Page Title

Sadržaj 1. broja časopisa u 2012. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Vlado Dimovski, Marko Ferjan, Miha Marič, Miha Uhan, Marko Jovanović, Matej Janežič

· Authentic leadership to  the future

Suzana Salai, Ružica Kovač—Žnideršić

· Marketing - trendovi i obrasci ponašanja

 

 PREGLEDNI RADOVI

 

Наталья Александрова

· Статусная рента  в ново й развивающейся ϶кономике 

Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović

· Održivi razvoj turizma na primeru Vlasinske površi

Slaviša Đorđević

· Značaj  i   uloga  mehanizama korporativnog  upavljanja u  podizanju nivoa efikasnisti menadžmenta

PRETHODNA SAOPŠTENJA

 

Юлия Беляева, Aлександр Тимонин

· РегионалЬная  инновационная политика: опЫт развитЫх стран и уроки для России

 Lazar Ožegović, Novica Pavlović

· Menadžment malih i srednjih preduzeća nosilac razvoja privrede

Petar Taleski

· PPPs  and their perspective in South Eastern Europe

STRUČNI RADOVI

 

Dragoljub Jovičić

· Dužina marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova

 Ramiz Kikanović, Sandra Milošević

· Uticaj finansijske krize na reformu računovodstva sa posebnim osvrtom na stanje u Republici Srbiji

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina