Izaberite stranicu

Вана Цолић

Звање

Асистент

E-mail vanacolic@gmail.com
Кабинет КАБИНЕТ 2
Консултације Среда 10:10-12:10
Онлајн консултације Среда 11:00-12:00
https://us05web.zoom.us/j/3775597625?pwd=Z01zcFViWkcybUFNcnhUT01MSXpQdz09

Рођена 1993. године у Новом Саду, где је завршила основну школу „Петефи Шандор“ и гимназију „Светозар Марковић“.

Основне академске студије – дипломирани професор математике, завршила је 2016. године на Департману за математику и информатику, на Природно – математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Мастер академске студије из области теоријске математике и примена завршила је 2017. године на Математичком факултету Универзитета у Београду.

Првобитно радно искуство (2018-2021) стиче у приватној гимназији Е-гимназији у Новом Саду, као наставник математике.

Од 2019. до 2021. године, радила је у приватној основној школи Clever Junior School, као наставник математике, технологије и информатике на енглеском језику.

Студент је докторских студија на студијском програму Методика наставе математике, на ПМФ – у у Новом Саду.

Септембра 2021. године заснива радни однос на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду у звању асистента у области Квантитативна анализа.

Предавања

  Вежбе

   ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
   МАТЕМАТИКА (БОЛ. 16)

  Испити

   Материјали

   Обавештења