Savić dr Ninoslava

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail nsavic.vps@gmail.com
Telephone 485-4034
Office KABINET 43
Consultation Friday 11:30-13:30

Lecture classes

  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  BAZE PODATAKA (BOL. 16)

Practical classes

  BAZE PODATAKA (BOL. 16)

Exams

  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  INFORMATIKA (PRE BOL.)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  PROGRAMIRANjE I (PRE BOL.)
  PROGRAMIRANjE II (PRE BOL.)
  PROGRAMSKI JEZICI II (PRE BOL.)
  PROGRAMIRANjE II (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA UPRAVLjANjE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
  PRIMENjENO PROGRAMIRANjE (BOL. 07)
  PROJEKTOVANjE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  PROGRAMIRANjE I (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  PROGRAMSKI JEZICI I (PRE BOL.)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  PRIMENA INTEGRISANIH RAZVOJNIH ALATA (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 2 (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
  BAZE PODATAKA (BOL. 07)
  UVOD U PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
  PROGRAMSKI JEZICI (PRE BOL.)
  INFORMATIKA (PRE BOL.)
  BAZE PODATAKA (BOL. 16)
  BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)

Materijali

OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
BAZE PODATAKA (BOL. 16)
UVOD U PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU (BOL. 12)
UVOD U PROGRAMIRANJE (BOL. 16)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA (BOL. 12)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA (BOL. 07)
BAZE PODATAKA (BOL. 07)
BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
PROGRAMSKI JEZICI II (PRE BOL.)
PROGRAMSKI JEZICI I (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 2 (BOL. 07)
INFORMATIKA (PRE BOL.)

Obaveštenja

17. October 2019.
Termin konsultacija u letnjem semestru

Novi termin konsultacija u letnjem semestru 2019/20 je:

petak 11:30 – 13:30

7. October 2019.
Rezultati ispita i kolokvijuma od 4.10.2019. godine

A.      OEP (min 23/45)
1. Mojse Kristina       – 32
2. Gaković Marko      – 31 – seminarski odbrana
3. Novak Jožef            – 27 – seminarski odbrana
4. Janković Marija     – 25 – seminarski odbrana
5. Hromiš Tijana       – 23
———————————————————————
6. Prstojević Dragica – 17
7. Popov Branka        – 11

B. Baze podataka
1. Tepavac Dragan     – 6 (šest), odbrana projekta
2. Malbaški Spasoje   – 5^6      – usmeni, odbrana projekta
3. Stipić Martina         – 5^6      – usmeni, odbrana projekta

C. Uvod u programiranje
1. Balać Nemanja      – 6 (šest), usmeni

D. Prvi kolokvijum iz Uvoda u programiranje (min 13/25)
1. Čerevicki Aleksandar – 13

Odbrane projekata i seminarskih radova, kao i  usmeni delovi ispita održaće se u vreme konsultacija u ponedeljak, 7.10.2019. godine.

(15h – Baze podataka, 16h – Uvod u programiranje, Osnovi el. poslovanja)

23. May 2017.
Prijava redovnih i popravnih kokvijuma

Mole se studenti da se obavezno prijave za redovne i popravne kolokvijume,

na nastavi, konsultacijama ili mejlom profesoru,

najkasnije dva dana pre termina održavanja.

8. October 2015.
Prijava teme, predaja i odbrana projekata (seminarskih radova) i termini odbrane ZA SVE PREDMETE

Pre izrade projekta/seminarskog rada profesoru treba prijaviti temu lično ili elektronskim putem i sacekati njegovu potvrdu. Uz svaki predmet nalaze se uputstva za njihovu izradu.

Svi radovi se predaju u papirnoj i elektronskoj formi (konačna verzija rada šalje se mejlom pre odbrane profesoru, a papirni primerak se donosi na odbranu). Tako se postupa i tokom faze konsultacija.

Završetak rada takode treba najaviti mejlom, najkasnije dva dana pre termina konsultacija. Odbrana ce biti u dogovoru sa profesorom, na konsultacijama ili u posebno zakazanom terminu, u zavisnosti od broja kandidata.

Svi  radovi se brane najkasnije u nedelji koja prethodi terminu ispita.

 

27. February 2014.
Termini popravnih kolokvijuma za sve predmete

Popravni kolokvijumi za svaki naredni ispitni rok održavaju se u terminu ispita iz odgovarajuceg predmeta.

18. September 2012.
Informacija o proveri predispitnih bodova

Mole se studenti da najkasnije PRE IZLASKA NA ISPIT provere svoje bodove u objavljenim tabelama uz predmet i o eventualnim neslaganjima obaveste profesora ili asistenta.