Izaberite stranicu

Đurić Kuzmanović dr Tatjana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail tanjadjk@eunet.rs
Telefon 485-4033
Kabinet KABINET 44
Konsultacije Sreda 10:00-11:00
Onlajn konsultacije Sreda 17:30-18:30
Skype tanjadjk

Dr Tatjana Đurić Kuzmanović  je profesorka ekonomije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Njena ključna predavačka i istraživačka područja su feministička razvojna ekonomija, nacionalna ekonomija, poslovno okruženje, porodično preduzetništvo i rodno budžetiranje. Doktorirala je na Politici privrednog razvoja 1992. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a 2004. godine specijalizirala je Feminističku razvojnu ekonomiju na Institutu društvenih studija u Hagu, Holandija. Poslednjih godina bavi se istraživanjem rodnih pristrasnosti u malim porodičnim firmama i ekonomskog nasilja nad ženama u razdoblju postsocijalističke transformacije Srbije.

1. Đurić Kuzmanović, T. (2019). Ma, već brinem o kući – Mizoginija u sitnom supružničkom i porodičnom preduzetništvu. Sociologija, Vol. 61, br. 3: 406-425.
2. Đurić Kuzmanović, T. (2019) Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Feminist Economics – Case of Serbia. U: Čičkarić, L., Mršević, Z. Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research, Beograd, IDN, str. 14-36.
3. Đurić Kuzmanović, T. (2019). Feministička ekonomija i rodne studije u Srbiji: mogućnosti i izazovi. U: Vujadinović, D., Antonijević, Z. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju. Koncepti, prakse, izazovi. Novi Sad: Akademska knjiga, str. 207 -222.
4. Đurić Kuzmanović, T. (2019). 1. dio: 1. Feministička ekonomija. Feministička ekonomija kao škola mišljenja 8-16; 2. Feministička ekonomija u kontekstu poluperiferije – primer Srbije. Str. 17-25. U: Ždralović, A. (ur.) Rod i ekonomija, Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, str. 8-25.
5. Dokmanović, M., Đurić Kuzmanović, T. (2019). Rodni pogled na zaduživanje države i ostvarivanje ljudskih prava – slučaj Srbije. U: Vukotić, V. et all. Dug i nerazvoj. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 234-246.
6. Đurić Kuzmanovic, T., Salai, L. (2019). A feminist polit-economical approach to researching family business management within the Serbian national economy, Conference Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements-Challenges-Opportunities, VPŠSS, Novi Sad, 5. 10. 2018.
7. Tatjana Đuric Kuzmanović, Small-Scale Family Entrepreneurship as Support to the Neoliberal State in Post-Socialist Serbia, Sociologija, 2018, No.1. pp: 50-63, www.sociologija.org.
8. Đurić Kuzmanović,T. 2018. Feministička ekonomija u postsocijalističkoj Srbiji – metodološki i kontekstualni izazovi u: ur. Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević, Feministička teorija je za sve. Zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“ Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 239-260.
9. Đurić Kuzmanović, T., Pajvančić-Cizelj, A.  2018, Economic violence against women: Testimonies from the Women’s Court in Sarajevo, European Journal of Women’s Studies.
10.Đurić-Kuzmanović T., Ljubojević G., 2016, Pravni aspekti upravljanja porodičnim firmama u Srbiji, Škola biznisa, br. 2, str. 95-110.

11. Đurić Kuzmanović, T., Markov,S., Fischer, J., Mandić, S. (2016). Rodna pristrasnost u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama u Srbiji. U: Duhaček, D., Popović, D., (ur.). Nasleđe, rod, građanski status. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, str. 190-205.
12. Đurić Kuzmanović, T., Mandić, S., Fischer, J., 2016, Pregovaranje u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama i ekonomiji nege u postsocijalističkog neoliberalnoj transformaciji Srbije, Škola biznisa, 1: 32-42.

Predavanja

  Vežbe

   METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

  Ispiti

   ROBNI PROMET (PRE BOL.)
   EKONOMIKA UNUTRAŠNjE TRGOVINE (PRE BOL.)
   EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
   EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
   EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
   EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
   OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)

  Materijali

  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 07)
  POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 17)
  PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (MS) (PRE BOL.)
  UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)
  UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)

  Obaveštenja

  15. aprila 2021.
  Kolokvijalna i ispitna pitanja iz Poslovnog okruženja

  Poglavlja za kolokvijalna pitanja iz Poslovnog okruženja su:
  2.Poslovno okruženje (osim 2.4.2.4. i 2.4.2.5.).
  3.Globalizacija – pristupi, dimemzije i efekti.
  4. Otpori i izazovi globalizaciji.
  6.Okruženje Evropske unije (osim 6.2.1., 6.3.2., 6.3.4., 6.4, 6.5. i 6.6.).

  Poglavlja za ispitna pitanja iz Poslovno okruženje su:

  7. Država, tržište i preduzeća
  8. Regulative
  9.1. Demokratija kao pilitički kontekst tržišnog poslovanja
  9.2.Analiza političkih interesa u poslovanju
  9.2.1. Interesi i interesne grupe
  9.2.2. Političke i kolektivne akcije
  10.poglavlje-Primena političkih strategija-lobiranje. (10.1, 10.2, 10.3 i 10.4)
  11.poglavlje-Primena ostalih političkih strategija u poslovanju.
  17.poglavlje-Društvena i poslovna odgovornost preduzeća.
  20.poglavlje-Krizni menadžment i rizici.
  21.poglavlje-Problemi zaposlenih na radnom mestu.
  22.poglavlje-Diskriminacija zaposlenih na radnom mestu.

  Dr Tatjana Đurić-Kuzmanović

  1. februara 2021.
  rezultati ispita jan. 2021

  Rezultati kolokvija i ispita januarski rok 29.01.2021.
  Poslovno okruženje ispit
  Popović Tamaara 60/14 fr 53 6 (šest)

  Metodologija istraživačkog rada – kolokvij
  Nožica Nevena 2019/200029

  Metodologija istraživačkog rada –ispit

  BROJ INDEKSA PREZIME I IME PO 45/23 ISPIT (55/23 Σ OCENA

  1 2019200027 Vanja Bjegović 42 19 nije pol. 5 (pet)

  2 2019200010 Milena Ćoso 31 23 54 6 (šest)

  3 20190200021 Ivana Erdevički 34 55 89 9(devet)

  4 2019200006 Kristina Isailović 40 22 nije pol. 5 (pet)

  5 2019200019 Teodora Lazić 27 3 nije pol. 5 (pet)

  6 2019200033 Biljana Marić 36 40 76 8(osam)

  7 2019200013 Matlak Ivana 45 22 nije pol. 5 (pet)

  8 2019200003 Emilija Mihajlović 43 55 98 10(deset

  9 2019200004 Suzana Milivojević 43 20 nije pol. 5 (pet)

  10 201900008 Papović Branislava 29 20 nije pol. 5 (pet)

  11 2019200025 Raca Milica 33 19 nije pol. 5 (pet)

  12 2019200002 Sekulić Branka 41 55 96 10(deset

  13 2019200030 Talirović Ljubica 40 55 95 10(deset

  14 2019200026 Tovitović Marija 34 20 nije pol. 5 (pet)

  15 2019200011 Tošić Nikolina 33 55 88 9(devet)

  16 2019200020 Šamu Edita 41 45 86 9 (devet

  17 2019200009 Šušnjć Milica 41 55 96 10(deset

  22. januara 2021.
  online konsultacije

  U periodu od 23.01.2021. online konsultacije se održavaju u skladu sa predhodnim dogovorom sa studentima.
  Konsultacije se redovno održavaju u Školi utorkom od 10:10 do 12:10, kab 44.

  18. decembra 2020.
  rezultati kolokvija iz Metodologije istraživačkog rada 16.12.2020.

  r.b. Br.indexa Ime i prezime Br.bodova
  1 2019200027 Vanja Bjegović 28
  2 2019200010 Milena Ćoso 18
  3 20190200021 Ivana Erdevički 27
  4 2019200006 Kristina Isailović 27
  5 2019200034 Stojan Janković 16
  6 2019200012 Tamara Kukić 18
  7 2019200019 Teodora Lazić 27
  8 2019200033 Biljana Marić 23
  9 2019200013 Matlak Ivana 30
  10 2019200003 Emilija Mihajlović 28
  11 2019200004 Suzana Milivojević 30
  12 2019200022 Nilolić Uroš 17
  13 201900008 Papović Branislava 16
  14 2019200025 Raca Milica 20
  15 2019200002 Sekulić Branka 27
  16 2019200030 Talirović Ljubica 25
  17 2019200026 Tovitović Marija 19
  18 2019200031 Todorović Vukašin 18
  19 2019200024 Torlaković Ljubica 20
  20 2019200011 Tošić Nikolina 18
  21 2019200020 Šamu Anita 26
  22 2019200009 Šušnjć Milica 26
  Rezultati – Kolokvij Metodologija istraživačkog rada 16.12.2020.

  18. decembra 2020.
  decembarski ispitni rok

  poslovno okruženje
  ispit 4.12.2020.
  Stojković Sara 2015/000068 56 6 (šest)

  ekonomika trgovine
  ispit 7.12.2020.
  Simetić Borjana 2000/900561 61 7(sedam)

  9. novembra 2020.
  obaveštenje o onlajn konsultacijama u utorak 10.11.2020.

  Poštovani studenti,

  U skladu sa upustvom od strane Škole, http://www.vps.ns.ac.rs/2020/11/09/obavestenje-onlajn-nastava-i-konsultacije-do-kraja-ove-nedelje/

  konsultacije zakazane za sutra, utorak 10.11.2020. od 10:10 do 12:10 održaće se onlajn, putem skajpa, skype name tanjadjk

  Predavanje iz Metodologije istraživačkog rada ove srede 11.11.2020. NEĆE se održati jer je državni praznik i neradni dan.

  O daljim merama ćete biti blagovremeno obavešteni, molim vas da pratite sajt škole.

  S poštovanjem,

  Dr Tatjana Đurić Kuzmanović

  8. oktobra 2020.
  OBAVEŠTENJE O IZVOĐENJU NASTAVE (PREDAVANJA I VEŽBI) U ZIMSKOM SEMESTRU 2020/2021. godine iz predmeta Metodologija istraživačkog rada

  OBAVEŠTENJE O IZVOĐENJU NASTAVE (PREDAVANJA I VEŽBI) U ZIMSKOM SEMESTRU 2020/2021. godine iz predmeta Metodologija istraživačkog rada na drugoj godini master studija Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

  Poštovani student i studentkinje,

  S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i specifičnost situacije u kojoj se nalazimo i započinjemo novu školsku godinu, konsultacije i nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Metodologija istraživačkog rada (17MOO01) u narednom semestru odvijaće se na sledeći način:

  ODRŽAVANJE KONSULTACIJA U zimskom semestru konsultacije će se održavati redovno u Školi utorkom od 10.10 do 12.10h, kabinet 44.
  Online konsultacije održavaće se sredom, počev od 14.10.2020 u trajanju od sat vremena od 18:00 do 19:00h putem aplikacije Skype: skype ID tanjadjk.
  Takođe, možete se uvek obratiti i putem mejla na tanjadjk@eunet.rs i dobićete odgovor u roku od 24 časa.

  PREDAVANJA I VEŽBE Za realizaciju nastave iz predmeta Metodologije istraživačkog rada koristiće se online platforme Moodle, Skype i/ili Zoom. Profesorka će, prema važećem rasporedu nastave (sredom), postavljati materijale za predavanja i vežbe na platformu Moodle kao i zadatke za aktivnost i proveru znanja putem kojih će studenti prikupljati predispitne poene. Nastavnim materijalima i uputstvima za rad pristupate putem platforme Moodle, prema uputstvima sa školskog sajta http://www.vps.ns.ac.rs/, link za Moodle: https://dls.vps.ns.ac.rs/. To znači da prema rasporedu nastave, studenti svake srede treba da se loguju na Moodle i dobijaju nove materijale za predavanja i vežbe.
  Predavanja iz predmeta iz Metodologije istraživačkog rada počinju 21.10.2020. i odvijaju se svake srede putem aplikacije Skype u terminu od 16:45-18:00h.
  Studenti master studija II godine koji slušaju predmet Metodologija istraživačkog rada u zimskom semestru 2020/2021 potrebno je da, odmah po upisu, posalju na tanjadjk@eunet.rs svoj mejl sa imenom i prezimenom, brojem indeksa i skajp imenom kako bih oformila grupu. Poeni za prisustvo (5 poena) će se dodeljivati ukoliko student učestvuje na minimalno 50% aktivnosti.

  KOLOKVIJUMI I ISPITI Kolokvijumi i ispiti će se održavati u Školi u manjim grupama u skladu sa važećim preporukama.

  Srećan vam rad u novoj školskoj godini.

  Dr Tatjana Đurić-Kuzmanović
  Visoka poslovna škola strukovnih studija
  (Novi Sad School of Business)
  http://www.vps.ns.ac.rs/zaposleni/tatjana_djuric_kuzmanovic/
  21000 Novi Sad
  V. Perica Valtera 4 Srbija
  Tel. ++381 21 485 4033
  some of my publications could be found on
  https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Djuric_Kuzmanovic
  https://independent.academia.edu/tanjadjurickuzmanovic

  4. oktobra 2020.
  rezultati kolokvija i ispita oktobar 2

  Rezultati oktobarski rok 2
  Poslovno okruženje
  Ispit PO
  1. Dukić Milica 2018/003020 54 6 (šest)
  2. Krstić Darko 2018/003033 51 6 (šest)
  3. Živković Srđan 2018/003034 pb 21 —
  4. Stevanović Dejana 2016/003036 53 6 (šest)

  Upravljanje porodičnim poslovanjem
  Kolokvij UPP
  1. Žižakov Katarina 2019/200032 16b položila
  Ispit UPP
  1. Raca Milica 2019/200025 61 7 (sedam)

  21. septembra 2020.
  rezultati kolokvija i ispita

  rezultati oktobarski rok
  17.09.2020
  Poslovno okruženje
  Kolokvij
  položili su student koji su ostvarili 21 i više bodova
  Vlahović Milica 2018/003007 35b
  Krstić Darko 2018/003033 30b
  Živković Srđan 2018/003034 21b.
  Stevanović Dejana 2016/003036 21b.
  Ispit
  Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
  Dukić Milica 2018/003020 nije položila
  Vlahović Milica 2018/003007 55 6 šest
  Draganov Tamara 2016/000074 nije položila
  Krstić Darko 2018/003033 nije položio
  Kozov Andrea 2018/003022 63 7 sedam
  Rakić Slađana 2018/003027 71 8 osam

  16.09.2020
  Osnovi preduzetništva
  Ispit OP
  Dukić Milica 2018/003020 61 7 sedam
  Živković Srđan 2018/003034 nije položio

  Preduzetnički menadžment
  Ispit PM
  Živković Srđan 2018/003034 60 6 šest

  4. Septembar 2020
  Osnovi preduzetništva
  Ispit OP
  Krstić Darko 2018/003033 67 7 sedam

  Preduzetnički menadžment
  Ispit PM
  Krstić Darko 2018/003033 65 7 sedam

  2. septembra 2020.
  rezultati kolokvija i ispita 1. septembar 2020

  Septembarski rok 1. Septembar 2020
  Poslovno okruženje
  Kolokvij PO 1.09.2020.
  Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
  1. Vlahović Milica 2018/003007 nije položila 18b.
  2. Kozov Andrea 2018/003022 25 bRakić Slađana 2018/003027 40b.
  Ispit PO
  Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
  1. Vlajković Andrijana 2018/003002 54 6(šest)
  2. Grmuša Milana 2017/003008 73 8(osam)
  Stručna praksa I T1
  1. Dukić Milica 2018/003020 položila
  Upravljanje porodičnim poslovanjem
  Ispit UPP
  Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
  1. Lazić Teodora 2019/200019 25 76 8 (osam)
  2. Marić Biljana 2019/200033 25 73 8 (osam)
  3. Mihajlović Emilija 2019/200003 30 98 10 (deset)
  4. Sekulić Branka 2019/200002 30 93 10 (deset)
  Uvid u radove i upis ocena 4.09. 2020. Od 14 do 14.30h i u terminu konsultacija 8.09. 2020 od 10.10 do 12.10h.

  27. juna 2020.
  rezultati junski ispitni rok

  Poslovno okruženje – kolokvij 25.06.2020.
  Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
  1. Vlajković Andrijana 2018/003002 21 bod
  2. Dukić Milica 2018/003020 21 bod

  Upravljanje porodičnim poslovanjem – kolokvij
  Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
  Kukić Tamara 2019/200012 14 b nije položila

  Upravljanje porodičnim poslovanjem – ispit

  Broj indeksa Prezime i ime PO Ispit ocena
  2019/200027 Bjegović Vanja 52 16 68 7
  2019/200021 Erdevički Ivana 48 25 73 8
  2019/200006 Isailović Kristina56 25 81 9
  2019/200013 Matlak Ivana 53 28 81 9
  2019/200004 Milivojević Suzana53 28 96 10
  2019/200026 Talirović Ljubica 63 30 93 10
  2019/200026 Tovitović Marija 56 27 85 9
  2019/200010 Ćoso Milena 52 16 68 7

  24. juna 2020.
  rezultati Preduzetnički menadžment 24.06.2020

  Spisak studenata koji su polagali Preduzetnički menadžment 24.06.2020.
  Kolokvij
  2018/003039 Đekić Bojan nije položio
  Ispit
  2018/003008 Vig Milica 55 38 93 10
  2018/003002 VlajkovićAndrijana 44 30 74 8
  2018/003007 Vlahović Milica 42 32 74 8
  2018/003029 GiricCvetković Agneš55 3893 10
  2017/003008 Grmuša Milana41 23 64 7
  2018/003020 Dukić Milica 40 33 73 8
  2018/003022 Kozov Andrea39 23 62 7
  2018/003033 Krstić Darko 42 – 5
  2018/003026 Marić Alisa 55 38 93 10
  2018/003030 Milićević Zorana54 35 89 9
  2018/003031 Omčikus Nikolina 5528 83 9
  2018/003024 PetrovićSuzana 55 45 100 10
  2018/003027 Rakić Slađana 49 35 84 9
  2018/003015 Silađi Jelena 55 40 95 10
  2018/003016 TeofanovićMarko 51 35 86 9

  19. maja 2020.
  rezultati kolokvija i ispita 19052020

  Rezultati kolokvija i ispita martovski rok održan 19.05.2020.
  Poslovno okruženje
  Kolokvij
  1. Stojković Sara 2015/000068 položila 21 bod
  Poslovanje sa EU
  ispit
  1. Pavleka Jelena 7 (sedam)
  Osnovi preduzetništva
  Ispit
  1. Grmuša Milana 2017/003008 51 6 (šest)
  2. Petrović Suzana 2018/003024 98 10 (deset)
  3. Vlajković Adrijana 2018/003002 56 6 (šest)

  11. maja 2020.
  Rezultat Kolokvija – domaći zadatak UPP 7 maj

  Spisak studenata koji su položili:
  7.maj 20202

  Broj indeksa Prezime i ime broj bodova

  2019/200027 Bjegović Vanja 30
  2018120006 Brdar Dragana 25
  2019/200021 Erdevički Ivana 28
  2019/200006 Isailović Kristina 30
  2019/200019 Lazić Teodora 25
  Matlak Ivana 28
  2019/200033 Marić Biljana 28
  2019/200004 Milivojević Suzana 30
  2019/200003 Mihajlović Emilija 30
  2019/200022 Nikolić Uroš 26
  2019/200025 Raca Milica 20
  2019/200002 Sekulić Branka 30
  2019/200026 Tovitović Marija 30
  2019/200026 Talirović Ljubica 30
  2019/200031 Todorović Vukašin 20
  2019/200024 Torlaković Ljubica 30

  27. aprila 2020.
  Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP

  Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP
  Poštovane kolege,
  U skladu sa obaveštenjem pomoćnice direktorke za nastavu dr Slobodanke Jovin da se s obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo i nemogućnost održavanja redovne nastave, kolokvijuma i ispita, i poeni za kolokvij stiču on line
  vaš zadatak za kolokvij je sledeći:
  samo tokom 7. maja do 24h
  očekujem da na 2 stranice (ukupno) odgovorite na dva od tri kolokvijalna pitanja (po vašem izboru) i pošaljete urađen zadatak na moj mejl tanjadjk@eunet.rs
  Kolokvijalna pitanja
  1. Kooperativni i nekooperativni pregovarački modeli raspodele resursa u domaćinstvu
  2. Definicija i karakteristike porodične firme – Jake i slabe strane (IFC)
  3. Faze rasta u porodičnoj firmi (IFC)

  Srećan rad i srdačan pozdrav
  Dr Tatjana Đurić Kuzmanović

  18. septembra 2019.
  rezultati ispita i kolokvijuma oktobar 17.09.2019.

  Rezultati ispita i kolokvijuma oktobarski ispitni rok 17.09.2019.

  Poslovno okruženje
  Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
  Damjanac Marija 2017/003021 Kol 33 +15PO= 48PO
  Ispit
  Sarić Milica 2016/000015 35 PO +47PI= 82ZO 9 (devet)

  Stručna praksa 1
  Stanković Gordana 2017/200027 položila

  Stručna praksa 2
  Stanković Gordana 2017/200027 položila

  Stručna praksa 1T1
  Mirosavljev Marko 2017/003001 položio
  Fađaš Erna 2017/003036 položila

  Preduzetnički menadžment
  Kolokvijum (min 16/mah 30)
  Damjanac Marija 2017/003021 10 nije položila
  Kovačević Jelena 2018/003042 16
  Šamu Anita 2018/003043 20
  Ispit
  Popović Jelena 2017/003039 PI 25 + PO16 ?????
  Jerkov Nikolija 2017/ 003005 53 6 (šest)
  Cvetković Aleksandar 2017/003002 55 6 (šest)

  Osnove preduzetništva
  Ispit
  Nikolić Anita 2017/003023 55PO+ 45PI = 100 10 (deset)

  Upravljanje porodičnim poslovanjem
  Ispit
  Drinić Biljana 42 PO +30 PI = 72 8(osam)

  Uvid u radove četvrtak 19.09.2019 od 11.00 do 11.30, upis ocene od 11.30 do 12.00.

  10. septembra 2019.
  rezultati 09092019

  Rezultati ispita i kolokvijuma septembarski ispitni rok 9.09.2019.

  Poslovno okruženje
  Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
  Sarić Milica 2016/000015 35

  Stručna praksa PBT1
  Dragičević Milica 2017/003011
  Đekić Bojan 2018/003039
  Jerkov Nikolija 2017/ 003005
  Nikolić Anita 2017/003023
  Cvetković Aleksandar 2017/003002 ?????

  Upravljanje porodičnim poslovanjem
  Kolokvij
  Kopestenski Ana 2018/120004 18 bodova
  Ispit
  Čabarkapa Milan 2018/120001 46PO +35 PI = 81 ZO 9 (devet)

  Osnove preduzetništva
  Ispit
  Šamu Anita 2018/003043 45PO+30PI =75 ZO 8 (osam)

  Preduzetnički menadžment
  Kolokvijum (min 16/mah 30)
  Damjanac Marija 2017/003021 8 bodova nije položila
  Jerkov Nikolija 2017/ 003005 20 bodova
  Popović Jelena 2017/003039 8 bodova nije položila
  Cvetković Aleksandar 2017/003002 16 bodova
  Ispit
  Grujičić Marko 2017/003014 35PO+38PI=73ZO 8 (osam)
  Nikolić Anita 2017/003023 60PO+ 40PI = 100 10 (deset)
  Popović Jelena 2017/003039 20 bodova nije položila

  29. juna 2019.
  Rezultati ispita i kolokvijuma jun 2019

  Rezultati ispita i kolokvijuma junski ispitni rok 28.06.2019

  Preduzetnički menadžment

  Ispit
  Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
  Kovačević Ana 2017/003004 96 10 deset
  Mirosavljev Marko 2017/003001 81 9 devet

  Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
  Damjanac Marija 2017/003021 6 bodova nije položila
  Grujičić Marko 2017/003014 30 bodova položio
  Jerkov Nikolija 2017/ 003005 4 boda nije položila
  Kovačević Jelena 2018/003042 0 bodova nije položila
  Popović Jelena 2017/003039 11 bodova nije položila

  Osnove preduzetništva
  Ispit
  Đekić Bojan 2018/003039 63 7 ???????????????
  Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
  Majkić Milena 2017/003012 8 bodova nije položila

  Poslovno okruženje
  Ispit
  Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
  Cvetković Aleksandar 2017/003002 51 6 šest
  Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
  Damjanac Marija 2017/003021 18 bodova nije položila
  Sarić Milica 2016/000015 19 bodova nije položila

  Stručna praksa PBT1
  Grujičić Marko 2017/003014 položio
  Dotlić Saša 2017/003028 položio 9.05.2019 W&T USA
  Kovačević Ana 2017/ 0030004 položila
  Popović Jelena 2017/003039 položila
  Cvetković Aleksandar 2017/003002 nije položio

  Upravljanje porodičnim poslovanjem
  Ispit
  Stanić Sanja 2018/200011 98 10 deset
  Stokić Ksenija 2018/200013 100 10 deset

  Upravljanje porodičnim poslovima
  Ispit
  Križov Sara 2018/120002 92 10 deset
  Todorović Ana 2018/1200008 98 10 deset

  20. aprila 2019.
  Rezultati april 2019

  Rezultati kolokvijuma i ispita u aprilskom roku 16. i 19. 04.2019.
  Tatjana Đurić Kuzmanović

  ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME ISPIT(Z. OCENA)
  1. 2017/003002 Cvetković Aleksandar 6
  2. 2017/003039 Popović Jelena 6
  3. 2017/003005 Jerkov Nikolija 6
  4. 2017/003029 Jovanović Jovanka 5
  5. 2017/003011 Dragičević Milica 5

  KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME KOLOKVIJUM (MAX. 30 BODOVA)
  1. 2017/003020 Ačanski Jelena 16
  2. 2018/003039 Đekić Bojan 12

  ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 18 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  1. Jerkov Nikolija 2017/003005 ZO 5 (pet)
  2. Cvetković Aleksandar 2017/003002 ZO 5 (pet)
  POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Damjanac Marija 2017/003021 nije položila

  23. marta 2019.
  rezultati ispita i kolokvija mart II 22032019

  Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku II 22.03.2019.
  Tatjana Đurić Kuzmanović

  POSLOVNO OKRUŽENJE
  Kolokvij
  Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Cvetković Aleksandar 2017/003002 položio 21
  Ispit
  Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  1. Grujičić Marko 2017/003014 PI 30 PO 35 ZO 65 7(sedam)
  2. Mirosavljev Marko 2017/003001 PI 23 PO 35 ZO 58 6 (šest)
  3. Popović Jelena 2017/003039 PI 30 PO 38 ZO 68 7(sedam)

  UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM
  Ispit
  Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Križević Stefan 2017/200025 PO … PI 25 ZO … poziva se na uvid
  Uvid u radove u četvrtak 28.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

  20. marta 2019.
  rezultati ispita i kolovkija mart 2019

  Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku 19.03.2019. OSNOVI PREDUZETNISTVA
  Tatjana Đurić Kuzmanović

  ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Broj indeksa PI ZO
  Damjanac Marija 2017/003021 30 28+30=58 6 šest
  Dotlic Sasa 2017/003028 40 33+40=73 8 osam
  Mirosavljev Marko 2017/003001 45 31+45=76 8 osam

  KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  1. Cvetković Aleksandar 2017/003007 18
  2. Jovanović Jovanka 2017/0300029 16
  3. Nikolić Anita 2017/003023 30
  4. Popović Jelena 2017/003039 25

  Uvid u radove u četvrtak 21.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

  10. februara 2019.
  Rezultati kolokvijuma i ispita u januarskom roku 8.02.2019.

  ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE:

  Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
  Dotlic Sasa 2017/003028 30 37+30=67 7 sedam
  Djekic Bojan 2018/003039 18 33+18=51 6 sest
  Kovačević Jelena2016/003014 35 42 +35=77 8 osam
  Nikolic Anita 2017/003023 55 50+35=85 9 devet

  POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE:
  Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
  Acanski Jelena 2017/003020 nije polozila
  Dragicevic Milica 2017/003011 23
  Grujicic Marko 2017/003014 30
  Jerkov Nikolija 2017/003005 23
  Mirosavljev Marko 2017/003001 30
  Popovic Jelena 2017/003039 25
  Cvetkovic Aleksandar 2017/003002 nije polozio

  Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
  1. Krizevic Stefan 2017/200025 24

  ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
  1. Stecuk Stefan 2017/200029 PO 45 + PI 20 = ZO 65 7 sedam
  2. Cvetkovic Denis 2017/200032 PO 38+ PI 25= ZO 63 7 sedam

  Uvid u radove u sredu 13. 02. 2018. od 13.00 do 13.30 časova, upis ocene od 13.30. do 14.00 časova, kabinet 44.

  8. oktobra 2018.

  rezultati okt II 2018
  Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku II 8.10.2018.
  Tatjana Đurić Kuzmanović

  ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
  Grujičić Brankica 2016/000043 50 50+30 = 80 8 osam
  Kovačević Jelena 2016/003014 30 Nije položila
  Komanović Katarina 2016/000060 50 19+50 =69 7 sedam
  Milićević Vladana 2015/000116 45 21+45=66 7 sedam
  Petrin Ivana 16/14fr 20 Nije položila
  Fanka Tatjana 2016/000023 55 31+55=86 9 devet
  Haška Sandra 2016/003018 45 12+45=57 6 šest
  Štrimpf Jovana 2016/003023 50 28+50=78 8 osam

  POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
  Rešiti Anja 2017/00136 20
  Lalić Nataša 2016/000020 14

  Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
  Prezime Ime Br. indeksa Bod. PO

  Brus Vudaković Marija 2017/120004 17 23+17=40

  Stručna praksa PBT1

  Bogdanov Aleksandar 2016/003039 položio

  Uvid u radove u četvrtak 11. 10. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

  24. septembra 2018.
  rezultati kolokvija i ispita oktobar . 24.09.2018.

  Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku 24.09.2018.
  Tatjana Đurić Kuzmanović

  ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. PI+PO= ZO
  Bičkaji Marija 2016/000031 24 24+32=56 6 šest
  Brstina Jovana 2016/000047 40 40+23= 63 7 sedam
  Grujičić Brankica 2016/000043 20 Nije položila
  Kovačević Jelena 2016/003014 8 Nije položila
  Komanović Katarina 2016/000060 8 Nije položila
  Petrin Ivana 16/14fr 10 Nije položila
  Haška Sandra 2016/003018 7 Nije položila

  POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
  Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila
  Fanka Tatjana 2016/000023 17

  ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:
  Ignjatović Sanja 737/98 55 6 (šest)

  ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
  Jovišić Jovana
  2017/200050 20 20+45=65 7 (sedam)
  Gelić Saša 2017/120003 30 30+45=75 8 (osam)
  Dragaš Ljuban 2016/120013 20 –

  POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
  Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
  Brus Vidaković Marija 2017/200029 12 nije položila

  Uvid u radove u četvrtak 27. 09. 2018. od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

  8. septembra 2018.
  Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku 6.09.2018. Tatjana Đurić Kuzmanović

  Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku 6.09.2018. Tatjana Đurić Kuzmanović

  ISPIT EKONOMIKA TRGOVINE

  Lukač Sanjin 2058/99 71 8 osam

   

  ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:

  Ignjatović Sanja 737/98  Nije položila

   

  ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
  Jovišić Jovana  

  2017/200050

   Nije položila         

   

  POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
  Gelić Saša 2017/120003 26                        položio
  Stećuk Stefan 2017/200029 26                        položio

   

  ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
  Bičkaji Marija 2016000031 20 Nije položila       
  Grujičić Brankica 2016/000043 27 Nije   položila                             
  Kovačević Jelena 2016/003014 18 Nije položila                                        
  Komanović Katarina 2016/000060 15 Nije položila                                       
  Haška Sandra 2016/003018 8 Nije položila
  Šajić Borislav 144/14fr 65  PO 20  ZO 85 9 (devet)
  Štrimpf Jovana 2016000023 5 Nije položila

   

  POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Broj indeksa Pop. Kol.
   
  Brstina Jovana 2016/000040 16  
  Milićev Vladana 2015/000116 16  
  Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila  
  Fanka Tatjana 2016/000023 4 nije položila  

   

  Stručna praksa PBT1

  Prezime Ime Br. indeksa ZO
  Janković Marija 2016/003019 položila
  Polovina Katarina 2016/002071 položila
  Stojanović Bojana 2016/003027 položila

   

  Uvid u radove u četvrtak 13. 09. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

  19. juna 2018.
  Rezultati kolokvijuma i ispita u junskom roku 18.06.2018.

  Rezultati kolokvijuma i ispita u junskom roku 18.06.2018. kod Tatjane Đurić Kuzmanović

  ISPIT EKONOMIKA TRGOVINE

  Lukač Sanjin 2058/99 5 Nije položio

   

  ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:

  Lukač Sanjin 2058/99 51  6 šest

   

  ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
  Dragićević Ružica 2017/200006 26  71                                        8 osam
  Stanković Gordana 2017/200027 30 100                                    10 deset

   

  POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
  Brus Vidaković Marija 2017/120004 7     
  Jovišić Jovana 2017/200050 15                                     
  Križević Stefan 2017/200025 3                           
  Stećuk Stefan 2017/200029 5                             
  Cvetković Denis 2017/20032 12                                     

   

  ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
  Bičkaji Marija 2016000031 25 Nije položila       
  Vlajković Ivana 2016000029 48 66                                      7 sedam
  Grujičić Brankica 2016/000043 5 Nije   položila                             
  Kanja Lazar 201600005 33 57                                       6 šest
  Kovačević Jelena 2016/003014 22 Nije položila                                        
  Komanović Katarina 2016/000060 20 Nije položila                                       
  Kostić Kristina 2016/000055 49 82                                  9 devet
  Lazić Jovana 2016003031 33 68                                      7 sedam
  Samardžija Nikola 2016000003 33  52                                      6 šest
  Šajić Borislav 144/14fr 25 Nije položio PO 20
  Štrimpf Jovana 2016000023 20 Nije položila

   

  POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

  Prezime Ime Broj indeksa Pop. Kol.
  Fanka Tatjana 2016/000023 0

   

  Uvid u radove u četvrtak 21. 06. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.