Izaberite stranicu

др Зоран Марошан

Звање

Професор струковних студија

E-mail zomar@uns.ac.rs
Телефон +381214854038
Кабинет КАБИНЕТ 29
Консултације Среда 12:00-14:00
Онлајн консултације Среда 12:30 - 13:30
https://us04web.zoom.us/j/73455578418?pwd=VkxYeUY3UWZ3NHFYSHpkSWdCRGhsdz09

Др Зоран Марошан је професор информатичких предмета на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Дипломирао је 1982. године са просечном оценом 8,24 на Економском факултету у Суботици – Одељење у Новом Саду који је уписао 1977. године. Запослио се 1983. године у рачунарском центру „Новкабела“ као програмер-приправник. У наредним годинама интезивно је био укључен у израду неколико пројеката, прво као програмер, а затим и као пројектант. Паралелно са практичним радом похађао је низ стручних курсева, како у самом „Новкабел“-у, тако и у IBM-овом образовном центру у Радовљици (Словенија). Свој рад у „Новкабел“-у завршио је 1990. године на месту водећег пројектанта, када је прешао у Вишу школу за организацију рада (касније Виша школа за организацију и информатику, данас Виша пословна школа) на место предавача. Последипломске студије уписао је у школској 1989/90. години, на Економском факултету у Суботици, за научну област Информатика и организација рада и пословања. Магистарски рад на тему „Објектно-оријентисана анализа и дизајн: теоријско методолошка анализа и примена“ одбранио је 24.02.1994. године чиме је стекао звање магистра информатичких наука. Докторску дисертацију под називом „Учење на даљину у земљама транзиције са посебним освртом на високо образовање у АП Војводини“ одбранио је 27.06.2006. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину. У звање Професора струковних студија изабран је 27.1.2014. године.

 1. Marošan, Z., Savić, N., Klašnja-Milićević, A., Ivanović, M., & Vesin, B. (2022). Students’ Perceptions of ILS as a Learning-Style-Identification Tool in E-Learning Environments. Sustainability, 14(8), 4426. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/su14084426 (M23)
 2. Klašnja-Milićević, A., Marošan, Z., Ivanović, M., Savić, N., & Vesin, B. (2019). The future of learning multisensory experiences: Visual, audio, smell and taste senses. In International Conference in Methodologies and intelligent Systems for Techhnology Enhanced Learning (pp. 213-221). Springer, Cham. (M33)
 3. Vesin B., Klašnja Milićević A., Marošan Z., Savić N., & Jošanov B. (2016). Learner Modelling for Enhanced Teaching of Java Programming Basics, In: Grabinski, T., Wožniak-Zapor, M. (Eds.): Social and Information aspects of e-learning (pp. 89-102), Krakow, Publishing House AFM (M14)
 4. Марошан, З., Лончар С., и Ранитовић, П. (2023). Анализа потреба и могућности изградње заједничке платформе за учење на даљину за високе струковне школе АП Војводине. У: Б. Думнић (ур.), XXIX Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: “УНИВЕРЗИТЕТ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА“ (стр. 342-345). Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду. (M63)
 5. Марошан, З., Ранитовић, П., и Лончар С. (2023). Дизајн хардверског и софтверског решења сервера заједничке онлајн образовне платформе за учење на даљину. У: Б. Думнић (ур.), XXIX Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: “УНИВЕРЗИТЕТ ПРЕД НОВИМ ИЗАЗОВИМА“ (стр. 346-349). Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука у Новом Саду. (M63)
 6. Ranitović P., & Marošan Z. (2018). Functional dependency between the security system logistic model and ISO 27001/ISO 20000. International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2018 (pp. 552-561). Belgrade: Military Technical Institute (M33)
 7. Ranitović P., Marošan Z., & Savić N. (2018). Application of it standards in Serbian IT sector as a process of harmonisation with the EU IT sector norms. Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (pp. 3-5). Novi Sad: Novi Sad School of business (M34)
 8. Marošan, Z., & Papić-Blagojević, N. (2017). Analysis of selected students’ ICT indicators as possible motivating factors for e-commerce adoption. Science and Higher Education in Function of Sustainable Develoment  SED 2017 (pp. 2-39). Drvengrad: Business and Technical College of Applied Sciences, Užice (M33)
 9. Marošan, Z. (2016). Analiza ponašanja studenata prilikom korišćenja interneta sa aspekta potencijalnih korisnika elektronske trgovine. Škola biznisa, 2016 (1), 1-10. (M53)
 10. Jošanov B., Pucihar A., Jošanov Vrgović I., & Marošan Z. (2016). Opinions and behavior of students about abuse of internet in social involvements: gender analysis. Škola Biznisa, 2016 (1), 11-21. (M53)

Предавања

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПРИ) ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)

Вежбе

  ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР (БОЛ. 16)

Испити

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ПРЕ БОЛ.)
  АЛАТИ ЗА ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПРИ) ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА РАЧУНАРА О ОДЛУЧИВАЊУ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  УВОД У ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У БИЗНИСУ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ПРЕ БОЛ.)
  ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНИ АПЛИКАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ПРЕ БОЛ.)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПИ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)

Материјали

ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР (БОЛ. 16)
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ПРЕ БОЛ.)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПИ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
УВОД У ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У БИЗНИСУ (ПРЕ БОЛ.)

Обавештења

9. октобар 2023.
Termini onlajn predavanja iz Primene informacionih tehnologija za studente DLS studija

Onlajn predavanja održavaće se petkom od 17 časova u sledećim danima

 • 16. i 30 oktobra 2023. godine
 • 13. i 27 novembra 2023. godine
 • 11. i 18 decembra 2023. godine
 • 15. januara 2024. godine.

Onlajn vežbe održavaće se petkom od 17,45 časova u istim danima kada i predavanja.

Zoom link za predavanja i vežbe je
https://us04web.zoom.us/j/72766598712?pwd=b09JN0RGbWxhclAzbGgrKzYvODMxdz09

Meeting ID: 727 6659 8712
Passcode: prh3b3