Živkov dr Dejan

Function nema
Title Lecturer
E-mail dejanzivkov@gmail.com
Telephone 485-4047
Office KABINET 35
Consultation Tuesday 15:00-17:00

Lecture classes

  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)

Practical classes

  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)

Exams

  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  ANALIZA HARTIJA OD VREDNOSTI (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  BERZANSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 1 (BOL. 12)
  MONETARNE FINANSIJE (BOL. 17 - SS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - MS)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - SS)

Materijali

MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
MONETARNE FINANSIJE (BOL. 17 - SS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
ANALIZA HARTIJA OD VREDNOSTI (BOL. 12)
BERZANSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - SS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 07 - SS)
INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (SS)
BERZANSKO POSLOVANjE (SS)
INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (MS)
MONETARNE FINANSIJE (SS)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (MS)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (MS) (PRE BOL.)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17)
NULL (PRE BOL.)
BERZANSKO POSLOVANJE (SS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
GEOPOLITIKA (BOL. 07)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 07)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)

Obaveštenja

3. January 2019.
Održavanje kolokvijuma iz Investiranja u HoV na specijalističkim studijama

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da će kolokvijum iz Investiranja u HoV biti održan najverovatnije 17.1. Tačno vreme i mesto polaganja kolokvijuma će biti naknadno oglašeni.

3. January 2019.
Održavanje kolokvijuma iz berzanskog poslovanja

Obaveštavaju se studenti specijalističkih studija da će kolokvijum iz Berzanskog poslovanja biti održan najverovatnije 10.1. Tačno vreme i mesto polaganja kolokvijuma će biti naknadno oglašeni.

20. October 2018.
Jelena Đukanović je položila Ispit iz Investiranja u hartije od vrednosti – Oktobar III sa ocenom 8, 75 bodova

30. September 2018.
Student Saša Gelić je položio predmet Investiranje u HoV sa ocenom 7 u oktobru I 2018. godine.