Mrkša dr Milutin

Function nema
Title Lecturer
E-mail mrksamilutin@gmail.com
Telephone 485-4016
Office KABINET 4
Consultation

Lecture classes

  Practical classes

   Exams

    SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
    MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)

   Materijali

   PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
   EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
   PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
   POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
   MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
   OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-1 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-4 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-3 (BOL. 12)
   SPORTSKO - REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
   MENADŽ. LJUDISKIH RESURSA U TURIZMU I HOTEL. (BOL. 12)
   MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL) (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 07)

   Obaveštenja

   16. April 2019.
   Kolokvijum iz predmeta Ekologija i održivi razvoj u turizmu

   Redovan kolokvijum iz predmeta Ekologija i održivi razvoj u turizmu kod dr Milutin Mrkše održaće se u utorak 23.4.2019. godine u 9:00h u Amfiteatru 1 na Limanu.

   7. December 2018.
   Redovni kolokvijum iz predmeta Prirodni resursi u turizmu

   Redovni kolokvijum iz predmeta Prirodni resursi u turizmu kod dr Milutin Mrkše biće održan u petak 14.12.2018. godine u 12:10h u učionici 13 na Limanu