Izaberite stranicu

Vana Colić

Zvanje

Asistent

E-mail vanacolic@gmail.com
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Utorak 10:10-12:10
Onlajn konsultacije Utorak 10:10-12:10
https://us05web.zoom.us/j/3775597625?pwd=Z01zcFViWkcybUFNcnhUT01MSXpQdz09

Rođena 1993. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu „Petefi Šandor“ i gimnaziju „Svetozar Marković“.

Osnovne akademske studije – diplomirani profesor matematike, završila je 2016. godine na Departmanu za matematiku i informatiku, na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Master akademske studije iz oblasti teorijske matematike i primena završila je 2017. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prvobitno radno iskustvo (2018-2021) stiče u privatnoj gimnaziji E-gimnaziji u Novom Sadu, kao nastavnik matematike.

Od 2019. do 2021. godine, radila je u privatnoj osnovnoj školi Clever Junior School, kao nastavnik matematike, tehnologije i informatike na engleskom jeziku.

Student je doktorskih studija na studijskom programu Metodika nastave matematike, na PMF – u u Novom Sadu.

30.08.2021. izabrana u zvanje asistenta u oblasti Kvantitativna analiza na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Colić, V., & Colić, V. (2022). Future Preschool Teacher Attitudes Towards Financial Literacy. In R. Celec (Eds.), Contemporary Issues in Education 2021 (pp. 27-43). Verlag Dr. Kovač GmbH.

Colić V. (2021). Pozitivne i negativne strane pet metodičkih pristupa u ranom matematičkom obrazovanju. U: N. Vulović i A. Mihajlović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike 4 (str. 302-313). Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Colić, V. (2021). Savremene tehnologije i savremeni koncepti nastave u oblasti matematičkog obrazovanja. Pedagoška stvarnost, 2, 107-119.

Colić, V. (2022). Finansijska pismenost – kako to rade najbolji. Norma, 1, 41-52.

Colić, V. i Lončar, S. (2022). Finansijsko obrazovanje mladih u sistemu obrazovanja Republike Srbije. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 25-25). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Predavanja

  Vežbe

   PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
   MATEMATIKA (BOL. 16)
   MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)
   MATEMATIKA (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   Obaveštenja