Izaberite stranicu

Vana Colić

Zvanje

Asistent

E-mail vana.colic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Utorak 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Utorak 12:00-14:00
https://us05web.zoom.us/j/3775597625?pwd=Z01zcFViWkcybUFNcnhUT01MSXpQdz09

Rođena 1993. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu „Petefi Šandor“ i gimnaziju „Svetozar Marković“.

Osnovne akademske studije – diplomirani profesor matematike, završila je 2016. godine na Departmanu za matematiku i informatiku, na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Master akademske studije iz oblasti teorijske matematike i primena završila je 2017. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prvobitno radno iskustvo (2018-2021) stiče u privatnoj gimnaziji E-gimnaziji u Novom Sadu, kao nastavnik matematike.

Od 2019. do 2021. godine, radila je u privatnoj osnovnoj školi Clever Junior School, kao nastavnik matematike, tehnologije i informatike na engleskom jeziku.

Student je doktorskih studija na studijskom programu Metodika nastave matematike, na PMF – u u Novom Sadu.

30.08.2021. izabrana u zvanje asistenta u oblasti Kvantitativna analiza na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.

Colić, V., & Colić, V. (2022). Future Preschool Teacher Attitudes Towards Financial Literacy. In R. Celec (Eds.), Contemporary Issues in Education 2021 (pp. 27-43). Verlag Dr. Kovač GmbH.

Colić V. (2021). Pozitivne i negativne strane pet metodičkih pristupa u ranom matematičkom obrazovanju. U: N. Vulović i A. Mihajlović (ur.), Metodički aspekti nastave matematike 4 (str. 302-313). Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Colić, V. (2021). Savremene tehnologije i savremeni koncepti nastave u oblasti matematičkog obrazovanja. Pedagoška stvarnost, 2, 107-119.

Colić, V. (2022). Finansijska pismenost – kako to rade najbolji. Norma, 1, 41-52.

Colić, V. i Lončar, S. (2022). Finansijsko obrazovanje mladih u sistemu obrazovanja Republike Srbije. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 25-25). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Predavanja

  Vežbe

   PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
   MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)
   PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 20 DLS)
   MATEMATIKA (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   MATEMATIKA (BOL. 20 DLS)
   PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

   Obaveštenja

   7. februar 2024.
   Vežbe iz predmeta Matematika za studente DLS smera

   Onlajn vežbe iz predmeta Matematika za studente DLS smera će se u maju održati u ponedeljak 13. i 27. maja od 18 časova. Link za pristup vežbama je

   https://us05web.zoom.us/j/86113373009?pwd=MSGeCxyH9Kr90bnb84NAY2pbYAwgmK.1

   Meeting ID: 861 1337 3009
   Passcode: 9SP7hd