Izaberite stranicu

др Татјана Бошковић

Звање

Професор струковних студија

E-mail tatjana.boskovic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854017
Кабинет КАБИНЕТ 3
Консултације Уторак 10:00-12:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Татјана Бошковић је Економски факултет у Суботици (Универзитет у Новом Саду) завршила 1992. године са општим успехом 9,05. Тема дипломског рада је Уговор о међународном железничком саобраћају. Магистрирала је 2005. године на смеру Менаџмент у међународној трговини на Економском факултету у Суботици са просечном оценом 9,83 на тему Транснационалне корпорације и њихова улога у развоју привреде Србије. На основу високих академских резултата сврстана је међу хиљаду најбољих кандидата са универзитета у Републици Србији и награђена једнократном стипендијом и Дипломом од стране Краљевске норвешке амбасаде у Београду (септембра 2000. године у оквиру Програма за доделу једнократних стипендија „ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ КОЈА ОБЕЋАВА“). Докторску дисертацију је одбранила 2013. године на Економском факултету у Нишу на тему Туризам као развојна предност руралних подручја Војводине.

У периоду од 1994. до 1999. године је била запослена у ДД Ливница Кикинда у Кикинди, на пословима Координатора извоза у Маркетинг сектору.

Од 2002. до 2003. године је радила као Професор групе економских предмета у Економско-трговинској школи у Кикинди.

Од 15. јануара 2007. године је запослена у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду као Сарадник у настави за групу економских предмета, а 2008. године је именована за Предавача на предмету Трговински маркетинг. У звање Професора струковних студија је изабрана 29.12.2014. године за ужу научну област Менаџмент у туризму.

Члан истраживачког тима пројекта: „Улога струковних и академских студија у процесу усаглашавања образовног система са потребама привреде и захтевима Европског удружења институција високог образовања“ који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност АП Војводине. Трајање пројекта: јун 2018 – јун 2019. године, евиденциони број пројекта: 142-451-2738/2018-02

Поседује СЕРТИФИКАТ  о похађању семинара „Могућност финансирања путем ЕУ Фондова“ који је 2023. године реализован од стране Фонда Европски послови Аутономне покрајине Војводине.

 

 

 

 1. Bošković, T, Đurić, D., Kovačević, Berleković, B., & Đurić, D. (2022). Business of rural tourist households in the function of rural tourism development in Serbia. Economics of Agriculture, 69(3), 833-848.
 2. Bošković, T., & Maksimović, B. (2019). Tourism development in messuages in Autonomous Province of Vojvodina: possibilities and limitations. Teme, 43(1), 257-274.
 3. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Jovičić Vuković, A. (2022). Regional and economic aspects of tourism development in Rural areas in the Republic of Serbia. In B. Krstić, M. Nedeljković & M. Ćosić (Eds.), Village and Agriculture (pp. 247-260). Bijeljina University.
 4. Kovačević Berleković B., Bošković, T., & Jovičić Vuković, A. (2022). The Significance of safe food in travel and tourism development in the post-Covid era. In N. Aleksić (Ed.), XII Safe food (pp. 173-180). Ecological Movement of Novi Sad.
 5. Bošković, T., Đurić, D., Kovačević Berleković, B., & Jovičić Vuković, A. (2022). Regional and economic aspects of tourism development in rural areas in the Republic of Serbia. In B. Krstić, M. Nedeljković & M. Ćosić (Eds.), Village and Agriculture (pp. 32-32). Bijeljina University.
 6. Bošković, T., & Kovačević Berleković, B. (2022). Foreign direct investment as a developmental factor of the hotel sector in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 57-58). Novi Sad School of Business.
 7. Bošković, T., & Kovačević Berleković, B. (2022). The Impact of the Covid 19 Pandemic on the Operations of the Hotel Sector in the Republic of Serbia. In J. Damnjanović (Ed.), Economic Development and Competitiveness of European Countries:Trade and Investment Relations (pp. 81-84). Novi Sad School of Business.
 8. Bošković, T., & Kovačević Berleković, B. (2020). Impact of tourism on the economic development of rural areas of the Autonomous Province of Vojvodina. In J. Damnjanović (Ed.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of Economic Integration (pp. 82-86). Novi Sad School of Business.
 9. Bošković, T., & Milić, D. (2018). Human Resources in Rural tourism of Serbia – state and perspecitive of development. In J. Damnjanović (Ed.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (pp. 164-166). Novi Sad School of Business.
 10. Milić, D. & Bošković, T. (2022). Insurance as a factor of quality in tourism. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 65-67). Novi Sad School of Business.

Предавања

  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Вежбе

  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)

Испити

  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНИ ТУРИЗАМ (ПРЕ БОЛ.)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 07)
  РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ТРГОВИНСКИ МАРКЕТИНГ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)

Материјали

EKONOMIKA TURIZMA (ПРЕ БОЛ.)
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 12)
ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА (БОЛ. 17)
КВАЛИТЕТ УСЛУГА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
МЕЂУНАРОДНИ ТУРИЗАМ (ПРЕ БОЛ.)
МЕНАЏМЕНТ ДОГАЂАЈА (БОЛ. 17)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 17)
ОСНОВИ ТУРИЗМА И ХОТЕЛИЈЕРСТВА (БОЛ. 17)
РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 12)
РУРАЛНИ ТУРИЗАМ (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ТХ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 17)
СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
ТРГОВИНСКИ МАРКЕТИНГ (ПРЕ БОЛ.)
УПРАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (ПРЕ БОЛ.)

Обавештења

16. април 2024.
Колоквијум из Менаџмента туристичких хотелијерских предузећа

Колоквијум из Менаџмента туристичких хотелијерских предузећа који слушају предмет у овом семестру код Бошковић др Татјане ће се одржати у понедељак  22.04.2024. године у 09,30 часова у учионицама 14 i 13 на лиману. 

11. децембар 2023.
Колоквијум из Руралног туризма

Колоквијум из Руралног туризма код Бошковић др Татјане, за студенте који слушају предмет у овом семестру, ће се одржати у среду 13.12.2023. године у 10 часова у учионици 12 на лиману.

11. децембар 2023.
Колоквијум из Економике туризма

Колоквијум из Економике туризма код Бошковић др Татјане,  за студенте који слушају предавања у овом семестру, ће се одржати у уторак 12.12.2023. године у 10 часова у учионицама 10 и 14 на лиману.

8. новембар 2023.
Promena termina konsultacija za četvrtak 09.11.2023.

Konsultacije kod Bošković dr Tatjane koje bi trebalo da se održe u četvrtak 09.11.2023. godine od 10 do 12 časova će se održati istog dana, ali u terminu od 9 do 11 časova.

16. октобар 2023.
Отказивање предавања и консултација

Отказују се предавања и вежбе из Економике туризма и Руралног туризма која би требало да се одрже у уторак 17.10. и 18.10.2023. године. Такође, отказују се консултације код Бошковић др Татјане предвиђене за четвртак 19.10.2023. године.

19. септембар 2023.
Pomeranje termina za konsultacije u sredu 20.09.2023.

Redovne konsultacije kod Bošković dr Tatjane u sredu 20.09.2023. godine će se održati u terminu od 11,30 do 13,30 umesto od 09,30. Ova izmena važi samo za ovaj datum.

4. јул 2023.
Pomeranje termina konsultacija 05.07.2023.

Konsultacije kod Bošković dr Tatjane koje će se održati u sredu 05.07. biće u terminu od 11 do 13 časova umesto u redovnom terminu od 09,30 do 11,30 časova.

24. мај 2023.
Oбавештење о полагању јунских испита током маја за студенте који одлазе на плаћену праксу од 03.06.2023.

Студенти који од 03.06.2023. године одлазе на плаћену стручну праксу у хотелу Златибор имају могућност да предиспитне поене и испите које желе да реализују у јунском року полажу раније током маја. Код Бошковић др Татјане се ти испити  полажу у петак 26.05.2023. године у 14 часова у учионици 12 на лиману. Ради се о студентима који су у претходном периоду подносили молбе. Студенти требајуда на испит понесу уредно попуњену испитну пријаву и да се јаве предметном професору.

5. април 2023.
Prvi kolokvijum iz Menadžmenta turističkih i hotelijerskih preduzeća

Prvi kolokvijum iz Menadžmenta turističkih i hotelijerskih preduzeća za studente koji slušaju predmet u ovom semestru će se održati u petak 28.04.2023. godine sa početkom u 10 časova u učionicama 12 i 13 na limanu. Na Moodlu se nalaze informacije o gradivu koje će biti obuhvaćeno kolokvijumom.

1. април 2022.
Колоквијум из Менаџмента туристичких и хотелијерских предузећа

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ И ХОТЕЛИЈЕРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЛУШАЈУ ПРЕДМЕТ У ОВОМ СЕМЕСТРУ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПЕТАК 29.04.2022. ГОДИНЕ У АМФИТЕАТРУ 1 И 2 НА ЛИМАНУ СА ПОЧЕТКОМ У 9 ЧАСОВА.

20. јануар 2021.
Обавештење о полагању испита из Руралног туризма

Оријентациона питања за полагање испита из Руралног туризма су питања која се налазе у оквиру материјала за вежбе (питања за проверу знања) и то везана за теме од од 6 до 15.

 

 

20. јануар 2021.
Обавештење о полагању испита из Економике туризма

Оријентациона питања за полагање испита из Економике туризма су питања која се налазе у оквиру материјала за вежбе (питања за проверу знања) и то везана за теме од 6 до 15.

 

9. новембар 2020.
Линк за онлајн наставу из Економике туризма

Овај линк се користи по потреби и уз одговарајуће обавештење од предметног професора:

https://us04web.zoom.us/j/71493639616?pwd=ckpaQmU3UWJ2dVJVYXRsdUFucG93QT09

 

 

9. новембар 2020.
Линк за онлајн наставу из Руралног туризма

Овај линк се користи само по потреби и уз одговарајуће обавештење од предметног професора:

https://us04web.zoom.us/j/73580592473?pwd=WWtKR2xFV291R09laW5ERWtOZkJSZz09