Bošković dr Tatjana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail tatjanab44@gmail.com
Telefon 485-4017
Kabinet KABINET 3
Konsultacije Utorak 12:00-14:00

Tatjana Bošković je Ekonomski fakultet u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu) završila 1992. godine sa opštim uspehom 9,05. Magistrirala je 2005. godine na smeru Menadžment u međunarodnoj trgovini na Ekonomskom fakultetu u Subotici sa prosečnom ocenom 9,83. Na osnovu visokih akademskih rezultata svrstana je među hiljadu najboljih kandidata sa univerziteta u Republici Srbiji i nagrađena jednokratnom stipendijom i Diplomom od strane Kraljevske norveške ambasade u Beogradu (septembra 2000. godine u okviru Programa za dodelu jednokratnih stipendija „ZA GENERACIJU KOJA OBEĆAVA“). Doktorsku disertaciju je odbranila 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Od 15. januara 2007. godine je zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. U zvanje profesora strukovnih studija je izabrana 2014. godine za oblast Menadžment u turizmu.

 

 

 1. Bošković T., Tomić, D., Andrić, N. (2010): Rural Population – Factor of Development of Tourism in Vojvodina, Multifunctional agriculture and rural development (V) regional specificities, Economics of agriculture – special issue – 2, Beograd , pp. 251-259 – International scientific meeting, Banja Vrujci. 02-03. December 2010.
 2. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2011): „The resource for potentials and limitations for a rural tourism development in Vojvodina“, Second AGRIMBA-AVA Congress 2011 – Dynamics of international cooperation in rural development and agribusiness, Programme and Abstract Book, str. 18, Wageningen
 3. Bošković, T., Bolesnikov, D. (2011): „Podsticanje razvoja turizma kao deo strategije ruralnog razvoja Srbije i Evrope“, Naučni skup: „Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji: implikacije za Srbiju“, Zbornik apstrakata, str. 31, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
 4. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2012): „Rural tourism in Vojvodina: Problems and perspectives“, „Agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu – Agrarian econonomy of Serbia in the pre-accession period“, Tematski zbornik, str. 125-136,  Beograd (Sa Savetovanja na biznis forumu Hrana za Evropu od 13-15.10.2011. ISBN 978-86087-34-8, Izdavač: DAES)
 5. Bošković, T., Tomić, R., Tomić, D. (2013): „Potentials and limitations for the development of rural tourism in Vojvodina“, Economics of agriculture, Vol. LX, No 1 (1-216), 2013, Belgrade, pp.103-111
 6. Bošković, T., Maksimović, B. (2019): TOURISM DEVELOPMENT IN MESSUAGES IN AUTONOMUS PROVINCE OF VOJVODINA: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS, TEME, XLIII, br.1, str. 257-274, Univerzitet u Nišu, Niš

Predavanja

  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)

Vežbe

  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)

Materijali

EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

22. aprila 2019.
Kolokvijum iz Ekonomike turizma

Obavestavaju se studenti smera TH da će se kolokvijum iz predmeta Ruralni turizam kod Bošković dr Tatjane održati u utorak 23.04.2019. godine sa početkom u 9 časova u Amfiteatru 2 na limanu.

25. februara 2015.
Konsultacije iz predmeta Strucna praksa I i II

Redovne konsultacije iz predmeta Strucna praksa I i II ce se održavati sredom od 12,10 do 15,40 u kabinetu br.3 na limanu.

28. januara 2015.
Odlaganje konsultacija

Konsultacije koje bi trebale biti održane u ponedeljak 02.02.2015. godine se pomeraju za cetvrtak 05.02.2015. godine u terminu od 16 do 18 casova.

3. septembra 2013.
POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA STRUCNA PRAKSA I i II

Pre izlaska na ispit iz predmeta „Strucna praksa I“ i „Strucna praksa II“ je neophodno da profesor prihvati studentu Strucni rad. Iz tog razloga je neophodno da studenti donesu profesoru Strucni rad na uvid barem dve nedelje pre izlaska na ispit (jedino u opravdanim slucajevima nedelju dana pre) i to u redovnom terminu konsultacija. Osim Strucnog rada studenti moraju dostaviti i uredno ispunjene i overene formulare za Strucnu praksu.

15. avgusta 2013.
POCETAK KONSULTACIJA

Nakon letnjeg raspusta, redovne konsultacije ce se održavati pocev od 21.08.2013. godine u uobicajenom terminu.

15. maja 2013.
Obaveštenje o krajnjem roku za predaju Strucnih radova

Studenti druge i trece godine koji žele da polažu ispit iz predmeta „Strucna praksa I“ i „Strucna praksa II“ u junskom roku moraju doneti na uvid svoje Strucne radove, najkasnije do 29. maja 2013. godine, i to iskljucivo sredom od 12,10 do 15,40 casova (u kabinetu br. 3).