Vujko dr Aleksandra

Function nema
Title Lecturer
E-mail aleksandravujko@yahoo.com
Telephone 485-4016
Office KABINET 4
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)

Practical classes

  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)

Exams

  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 12)
  OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 07 - SS)
  MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
  SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
  KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  TURISTIČKA GEOGRAFIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)

Materijali

TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 17)
MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
MENADžMENT DOGAĐAJA (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
TURISTIČKA GEOGRAFIJA (BOL. 12)
MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 12)
SPORTSKO - REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZ. (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
MENADŽ. LJUDISKIH RESURSA U TURIZMU I HOTEL. (BOL. 12)
KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-1 (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL) (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)

Obaveštenja

22. April 2019.
Redovan kolokvijum iz predmeta “Menadžment događaja” kod dr Aleksandre Vujko

Obaveštavaju se studenti druge godine smera TH, da će se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment događaja” kod dr Aleksandre Vujko održati u sredu 24.04.2019. godine u terminu od 14.15h u učionici 16 na limanu.

dr Aleksandra Vujko

5. November 2018.
Kolokvijum iz predmeta “Menadžment turističkih i hotelijerstkih preduzeća”, za tekuću generaciju

Obaveštavaju se studenti treće godine smera TH, da će se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća” kod dr Aleksandre Vujko održati u sredu 21.11.2018. godine u 10.00h u učionici 13 na limanu.

dr Aleksandra Vujko

5. November 2018.
Kolokvijum iz predmeta “Turistička geografija”, za tekuću generaciju

Obaveštavaju se studenti druge godine smera TH, da će se redovni kolokvijum iz predmeta “Turistička geografija” kod dr Aleksandre Vujko održati u petak 30.11.2018. godine u 10.00h u učionici 13 na limanu.

dr Aleksandra Vujko

20. May 2018.
Obaveštenje za studente druge godine smera TH

Obaveštavaju se studenti druge godine, smera Th da se u ponedeljak 21.05.2018. godine, odlažu predavanja i vežbe iz predmeta “Turistička geografija”. Vreme nadoknade će biti naknadno dogovoreno.

dr Aleksandra Vujko

19. March 2018.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija”

Obaveštavaju se studenti druge godine smera TH da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija” kod dr Aleksandre Vujko, održati u ponedeljak 16.04.2018. godine sa pocetkom u 11.00h u ucionici 14 na Limanu. dr Aleksandra Vujko

24. November 2017.
REDOVNI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Obaveštenje za studente trece godine smera Th, da ce se redovni kolokvijum iz predmeta Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 27.11.2017. godine, sa pocetkom u 11.00h u A2 na Linanu. dr Aleksandra Vujko

10. November 2017.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TRECE GODINE SMERA TH

Obaveštenje za studente 3. godine TH smera Vežbe iz predmeta MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU kod dr Aleksandre Vujko u ponedeljak 13.11. bice održane u ucionici 10LI po važecem rasporedu.

26. October 2017.
Obaveštenje za cetvrtak 26.10.2017.

Obaveštavaju se studenti trece godine smera th da ce se u cetvrtak 26.10. nastava iz predmeta Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca odvijati u sklopu posete beogradskom sajmu knjiga.

26. October 2017.
Obaveštenje za cetvrtak 26.10.2017.

Obaveštavaju se studenti trece godine smera th da ce se u cetvrtak 26.10.2017 nastava odvijati u sklopu posete beogradskom sajmu knjiga. dr Aleksandra Vujko

30. May 2017.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE SMERA TH

Obaveštavaju se studenti druge godine smera TH da se u ponedeljak 05.06.2017. godine OTKAZUJE nastava iz predmeta “Turisticka geografija”, zbog terenske nastave. Tog dana je za studente smera TH planirana poseta katakambama na Petrovaradinskoj tvrdavi, tako da se ovim putem pozivaju svi zainteresovani studenti da nam se pridruže. Za sve koji budu želeli, sastanak je kod restorana “Trag” na stanici autobusa sa brojem tri i devet u 09.30h ili gore na tvrdavi, kod “sata” u 10.00h. dr Aleksandra Vujko

22. May 2017.
ODLAGANJE PREDAVANJA I VEŽBI iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”

Obaveštavaju se student trece godine smera TH da se odlažu predavanja i vežbe iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” planirane za sredu 31.05.2017. godine. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

22. May 2017.
ODLAGANJE KONSULTACIJA kod dr Aleksandre Vujko

Obaveštavaju se studenti smera TH da se odlažu konsultacije kod dr Aleksandre Vujko planirane za sredu 31.05.2017. godine. dr Aleksandra Vujko

14. May 2017.
PODELA POTPISA IZ PREDMETA “MENADŽMENT TURISTICKE DESTINACIJE”

Obaveštavaju se studenti trece godine smera TH da je podela potpisa iz predmeta “Menadžment turisticke destinacije”, kod dr Aleksandre Vujko, u petak 26.05.2017. godine u ucionici 9 na limanu, u vreme predavanja iz predmeta. dr Aleksandra Vujko

14. May 2017.
PODELA POTPISA IZ PREDMETA “TURISTICKA GEOGRAFIJA”

Obaveštavaju se studenti druge godine smera TH da je podela potpisa iz predmeta “Turisticka geografija”, kod dr Aleksandre Vujko, u ponedeljak 29.05.2017. godine u ucionici 14 na limanu, u vreme predavanja iz predmeta. dr Aleksandra Vujko

29. March 2017.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic

Obaveštavaju se student trece godine sa smera TH da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, održati u sredu, 05.04.2017. godine sa pocetkom u 11.15h u ucionici 9 na limanu. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

29. March 2017.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment turisticke destinacije” kod dr Aleksandre Vujko

Obaveštavaju se student trece godine sa smera TH da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžmenta turisticke destinacije” kod dr Aleksandre Vujko, održati u petak, 21.04.2017. godine sa pocetkom u 11.15h u ucionici 9 na limanu. dr Aleksandra Vujko

29. March 2017.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija” kod dr Aleksandre Vujko

Obaveštavaju se student druge godine sa smera TH da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija” kod dr Aleksandre Vujko, održati u ponedeljak, 03.04.2017. godine sa pocetkom u 11.15h u ucionici 14 na limanu. dr Aleksandra Vujko

26. December 2016.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE I TRECE GODINE SA SMERA TH

Obaveštavaju se student druge i trece godine sa smera th, koji u cetvrtak 29.12.2016. godine po rasporedu predmeta treba da imaju predavanja i vežbe iz predmeta “Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca”, u ucionici 13 na limanu, kod dr Aleksandre Vujko, i predavanja iz predmeta “Osnove turizma i hotelijerstva”, u ucionici 12 na limanu, kod dr Tamare Gajic, da se pocetak nastave iz pomenutih predmeta tog dana pomera za 10.00h. Sve ostalo ostaje isto. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

17. December 2016.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

Obaveštavaju se studenti trece godine, smera th, da se odlažu predavanja i vežbe koje po rasporedu treba da se održe u ponedeljak 19.12.2016. godine, iz predmeta “Sportsko-rekreativni turizam”, kao i vežbe iz predmeta “Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu”. dr Aleksandra Vujko

11. December 2016.
Redovni kolokvijum iz “Menadzmenta ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu”

Obaveštavaju se studenti trece godine sa smera TH, da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment tljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, održati u utorak, 13.12.2016. godine u 12.00h, u A2 na limanu. dr Tamara Gajic

28. November 2016.
redovni kolokvijum iz “Menadžmenta turistickih i hotelijerskih preduzeca”

Obaveštavaju se studenti trece godine sa smera TH, da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment turistickih I hotelijerskih preduzeca” kod dr Aleksandre Vujko, održati u cetvrtak, 01.12.2016. godine u 11.15h, u ucionici 13 na limanu. Predavanja ce se održavati redovno, sa pocetkom u 08.30h u ucionici 13 na limanu. dr Aleksandra Vujko

1. November 2016.
Popravni kolokvijumi pred decembarski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred decembarski ispitni rok iz predmeta Menadžment turistickih i hotelijerskih preduz. (Bol. 12), Turisticka geografija (Bol. 12), i Osnovi turizma (bolonja), kod dr Aleksandre Vujko, održati u ponedeljak 21.11.2016. god. u terminu od 12.00h do 13.00h u ucionici 8 na limanu. dr Aleksandra Vujko

23. October 2016.
POMERANJE PREDAVANJA IZ MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI TRECE GODINE SA SMERA TURIZAM I HOTELIJERSTVO, DA CE SE PREDAVANJE IZ PREDMETA “MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU”, KOD DR TAMARE GAJIC, U UTORAK 25.10.2016. GODINE ODRŽATI U TERMINU OD 08.30h DO 11.05h u AMFITEATRU 2 NA LIMANU.

7. April 2016.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija”

Obaveštavaju se studenti druge godine smera TH da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija” kod dr Aleksandre Vujko, održati u cetvrtak 28.04.2016. godine sa pocetkom u 11.15h, u vreme vežbi iz pomenutog predmeta, u ucionici 16 na limanu. Predavanja iz predmeta “Turisticka geografija”, predvidena za taj dan, održace se redovno, sa pocetkom u 08.30h. dr Aleksandra Vujko

7. April 2016.
Redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu”

Obaveštavaju se studenti trece godine smera Th, da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, održati 19.04.2016. godine u terminu od 11.00h u A1 na limanu. dr Tamara Gajic

10. December 2015.
Redovni kolokvijum iz predmeta

Obaveštavaju se studenti trece godine TH smera da ce se redovni kolokvijum iz predmeta “Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca” kod dr Aleksandre Vujko, održati u cetvrtak 17.12.2015. godine u 11.15h u ucionici 13 na limanu. dr Aleksandra Vujko

3. September 2015.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI SMERA TURIZAM I HOTELIJERSTVO DA CE SE KONSULTACIJE KOD DR ALEKSANDRE VUJKO ODRŽAVATI U TERMINU OD 16.00H DO 18.00H U KABINETU 7 NA LIMANU. dr Aleksandra Vujko

7. June 2015.
Kolokvijumi pred ispitni rok Oktobar II

POPRAVNI KOLOKVIJUMI KOD DR ALEKSANDRE VUJKO PRED OKTOBAR II ISPITNI ROK Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred Oktobar II ispitni rok iz predmeta Menadžment turistickih i hotelijerskih preduz. (Bol. 12), Turisticka geografija (Bol. 12), i Osnovi turizma (bolonja), kod dr Aleksandre Vujko, održati u terminu ispita u oktobarskom roku iz pomenutih predmeta. dr Aleksandra Vujko

7. June 2015.
KONSULTACIJE za 29.06.2015. POMERENE

Obaveštavaju se studenti da ce se konsultacije kod dr Aleksandre Vujko 29.06.2015. godine, umesto u redovnom terminu održati u periodu od 15.00h do 17.00h u kabinetu 4. dr Aleksandra Vujko

22. April 2015.
Popravni kolokvijumi pred junski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred junski ispitni rok iz predmeta Menadžment turistickih i hotelijerskih preduz. (Bol. 12), Turisticka geografija (Bol. 12), i Osnovi turizma (bolonja), kod dr Aleksandre Vujko, održati u ponedeljak 04.05.2015. god. u terminu od 15.00h do 16.00h u amfiteatru1 na limanu. dr Aleksandra Vujko Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred junski ispitni rok iz predmeta Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12), Menadž. ljudskih resursa u turizmu i hotel. (Bol. 12), Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12), Ekonomika turizma, Medunarodni turizam, Menadžment turisticke destinacije, Marketing u turizmu, Osnovi turizma, Menadžment turisticke destinacije (bolonja), Menadžment turistickih i hotelijerskih preduzeca (bol), Osnovi turizma (bolonja), Turisticka geografija i Upravljanje turistickim preduzecima kod dr Tamare Gajic, održati u ponedeljak 04.05.2015. god. u terminu od 15.00h do 16.00h u amfiteatru1 na limanu. dr Tamara Gajic Srdacan pozdrav, Aleksandra Vujko

30. March 2015.
KOLOKVIJUM IZ PREDMETA “KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU”

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA “KVALITET USLUGA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU” OBAVEŠTAVAJU se studenti da ce se kolokvijum iz predmeta “Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic održati u sredu, 01.04. u terminu od 10.30h, u ucionici 9 na limanu. dr Tamara Gajic

10. March 2015.
Kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija” kod dr Aleksandre Vujko

Kolokvijum iz predmeta “Turisticka geografija” kod dr Aleksandre Vujko održace se 07.04.2015. godine sa pocetkom u 11.15 casova u ucionici 10 na limanu. dr Aleksandra Vujko

25. February 2015.
TERMINI KONSULTACIJA ZA STRUCNU PRAKSU

DR ALEKSANDRA VUJKO – Strucna praksa th-tema-1 (Bol. 12) ponedeljak u terminu od 15.15 do 16.00 casova sreda u terminu od 09.00 do 11.15 casova

12. February 2015.
Popravni kolokvijumi kod dr Aleksandre Vujko pred aprilski ispitni rok

Obaveštavaju se studenti da ce se popravni kolokvijumi pred aprilski ispitni rok iz predmeta Menadžment turistickih i hotelijerskih preduz. (Bol. 12), Turisticka geografija (Bol. 12), i Osnovi turizma (bolonja), kod dr Aleksandre Vujko, održati u ponedeljak 02.03.2015. god. u terminu od 15.00h do 16.00h u ucionici 16 na limanu. dr Aleksandra Vujko

8. December 2014.
OBAVEŠTENJE O PREDAVANJIMA IZ PREDMETA

OBAVEŠTAVAJU se studenti da su predavanja iz predmeta “Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic, kao i vežbe iz istog predmeta kod dr Aleksandre Vujko, koji su trebali da budu održani 19.12.2014. OTKAZANI, a da ce se nadoknadivanje gradiva održati 12.12.2014. u terminu od 08.30h do 13.05h u ucionici 7 na limanu. dr Tamara Gajic dr Aleksandra Vujko

10. November 2014.
Kolokvijum iz predmeta “Menadžment turistickih i hotelskih preduzeca”

Kolokvijum iz predmeta “Menadžment tur. i hotel. preduzeca”, kod dr Aleksandre Vujko, za tekuce generacije, pred januarski ispitni rok, održace se 11.12.2014. u terminu od 15.30h u ucionici 8 na limanu. dr Aleksandra Vujko

10. November 2014.
Popravni kolokvijumi pred januarski ispitni rok kod dr Aleksandre Vujko

Popravni kolokvijumi pred januarski ispitni rok iz predmeta “Turisticka geografija” i “Osnovi turizma” kod dr Aleksandre Vujko, održace se 11.12.2014. u terminu od 15.30h u ucionici 8 na limanu. dr Aleksandra Vujko

10. November 2014.
Popravni kolokvijumi pred januarski ispitni rok kod dr Tamare Gajic

Popravni kolokvijumi pred januarski ispitni rok kod dr Tamare Gajic za predmete: “Menadžment turistickih i hotelskih preduzeca”, “Ekonomika turizma”, “Marketing u turizmu”, “Medunarodni turizam”, “Menadžment tur. destinacije”, “Osnovi turizma”, “Osnovi turizma i hotelijerstva”, “Turisticka geografija” i “Upravljanje tur. preduzecem”, održace se 05.12.2014. u terminu od 10.00h u ucionici 7 na limanu. dr Aleksandra Vujko

10. November 2014.
Kolokvijum iz predmeta “Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu” kod dr Tamare Gajic

Kolokvijum iz predmeta “Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu”, kod dr Tamare Gajic, održace se 05.12.2014. u terminu od 10.00h u ucionici 7 na limanu. dr Aleksandra Vujko