Page Title

Sadržaj 2. broja časopisa u 2015. godini

 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Лариса Останкова, Наталья Шевченко, Екатерина Здерева

 

· СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ БАНКА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДE.

 

Aleksandar Antić, Aleksandra Vujko, Tamara Gajić

 

· TRADICIJA KAO POKRETAČ RAZVOJA TURIZMA RURALNIH DESTINACIJA

 

 

Žarko Rađenović, Zorana Kostić

 

· KVANTITATIVNA ANALIZA POTENCIJALNE VALUTNE KRIZE U REPUBLICI SRBIJI                                                                                   

                                 

 Zoran Marošan, Borislav Jošanov, Ninoslava Savić

 

· TECHNOLOGY LEADERS OF COMPUTER AND WEB 2.0 USAGE IN HIGHER EDUCATION: CASE STUDY                                                                                   

                                  

PREGLEDNI RADOVI

 

Barbara Simeunović, Dragoslav Slović, Jelena Andreja Radaković

· ANALIZA MODELA ZA MERENJE PERFORMANSI PROCESA

 

Ana Stevanović

 

· UTICAJ TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA NA KAPACITET ZA KREATIVNO REŠAVANJE PROBLEMA U ORGANIZACIJAMA

                                                                                         

Biljana Stankov, Milijana Roganović, Sonja Marjanski Lazić

 

· PERSPEKTIVA I POTREBE INVESTITORA U PROCESU IZRADE BIZNIS PLANA

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina