Izaberite stranicu

др Вероника Бошков

Звање

Професор струковних студија

E-mail veronika.vps.ns@gmail.com
Телефон +381214854042
Кабинет КАБИНЕТ 15
Консултације Уторак 10:00-12:00
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Биографија

Економски факултет у Суботици уписала по плану и програму васпитно образовног рада за 1980.г. а дипломирала 1985.године, те стекла стручни назив – дипломирани економиста, усмерење: рачуноводство са пословним финансијама. Ментор дипломског рада проф др Ненад Вуњак.

На Економском факултету у Суботици 2002.г. одбранила магистарску тезу под називом „РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАСПОНИ КОНТРОЛЕ“ , ментор проф др Есад Ахметагић.

На Економском факултету у Суботици 2007.г. одбранила докторску дисертацију под називом „МРЕЖНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФЕНОМЕН РАСПОНА КОНТРОЛЕ“, ментор проф др Есад Ахметагић

 Радно искуствo

– од 1986.г до 2000.г.  на Рибарском Газдинству „ЕЧКА“ ради на разним пословима високе стручне спреме, израда и анализа биланса, послови својинске трансформације и емисије деоница…

– од 2000.г. запослена у Министарству трговине и услуга , где  обавља  послове републичког тржишног инспектора једно време као Начелник службе за  средњебанатски округ а потом распоређена на радно место Саветника министра.

– од 2010.г. ради годину дана као предавач а потом као професор струковних студија на ВПШСС  у Новом Саду,

– рецензент научних и стручних радова за часопис Школа бизниса почев од 2010. године и тренутно

 

 Остало образовање

– 1991.г. положен испит на Београдској Берзи (сертификат број 0025), добила звање  брокера и дилера на берзи

–  2000.г. Решењем Министарства правде (број 740-05-224/2000-04)  уписана у регистар сталних судских вештака за економско финансијску  област

–  2006.г. положен државни – стручни испит  за рад у органима државне управе

 

1. Алавук, Ђ., Бошков, В., и Јанчев, Н. (2022). Основни постулати концепта услужног лидерства у савременим условима пословања. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 27-28). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
2. Бошков, В., и Алавук, Ђ. (2022). Изазови менаџмента људских ресурса у туризму – Европски аспект. У: Н. Папић –Благојевић и Б. Станков (ур.), ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 33-34). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
3. Бошков, В., и Алавук, Ђ. (2022). Подстицајно пословно путовање као моћан алат мотивисања младих радника упословном окружењу. У: Н. Папић – Благојевић и Б. Станков (ур.), ЕУ за младе – изазови и могућности (стр. 15-16). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
4. Alavuk, Đ., & Boškov, V. (2022). Personal data protection of employees in the Republic of Serbia tourism industry. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 67- 68). Novi Sad School of Business.
5. Boškov, V. (2017). The structure of a business plan as a source of information for quality managemen. In Lj. Papić (Ed.), International Conference Life Cycle Engineering and Management – ICDQM (pp. 163-169). Research Center of Dependability and Quality Management DQM.
6. Бошков, В. (2016). Бизнис план као извор информација за доношење пословних одлука. Школа бизниса, 13(2), 38-46.
7. Бошков, В. (2016). Интерна контрола као инструмент подршке управљања ризиком у бизнис плану. Школа бизниса, 13(2), 87-94.
8. Boškov, V. (2018). The EUs Danube Strategy as a developmental opportunity for Serbia. In J. Damnjanović, N. Pavlović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges – Opportunities (pp. 37-39). Novi Sad School of Business.
9. Boškov, V. (2018). The importance of raw materials entry control. In Lj. Papić (Ed.), International Conference Life Cycle Engineering and Management – ICDQM (pp. 69-74).
Research Center of Dependability and Quality Management DQM.
10. Boškov, V. (2016). The structure of a business plan as a source of information for quality management. In Lj. Papić (Ed.), International Conference Life Cycle Engineering and Management – ICDQM (pp. 464-470). Research Center of Dependability and Quality Management DQM.

Предавања

  Вежбе

   Испити

    СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПБ) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПБ) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
    УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
    ОСНОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (БОЛ. 07)
    ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 07)
    МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПБ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
    УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА (БОЛ. 07 - СС)
    УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 07)
    СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
    УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (БОЛ. 07 - СС)

   Материјали

   ИЗРАДА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА БИЗНИС ПЛАНА (БОЛ. 07)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА (ПРЕ БОЛ.)
   МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ (БОЛ. 17)
   ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17 - МС)
   ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (МС)
   ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ (МС) (ПРЕ БОЛ.)
   СТРУЧНА ПРАКСА I ПБ-ТЕМА-3 (БОЛ. 12)
   ТРЕНДОВИ И ИНОВАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
   УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 07)
   УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ (БОЛ. 12)
   УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА (СС)

   Обавештења

   4. март 2024.
   rezultati mart 2024