Page Title

 

Jožef Kabok

· Menadžment projekta obnove, rekonstrukcije i popravke osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini

Slavko Karavidić, Marija Čukanović Karavidić

· Regionalizacija i decentralizacija obrazovanja u Srbiji

Checkmarev V.V., Alexandrova N.A.

· Quick-changeable phenomena of economics

Sonja Stoiljković

· Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji

Danilo Tomić, Branislav Vlahović, Branka Maksimović

· Pariteti cena odabranih inputa- kukuruza i pšenice - značajnih ratarskih proizvoda u Srbiji

Denis Bugar, Nataša Papić - Blagojević

· Konkurentnost agrobiznis sektora Srbije u funkciji poboljšanja spoljnotrgovinske razmene

 Dragana Božić, Tomislav Todorović

· Aktivni učesnici na tržištu kapitala

Đorđe Vidicki

· Prednost i nedostaci investicionih fondova kao finansijskih posrednika

Dušan Vučićević

· Teorijski aspekti strategije finansiranja u funkciji upravljanja performansama preduzeća

Ilija Ćalina , Zorica Nijemčević

· Strana direktna ulaganja Austrije u inostanstvo

Dragana Bešlić, Ivana Bešlić

· Računovodstveno planiranje (budžetiranje) i kontrola troškova po segmentima preduzeća

Jovica Lazić

· Analiza finansjskih izveštaja banaka i drugih finansijskih institucija

Željko Račić

· Struktura i značaj sekjuritizacije aktive u uslovima savremenih finansijskh tržišta

Marija Lukić

· Menadžment promena i inovacija kao faktor konkurentnosti  savremenih kompanija

Dejan Gligović

· Inovacije i konkurentska prednost

Srećko Novaković

· Korporativno - strategijska analiza resursa

Dragan Vukasović

· Upravljanje zalihama u maloprodaji pomoću EKN modela

Dejan Đurić, Dragana Đurić

· Značaj razvoja veština lidera i menadžera za funkcionisanje globalnih preduzeća

 

PRILOZI:

Snežana knežević, Bojan  Radić, Goran Radić

· Pravni aspekti ekologije sa osvrtom na zakonsku regulativu

Sadržaj 3. broja časopisa u 2009. godini

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Kontakti
Oval: Obaveštenja

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina