Izaberite stranicu

др Жељко Рачић

Звање

Професор струковних студија

E-mail zeljko.racic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854013
Кабинет КАБИНЕТ 7
Консултације Среда 13:00-15:00
Онлајн консултације Среда 14:00-15:00
https://us04web.zoom.us/j/77552306054?pwd=o5drKWNbXUb1dAA4aQFq7S2J2YcAF1.1

Жељко Рачић је рођен 11.11.1974. године. Запослен је на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду од 01.02.2008. године. Након послова сарадника у настави и асистента, у звање Професор струковних студија, за ужу област Финансије, изабран је 14. 07.2016. године. У јуну исте године је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, изабран у звање Научни сарадник. Наставу изводи на основним струковним студијама на предметима Банкарство и Међународно банкарство, док је на мастер струковним студијама задужен за реализовање предмета Управљање финансијским ризицима. Шеф је Канцеларије за међународну сарадњу. Као Ерасмус координатор, задужен за организовање и спровођење активности везаних за реализацију Ерасмус+ пројеката. Аутор је уџбеника Банкарство (2018).
Сфера научног и истраживачког интересовања усмерена је на области финансија, високог образовања и дигитализације у оквиру којих је објавио преко 50 научних и стручних радова на конференцијама и у часописима националног и међународног значаја. Учествовао је у реализацији неколико међународних, националних и покрајинских научно-истраживачких пројеката, од којих се издвајају Erasmus+ Jean Monnet modul „The European Union Trade and Investment Module (EU TRaIN)“ и Erasmus+ KA2 пројекат „Professional Development of Vocational Education Teachers in Russia and Serbia with European Practices (PRO-VET)“.

1. Рачић, Ж., Ерцеговац, Д., & Милић, Д. (2021). The Impact of macroeconomic indicators on the business performance of financial Institutions in the Republic of Serbia: Panel Data Analysis. International Journal of Economic Practice and Policy, 18(1), 33-47. doi: 10.5937/skolbiz1-33232
2. Милишић, Н., & Рачић, Ж. (2019). Research of determinants of non-performing loans of the banking sector of Serbia. School of Business, 16(2), 23-34. doi: 10.5937/skolbiz2-24160
3. Рачић, Ж., и Пауновић, Б. (2021). Компаративна анализа утицаја величине билансне суме на пословање банака у Републици Србији у периоду пре и током пандемије Covid-19. Банкарство, 50(4), 36-59. doi: 10.5937/bankarstvo2104036R
4. Пауновић, Б., & Рачић, Ж. (2021). Bank and stock exchange in the function of financing and changing the capital structure. In Đ. Jurić (Ed.), Accounting and Management (pp. 109-110). Croatian Accountant.
5. Рачић, Ж., Папић-Благојевић, Н., & Комненић, Б. (2022). Application of panel regression models in identifying profitability factors of banks as financial institutions. In G. Nikolić (Ed.), PILC 2022 – PAR International Leadership Conference: Strategic Leadership (pp. 66-75). PAR University College.
6. Рачић, Ж., и Ерцеговац, Д. (2017). Примена ВаР методологије на примеру управљања валутним ризиком. Школа бизниса, 14(2), 179-188. doi: 10.5937/skolbiz2-16047
7. Милић, Д., & Рачић, Ж. (2022). Economic development and insurance market risks. In J. Damnjanović & B. Stankov (Eds.), Economic Development and Competitiveness of European Countries: Trade and Investment Relations (pp. 113-116). Novi Sad School of Business.
8. Милић, Д., и Рачић, Ж. (2022). Осигурање ризика дигиталних технологија. У: Ј. Дамњановић и Б. Станков (ур.), Управљање изазовима савременог пословног окружења: Знање – Дигитализација – Иновативност (стр. 18-19). Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду.
9. Ерцеговац, Д., Јовин, С., и Рачић, Ж. (2018). Дигитална трансформација банкарског сектора Србије. У: Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту (стр. 480-488). Економски факултет Универзитета у Новом Саду.
10. Папић-Благојевић, Н., Рачић, Ж., & Томашевић, С. (2021). Team working skills as an important part of the professional development of VET teachers. In R. H. Gilmevooy & L. A. Shibankovoy (Eds.), Pedagogical readings 2021: humanitarian vector of education in the era of digitalization (pp. 237-242). Federal State Budget Scientific Institution.

Предавања

  БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 20 ДЛС)
  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)

Вежбе

  МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)

Испити

  БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 17)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 20 ДЛС)
  ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 12)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 07)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 4 (БОЛ. 20 ДЛС)
  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - СС)
  УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - МС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
  ЖИВОТНО И НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  БАНКАРСТВО (БОЛ. 07)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)

Материјали

БАНКАРСТВО (БОЛ. 12)
МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО (БОЛ. 17)
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА (БОЛ. 17 - МС)

Обавештења