Račić dr Željko

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail raciczeljko@gmail.com
Telefon 485-4013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Sreda 14:00-16:00

Željko Račić je rođen 11.11.1974. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio u Titelu. Diplomirao je 2007. godine a master studije je završio 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Komparativna analiza izloženosti banaka riziku kamatne stope na primeru razvijenih finansijskih tržišta i finansijskog tržišta Republike Srbije“ odbranio je 2013. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Od februara 2008. godine je zaposlen u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Nakon poslova saradnika u nastavi, asistenta i predavača, u septembru 2016. godine je izabran u zvanje Profesor strukovnih studija, za užu naučnu oblast Finansije. U junu 2016. godine je od strane Ministarstva prosete, nauke i tehnološkog razvoja izabran u naučno zvanje Naučni saradnik.

1. Račić Željko, Stanišić Nemanja, Račić Marijana, (2014). „A Comparative Analysis of the Determinants of Interest Rate Risk Using the Example of Banks from Developed and Developing Financial Markets“, Engineering Economics, Volume 25, Number 4, str: 395-400, ISSN: 1392-2785, COBISS. SR- ID 513404508, (DOI:  http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.25.4.3112)

2. Račić Željko, Barjaktarović Lidija, Zeremski Aleksandar, (2011). „Analiza uticaja zaduženosti na profitabilnost uspešnih domaćih kompanija u uslovima ekonomske krize“, Industrija, Volume 39, Number 3, str: 45-59.

3. Račić Željko, Stanišić Nemanja, Stanić Nenad, (2016). „ A comparative analysis of the determinants of liquidity risk exposure in the banking sector of the Republic of Serbia and banking sector of former socialist countries“. International scientific conference on ICT and E-business related research- SINTEZA 2016, Beograd, 22-23 april, str: 424-434.

4. Račić Željko, Barjaktarović Lidija, (2016). „Analiza empirijskih determinanti kreditnog rizika u bankarskom sektoru Republike Srbije“, Bankarstvo, 45/4, str: 94-109.

5. Račić Željko, Stanišić Nemanja, (2017). „Analysis of the determinants of corporate cash holdings: examples from companies in Serbia“,The European Journal of Applied Economics, 14/1, str:13-23.

6. Račić Željko, Ercegovac Dajana, (2017). „Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom“, Škola biznisa, 2/2017, str:179-188.

7. Račić Željko, Jovin Slobodanka, (2016). „Problemi kredita indeksiranih u švajcarskim francima: Studija slučaja stambenih kredita u Srbiji“, Škola biznisa, 1/2016, str: 62-73.

8. Jović Ljiljana, Račić Željko, (2018). „The role of public sector in generation knowledge as a factor of development: the example of the Republic of Sebia“, International Scientific and Expert conference Economic Development and Competitiveness of European Countries, October 3-5, 2018, Novi Sad School of Business, Republic of Serbia.

 

Predavanja

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Vežbe

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Materijali

BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 17)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS) (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)

Obaveštenja

26. septembra 2019.
UVID U RADOVE I UPIS OCENA OKTOBARSKI ROK 2019

Upis ocena i uvid u radove iz svih predmeta koje su studenti polagali u oktobarskom roku 2019 obaviće se u četvrtak 26.09. u periodu od 15:00-16:00 časova u kabinetu 7 na Limanu.

4. septembra 2019.
UPIS OCENA SEPTEMBARKI ROK 2019

Upis ocena i uvid u radove će se održati u četvrtak 05.09. u terminu konsultacija.

23. juna 2019.
UPIS OCENA (JUNSKI ROK 2019)

Četvrtak, 27.06.2019, u terminu konsultacija (14:00-15:00)