Jošanov Vrgović dr Ivana

Function nema
Title Lecturer
E-mail josanov.vrgovic@gmail.com
Telephone 485-4021
Office KABINET 2
Consultation Thursday 10:00-12:00

Lecture classes

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)

Practical classes

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)

Exams

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (PRE BOL.)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (PRE BOL.)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  PRINCIPI MENADžMENTA (PRE BOL.)
  POSLOVNE KOMUNIKACIJE (PRE BOL.)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  LIDERSTVO (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 20 DLS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  PRINCIPI MENADžMENTA (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)

Материјали

ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
LIDERSTVO (BOL. 17)
MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (SS)

Обавештења

16. September 2021.
Konsultacije kod dr Ivane Jošanov-Vrgović Copy

Konsultacije kod dr Ivane Jošanov-Vrgović održavaće se četvrtkom od 10:00 do 12:00 časova.

13. September 2021.
Rezultati kolokvijuma i ispita održanih u ponedeljak 13.09.2021.

Poštovani studenti,

Objavljeni su svi rezultati kolokvijuma i ispita održanih 13.09.2021. godine.

Na usmeni u četvrtak 16.09. u 10 časova pozivaju se: Urošević Vanja i Janković Mladen. Studentkinja Milošev Jelena nema dovoljno predispitnih poena i potrebno je da se javi na mejl profesorici danas u toku dana (ponedeljak 13.09.).

Studenti koji su položili ispit a žele veću ocenu mogu doći na usmeni ispit u četvrtak 16.09. u 10 časova. Za to je potrebno da pošalju mejl profesorici do 20 časova 13.09.2021. godine.