Page Title

Sadržaj 4. broja časopisa u 2010. godini

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

A.J. Herweijer, W.J.M. Heijman

· Albania: Economic Prospects of European Union Membership

Radojko Lukić

· Analiza profitabilnosti trgovine u Srbiji

 PREGLEDNI RADOVI

Snežana Đekić, Sonja Jovanović

· Orijentacija poljoprivrede Srbije ka konkurentnosti kvalitetom

Milan R. Milanović, Veljko Radojević, Goran Škatarić

· Depopulacija kao faktor ruralnog i regionalnog razvoja u Crnoj Gori

Slaviša Đukanović

· Podsticanje primene obnovljivih izvora energije - Španija, Italija, Srbija

Lidija Madžar

· Politika zaštite potrošača u Srbiji sa aspekta politike zaštite potrošača u zemljama EU

 PRETHODNA SAOPŠTENJA

Vladimir Zakić, Zorica Vasiljević

· Uticaj globalne ekonomske krize na ulogu ključnih stejkholdera u savremenim korporativnim preduzećima

Branko Mihailović, Vladana Hamović, Drago Cvijanović

· Upravljane promenama u kriznom okruženju preduzeća

Ljubica Gajić, Ivana Medved, Livia Rac

· Obračun troškova i ekologija – novi pristupi unapređenju poslovanja

Gabriela Krstevska

· Savremeni tržišni tretman radne snage: od resursa do humanog kapitala

 STRUČNI RADOVI

Jožef Kabok

· Model investiranja u ustanove visokog obrazovanja u AP Vojvodini

Đorđe Vidicki

· Investicioni fondovi u funkciji održivog privrednog razvoja Srbije u globalnom okruženju

Dragana Z. Kalabić

· Ekonomski i pravni činioci energetske efikasnosti (na primeru Republike Srpske)

Dalibor Bubnjević

· Upravljanje lancima snabdevanja - poslovni odgovor na globalizaciju robnih i informacionih tokova

 AUTORIZOVANO IZLAGANJE

· Autorizovano izlaganje na tribini Fonda Slobodana Jovanovića, koja je održana u Zadužbini Ilije M. Kolarca 25.11.2010. i bila je posvećena prodaji Telekoma Srbije

 

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Obaveštenja
Oval: Kontakti

2011. godina

2012. godina

2008. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2010. godina

2009. godina

+ časopis broj 1

+ časopis broj 2

+ časopis broj 3

+ časopis broj 4

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina