Page Title

Sadržaj 3-4. broja časopisa u 2013. godini

 

ORIGINALNI NAUČNI RAD

 

Dragan Marković, Slobodan Pokrajac, Vojislav Simonović, Ivana Marković:

· Ekonomska evaluacija GSP tehnologije u poljoprivredi Srbije

Ljubomir Madžar:

· Alternative i rizici fiskalne konsolidacije u Srbiji

Lidija Madžar:

· Siva ekonomija u Srbiji u svetlu tendencija u evropskim zemljama

Tadeusz Grabiński, Barbara Barszcz-Przełożny, Zbigniew Paszek, Szczepan Urlik:

· Classes evaluation - methods and tools

PREGLEDNI RADOVI

 

 Marta Woźniak-Zapór:

· E-learning in business

  Saša Đorđević:

· Inovativnost u funkciji kreiranja imidža grada kao turističke destinacije

  Jelena Pivašević, Petar Hafner:

· Institucionalna dimenzija održivog razvoja

  Miloš Pavlović, Jovan Bogdanović:

· Izveštavanje o tokovima gotovine

  Dragana Bešlić, Ivana Bešlić:

· Stečaj privrednog društva kao posledica manipulativnog finansijskog izveštavanja

  Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Dajana Ercegovac:

· Određivanje stope rasta kao inputa diskontnih modela vrednovanja akcija

Ivan Lovre, Jelena Jotić:

· Fiskalni sistem Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji

Vladana Dragosavac:

· Značaj i proces strategijskog planiranja u komercijalnim bankama

 

STRUČNI RADOVI

 

Milica Stanković:

· Značaj inovacija za razvoj franšiznih sistema

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina