Latinović dr Branko

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail branko.latinovic@vps.ns.ac.rs
Telephone 485-4035
Office KABINET 42
Consultation Monday 11:00-13:00

Lecture classes

  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Practical classes

  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Exams

  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROJEKTOVANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  BAZE PODATAKA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (PRE BOL.)
  INFORMACIONI SISTEMI U TURIZMU (BOL. 12)
  PRIMENA INTEGRISANIH RAZVOJNIH ALATA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)
  SISTEMI ZA UPRAVLjANjE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
  ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANjA (BOL. 12)
  BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Материјали

RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)

Обавештења

19. June 2021.
Консултације 21.6.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије у понедељак 21.6.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. June 2021.
Консултације 07.06.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије у понедељак 07.06.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

25. April 2021.
Консултације 26.04.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 26.04.2021. године од 13 до 15 часова биће одржане исти дан путем Skype-a од 17 до 19 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

17. April 2021.
Консултације 19.04.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 19.04.2021. године од 13 до 15 часова биће одржане исти дан путем Skype-a од 17 до 19 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

7. March 2021.
Консултације 8.3.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 8.3.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a од 17 до 19 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. February 2021.
Консултације 8.2.2021. године

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 8.2.2021. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a од 16 до 18 часова.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

8. November 2020.
Обавештење за активности 9.11.2020. године

Поштовани студенти,

Предавања из мојих предмета МУЛТИМЕДИЈАЛНИ СИСТЕМИ и СОФТВЕРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ, као и вежбе из СОФТВЕРСКОГ ИНЖЕЊЕРИНГА ће се у понедељак 9.11.2020. године одржати у терминима распореда у ONLINE режиму путем Skype-a.

Консултације предвиђене за понедељак 9.11.2020. године од 11 до 13 часова такође ће бити одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

11. October 2020.
Консултације 12.10.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 12.10.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

26. September 2020.
Консултације

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 28.9.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане у уторак 29.9.2020. године од 11 до 13 часова..

др Бранко Латиновић

12. September 2020.
Консултације 14.9.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 14.9.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. September 2020.
Консултације 7.9.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 7.9.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

20. June 2020.
Консултације 22.6.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 22.6.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

6. June 2020.
Консултације 8.6.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 8.6.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

24. May 2020.
Консултације 25.5.2020.

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 25.5.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

17. May 2020.
Консултације

Поштовани студенти,

Консултацјије са мном предвиђене за понедељак 18.5.2020. године од 11 до 13 часова биће одржане путем Skype-a.

Моја Skype адреса је: brankolatinovic1@gmail.com.

др Бранко Латиновић

29. March 2020.
Колоквијуми

Због одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије одгађају се колоквијуми из предмета ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ и РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ АПЛИКАЦИЈА предвиђени за 30.3.2020. године.
др Бранко Латиновић