Page Title

Sadržaj 2. broja časopisa u 2013. godini

 PREGLEDNI RADOVI

 

Ljiljana Maksimović, Ružica Birčaković

· Uloga poreske konkurentnosti u jačanju konkurentnosti Bosne i Hercegovine

Vukica Majstorović, Uglješa Stankov, Sanja Stojanov

· Pogranične regije kao turističke destinacije

Milica Stanković

· The advantages of being a member of the european monetary union and its influence on trade in the eurozone 

Milica Began

· Trend “Last minute” turističkih aranžmana u Srbiji

STRUČNI RADOVI

 

 Slađana Plačkov, Jelena Pivašević, Jelena Vojnović

· Politika kursa dinara

  Ivana Bešlić, Dragana Bešlić

· Objavljivanje računovodstvenih politika u skladu sa MRS 8

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina