Page Title

Sadržaj 4. broja časopisa u 2012. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

 

 Slaviša Đorđević

·  ZNAČAJ PREVAZILAŽENJA RAZLIKA U KULTURI U AKVIZICIONIM PROCESIMA

 

 Aleksandra Vujko, Tamara Gajić, Bojana Kovačević

·  TURIZAM U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PROSTORIMA - EKOTURIZAM FRUŠKE GORE

 

 PREGLEDNI RADOVI

 

 Iva Šiđanin

·  MENADŽMENT SOCIJALNIH MEDIJA I MEDIJSKO OKRUŽENJE

 

 Jelana Obradović

· KAMATNA POLITIKA BANAKA U FUNKCIJI PLASMANA KREDITA (SA PRIMEROM ERSTE BANKE A.D. NOVI SAD) 

 

 Milica Stanković

·  EKO- OZNAČAVANJE:PREPREKA ILI PODSTICAJ MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

 

 Slobodan Kaćanski

·  SPECIFIČNOST PRISTUPA KONTINUIRANE REVIZIJE INTERNIH KONTROLA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 

STRUČNI RADOVI

 

 Miloš Dragosavac

·  OPERATIVNI RIZICI

 

Ivan Pavkov, Dragan Jočić

·  ULOGA STABLA ODLUKE U VREDNOVANJU INVESTICIONIH PROJEKATA

 

PRIKAZI

 

 Đorđe Ćuzović

·  Prikaz knjige: „TITANIK EKONOMIJA“

 

Vesna Milovanović

·  Prikaz knjige koja ima dušu: „BELGRADE, THE OPEN CITY“

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina