Izaberite stranicu

Bošković dr Tatjana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail tatjanab44@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Četvrtak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Sreda 11:00-13:00
https://us04web.zoom.us/j/76280410191?pwd=bUFtekFJWFNVLzkvU2ZBSTFNQzR6dz09

Tatjana Bošković je Ekonomski fakultet u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu) završila 1992. godine sa opštim uspehom 9,05. Magistrirala je 2005. godine na smeru Menadžment u međunarodnoj trgovini na Ekonomskom fakultetu u Subotici sa prosečnom ocenom 9,83. Na osnovu visokih akademskih rezultata svrstana je među hiljadu najboljih kandidata sa univerziteta u Republici Srbiji i nagrađena jednokratnom stipendijom i Diplomom od strane Kraljevske norveške ambasade u Beogradu (septembra 2000. godine u okviru Programa za dodelu jednokratnih stipendija „ZA GENERACIJU KOJA OBEĆAVA“). Doktorsku disertaciju je odbranila 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Od 15. januara 2007. godine je zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. U zvanje profesora strukovnih studija je izabrana 2014. godine za oblast Menadžment u turizmu.

 

 

 1. Bošković T., Tomić, D., Andrić, N. (2010): Rural Population – Factor of Development of Tourism in Vojvodina, Multifunctional agriculture and rural development (V) regional specificities, Economics of agriculture – special issue – 2, Beograd , pp. 251-259 – International scientific meeting, Banja Vrujci. 02-03. December 2010.
 2. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2011): „The resource for potentials and limitations for a rural tourism development in Vojvodina“, Second AGRIMBA-AVA Congress 2011 – Dynamics of international cooperation in rural development and agribusiness, Programme and Abstract Book, str. 18, Wageningen
 3. Bošković, T., Bolesnikov, D. (2011): „Podsticanje razvoja turizma kao deo strategije ruralnog razvoja Srbije i Evrope“, Naučni skup: „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Zbornik apstrakata, str. 31, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 4. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2012): „Rural tourism in Vojvodina: Problems and perspectives“, „Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu – Agrarian econonomy of Serbia in the pre-accession period“, Tematski zbornik, str. 125-136,  Beograd (Sa Savetovanja na biznis forumu Hrana za Evropu od 13-15.10.2011. ISBN 978-86087-34-8, Izdavač: DAES)
 5. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2013): „Potentials and limitations for the development of rural tourism in Vojvodina“, Economics of agriculture, Vol. LX, No 1 (1-216), 2013, Belgrade, pp.103-111
 6. Bošković, T., Maksimović, B. (2019): TOURISM DEVELOPMENT IN MESSUAGES IN AUTONOMUS PROVINCE OF VOJVODINA: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS, TEME, XLIII, br.1, str. 257-274, Univerzitet u Nišu, Niš

Predavanja

  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)

Vežbe

  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)

Materijali

EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

23. februara 2021.
Predavanja iz Menadžmenta događaja

Predavanja iz Menadžmenta događaja kod Bošković dr Tatjane koja su po rasporedu predviđena za četvrtak 25.02.2021. godine će se održati onlajn preko zoom aplikacije od  12 časova, a ne uživo.  Za pristup onlajn predavanjima i konsultacijama treba koristiti link istaknut na ličnoj strani profesora, u „prozoru“ za onlajn konsultacije.Ova izmena se odnosi samo na navedeni datum.

19. februara 2021.
Važno obaveštenje za studente smera TH!

Predavanja iz Menadžmenta turističkih i hotelijerskih preduzeća kod Bošković dr Tatjane koja su po rasporedu predviđena u ponedeljak 22.02.2021. godine će se održati onlajn preko zoom aplikacije od 9 časova, a ne uživo. Isto tako i redovne konsultacije predviđene za sredu 24.02.2021. godine će biti održane isključivo onlajn u terminu od 11 do 13 časova. Za pristup onlajn predavanjima i konsultacijama treba koristiti link istaknut na ličnoj strani profesora, u „prozoru“ za onlajn konsultacije. Ova izmena se odnosi samo na navedene datume.

16. februara 2021.
Važno obaveštenje o konsultacijama 17.02.2021.

U sredu 17.02.2021. godine redovne konsultacije se neće održati uživo nego će se u istom terminu, od 11 do 13 časova, održati onlajn (preko linka koji je istaknut kod onlajn konsultacija).

7. februara 2021.
Obaveštenje o odlaganju konsultacija

Redovne konsultacije koje bi trebalo da budu održane u sredu 10.02.2021. godine se odlažu za sredu 17.02.2021. godine  u terminu od 11 do 13 časova. U sredu 17.02.2021. godine će se vršiti i upis ocena u terminu od 11 do 13 časova.

20. januara 2021.
Obaveštenje o polaganju ispita iz Ruralnog turizma

Orijentaciona pitanja za polaganje ispita iz Ruralnog turizma su pitanja koja se nalaze u okviru materijala za vežbe („pitanja za proveru znanja“) i to vezane za teme od 6 do 15.

20. januara 2021.
Obaveštenje o polaganju ispita iz Ekonomike turizma

Orijentaciona pitanja za polaganje ispita iz Ekonomike turizma su pitanja koja se nalaze u okviru materijala za vežbe („pitanja za proveru znanja“) i to vezane za teme od 6 do 15.

19. januara 2021.
Rok za seminarske radove iz Ekonomike turizma i Ruralnog turizma

Obaveštavaju se studenti da je krajnji rok za predaju seminarskih radova iz predmeta Ekonomika turizma i Ruralnog turizma petak, 22.01.2021. godine.

24. novembra 2020.
Obaveštenje o redovnim konsultacijama

Redovne konsultacije se održavaju u ranije važećim i istaknutim terminima, ali samo onlajn preko zoom aplikacije. Pristupa se preko linka koji se koristi i koji je naveden za onlajn konsultacije.

 

9. novembra 2020.
Onlajn nastava iz Ekonomike turizma

Svakog četvrtka od 9 časova će se održavati onlajn nastava iz predmeta Ekonomika turizma.

U navedeno vreme je potrebno kliknuti na donji link:

https://us04web.zoom.us/j/71493639616?pwd=ckpaQmU3UWJ2dVJVYXRsdUFucG93QT09

 

 

9. novembra 2020.
Onlajn nastava iz Ruralnog turizma

Svake srede od 11 časova će se održavati onlajn nastava iz predmeta Ruralni turizam.

Potrebno je u navedeno vreme kliknuti na donji link:

https://us04web.zoom.us/j/73580592473?pwd=WWtKR2xFV291R09laW5ERWtOZkJSZz09

 

1. maja 2020.
Obaveštenje o Stručnoj praksi

Poštovani studenti,

 

Kada je u pitanju realizacija stručne prakse, studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru, rad pišu iz oblasti kojoj pripada stručna praksa, bez odlaska u preduzeće. Rad treba da se uradi u dva primerka. Obrazac o stručnoj praksi nije potrebno popuniti.