тренутно је на докторским студијама, на студијском програму Језик и књижевност.

 • 31.10. 2016. – избор у звање наставник страних језика за ужу област пословни језик француски 
 • 1.11. 2021. – избор у звање наставник страних језика за ужу област пословни језик енглески

Током студија почиње да ради као наставник и преводилац за енглески и француски језик. Као наставник има искуство у предавању општих и пословних курсева енглеског и француског језика за адолесценте и одрасле за ниво А1 – Ц1 као и припремних курсева за испите из француског језика ДЕЛФ и ДАЛФ као и енглеског ФЦЕ, ЦАЕ и ИЕЛТС. Такође је радила са запосленима којима је потребан енглески на радном месту (припрема састанака, презентација, преговора и слично). Креирала је педагошки материјал за часове језика као и материјале за активности ван учионице (активности везане за учење језика ван учионице као што су страни језик у галеријама, ресторанима, банкама, туристичкој тури у граду, играма као што је потрага за благом са траговима на страном језику) али и дигиталне материјале (видео лекције, Соцративе тестови, Quizzlet и Kahoot активности и слично). Има искуства у припреми студената за студирање у иностранству и асистенција током студирања у иностранству. 

Поља интересовања и научно-истраживачки рад:

 • Психологија учења, усвајање језика и методика наставе
 • Пословни енглески
 • Когнитивна лингвистика
 • Језик и култура

Verežan, T. (2023). Learning English while commuting: the language learning strategies business students use and the perceived impact of strategies on learning. In L. Pon & I. Šarić Šokčević (Eds.), Language and Migrations (pp. 176-177). Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek.

Илић Н., Вережан, Т. (2023). Значај подучавања когната. У: В. Половина (ур.). Примењена лингвистика (28), 71-88. Друштво за примењену лингвистику.

Бикицки, Н., и Вережан, Т. (2022). Фактори који утичу на опредељење студената за комбиновану или онлајн наставу
пословног енглеског језика, њихове стратегије и постигнуће на испитном тесту. Методички видици, 13(13), 101-119.
https://doi.org/10.19090/mv.2022.13.99-117

Verežan, T. (2022). EU language policies and business. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and
Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 21-24). Novi Sad School of Business.

Bikicki, N., & Verežan, T. (2022). Common European Framework of Reference for Languages and Teaching Languages for
Business. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade
and Investment Relations (pp. 189-192). Novi Sad School of Business.

Вережан, Т., и Бикицки, Н. (2022). Специфичности пословног енглеског језика и укључивање младих у пословне процесе
Европске уније. У: Н. Папић-Благојевић и Б. Станков (ур.), ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 4-5). Висока пословна
школа струковних студија у Новом Саду.

Бикицки, Н., Вережан, Т., и Којчић, И. (2022). Интеркултурне комуникативне компетенције у савременом пословном
окружењу и учење пословног енглеског језика. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог
пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 22-23). Висока пословна школа струковних студија у
Новом Саду.

Бикицки, Н., Вережан, Т., и Којчић, И. (2022). Пословни енглески језик и савремено пословно окружење: изазови за
запослене. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање –
Дигитализација – Иновативност (стр. 26-27). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.

Предавања

  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 17)

Вежбе

  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 3 ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 17)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 17)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 3 ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 17)

Испити

  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК - ФРАНЦУСКИ (ПРЕ БОЛ.)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК I - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 12)
  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 07)
  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 12)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК III - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 07)
  ФРАНЦУСКИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 1 (ПРЕ БОЛ.)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 2 ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 17)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК III - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 12)
  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК ЕНГЛЕСКИ (БОЛ. 17)
  ФРАНЦУСКИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 3 (ПРЕ БОЛ.)
  ДРУГИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 17)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК II - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 12)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК II - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 07)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 1 ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 17)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК I - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 16)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК I - ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 07)
  ФРАНЦУСКИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 2 (ПРЕ БОЛ.)
  ПРВИ СТРАНИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК 3 ФРАНЦУСКИ (БОЛ. 17)

Материјали

Обавештења

31. мај 2023.
Пријава колоквијума – јун 2023

Линк за пријаву колоквијума и информације су на следећем линку 

7. март 2022.
Табеле са предиспитним бодовима и резултатима испита.

Резултате и предиспитне бодове можете видети на следећим линковима. Табелу отворите на компјутеру уколико не можете да нађете своје резултате. Свака генерација има посебан лист у табели као и студије на даљину. Уколико не можете да приступите табели вероватно је унос бодова у току. То значи да ћете имати приступ табели за пар дана кад буду унети резултати.

ПСПЈ 1

ПСПЈ 2

ПСПЈ 3