Izaberite stranicu

др Зоран Марошан

Звање

Професор струковних студија

E-mail zomar@uns.ac.rs
Телефон +381214854038
Кабинет КАБИНЕТ 29
Консултације Среда 12:00-14:00
Онлајн консултације Среда 12:30 - 13:30
https://us04web.zoom.us/j/73455578418?pwd=VkxYeUY3UWZ3NHFYSHpkSWdCRGhsdz09

Др Зоран Марошан је професор информатичких предмета на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. Дипломирао је 1982. године са просечном оценом 8,24 на Економском факултету у Суботици – Одељење у Новом Саду који је уписао 1977. године. Запослио се 1983. године у рачунарском центру „Новкабела“ као програмер-приправник. У наредним годинама интезивно је био укључен у израду неколико пројеката, прво као програмер, а затим и као пројектант. Паралелно са практичним радом похађао је низ стручних курсева, како у самом „Новкабел“-у, тако и у IBM-овом образовном центру у Радовљици (Словенија). Свој рад у „Новкабел“-у завршио је 1990. године на месту водећег пројектанта, када је прешао у Вишу школу за организацију рада (касније Виша школа за организацију и информатику, данас Виша пословна школа) на место предавача. Последипломске студије уписао је у школској 1989/90. години, на Економском факултету у Суботици, за научну област Информатика и организација рада и пословања. Магистарски рад на тему „Објектно-оријентисана анализа и дизајн: теоријско методолошка анализа и примена“ одбранио је 24.02.1994. године чиме је стекао звање магистра информатичких наука. Докторску дисертацију под називом „Учење на даљину у земљама транзиције са посебним освртом на високо образовање у АП Војводини“ одбранио је 27.06.2006. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.

 1. Jošanov B., Marošan Z., 2013, Performance analysis and data entry preparatory time: case study, Metalurgia International XVIII (2013), Special Issue no. 4, pp 171-176 ISSN 1582-2214 (M23)
 2. Marošan Z., Papić-Blagojević N., Analysis of selected students’ ICT indicators as possible motivating factors for e-commerce adoption, SED 2017 10th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development“,  Užice 2017, str 2-39 2-44 (ISBN 978-86-83573-90-5) (M33)
 3. Jošanov B., Marošan Z., Tomić R., ICT as a Facilitator for e-Learning 2.0 Implementation, IASK – Teaching and Learning 2010, Sevilla, 2010 (ISBN 978-989-8295-02-6) (M33)
 4. Marošan Z., Jošanov B., Tomić R., Tomić D., E-learning in Novi Sad Higher School of Professional Business Studies: are the students ready?, IASK – Teaching and Learning 2010, Sevilla, 2010 (ISBN 978-989-8295-02-6) (M33)
 5. Vesin B., Klašnja-Miličević A., Marošan Z., Savić N., Jošanov B., 2016, Learner modelling for enhanced teaching of Java programming basics, in Społeczno­informatyczne aspekty e­learningu, Kierownik Centrum e-Learningu, Krakowska Akademia (M45)
 6. Марошан З. (2016). Анализа понашања студената приликом коришћења интернета са аспекта потенцијалних корисника електронске трговине. Школа бизниса, 1/2016, 1-10. (M53)
 7. Jošanov B., Pucihar A., Jošanov Vrgović I., Marošan Z. (2016) Opinions and behavior of students about abuse of internet in social involvements: gender analysis. Škola Biznisa, 1/2016, 11-21 (M53)
 8. Marošan Z., Jošanov B., Savić N. (2015) Technology leaders of computer and web 2.0 usage in higher education: case study. Škola Biznisa, 2/2015, 32-48 (M53)

Предавања

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)

Вежбе

  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)

Испити

  ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ПРЕ БОЛ.)
  АЛАТИ ЗА ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА РАЧУНАРА О ОДЛУЧИВАЊУ (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПРИ) ТЕМА 2 (БОЛ. 16)
  УВОД У ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У БИЗНИСУ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 2 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
  СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ПРЕ БОЛ.)
  ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНИ АПЛИКАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 12)
  ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 4 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА I - ТЕМА 1 (БОЛ. 16)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПИ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)

Материјали

ИНТЕРАКЦИЈА ЧОВЕК РАЧУНАР (БОЛ. 16)
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (БОЛ. 16)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 12)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 16)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 17)
ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (БОЛ. 20 ДЛС)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПИ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ТХ) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ПИ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
УВОД У ПРИМЕНУ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У БИЗНИСУ (ПРЕ БОЛ.)

Обавештења

12. октобра 2021.
Termini onlajn predavanja iz Primene informacionih tehnologija za studente DLS studija

Onlajn predavanja održavaće se petkom od 17 časova u sledećim danima

 • 14. i 28 oktobra 2022. godine
 • 18. i 25 novembra 2022. godine
 • 9. i 23 decembra 2022. godine
 • 13. januara 2022. godine.

Onlajn vežbe održavaće se petkom od 17,45 časova u istim danima kada i predavanja.

Zoom link za predavanja i vežbe je
https://us04web.zoom.us/j/72766598712?pwd=b09JN0RGbWxhclAzbGgrKzYvODMxdz09

Meeting ID: 727 6659 8712
Passcode: prh3b3