Izaberite stranicu

dr Vladimir Stojanović

Zvanje

Redovni profesor

E-mail vladimir.stojanovic@dgt.uns.ac.rs
Kabinet KABINET 33
Konsultacije Utorak 09:00-11:00
Onlajn konsultacije
Skype Vladimir Stojanovic (live:.cid.f3ada67675f74b04)

Vladimir Stojanović je redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, u okvirima studijskih programa osnovnih i master studija, izvodi nastavu i iz sledećih predmeta: turizam i održivi razvoj, geografija životne sredine, ekonomska geografija, turizam kao agens transformacije prostora.

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je upisao i završio studije na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, zaposlio se kao asistent 1998. godine. Magistrirao je 2001, a doktorirao je 2004. na temu „Primena koncepta održivog razvoja u specijalnim rezervatima prirode Vojvodine“. U zvanje redovnog profesora izabran je 2014. godine. U profesionalnom radu je posvećen temama iz životne sredine, zaštite prirode, održivog turizma i ekonomske geografije. Jedan je od osnivača Katedre za geoekologiju (DGTH, PMF), zajedno sa svojim kolegama. Bio je angažovan u radu: Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (UCIMSI), Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Pored matičnog fakulteta, do sada je bio angažovan u izvođenju nastave na: Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu, Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli (Bosna i Hercegovina).

 

Učestvovao je u realizaciji projekata sa ciljem zaštite životne sredine, zaštite, očuvanja i promocije prirodnog i kulturnog nasleđa, kao i sa podsticanja održivog turizma. Lista odabranih projekata:

 

 • Wetland Conservation Danube-Drava-Mura Transboundary Biosphere Reserve DDM, WWF International Danube-Carpathian Programme, Vienna, Austria, 2012-2013.
 • European Charter for Sustainable Tourism in Protected areas (Special Nature Reserve Gornje Podunavlje – Strategy for Sustainable Tourism, Action plan, Application report), Vojvodinašuma, Novi Sad.
 • Culture on the Palm, PalmCulture. IPA, HUSRB, 2018-2019.
 • SY_CULTour – Synergy of culture and tourism: utilization of cultural potentials in less favoured rural regions, Transnational Cooperation Programme SEE, 2011-2014.
 • Plan upravljanja posetiocima u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, JP „Vojvodinašume“, Petrovaradin
 • Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012. do 2022, Vlada AP Vojvodine, 2010-2011.
 • Regionalni prostorni plan AP Vojvodine do 2020. godine (naučna ekspertiza za oblast životna sredina, predeli, prirodna dobra), Vlada AP Vojvodine, 2010.
 • Studija izvodljivosti razvoja ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine (sa posebnim osvrtom na Ramsarska područja), Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine, 2010-2011.
 • Ritovi Vojvodine – juče, danas, sutra, Matica srpska, 2005-2009.
 • Ekološko obrazovanje i aktivna zaštita prirodnih vrednosti predela oko toka Mostonge, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine, 2005.

 

Autor je tri univerzitetska udžbenika: Turizam i održivi razvoj (2006/2011) i Geografija životne sredine (2014) i Ekonomska geografija (2022).

 

 1. Stojanović, V., Lazić, L., Dunjić, J., (2018): Nature Protection and Sustainable Tourism Interaction in Selected Ramsar Sites in Vojvodina (Northern Serbia), Geographica Pannonica, 22(3), 201-207.
 2. Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V., (2013):The principles of sustainable development of tourism in the special nature reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities, Acta geographica Slovenica, 54 (2).
 3. Pantelić, M., Dolinaj, D., Savić, S., Stojanović, V., Nađ, I., (2012): Statistical Analysis of Water Quality Parametres of Veliki Bački Canal (Vojvodina, Serbia) in the Period 2000-2009, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7 (2), 255-264.
 4. Stojanović, V., Dolinaj, D., Pantelić, M., (2011): Društvenogeografska perspektiva proučavanja zaštite životne sredine, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 134, 113-119.
 5. Stojanović, V., Pantelić, M., Savić, S., Dolinaj, I., Leščešen, I., (2012): Influence of Sediment Remediation on Protection Aims and Landscape Characteristics of Special Nature Reserve Carska Bara, Geographica Pannonica, 16 (4), 145-154.
 6. Pavić, D., Mesaroš, M., Stojanović, V., (2012): Melioracione mere odvodnjavanja kao faktor geografske transformacije predela u aluvijalnim ravnima Dunava i Tise u Bačkoj, Zbornik radova, Geografski fakultet u Beogradu, sveska LX, str 131-154.
 7. Stojanović, V., Savić, S., (2013): Management Challenges in Special Nature Reserve „Gornje Podunavlje“ and Preparations for its Proclamation of Biosphere Reserve, Geographica Pannonica, 17 (4), 98-105.
 8. Stojanović, V., (2005): Degradation and Protection of Wetlands in Special Nature Reserves in Vojvodina, Geographica Pannonica, 9, 24-28.
 9. Stojanović, V., Mijović, D., (2008): Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube Region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, Srpska akademija nauka i umetnosti, 5-16.
 10. Stojanović, V., Stamenković, I., (2008): Geoturizam u strukturi savremenih turističkih kretanja, Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXVIII (4), 53-58.

 

Predavanja

  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 17)

Vežbe

  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 17)

Ispiti

  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (PRE BOL.)

Materijali

Obaveštenja