Izaberite stranicu

dr Željko Račić

Funkcija Erazmus koordinator
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail raciczeljko@gmail.com
Telefon +381214854013
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Sreda 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Ponedeljak 18:00
https://us04web.zoom.us/j/76864586536?pwd=AfVk8938Pbj2VYmeVUV0jk016JTmIy.1

Željko Račić je rođen 11.11.1974. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio u Titelu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Komparativna analiza izloženosti banaka riziku kamatne stope na primeru razvijenih finansijskih tržišta i finansijskog tržišta Republike Srbije“ odbranio je 2013. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. Od februara 2008. godine je zaposlen u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Nakon poslova saradnika u nastavi, asistenta i predavača, u septembru 2016. godine je izabran u zvanje Profesor strukovnih studija, za užu naučnu oblast Finansije. U junu 2016. godine je od strane Ministarstva prosete, nauke i tehnološkog razvoja izabran u naučno zvanje Naučni saradnik.

1. Račić Željko, Stanišić Nemanja, Račić Marijana, (2014). „A Comparative Analysis of the Determinants of Interest Rate Risk Using the Example of Banks from Developed and Developing Financial Markets“, Engineering Economics, Volume 25, Number 4, str: 395-400, ISSN: 1392-2785, COBISS. SR- ID 513404508, (DOI:  http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.25.4.3112)

2. Račić Željko, Barjaktarović Lidija, Zeremski Aleksandar, (2011). „Analiza uticaja zaduženosti na profitabilnost uspešnih domaćih kompanija u uslovima ekonomske krize“, Industrija, Volume 39, Number 3, str: 45-59.

3. Račić Željko, Stanišić Nemanja, Stanić Nenad, (2016). „ A comparative analysis of the determinants of liquidity risk exposure in the banking sector of the Republic of Serbia and banking sector of former socialist countries“. International scientific conference on ICT and E-business related research- SINTEZA 2016, Beograd, 22-23 april, str: 424-434.

4. Račić Željko, Barjaktarović Lidija, (2016). „Analiza empirijskih determinanti kreditnog rizika u bankarskom sektoru Republike Srbije“, Bankarstvo, 45/4, str: 94-109.

5. Račić Željko, Stanišić Nemanja, (2017). „Analysis of the determinants of corporate cash holdings: examples from companies in Serbia“,The European Journal of Applied Economics, 14/1, str:13-23.

6. Račić Željko, Ercegovac Dajana, (2017). „Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom“, Škola biznisa, 2/2017, str:179-188.

7. Račić Željko, Jovin Slobodanka, (2016). „Problemi kredita indeksiranih u švajcarskim francima: Studija slučaja stambenih kredita u Srbiji“, Škola biznisa, 1/2016, str: 62-73.

8. Jović Ljiljana, Račić Željko, (2018). „The role of public sector in generation knowledge as a factor of development: the example of the Republic of Sebia“, International Scientific and Expert conference Economic Development and Competitiveness of European Countries, October 3-5, 2018, Novi Sad School of Business, Republic of Serbia.

 

Predavanja

  BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 20 DLS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - SS)
  UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)

Materijali

BANKARSTVO (BOL. 12)
MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)

Obaveštenja