Marošan dr Zoran

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail zomar@uns.ac.rs
Telefon 485-4038
Kabinet KABINET 29
Konsultacije Utorak 14:00-16:00

Dr Zoran Marošan je profesor informatičkih predmeta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Diplomirao je 1982. godine sa prosečnom ocenom 8,24 na Ekonomskom fakultetu u Subotici – Odeljenje u Novom Sadu koji je upisao 1977. godine. Zaposlio se 1983. godine u računarskom centru „Novkabela“ kao programer-pripravnik. U narednim godinama intezivno je bio uključen u izradu nekoliko projekata, prvo kao programer, a zatim i kao projektant. Paralelno sa praktičnim radom pohađao je niz stručnih kurseva, kako u samom „Novkabel“-u, tako i u IBM-ovom obrazovnom centru u Radovljici (Slovenija). Svoj rad u „Novkabel“-u završio je 1990. godine na mestu vodećeg projektanta, kada je prešao u Višu školu za organizaciju rada (kasnije Viša škola za organizaciju i informatiku, danas Viša poslovna škola) na mesto predavača. Poslediplomske studije upisao je u školskoj 1989/90. godini, na Ekonomskom fakultetu u Subotici, za naučnu oblast Informatika i organizacija rada i poslovanja. Magistarski rad na temu „Objektno-orijentisana analiza i dizajn: teorijsko metodološka analiza i primena“ odbranio je 24.02.1994. godine čime je stekao zvanje magistra informatičkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Učenje na daljinu u zemljama tranzicije sa posebnim osvrtom na visoko obrazovanje u AP Vojvodini“ odbranio je 27.06.2006. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

 1. Jošanov B., Marošan Z., 2013, Performance analysis and data entry preparatory time: case study, Metalurgia International XVIII (2013), Special Issue no. 4, pp 171-176 ISSN 1582-2214 (M23)
 2. Marošan Z., Papić-Blagojević N., Analysis of selected students’ ICT indicators as possible motivating factors for e-commerce adoption, SED 2017 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development“,  Užice 2017, str 2-39 2-44 (ISBN 978-86-83573-90-5) (M33)
 3. Jošanov B., Marošan Z., Tomić R., ICT as a Facilitator for e-Learning 2.0 Implementation, IASK – Teaching and Learning 2010, Sevilla, 2010 (ISBN 978-989-8295-02-6) (M33)
 4. Marošan Z., Jošanov B., Tomić R., Tomić D., E-learning in Novi Sad Higher School of Professional Business Studies: are the students ready?, IASK – Teaching and Learning 2010, Sevilla, 2010 (ISBN 978-989-8295-02-6) (M33)
 5. Vesin B., Klašnja-Miličević A., Marošan Z., Savić N., Jošanov B., 2016, Learner modelling for enhanced teaching of Java programming basics, in Społeczno­informatyczne aspekty e­learningu, Kierownik Centrum e-Learningu, Krakowska Akademia (M45)
 6. Marošan Z. (2016). Analiza ponašanja studenata prilikom korišćenja interneta sa aspekta potencijalnih korisnika elektronske trgovine. Škola biznisa, 1/2016, 1-10. (M53)
 7. Jošanov B., Pucihar A., Jošanov Vrgović I., Marošan Z. (2016) Opinions and behavior of students about abuse of internet in social involvements: gender analysis. Škola Biznisa, 1/2016, 11-21 (M53)
 8. Marošan Z., Jošanov B., Savić N. (2015) Technology leaders of computer and web 2.0 usage in higher education: case study. Škola Biznisa, 2/2015, 32-48 (M53)

Predavanja

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Vežbe

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Ispiti

  INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (PRE BOL.)
  POSLOVNA INFORMATIKA (PRE BOL.)
  PRIMENA RAČUNARA O ODLUČIVANjU (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 16)
  UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  ALATI ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)

Materijali

OSNOVI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (PRE BOL.)
POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (SS)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENJE (SS)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-3 (BOL. 12)
UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

12. novembra 2018.
Primena informacionih tehnologija – I kolokvijum

Raspored polaganja I kolokvijuma će biti objavljen do 15.11.2018.

24. januara 2015.
Predispitni poeni

Studenti koji imaju primedbe na objavljene predispitne poene dužni su da putem mejla ili na konsultacijama obaveste profesora o eventualnim nedostacima.