Jošanov Vrgović dr Ivana

Function nema
Title Lecturer
E-mail josanov.vrgovic@gmail.com
Telephone 485-4021
Office KABINET 2
Consultation Tuesday 14:00-16:00

Lecture classes

  LIDERSTVO (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  LIDERSTVO (BOL. 17)

Exams

  LIDERSTVO (BOL. 17)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
  POSLOVNE KOMUNIKACIJE (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
  PRINCIPI MENADžMENTA (PRE BOL.)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
  PRINCIPI MENADžMENTA (PRE BOL.)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 12)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
  ORGANIZACIONO PONAŠANjE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Materijali

LIDERSTVO (BOL. 17)
ORGANIZACIONO PONAŠANjE (BOL. 17 - MS)
OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (BOL. 17)
ORGANIZACIONO PONAŠANjE (MS)
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (SS)

Obaveštenja

26. February 2020.
Kolokvijum iz predmeta Liderstvo

Kolokvijum iz predmeta Liderstvo održaće se 22.04. u 10:30 u učionici 11 na Limanu.

26. February 2020.
Kolokvijum iz predmeta Organizaciono ponašanje

Kolokvijum iz predmeta Organizaciono ponašanje održaće se 21.04. u 16:30 u učionici 13 na Limanu.