Živkov dr Dejan

Function nema
Title Lecturer
E-mail dejanzivkov@gmail.com
Telephone 485-4047
Office KABINET 35
Consultation Tuesday 15:00-17:00

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)

Exams

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 20 DLS)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
  ANALIZA HARTIJA OD VREDNOSTI (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  MONETARNE FINANSIJE (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  BERZANSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 1 (BOL. 12)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 07 - SS)
  JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - MS)
  INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - SS)

Материјали

MEĐUNARODNE FINANSIJE (BOL. 17)
INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 17 - MS)
JAVNE FINANSIJE (BOL. 12)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (BOL. 17 - MS)
ANALIZA HARTIJA OD VREDNOSTI (BOL. 12)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
MEĐUNARODNE FINANSIJE
MONETARNE FINANSIJE (BOL. 17 - SS)
JAVNE FINANSIJE
INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (BOL. 07 - SS)
BERZANSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - SS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 17)
INVESTIRANjE U HARTIJE OD VREDNOSTI (SS)
BERZANSKO POSLOVANjE (SS)
MONETARNE FINANSIJE (SS)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANjE (MS)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (MS) (PRE BOL.)
MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE (BOL. 17)
NULL (PRE BOL.)
BERZANSKO POSLOVANJE (SS)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 07)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
GEOPOLITIKA (BOL. 07)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE (BOL. 07)

Обавештења

21. August 2021.
Popravni kolokvijum iz Analize HoV u septembru

Popravni kolokvijum iz Analize HoV je zakazan za 27.8. u 18h na platformi Moodle. Kolokvijum se radi 20 min i sadrži 20 pitanja..

19. August 2021.
Konsultacije 24.8. u 18h

Dejan Živkov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Dejan Živkov’s Zoom Meeting
Time: Aug 24, 2021 06:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09

Meeting ID: 218 374 0635
Passcode: cyBN7X

31. May 2021.
Test za aktivnost iz Investiranja u HoV će se održati 6.6. u 19h preko moodla

Test će se raditi 10 minuta i biće 10 pitanja u formi tačno/netačno i vešestruku izbor.

26. April 2021.
Okvirna pitanja za ispit iz Investiranja u HoV su okačena

25. March 2021.
Novo obaveštenje za kolokvijum iz Investiranja u HoV – 8.4. u 19h

Kolokvijum iz Investiranja u HoV je postavljen, i on će se održati elektronski, preko moodl-a. Na kolokvijumu će biti 20 pitanja, od toga 6 pitanja u formi tačno/netačno, 5 pitanja višestruki izbor i 9 pitanja dopuna praznog polja. Mole se studenti da kada budu polagali kolokvijum pristupe polaganju u tačno 19h, jer je vreme za izradu ograničeno i iznosi 20 minuta.

3. March 2021.
Priprema za ispit iz Investiranje u HoV 7.6. u 17h

Dejan Živkov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Dejan Živkov’s Zoom Meeting
Time: Jun 7, 2021 05:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09

Meeting ID: 218 374 0635
Passcode: cyBN7X

Dejan Živkov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Dejan Živkov’s Zoom Meeting
Time: Jun 7, 2021 05:45 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09

Meeting ID: 218 374 0635
Passcode: cyBN7X

3. March 2021.
VAŽNO OBAVEŠTENJE – promena termina zoom predavanja

U skladu sa zahtevom studenata, zoom predavanja se od 4.3. održavaju četvrtkom od 17h.

13. December 2020.
Test za aktivnost u januaru – Celo gradivo (14.1.2021)

Test za aktivnost od 10 pitanja je postavljen na 15. predavanju. Test može da se radi u četvrtak 14.1. od 18h, a ograničeno vreme izrade je 25 minuta.

Kada budete pristupali testu, onda to uradite preko pregledača (bowser-a) kao što su Chrome, Firefox ili Opera, a ne preko Moodle aplikaciju koju ste eventualno instalirali na svoj telefon ili na svoj računar. Ovo je zbog toga što je primećeno da se kod nekih studenata poavio problem prilikom rešavanja testova, odnosno čim su ga pokretali, on se odmah završavao. Da bi se ovaj problem izbegao, ukazano mi je da vam kažem da ne koriste Moodle aplikaciju za rad sa našom platformom, već neki od navedenih pregledača.

Srećno!

23. November 2020.
Zoom nastava – priprema za ispit 11.1.2021.

Na zoom predavanju 11.1. ćemo ponavljati gradivo i spemati se za ispit.

Dejan Živkov is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Dejan Živkov’s Zoom Meeting
Time: Jan 11, 2021 01:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09

Meeting ID: 218 374 0635
Passcode: cyBN7X

Topic: Dejan Živkov’s Zoom Meeting
Time: Jan 11, 2021 01:30 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2183740635?pwd=d2k0cnU4UHR1ZFljTjJheVF1MWgxQT09

Meeting ID: 218 374 0635
Passcode: cyBN7X