Page Title

Radovan Pejanović

· Agroekonomska analiza poljoprivrednih subjekata

Danilo V. Tomić, Miladin M. Ševarlić

· Agroekonomska struka i nauka u Srbijii

Slobodan Pokrajac

· Održivi razvoj i ekološka ekonomija kao poslovne paradigme

Đorđe Vidicki

· Uloga investicionih fondova u prikupljanju finansijskie štednje stanovništva

Slaviša Đukanović

· Iscrpivost konvecionalne energetike

Robert Gora, Dariusz Tworzydlo

· Selected aspects of public relations activity organisation in Polish enterprises

 Miloš Lutovac, Milena Lutovac

· Regionalna turistička saradnja zemalja zapadnog Balkana i globalna ekonomska kriza

Drinka Peković

· Prikaz ekonomskih podsticaja migracionih tokova radne snage i njihova empirijska analiza

Dalibor Bubnjević

· Efekti stranih direktnih investicija po zemlji domaćina

Dragan Božić, Tomislav Todorović

· Berzansko poslovanje efektima sa posebnim osvrtom na trgovanje i aktuelnosti sa Beogradske berze

Siniša Ostojić, Siniša Vukčević

· Iskustvo reformi čielanskog penzionog sistema - pouka za Srbiju ili ne!?

Vladimir Njegomir, Dragan Marković

· Klimatske promene i njihov uticaj na osiguranje i reosguranje

Jasmina Ćuić, Nemanja Berber

· Vertikalna i horizontalna integracija i kooperacija

Borislav Kolarić

· Zavisnost nivoa poverenja zaposlenih od forme organizacione strukture

Marija Čukanović Karavidić, Slavko Karavidić, Jovanka Bajčetić

· Elektronsko obrazovanje

Dragoljub Jovičić

· Tržišno komuniciranje putem interneta pri plasmanu građevinskih materija na srpskom tržištu

Ines Mesaroš, Nenad Đokić, Ksenija Fabijan

· Odnos direktnog marketinga i ostalih instrumenata integirisanog marketing komuniciranja

Nataša Papić-Blagojević, Denis Bugar

· Osnove premise analize grupisanja

 

PRILOZI:

Petar Milutinović, Vladimir Dobrić

· Pravni položaj kreditnog biroa i zaštita prava korisnika kredita

Sadržaj 4. broja časopisa u 2009. godini

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Kontakti
Oval: Obaveštenja

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina