Izaberite stranicu

dr Veronika Boškov

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail veronika.vps.ns@gmail.com
Telefon +381214854042
Kabinet KABINET 15
Konsultacije Utorak 10:00-12:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju

Biografija

Ekonomski fakultet u Subotici upisala po planu i programu vaspitno obrazovnog rada za 1980.g. a diplomirala 1985.godine, te stekla stručni naziv – diplomirani ekonomista, usmerenje: računovodstvo sa poslovnim finansijama. Mentor diplomskog rada prof dr Nenad Vunjak.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2002.g. odbranila magistarsku tezu pod nazivom „RAZVOJ ORGANIZACIJE I RASPONI KONTROLE“ , mentor prof dr Esad Ahmetagić.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici 2007.g. odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „MREŽNE ORGANIZACIJE I FENOMEN RASPONA KONTROLE“, mentor prof dr Esad Ahmetagić

 Radno iskustvo

– od 1986.g do 2000.g.  na Ribarskom Gazdinstvu „EČKA“ radi na raznim poslovima visoke stručne spreme, izrada i analiza bilansa, poslovi svojinske transformacije i emisije deonica…

– od 2000.g. zaposlena u Ministarstvu trgovine i usluga , gde  obavlja  poslove republičkog tržišnog inspektora jedno vreme kao Načelnik službe za  srednjebanatski okrug a potom raspoređena na radno mesto Savetnika ministra.

– od 2010.g. radi godinu dana kao predavač a potom kao profesor strukovnih studija na VPŠSS  u Novom Sadu,

– recenzent naučnih i stručnih radova za časopis Škola biznisa počev od 2010. godine i trenutno

 

 Ostalo obrazovanje

– 1991.g. položen ispit na Beogradskoj Berzi (sertifikat broj 0025), dobila zvanje  brokera i dilera na berzi

–  2000.g. Rešenjem Ministarstva pravde (broj 740-05-224/2000-04)  upisana u registar stalnih sudskih veštaka za ekonomsko finansijsku  oblast

–  2006.g. položen državni – stručni ispit  za rad u organima državne uprave

 

1. Alavuk, Đ., Boškov, V., i Jančev, N. (2022). Osnovni postulati koncepta uslužnog liderstva u savremenim uslovima poslovanja. U: J. Damnjanović i B. Stankov (ur.), Upravljanje izazovima savremenog poslovnog okruženja: Znanje – Digitalizacija – Inovativnost (str. 27-28). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
2. Boškov, V., i Alavuk, Đ. (2022). Izazovi menadžmenta ljudskih resursa u turizmu – Evropski aspekt. U: N. Papić –Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 33-34). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
3. Boškov, V., i Alavuk, Đ. (2022). Podsticajno poslovno putovanje kao moćan alat motivisanja mladih radnika uposlovnom okruženju. U: N. Papić – Blagojević i B. Stankov (ur.), EU za mlade – izazovi i mogućnosti (str. 15-16). Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.
4. Alavuk, Đ., & Boškov, V. (2022). Personal data protection of employees in the Republic of Serbia tourism industry. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 67- 68). Novi Sad School of Business.
5. Boškov, V. (2017). The structure of a business plan as a source of information for quality managemen. In Lj. Papić (Ed.), International Conference Life Cycle Engineering and Management – ICDQM (pp. 163-169). Research Center of Dependability and Quality Management DQM.
6. Boškov, V. (2016). Biznis plan kao izvor informacija za donošenje poslovnih odluka. Škola biznisa, 13(2), 38-46.
7. Boškov, V. (2016). Interna kontrola kao instrument podrške upravljanja rizikom u biznis planu. Škola biznisa, 13(2), 87-94.
8. Boškov, V. (2018). The EUs Danube Strategy as a developmental opportunity for Serbia. In J. Damnjanović, N. Pavlović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges – Opportunities (pp. 37-39). Novi Sad School of Business.
9. Boškov, V. (2018). The importance of raw materials entry control. In Lj. Papić (Ed.), International Conference Life Cycle Engineering and Management – ICDQM (pp. 69-74).
Research Center of Dependability and Quality Management DQM.
10. Boškov, V. (2016). The structure of a business plan as a source of information for quality management. In Lj. Papić (Ed.), International Conference Life Cycle Engineering and Management – ICDQM (pp. 464-470). Research Center of Dependability and Quality Management DQM.

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 4 (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 12)
    UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
    OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
    IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
    MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 3 (BOL. 07)
    UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
    UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
    UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (BOL. 07 - SS)

   Materijali

   IZRADA I IMPLEMENTACIJA BIZNIS PLANA (BOL. 07)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 17)
   PROJEKTNI MENADŽMENT (BOL. 17 - MS)
   PROJEKTNI MENADŽMENT (MS)
   PROJEKTNI MENADŽMENT (MS) (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA I PB-TEMA-3 (BOL. 12)
   TRENDOVI I INOVACIJE U TURIZMU (BOL. 17)
   UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 07)
   UPRAVLJANJE KVALITETOM (BOL. 12)
   UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (SS)

   Obaveštenja

   4. mart 2024.
   rezultati mart 2024