Izaberite stranicu

Marošan dr Zoran

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail zomar@uns.ac.rs
Telefon 485-4038
Kabinet KABINET 29
Konsultacije Sreda 12:00-14:00
Onlajn konsultacije Sreda 12:00 - 14:00
https://us04web.zoom.us/j/73455578418?pwd=VkxYeUY3UWZ3NHFYSHpkSWdCRGhsdz09

Dr Zoran Marošan je profesor informatičkih predmeta na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Diplomirao je 1982. godine sa prosečnom ocenom 8,24 na Ekonomskom fakultetu u Subotici – Odeljenje u Novom Sadu koji je upisao 1977. godine. Zaposlio se 1983. godine u računarskom centru „Novkabela“ kao programer-pripravnik. U narednim godinama intezivno je bio uključen u izradu nekoliko projekata, prvo kao programer, a zatim i kao projektant. Paralelno sa praktičnim radom pohađao je niz stručnih kurseva, kako u samom „Novkabel“-u, tako i u IBM-ovom obrazovnom centru u Radovljici (Slovenija). Svoj rad u „Novkabel“-u završio je 1990. godine na mestu vodećeg projektanta, kada je prešao u Višu školu za organizaciju rada (kasnije Viša škola za organizaciju i informatiku, danas Viša poslovna škola) na mesto predavača. Poslediplomske studije upisao je u školskoj 1989/90. godini, na Ekonomskom fakultetu u Subotici, za naučnu oblast Informatika i organizacija rada i poslovanja. Magistarski rad na temu „Objektno-orijentisana analiza i dizajn: teorijsko metodološka analiza i primena“ odbranio je 24.02.1994. godine čime je stekao zvanje magistra informatičkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Učenje na daljinu u zemljama tranzicije sa posebnim osvrtom na visoko obrazovanje u AP Vojvodini“ odbranio je 27.06.2006. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

 1. Jošanov B., Marošan Z., 2013, Performance analysis and data entry preparatory time: case study, Metalurgia International XVIII (2013), Special Issue no. 4, pp 171-176 ISSN 1582-2214 (M23)
 2. Marošan Z., Papić-Blagojević N., Analysis of selected students’ ICT indicators as possible motivating factors for e-commerce adoption, SED 2017 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development“,  Užice 2017, str 2-39 2-44 (ISBN 978-86-83573-90-5) (M33)
 3. Jošanov B., Marošan Z., Tomić R., ICT as a Facilitator for e-Learning 2.0 Implementation, IASK – Teaching and Learning 2010, Sevilla, 2010 (ISBN 978-989-8295-02-6) (M33)
 4. Marošan Z., Jošanov B., Tomić R., Tomić D., E-learning in Novi Sad Higher School of Professional Business Studies: are the students ready?, IASK – Teaching and Learning 2010, Sevilla, 2010 (ISBN 978-989-8295-02-6) (M33)
 5. Vesin B., Klašnja-Miličević A., Marošan Z., Savić N., Jošanov B., 2016, Learner modelling for enhanced teaching of Java programming basics, in Społeczno­informatyczne aspekty e­learningu, Kierownik Centrum e-Learningu, Krakowska Akademia (M45)
 6. Marošan Z. (2016). Analiza ponašanja studenata prilikom korišćenja interneta sa aspekta potencijalnih korisnika elektronske trgovine. Škola biznisa, 1/2016, 1-10. (M53)
 7. Jošanov B., Pucihar A., Jošanov Vrgović I., Marošan Z. (2016) Opinions and behavior of students about abuse of internet in social involvements: gender analysis. Škola Biznisa, 1/2016, 11-21 (M53)
 8. Marošan Z., Jošanov B., Savić N. (2015) Technology leaders of computer and web 2.0 usage in higher education: case study. Škola Biznisa, 2/2015, 32-48 (M53)

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Vežbe

  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)

Ispiti

  INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  PRIMENA RAČUNARA O ODLUČIVANjU (PRE BOL.)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 16)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNA INFORMATIKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 16)
  ALATI ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Materijali

INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-3 (BOL. 12)
UVOD U PRIMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U BIZNISU (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

18. februara 2021.
Termini onlajn predavanja iz Interakcije čovek računar

Onlajn predavanja iz predmeta Interakcija čovek računar održavaće se svakog ponedeljka po sledećem rasporedu:

Predavanja od 13,05 – 15,40 časova
Vežbe od 15,50 – 17,30 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/72868160064?pwd=MUlEM01GcVN1anhkTmlKd29UM21hZz09

 

 

18. februara 2021.
Termini onlajn predavanja iz Operativnih sistema

Onlajn predavanja iz predmeta Operativni sistemi održavaće se svakog petka po sledećem rasporedu:

Predavanja od 8,30 – 11,05 časova
Vežbe od 12,00 – 12,40 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/71970371617?pwd=OTlDOFZRWHhzcDJPNU4wR2FTbjh1UT09

 

25. decembra 2020.
Drugi kolokvijum

U petak 15. januara 2021. godine održaće se drugi kolokvijum iz predmeta Primena informacionih tehnologija (za studente svih studijskih programa osim Finansije i bankarstvo DLS).  Kolokvijum će obuhvatati teorijsko gradivo iz sledećih lekcija: Eksterna memorija, Komunikacioni uređaji, Tipovi računara, Bezbednost računarskih sistema i Računarske mreže. Kolokvijum će biti u obliku testa kojem ćete moći pristupiti u vremenu od 13,30 do 13,50 časova.

Vreme rešavanja testa biće ograničeno na 8 minuta, tako da svi oni koji žele iskoristiti maksimalno vreme za rešavanje testa moraju započeti njegovo rešavanja pre 13,42 časova.

dr Zoran Marošan

22. decembra 2020.
Promena termina konsultacija

U sredu 23. decembra 2020. godine, konsultacije će se održati od 17 do 19 časova umesto od 13 do 15 časova.

7. decembra 2020.
Obaveštenje u vezi seminarskih radova i sticanja predispitnih poena

Studenti koji slušaju predavanja iz Primene informacionih tehnologija u ovom semestru i koji žele braniti seminarski rad, moći će to uraditi u narednom periodu. Potrebno je da kontaktiraju nastavnika koji mu je dodeljen za izvođenje vežbi i da se sa njim dogovore u vezi termina odbrane i načina slanja seminarskog rada. Uputstvo za izradu seminarskog rada nalazi se na mojoj stranici na sajtu Škole. Ovog puta, seminarski rad nije potrebno snimiti na CD, već sve tri datoteke sačuvati u Zip formatu i iste poslati nastavniku na prethodno sa njim dogovoreni način.

Odbrana će se odvijati onlajn, tako što će student, pored računara, obezbediti i kameru (može se koristiti i ona sa mobilnog telefona). Student će u toku odbrane seminarskog rada podeliti svoj ekran (share screen) i vršiti po uputstvima nastavnika određene izmene u seminarskom radu (Word, Excel, Powerpoint). Krajnju ocenu student dobija na osnovu kvaliteta samog rada ali i pokazanom znanju. Naime, ukoliko student ne pokaže da poseduje znanje iz određenih oblasti koje su potrebne za izradu priloženog seminarskog rada, iste mu se neće priznati. Detalje same odbrane studenti će utvrditi sa svojim nastavnikom u zavisnosti da li će se za deljenje ekrana i upotrebu kamere koristiti Skype, Zoom ili neka druga aplikacija.

Odbrana seminarskih radova nije obavezna, kao što nije nijedna druga predispitna aktivnost. Da bi student imao pravo izlaska na ispit potrebno je da osvoji najmanje 33 poena učešćem u bilo kojim od predispitnih aktivnosti koje su mu stavljene na raspolaganje: testovi za aktivnost (maksimalno 10 poena), prisustvo (5 poena ukoliko je osvojeno barem 5 poena putem testova za aktivnost), dva kolokvijuma (svaki po 20 poena) i odbrana seminarskog rada (maksimalno 10 poena). Ne postoji donja granica za priznavanje kolokvijuma, svi osvojeni poeni se sabiraju u konačnu sumu predispitnih poena.

dr Zoran Marošan

4. decembra 2020.
Prvi kolokvijum iz Primene informacionih tehnologija

U petak 11. decembra 2020. godine održaće se prvi kolokvijum iz predmeta Primena informacionih tehnologija koji će obuhvatati teorijsko gradivo iz prve 4 lekcije (Osnove primene informacione tehnologije, Centralna jedinica, Ulazne jedinice, Izlazne jedinice). Kolokvijum će biti u obliku testa kojem će studenti moći pristupiti u vremenu od 13,30 do 13,50 časova.

Vreme rešavanja testa biće ograničeno na 7 minuta, tako da svi oni koji žele iskoristiti maksimalno vreme za rešavanje testa moraju započeti njegovo rešavanja pre 13,43 časova.

dr Zoran Marošan

11. novembra 2020.
Termin testa za aktivnost 2 iz Primene informacionih tehnologija

U petak 13. novembra 2020. godine održaće se test za aktivnost 2 iz Primene informacionih tehnologija. Studenti će imati mogućnost da pristupe testu u periodu od 13,30 do 13,50 časova.

Test će obuhvatati gradivo iz lekcija Ulazne jedinice, Izlazne jedinice i Eksterna memorija.

11. novembra 2020.
Termini onlajn predavanja iz Primene informacionih tehnologija

Onlajn predavanja iz predmeta Primena informacionih tehnologija održavaće se svakog petka po sledećem rasporedu:

Trgovina i međunarodno poslovanje i Primenjena informatika od 11,15 – 11,55 časova
Turizam i hotelijerstvo od 12,00 – 12,40 časova
Finansije i bankarstvo od 12,45 – 13,25 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/74154907792?pwd=blRUWUF1OTRoeG9nZ0N6dURyVkcrdz09

4. novembra 2020.
Termini onlajn nastave iz predmeta Primena informacionih tehnologija za petak 6.11.2020. godine

U petak 6.11.2020. godine održaće se onlajn nastava iz predmeta Primena informacionih tehnologija po sledećem rasporedu:
Trgovina i međunarodno poslovanje i Primenjena informatika od 11,15 – 11,50 časova
Turizam i hotelijerstvo od 12,00 – 12,35 časova
Finansije i bankarstvo od 12,45 – 13,20 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/74154907792?pwd=blRUWUF1OTRoeG9nZ0N6dURyVkcrdz09

29. oktobra 2020.
Termin polaganja prvog testa za aktivnost za studente koji su naknadno dobili pristup Moodle platformi

Svi studenti koji su pristup Moodle platformi dobili od ponedeljka 26. oktobra 2020. godine imaće priliku da urade test za aktivnost 1 u petak 30. oktobra 2020. godine od 13,20 do 13,50 časova. Test obuhvata gradivo iz prve dve lekcije.

21. oktobra 2020.
Termini onlajn nastave iz predmeta Primena informacionih tehnologija za petak 23.10.2020. godine

U petak 23.10.2020. godine održaće se onlajn nastava iz predmeta Primena informacionih tehnologija po sledećem rasporedu:
Trgovina i međunarodno poslovanje i Primenjena informatika od 11,15 – 11,50 časova
Turizam i hotelijerstvo od 12,00 – 12,35 časova
Finansije i bankarstvo od 12,45 – 13,20 časova

Zoom link za predavanja je
https://us04web.zoom.us/j/74154907792?pwd=blRUWUF1OTRoeG9nZ0N6dURyVkcrdz09

Svi studenti će nakon predavanja, od 13,20 do 13,50 časova, preko Moodle platforme imati priliku da polažu test za aktivnost 1 koji će obuhvatati gradivo iz prve dve lekcije

15. oktobra 2020.
Izvođenje nastave u zimskom semestru 2020/21 školske godine

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, predavanja i vežbe iz predmeta Primena informacionih tehnologija realizovaće se putem Moodle platforme.

U toku semestra biće organizovana povremeno i onlajn nastava putem aplikacije Zoom o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni kako putem Moodle platforme tako i putem obaveštenja na ovoj stranici na sajtu Škole. Tom prilikom biće obljavljen i Zoom link za pristup onlajn predavanju.

31. avgusta 2020.
Pomeranje termina konsultacija

Konsultacije kod profesora dr Zorana Marošana predviđene za sredu 02.09.2020. godine održaće se u četvrtak 03.09.2020. godine od 10 do 12 časova.

12. novembra 2018.
Primena informacionih tehnologija – I kolokvijum

Raspored polaganja I kolokvijuma će biti objavljen do 15.11.2018.

24. januara 2015.
Predispitni poeni

Studenti koji imaju primedbe na objavljene predispitne poene dužni su da putem mejla ili na konsultacijama obaveste profesora o eventualnim nedostacima.