Izaberite stranicu

Đurić Kuzmanović dr Tatjana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail tanjadjk@eunet.rs
Telefon 485-4033
Kabinet KABINET 44
Konsultacije Utorak 10:10-12:10
Onlajn konsultacije Sreda 18.00-19.00
Skype tanjadjk

Dr Tatjana Đurić Kuzmanović  je profesorka ekonomije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Njena ključna predavačka i istraživačka područja su feministička razvojna ekonomija, nacionalna ekonomija, poslovno okruženje, porodično preduzetništvo i rodno budžetiranje. Doktorirala je na Politici privrednog razvoja 1992. godine na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a 2004. godine specijalizirala je Feminističku razvojnu ekonomiju na Institutu društvenih studija u Hagu, Holandija. Poslednjih godina bavi se istraživanjem rodnih pristrasnosti u malim porodičnim firmama i ekonomskog nasilja nad ženama u razdoblju postsocijalističke transformacije Srbije.

1. Đurić Kuzmanović, T. (2019). Ma, već brinem o kući – Mizoginija u sitnom supružničkom i porodičnom preduzetništvu. Sociologija, Vol. 61, br. 3: 406-425.
2. Đurić Kuzmanović, T. (2019) Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research in Feminist Economics – Case of Serbia. U: Čičkarić, L., Mršević, Z. Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research, Beograd, IDN, str. 14-36.
3. Đurić Kuzmanović, T. (2019). Feministička ekonomija i rodne studije u Srbiji: mogućnosti i izazovi. U: Vujadinović, D., Antonijević, Z. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju. Koncepti, prakse, izazovi. Novi Sad: Akademska knjiga, str. 207 -222.
4. Đurić Kuzmanović, T. (2019). 1. dio: 1. Feministička ekonomija. Feministička ekonomija kao škola mišljenja 8-16; 2. Feministička ekonomija u kontekstu poluperiferije – primer Srbije. Str. 17-25. U: Ždralović, A. (ur.) Rod i ekonomija, Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, str. 8-25.
5. Dokmanović, M., Đurić Kuzmanović, T. (2019). Rodni pogled na zaduživanje države i ostvarivanje ljudskih prava – slučaj Srbije. U: Vukotić, V. et all. Dug i nerazvoj. Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 234-246.
6. Đurić Kuzmanovic, T., Salai, L. (2019). A feminist polit-economical approach to researching family business management within the Serbian national economy, Conference Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements-Challenges-Opportunities, VPŠSS, Novi Sad, 5. 10. 2018.
7. Tatjana Đuric Kuzmanović, Small-Scale Family Entrepreneurship as Support to the Neoliberal State in Post-Socialist Serbia, Sociologija, 2018, No.1. pp: 50-63, www.sociologija.org.
8. Đurić Kuzmanović,T. 2018. Feministička ekonomija u postsocijalističkoj Srbiji – metodološki i kontekstualni izazovi u: ur. Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević, Feministička teorija je za sve. Zbornik radova sa konferencije „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“ Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka, 239-260.
9. Đurić Kuzmanović, T., Pajvančić-Cizelj, A.  2018, Economic violence against women: Testimonies from the Women’s Court in Sarajevo, European Journal of Women’s Studies.
10.Đurić-Kuzmanović T., Ljubojević G., 2016, Pravni aspekti upravljanja porodičnim firmama u Srbiji, Škola biznisa, br. 2, str. 95-110.

11. Đurić Kuzmanović, T., Markov,S., Fischer, J., Mandić, S. (2016). Rodna pristrasnost u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama u Srbiji. U: Duhaček, D., Popović, D., (ur.). Nasleđe, rod, građanski status. Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka, str. 190-205.
12. Đurić Kuzmanović, T., Mandić, S., Fischer, J., 2016, Pregovaranje u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama i ekonomiji nege u postsocijalističkog neoliberalnoj transformaciji Srbije, Škola biznisa, 1: 32-42.

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)
  POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  ROBNI PROMET (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
  PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  EKONOMIKA UNUTRAŠNjE TRGOVINE (PRE BOL.)
  EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 12)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 12)
  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVIMA (BOL. 07 - SS)
  EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
  EKONOMIKA TRGOVINE (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 07)

Materijali

EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 07)
POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 17)
PREDUZETNIČKI MENADŽMENT (BOL. 17)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (BOL. 17 - MS)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (BOL. 17)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (MS) (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (SS)
STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

9. novembra 2020.
obaveštenje o onlajn konsultacijama u utorak 10.11.2020.

Poštovani studenti,

U skladu sa upustvom od strane Škole, http://www.vps.ns.ac.rs/2020/11/09/obavestenje-onlajn-nastava-i-konsultacije-do-kraja-ove-nedelje/

konsultacije zakazane za sutra, utorak 10.11.2020. od 10:10 do 12:10 održaće se onlajn, putem skajpa, skype name tanjadjk

Predavanje iz Metodologije istraživačkog rada ove srede 11.11.2020. NEĆE se održati jer je državni praznik i neradni dan.

O daljim merama ćete biti blagovremeno obavešteni, molim vas da pratite sajt škole.

S poštovanjem,

Dr Tatjana Đurić Kuzmanović

8. oktobra 2020.
OBAVEŠTENJE O IZVOĐENJU NASTAVE (PREDAVANJA I VEŽBI) U ZIMSKOM SEMESTRU 2020/2021. godine iz predmeta Metodologija istraživačkog rada

OBAVEŠTENJE O IZVOĐENJU NASTAVE (PREDAVANJA I VEŽBI) U ZIMSKOM SEMESTRU 2020/2021. godine iz predmeta Metodologija istraživačkog rada na drugoj godini master studija Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

Poštovani student i studentkinje,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i specifičnost situacije u kojoj se nalazimo i započinjemo novu školsku godinu, konsultacije i nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Metodologija istraživačkog rada (17MOO01) u narednom semestru odvijaće se na sledeći način:

ODRŽAVANJE KONSULTACIJA U zimskom semestru konsultacije će se održavati redovno u Školi utorkom od 10.10 do 12.10h, kabinet 44.
Online konsultacije održavaće se sredom, počev od 14.10.2020 u trajanju od sat vremena od 18:00 do 19:00h putem aplikacije Skype: skype ID tanjadjk.
Takođe, možete se uvek obratiti i putem mejla na tanjadjk@eunet.rs i dobićete odgovor u roku od 24 časa.

PREDAVANJA I VEŽBE Za realizaciju nastave iz predmeta Metodologije istraživačkog rada koristiće se online platforme Moodle, Skype i/ili Zoom. Profesorka će, prema važećem rasporedu nastave (sredom), postavljati materijale za predavanja i vežbe na platformu Moodle kao i zadatke za aktivnost i proveru znanja putem kojih će studenti prikupljati predispitne poene. Nastavnim materijalima i uputstvima za rad pristupate putem platforme Moodle, prema uputstvima sa školskog sajta http://www.vps.ns.ac.rs/, link za Moodle: https://dls.vps.ns.ac.rs/. To znači da prema rasporedu nastave, studenti svake srede treba da se loguju na Moodle i dobijaju nove materijale za predavanja i vežbe.
Predavanja iz predmeta iz Metodologije istraživačkog rada počinju 21.10.2020. i odvijaju se svake srede putem aplikacije Skype u terminu od 16:45-18:00h.
Studenti master studija II godine koji slušaju predmet Metodologija istraživačkog rada u zimskom semestru 2020/2021 potrebno je da, odmah po upisu, posalju na tanjadjk@eunet.rs svoj mejl sa imenom i prezimenom, brojem indeksa i skajp imenom kako bih oformila grupu. Poeni za prisustvo (5 poena) će se dodeljivati ukoliko student učestvuje na minimalno 50% aktivnosti.

KOLOKVIJUMI I ISPITI Kolokvijumi i ispiti će se održavati u Školi u manjim grupama u skladu sa važećim preporukama.

Srećan vam rad u novoj školskoj godini.

Dr Tatjana Đurić-Kuzmanović
Visoka poslovna škola strukovnih studija
(Novi Sad School of Business)
http://www.vps.ns.ac.rs/zaposleni/tatjana_djuric_kuzmanovic/
21000 Novi Sad
V. Perica Valtera 4 Srbija
Tel. ++381 21 485 4033
some of my publications could be found on
https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Djuric_Kuzmanovic
https://independent.academia.edu/tanjadjurickuzmanovic

4. oktobra 2020.
rezultati kolokvija i ispita oktobar 2

Rezultati oktobarski rok 2
Poslovno okruženje
Ispit PO
1. Dukić Milica 2018/003020 54 6 (šest)
2. Krstić Darko 2018/003033 51 6 (šest)
3. Živković Srđan 2018/003034 pb 21 —
4. Stevanović Dejana 2016/003036 53 6 (šest)

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Kolokvij UPP
1. Žižakov Katarina 2019/200032 16b položila
Ispit UPP
1. Raca Milica 2019/200025 61 7 (sedam)

21. septembra 2020.
rezultati kolokvija i ispita

rezultati oktobarski rok
17.09.2020
Poslovno okruženje
Kolokvij
položili su student koji su ostvarili 21 i više bodova
Vlahović Milica 2018/003007 35b
Krstić Darko 2018/003033 30b
Živković Srđan 2018/003034 21b.
Stevanović Dejana 2016/003036 21b.
Ispit
Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
Dukić Milica 2018/003020 nije položila
Vlahović Milica 2018/003007 55 6 šest
Draganov Tamara 2016/000074 nije položila
Krstić Darko 2018/003033 nije položio
Kozov Andrea 2018/003022 63 7 sedam
Rakić Slađana 2018/003027 71 8 osam

16.09.2020
Osnovi preduzetništva
Ispit OP
Dukić Milica 2018/003020 61 7 sedam
Živković Srđan 2018/003034 nije položio

Preduzetnički menadžment
Ispit PM
Živković Srđan 2018/003034 60 6 šest

4. Septembar 2020
Osnovi preduzetništva
Ispit OP
Krstić Darko 2018/003033 67 7 sedam

Preduzetnički menadžment
Ispit PM
Krstić Darko 2018/003033 65 7 sedam

2. septembra 2020.
rezultati kolokvija i ispita 1. septembar 2020

Septembarski rok 1. Septembar 2020
Poslovno okruženje
Kolokvij PO 1.09.2020.
Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
1. Vlahović Milica 2018/003007 nije položila 18b.
2. Kozov Andrea 2018/003022 25 bRakić Slađana 2018/003027 40b.
Ispit PO
Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
1. Vlajković Andrijana 2018/003002 54 6(šest)
2. Grmuša Milana 2017/003008 73 8(osam)
Stručna praksa I T1
1. Dukić Milica 2018/003020 položila
Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit UPP
Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
1. Lazić Teodora 2019/200019 25 76 8 (osam)
2. Marić Biljana 2019/200033 25 73 8 (osam)
3. Mihajlović Emilija 2019/200003 30 98 10 (deset)
4. Sekulić Branka 2019/200002 30 93 10 (deset)
Uvid u radove i upis ocena 4.09. 2020. Od 14 do 14.30h i u terminu konsultacija 8.09. 2020 od 10.10 do 12.10h.

27. juna 2020.
rezultati junski ispitni rok

Poslovno okruženje – kolokvij 25.06.2020.
Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
1. Vlajković Andrijana 2018/003002 21 bod
2. Dukić Milica 2018/003020 21 bod

Upravljanje porodičnim poslovanjem – kolokvij
Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
Kukić Tamara 2019/200012 14 b nije položila

Upravljanje porodičnim poslovanjem – ispit

Broj indeksa Prezime i ime PO Ispit ocena
2019/200027 Bjegović Vanja 52 16 68 7
2019/200021 Erdevički Ivana 48 25 73 8
2019/200006 Isailović Kristina56 25 81 9
2019/200013 Matlak Ivana 53 28 81 9
2019/200004 Milivojević Suzana53 28 96 10
2019/200026 Talirović Ljubica 63 30 93 10
2019/200026 Tovitović Marija 56 27 85 9
2019/200010 Ćoso Milena 52 16 68 7

24. juna 2020.
rezultati Preduzetnički menadžment 24.06.2020

Spisak studenata koji su polagali Preduzetnički menadžment 24.06.2020.
Kolokvij
2018/003039 Đekić Bojan nije položio
Ispit
2018/003008 Vig Milica 55 38 93 10
2018/003002 VlajkovićAndrijana 44 30 74 8
2018/003007 Vlahović Milica 42 32 74 8
2018/003029 GiricCvetković Agneš55 3893 10
2017/003008 Grmuša Milana41 23 64 7
2018/003020 Dukić Milica 40 33 73 8
2018/003022 Kozov Andrea39 23 62 7
2018/003033 Krstić Darko 42 – 5
2018/003026 Marić Alisa 55 38 93 10
2018/003030 Milićević Zorana54 35 89 9
2018/003031 Omčikus Nikolina 5528 83 9
2018/003024 PetrovićSuzana 55 45 100 10
2018/003027 Rakić Slađana 49 35 84 9
2018/003015 Silađi Jelena 55 40 95 10
2018/003016 TeofanovićMarko 51 35 86 9

19. maja 2020.
rezultati kolokvija i ispita 19052020

Rezultati kolokvija i ispita martovski rok održan 19.05.2020.
Poslovno okruženje
Kolokvij
1. Stojković Sara 2015/000068 položila 21 bod
Poslovanje sa EU
ispit
1. Pavleka Jelena 7 (sedam)
Osnovi preduzetništva
Ispit
1. Grmuša Milana 2017/003008 51 6 (šest)
2. Petrović Suzana 2018/003024 98 10 (deset)
3. Vlajković Adrijana 2018/003002 56 6 (šest)

11. maja 2020.
Rezultat Kolokvija – domaći zadatak UPP 7 maj

Spisak studenata koji su položili:
7.maj 20202

Broj indeksa Prezime i ime broj bodova

2019/200027 Bjegović Vanja 30
2018120006 Brdar Dragana 25
2019/200021 Erdevički Ivana 28
2019/200006 Isailović Kristina 30
2019/200019 Lazić Teodora 25
Matlak Ivana 28
2019/200033 Marić Biljana 28
2019/200004 Milivojević Suzana 30
2019/200003 Mihajlović Emilija 30
2019/200022 Nikolić Uroš 26
2019/200025 Raca Milica 20
2019/200002 Sekulić Branka 30
2019/200026 Tovitović Marija 30
2019/200026 Talirović Ljubica 30
2019/200031 Todorović Vukašin 20
2019/200024 Torlaković Ljubica 30

27. aprila 2020.
Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP

Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP
Poštovane kolege,
U skladu sa obaveštenjem pomoćnice direktorke za nastavu dr Slobodanke Jovin da se s obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo i nemogućnost održavanja redovne nastave, kolokvijuma i ispita, i poeni za kolokvij stiču on line
vaš zadatak za kolokvij je sledeći:
samo tokom 7. maja do 24h
očekujem da na 2 stranice (ukupno) odgovorite na dva od tri kolokvijalna pitanja (po vašem izboru) i pošaljete urađen zadatak na moj mejl tanjadjk@eunet.rs
Kolokvijalna pitanja
1. Kooperativni i nekooperativni pregovarački modeli raspodele resursa u domaćinstvu
2. Definicija i karakteristike porodične firme – Jake i slabe strane (IFC)
3. Faze rasta u porodičnoj firmi (IFC)

Srećan rad i srdačan pozdrav
Dr Tatjana Đurić Kuzmanović

18. septembra 2019.
rezultati ispita i kolokvijuma oktobar 17.09.2019.

Rezultati ispita i kolokvijuma oktobarski ispitni rok 17.09.2019.

Poslovno okruženje
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 Kol 33 +15PO= 48PO
Ispit
Sarić Milica 2016/000015 35 PO +47PI= 82ZO 9 (devet)

Stručna praksa 1
Stanković Gordana 2017/200027 položila

Stručna praksa 2
Stanković Gordana 2017/200027 položila

Stručna praksa 1T1
Mirosavljev Marko 2017/003001 položio
Fađaš Erna 2017/003036 položila

Preduzetnički menadžment
Kolokvijum (min 16/mah 30)
Damjanac Marija 2017/003021 10 nije položila
Kovačević Jelena 2018/003042 16
Šamu Anita 2018/003043 20
Ispit
Popović Jelena 2017/003039 PI 25 + PO16 ?????
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 53 6 (šest)
Cvetković Aleksandar 2017/003002 55 6 (šest)

Osnove preduzetništva
Ispit
Nikolić Anita 2017/003023 55PO+ 45PI = 100 10 (deset)

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit
Drinić Biljana 42 PO +30 PI = 72 8(osam)

Uvid u radove četvrtak 19.09.2019 od 11.00 do 11.30, upis ocene od 11.30 do 12.00.

10. septembra 2019.
rezultati 09092019

Rezultati ispita i kolokvijuma septembarski ispitni rok 9.09.2019.

Poslovno okruženje
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Sarić Milica 2016/000015 35

Stručna praksa PBT1
Dragičević Milica 2017/003011
Đekić Bojan 2018/003039
Jerkov Nikolija 2017/ 003005
Nikolić Anita 2017/003023
Cvetković Aleksandar 2017/003002 ?????

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Kolokvij
Kopestenski Ana 2018/120004 18 bodova
Ispit
Čabarkapa Milan 2018/120001 46PO +35 PI = 81 ZO 9 (devet)

Osnove preduzetništva
Ispit
Šamu Anita 2018/003043 45PO+30PI =75 ZO 8 (osam)

Preduzetnički menadžment
Kolokvijum (min 16/mah 30)
Damjanac Marija 2017/003021 8 bodova nije položila
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 20 bodova
Popović Jelena 2017/003039 8 bodova nije položila
Cvetković Aleksandar 2017/003002 16 bodova
Ispit
Grujičić Marko 2017/003014 35PO+38PI=73ZO 8 (osam)
Nikolić Anita 2017/003023 60PO+ 40PI = 100 10 (deset)
Popović Jelena 2017/003039 20 bodova nije položila

29. juna 2019.
Rezultati ispita i kolokvijuma jun 2019

Rezultati ispita i kolokvijuma junski ispitni rok 28.06.2019

Preduzetnički menadžment

Ispit
Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
Kovačević Ana 2017/003004 96 10 deset
Mirosavljev Marko 2017/003001 81 9 devet

Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 6 bodova nije položila
Grujičić Marko 2017/003014 30 bodova položio
Jerkov Nikolija 2017/ 003005 4 boda nije položila
Kovačević Jelena 2018/003042 0 bodova nije položila
Popović Jelena 2017/003039 11 bodova nije položila

Osnove preduzetništva
Ispit
Đekić Bojan 2018/003039 63 7 ???????????????
Kolokvijum (min 16 / max 30 bodova)
Majkić Milena 2017/003012 8 bodova nije položila

Poslovno okruženje
Ispit
Dragičević Milica 2017/003011 51 6 šest
Cvetković Aleksandar 2017/003002 51 6 šest
Kolokvijum (min 21 / max 40 bodova)
Damjanac Marija 2017/003021 18 bodova nije položila
Sarić Milica 2016/000015 19 bodova nije položila

Stručna praksa PBT1
Grujičić Marko 2017/003014 položio
Dotlić Saša 2017/003028 položio 9.05.2019 W&T USA
Kovačević Ana 2017/ 0030004 položila
Popović Jelena 2017/003039 položila
Cvetković Aleksandar 2017/003002 nije položio

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit
Stanić Sanja 2018/200011 98 10 deset
Stokić Ksenija 2018/200013 100 10 deset

Upravljanje porodičnim poslovima
Ispit
Križov Sara 2018/120002 92 10 deset
Todorović Ana 2018/1200008 98 10 deset

20. aprila 2019.
Rezultati april 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita u aprilskom roku 16. i 19. 04.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME ISPIT(Z. OCENA)
1. 2017/003002 Cvetković Aleksandar 6
2. 2017/003039 Popović Jelena 6
3. 2017/003005 Jerkov Nikolija 6
4. 2017/003029 Jovanović Jovanka 5
5. 2017/003011 Dragičević Milica 5

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME KOLOKVIJUM (MAX. 30 BODOVA)
1. 2017/003020 Ačanski Jelena 16
2. 2018/003039 Đekić Bojan 12

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 18 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Jerkov Nikolija 2017/003005 ZO 5 (pet)
2. Cvetković Aleksandar 2017/003002 ZO 5 (pet)
POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Damjanac Marija 2017/003021 nije položila

23. marta 2019.
rezultati ispita i kolokvija mart II 22032019

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku II 22.03.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

POSLOVNO OKRUŽENJE
Kolokvij
Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Cvetković Aleksandar 2017/003002 položio 21
Ispit
Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Grujičić Marko 2017/003014 PI 30 PO 35 ZO 65 7(sedam)
2. Mirosavljev Marko 2017/003001 PI 23 PO 35 ZO 58 6 (šest)
3. Popović Jelena 2017/003039 PI 30 PO 38 ZO 68 7(sedam)

UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM
Ispit
Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Križević Stefan 2017/200025 PO … PI 25 ZO … poziva se na uvid
Uvid u radove u četvrtak 28.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

20. marta 2019.
rezultati ispita i kolovkija mart 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku 19.03.2019. OSNOVI PREDUZETNISTVA
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa PI ZO
Damjanac Marija 2017/003021 30 28+30=58 6 šest
Dotlic Sasa 2017/003028 40 33+40=73 8 osam
Mirosavljev Marko 2017/003001 45 31+45=76 8 osam

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

1. Cvetković Aleksandar 2017/003007 18
2. Jovanović Jovanka 2017/0300029 16
3. Nikolić Anita 2017/003023 30
4. Popović Jelena 2017/003039 25

Uvid u radove u četvrtak 21.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

10. februara 2019.
Rezultati kolokvijuma i ispita u januarskom roku 8.02.2019.

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE:

Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
Dotlic Sasa 2017/003028 30 37+30=67 7 sedam
Djekic Bojan 2018/003039 18 33+18=51 6 sest
Kovačević Jelena2016/003014 35 42 +35=77 8 osam
Nikolic Anita 2017/003023 55 50+35=85 9 devet

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE:
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Acanski Jelena 2017/003020 nije polozila
Dragicevic Milica 2017/003011 23
Grujicic Marko 2017/003014 30
Jerkov Nikolija 2017/003005 23
Mirosavljev Marko 2017/003001 30
Popovic Jelena 2017/003039 25
Cvetkovic Aleksandar 2017/003002 nije polozio

Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
1. Krizevic Stefan 2017/200025 24

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
1. Stecuk Stefan 2017/200029 PO 45 + PI 20 = ZO 65 7 sedam
2. Cvetkovic Denis 2017/200032 PO 38+ PI 25= ZO 63 7 sedam

Uvid u radove u sredu 13. 02. 2018. od 13.00 do 13.30 časova, upis ocene od 13.30. do 14.00 časova, kabinet 44.

8. oktobra 2018.

rezultati okt II 2018
Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku II 8.10.2018.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
Grujičić Brankica 2016/000043 50 50+30 = 80 8 osam
Kovačević Jelena 2016/003014 30 Nije položila
Komanović Katarina 2016/000060 50 19+50 =69 7 sedam
Milićević Vladana 2015/000116 45 21+45=66 7 sedam
Petrin Ivana 16/14fr 20 Nije položila
Fanka Tatjana 2016/000023 55 31+55=86 9 devet
Haška Sandra 2016/003018 45 12+45=57 6 šest
Štrimpf Jovana 2016/003023 50 28+50=78 8 osam

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Rešiti Anja 2017/00136 20
Lalić Nataša 2016/000020 14

Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
Prezime Ime Br. indeksa Bod. PO

Brus Vudaković Marija 2017/120004 17 23+17=40

Stručna praksa PBT1

Bogdanov Aleksandar 2016/003039 položio

Uvid u radove u četvrtak 11. 10. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

24. septembra 2018.
rezultati kolokvija i ispita oktobar . 24.09.2018.

Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku 24.09.2018.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. PI+PO= ZO
Bičkaji Marija 2016/000031 24 24+32=56 6 šest
Brstina Jovana 2016/000047 40 40+23= 63 7 sedam
Grujičić Brankica 2016/000043 20 Nije položila
Kovačević Jelena 2016/003014 8 Nije položila
Komanović Katarina 2016/000060 8 Nije položila
Petrin Ivana 16/14fr 10 Nije položila
Haška Sandra 2016/003018 7 Nije položila

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila
Fanka Tatjana 2016/000023 17

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:
Ignjatović Sanja 737/98 55 6 (šest)

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Jovišić Jovana
2017/200050 20 20+45=65 7 (sedam)
Gelić Saša 2017/120003 30 30+45=75 8 (osam)
Dragaš Ljuban 2016/120013 20 –

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Brus Vidaković Marija 2017/200029 12 nije položila

Uvid u radove u četvrtak 27. 09. 2018. od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

8. septembra 2018.
Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku 6.09.2018. Tatjana Đurić Kuzmanović

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku 6.09.2018. Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT EKONOMIKA TRGOVINE

Lukač Sanjin 2058/99 71 8 osam

 

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:

Ignjatović Sanja 737/98  Nije položila

 

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Jovišić Jovana  

2017/200050

 Nije položila         

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Gelić Saša 2017/120003 26                        položio
Stećuk Stefan 2017/200029 26                        položio

 

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Bičkaji Marija 2016000031 20 Nije položila       
Grujičić Brankica 2016/000043 27 Nije   položila                             
Kovačević Jelena 2016/003014 18 Nije položila                                        
Komanović Katarina 2016/000060 15 Nije položila                                       
Haška Sandra 2016/003018 8 Nije položila
Šajić Borislav 144/14fr 65  PO 20  ZO 85 9 (devet)
Štrimpf Jovana 2016000023 5 Nije položila

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa Pop. Kol.
 
Brstina Jovana 2016/000040 16  
Milićev Vladana 2015/000116 16  
Rešiti Anja 2017/00136 8 nije položila  
Fanka Tatjana 2016/000023 4 nije položila  

 

Stručna praksa PBT1

Prezime Ime Br. indeksa ZO
Janković Marija 2016/003019 položila
Polovina Katarina 2016/002071 položila
Stojanović Bojana 2016/003027 položila

 

Uvid u radove u četvrtak 13. 09. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.

19. juna 2018.
Rezultati kolokvijuma i ispita u junskom roku 18.06.2018.

Rezultati kolokvijuma i ispita u junskom roku 18.06.2018. kod Tatjane Đurić Kuzmanović

ISPIT EKONOMIKA TRGOVINE

Lukač Sanjin 2058/99 5 Nije položio

 

ISPIT OKRUŽENJE POSLOVANJA:

Lukač Sanjin 2058/99 51  6 šest

 

ISPIT UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA: Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Dragićević Ružica 2017/200006 26  71                                        8 osam
Stanković Gordana 2017/200027 30 100                                    10 deset

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa Bodovi
Brus Vidaković Marija 2017/120004 7     
Jovišić Jovana 2017/200050 15                                     
Križević Stefan 2017/200025 3                           
Stećuk Stefan 2017/200029 5                             
Cvetković Denis 2017/20032 12                                     

 

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Br. indeksa PI ZO
Bičkaji Marija 2016000031 25 Nije položila       
Vlajković Ivana 2016000029 48 66                                      7 sedam
Grujičić Brankica 2016/000043 5 Nije   položila                             
Kanja Lazar 201600005 33 57                                       6 šest
Kovačević Jelena 2016/003014 22 Nije položila                                        
Komanović Katarina 2016/000060 20 Nije položila                                       
Kostić Kristina 2016/000055 49 82                                  9 devet
Lazić Jovana 2016003031 33 68                                      7 sedam
Samardžija Nikola 2016000003 33  52                                      6 šest
Šajić Borislav 144/14fr 25 Nije položio PO 20
Štrimpf Jovana 2016000023 20 Nije položila

 

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa Pop. Kol.
Fanka Tatjana 2016/000023 0

 

Uvid u radove u četvrtak 21. 06. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.