Page Title

Sadržaj 1. broja časopisa u 2011. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Останкова Л.А., Попова А.Ю., Шевченко Н.Ю.

· Повышение рискоустойчивости системы планирования

Agata Szmulik, Gora Robert, Ślusarczyk Stanisław

· The role of marketing in the improvement of units of territorial self-government management

Čedomir Ljubojević, Gordana Ljubojević

· Improving the stakeholder satisfaction by corporate governance quality

 PREGLEDNI RADOVI

Jorde Jakimovski

· Processes of globalization and changes of the content and the character of the labor

Vladimir Zakić

· Dodata ekonomska vrednost kao merilo generisanja vrednosti za akcionare

 PRETHODNA SAOPŠTENJA

Dejan Đurić, Jelena Simić

· Osnovni faktori konkurentskih prednosti globalnih organizacija

Branko Mihajlović, Drago Cvijanović, Vladana Hamović

· Menadžment koncepti i tehnike kao podrška poslovnom odlučivanju preduzeća

Nebojša Novković, Beba Mutavdžić,Dragan Ivanišević, Maja Tešić-Miličić

· Stanje i perspektive razvoja stočarstva u Vojvodini

Gordana Radović

· Model tranzicije slovenačke poljoprivrede

 STRUČNI RADOVI

Srećko Novaković

· Normativno regulisanje tržišta kapitala

Sonja Milojević

· Tehnike za rano otkrivanje signala latentne krize preduzeća

 KOMUNIKACIJE

Dejan Gligović

· Inovacije, imitacije i poslovna etika

Uglješa Atanacković:

· Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept biznisa

 PRIKAZI

Mirjana Rikalo:

· Kreativne industrije, konkurentnost i javni prostori:
novi pritupi razumevanju savremenih modela razvoja

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina