Đurić Kuzmanović dr Tatjana

Function nema
Title Full Professor Professor of vocational studies
E-mail tanjadjk@eunet.rs
Telephone 485-4033
Office KABINET 44
Consultation Tuesday 10:10-12:10

Tatjana Đurić-Kuzmanović is full Professor at the Novi Sad Business School, for Management of Family business, Business Surroundings, European and national economy. Studied of development and economics at Faculty of economics, University of Belgrade, obtained Ph.D. in Economics 1992. In 2004 obtained Post-Graduate Diploma in Feminist Development Economics, Institute of Social Studies, The Hague. Main research: national and European economic, business surroundings, family business, feminist development economics, gender and globalization, gender budgeting. Currently she researches gender bias in small family business and economic violence on woman in post-socialist transformation of Serbia.

 1. Đurić Kuzmanović, T., 2017, Small-scale family entrepreneurship as support to the neoliberal state in post-socialist Serbia, Sociologija, forthcoming
 2. Đurić Kuzmanović, T. i Rastoder, S. 2017, Ekonomsko nasilje nad ženama u: Ženski sud: o događaju u Sarajevu i o nastavku procesa, Beograd, Žene u crnom, str.233-242.
 3. Berber N., Đurić-Kuzmanović T., 2017, Demografske promene u polu i starosti stanovništva i njihov uticaj na savremeno poslovno okruženje u Srbiji Škola biznisa, br. 1, str. 94-116.
 4. Đurić Kuzmanović, Т., Stanković, M., 2017, Između opredeljenja i stvarnosti – rodni jaz u fransiznim drustveno odgovornim kompanijama u SAD i Republici Srbiji, Poslovna ekonomija, god.11, no 1vol XX issn 1820-6859 str 291-314.
 5. Đurić-Kuzmanović T., Ljubojević G., 2016, Pravni aspekti upravljanja porodičnim firmama u Srbiji, Škola biznisa, br. 2, str. 95-110.
 6. Đurić Kuzmanović, Т., Berber N. (2016) Savremeno poslovno okruženje, Petrovaradin, Alfa Graf.
 7. Đurić Kuzmanović, Т., Маrkov,S., Fischer, Ј., Mandić, S. (2016). Rodna pristrasnost u upravljanju mikro I malim porodičnim firmamau Srbiji. U: Duhaček, D., Popović, D., (ур.). Наслеђе, род, грађански статус. Београд: Центар за студије рода и политике, Факултет политичких наука, стр. 190-205.
 8. Đurić Kuzmanović, T., Mandić, S., Fischer, J., 2016, Pregovaranje u upravljanju mikro i malim porodičnim firmama i ekonomiji nege u postsocijalističkog neoliberalnoj transformaciji Srbije, Škola biznisa, 1: 32-42.
 9. Đurić Kuzmanović, T., Markov S., Fischer J., Mandić S., 2015. Spouses in Household and Family Business – Who (Does) the Care and Who (Does) the Work. Gender Studies De Gruyter 1(14).
 10. Đurić Kuzmanović, T., 2014, Licemeri starog ili vodonoše novog doba i njihove nevidljive žrtve – preispitivanje korporativne društvene odgovornosti, Temida, 4 (17)65-86
 11. Đurić, Kuzmanović, T., Dokmanović, M., 2014, Programsko rodno budžetiranje u Srbiji, pouke i izazovi, Poslovna ekonomija, Godina VIII br. 2 Vol XV, str. 53-74
  UDK 305.336.14, ISSN 1820-6859
 12. Powell, Đurić, Kuzmanović, T.  2013, Preporuke za uvođenje rodnog budžetiranja u budžetske instrukcije i Dokument okvirnog budžeta u Republici Srpskoj, Banja Luka, Gender centar.
 13. Đurić-Kuzmanović, T., 2013, Golemac, Powel, A., Rodno budžetiranje u republici Srpskoj, Banja Luka, Gender Centar.
 14. Tatjana Đurić Kuzmanović, 2013, Feministička ekonomija u razvoju: mit ili alternativa, Genero, 17: 23-49.
 15. Tatjana Đurić Kuzmanović, 2013, II deo Rodno odgovorno budžetiranje, u: Hadžiahmetović, A.,  Đuric-Kuzmanović, T., Klatzer, E., Risteska, M.,  Rodno odgovorno budžetiranje, IKD „UNIVERSITY PRESS – MAGISTRAT “ Sarajevo, str. 84-132.

Lecture classes

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

Exams

  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)
  OTPOČINjANjE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)
  POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
  ROBNI PROMET (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
  PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  EKONOMIKA UNUTRAŠNjE TRGOVINE (PRE BOL.)
  EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 12)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
  OKRUŽENjE POSLOVANjA (PRE BOL.)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 12)
  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVIMA (BOL. 07 - SS)
  EKONOMIKA I ORGANIZACIJA ROBNOG PROMETA (PRE BOL.)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
  EKONOMIKA TRGOVINE (PRE BOL.)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 07)

Материјали

UPRAVLjANjE PORODIČNIM POSLOVANjEM (BOL. 17 - MS)
PREDUZETNIČKI MENADžMENT (BOL. 17)
OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
POSLOVNO OKRUŽENjE (BOL. 17)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (BOL. 17)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM (MS) (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (SS)
POSLOVANJE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
POSLOVNO OKRUŽENJE (BOL. 07)
EKONOMIKA JUGOSLAVIJE (PRE BOL.)
СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ПБ) ТЕМА 1 (БОЛ. 07)
UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVIMA (PRE BOL.)

Обавештења

8. October 2020.
OBAVEŠTENJE O IZVOĐENJU NASTAVE (PREDAVANJA I VEŽBI) U ZIMSKOM SEMESTRU 2020/2021. godine iz predmeta Metodologija istraživačkog rada

OBAVEŠTENJE O IZVOĐENJU NASTAVE (PREDAVANJA I VEŽBI) U ZIMSKOM SEMESTRU 2020/2021. godine iz predmeta Metodologija istraživačkog rada na drugoj godini master studija Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu

Poštovani student i studentkinje,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i specifičnost situacije u kojoj se nalazimo i započinjemo novu školsku godinu, konsultacije i nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Metodologija istraživačkog rada (17MOO01) u narednom semestru odvijaće se na sledeći način:

ODRŽAVANJE KONSULTACIJA U zimskom semestru konsultacije će se održavati redovno u Školi utorkom od 10.10 do 12.10h, kabinet 44.
Online konsultacije održavaće se sredom, počev od 14.10.2020 u trajanju od sat vremena od 18:00 do 19:00h putem aplikacije Skype: skype ID tanjadjk.
Takođe, možete se uvek obratiti i putem mejla na tanjadjk@eunet.rs i dobićete odgovor u roku od 24 časa.

PREDAVANJA I VEŽBE Za realizaciju nastave iz predmeta Metodologije istraživačkog rada koristiće se online platforme Moodle, Skype i/ili Zoom. Profesorka će, prema važećem rasporedu nastave (sredom), postavljati materijale za predavanja i vežbe na platformu Moodle kao i zadatke za aktivnost i proveru znanja putem kojih će studenti prikupljati predispitne poene. Nastavnim materijalima i uputstvima za rad pristupate putem platforme Moodle, prema uputstvima sa školskog sajta http://www.vps.ns.ac.rs/, link za Moodle: https://dls.vps.ns.ac.rs/. To znači da prema rasporedu nastave, studenti svake srede treba da se loguju na Moodle i dobijaju nove materijale za predavanja i vežbe.
Predavanja iz predmeta iz Metodologije istraživačkog rada počinju 21.10.2020. i odvijaju se svake srede putem aplikacije Skype u terminu od 16:45-18:00h.
Studenti master studija II godine koji slušaju predmet Metodologija istraživačkog rada u zimskom semestru 2020/2021 potrebno je da, odmah po upisu, posalju na tanjadjk@eunet.rs svoj mejl sa imenom i prezimenom, brojem indeksa i skajp imenom kako bih oformila grupu. Poeni za prisustvo (5 poena) će se dodeljivati ukoliko student učestvuje na minimalno 50% aktivnosti.

KOLOKVIJUMI I ISPITI Kolokvijumi i ispiti će se održavati u Školi u manjim grupama u skladu sa važećim preporukama.

Srećan vam rad u novoj školskoj godini.

Dr Tatjana Đurić-Kuzmanović
Visoka poslovna škola strukovnih studija
(Novi Sad School of Business)
http://www.vps.ns.ac.rs/zaposleni/tatjana_djuric_kuzmanovic/
21000 Novi Sad
V. Perica Valtera 4 Srbija
Tel. ++381 21 485 4033
some of my publications could be found on
https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Djuric_Kuzmanovic
https://independent.academia.edu/tanjadjurickuzmanovic

4. October 2020.
rezultati kolokvija i ispita oktobar 2

Rezultati oktobarski rok 2
Poslovno okruženje
Ispit PO
1. Dukić Milica 2018/003020 54 6 (šest)
2. Krstić Darko 2018/003033 51 6 (šest)
3. Živković Srđan 2018/003034 pb 21 —
4. Stevanović Dejana 2016/003036 53 6 (šest)

Upravljanje porodičnim poslovanjem
Kolokvij UPP
1. Žižakov Katarina 2019/200032 16b položila
Ispit UPP
1. Raca Milica 2019/200025 61 7 (sedam)

21. September 2020.
rezultati kolokvija i ispita

rezultati oktobarski rok
17.09.2020
Poslovno okruženje
Kolokvij
položili su student koji su ostvarili 21 i više bodova
Vlahović Milica 2018/003007 35b
Krstić Darko 2018/003033 30b
Živković Srđan 2018/003034 21b.
Stevanović Dejana 2016/003036 21b.
Ispit
Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
Dukić Milica 2018/003020 nije položila
Vlahović Milica 2018/003007 55 6 šest
Draganov Tamara 2016/000074 nije položila
Krstić Darko 2018/003033 nije položio
Kozov Andrea 2018/003022 63 7 sedam
Rakić Slađana 2018/003027 71 8 osam

16.09.2020
Osnovi preduzetništva
Ispit OP
Dukić Milica 2018/003020 61 7 sedam
Živković Srđan 2018/003034 nije položio

Preduzetnički menadžment
Ispit PM
Živković Srđan 2018/003034 60 6 šest

4. Septembar 2020
Osnovi preduzetništva
Ispit OP
Krstić Darko 2018/003033 67 7 sedam

Preduzetnički menadžment
Ispit PM
Krstić Darko 2018/003033 65 7 sedam

2. September 2020.
rezultati kolokvija i ispita 1. septembar 2020

Septembarski rok 1. Septembar 2020
Poslovno okruženje
Kolokvij PO 1.09.2020.
Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
1. Vlahović Milica 2018/003007 nije položila 18b.
2. Kozov Andrea 2018/003022 25 bRakić Slađana 2018/003027 40b.
Ispit PO
Položili su student koji imaju od 18 do 35 bodova
1. Vlajković Andrijana 2018/003002 54 6(šest)
2. Grmuša Milana 2017/003008 73 8(osam)
Stručna praksa I T1
1. Dukić Milica 2018/003020 položila
Upravljanje porodičnim poslovanjem
Ispit UPP
Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
1. Lazić Teodora 2019/200019 25 76 8 (osam)
2. Marić Biljana 2019/200033 25 73 8 (osam)
3. Mihajlović Emilija 2019/200003 30 98 10 (deset)
4. Sekulić Branka 2019/200002 30 93 10 (deset)
Uvid u radove i upis ocena 4.09. 2020. Od 14 do 14.30h i u terminu konsultacija 8.09. 2020 od 10.10 do 12.10h.

27. June 2020.
резултати јунски испитни рок

Poslovno okruženje – kolokvij 25.06.2020.
Položili su student koji imaju od 21 do 40 bodova
1. Vlajković Andrijana 2018/003002 21 bod
2. Dukić Milica 2018/003020 21 bod

Upravljanje porodičnim poslovanjem – kolokvij
Položili su student koji imaju od 16 do 30 bodova
Kukić Tamara 2019/200012 14 b nije položila

Upravljanje porodičnim poslovanjem – ispit

Број индекса Презиме и име ПО Испит оцена
2019/200027 Бјеговић Вања 52 16 68 7
2019/200021 Ердевички Ивана 48 25 73 8
2019/200006 Исаиловић Кристина56 25 81 9
2019/200013 Матлак Ивана 53 28 81 9
2019/200004 Миливојевић Сузана53 28 96 10
2019/200026 Талировић Љубица 63 30 93 10
2019/200026 Тoвитовић Марија 56 27 85 9
2019/200010 Ћосо Милена 52 16 68 7

24. June 2020.
rezultati Preduzetnički menadžment 24.06.2020

Spisak studenata koji su polagali Preduzetnički menadžment 24.06.2020.
Kolokvij
2018/003039 Đekić Bojan nije položio
Ispit
2018/003008 Виг Милица 55 38 93 10
2018/003002 ВлајковићАндријана 44 30 74 8
2018/003007 Влаховић Милица 42 32 74 8
2018/003029 ГирицЦветковић Агнеш55 3893 10
2017/003008 Грмуша Милана41 23 64 7
2018/003020 Дукић Милица 40 33 73 8
2018/003022 Козов Андреа39 23 62 7
2018/003033 Крстић Дарко 42 – 5
2018/003026 Марић Алиса 55 38 93 10
2018/003030 Милићевић Зорана54 35 89 9
2018/003031 Омчикус Николина 5528 83 9
2018/003024 ПетровићСузана 55 45 100 10
2018/003027 Ракић Слађана 49 35 84 9
2018/003015 Силађи Јелена 55 40 95 10
2018/003016 ТеофановићМарко 51 35 86 9

19. May 2020.
rezultati kolokvija i ispita 19052020

Rezultati kolokvija i ispita martovski rok održan 19.05.2020.
Poslovno okruženje
Kolokvij
1. Stojković Sara 2015/000068 položila 21 bod
Poslovanje sa EU
ispit
1. Pavleka Jelena 7 (sedam)
Osnovi preduzetništva
Ispit
1. Grmuša Milana 2017/003008 51 6 (šest)
2. Petrović Suzana 2018/003024 98 10 (deset)
3. Vlajković Adrijana 2018/003002 56 6 (šest)

11. May 2020.
Rezultat Kolokvija – domaći zadatak UPP 7 maj

Spisak studenata koji su položili:
7.maj 20202

Број индекса Презиме и име број бодова

2019/200027 Бјеговић Вања 30
2018120006 Брдар Драгана 25
2019/200021 Ердевички Ивана 28
2019/200006 Исаиловић Кристина 30
2019/200019 Лазић Теодора 25
Матлак Ивана 28
2019/200033 Марић Биљана 28
2019/200004 Миливојевић Сузана 30
2019/200003 Михајловић Емилија 30
2019/200022 Николић Урош 26
2019/200025 Раца Милица 20
2019/200002 Секулић Бранка 30
2019/200026 Тoвитовић Марија 30
2019/200026 Талировић Љубица 30
2019/200031 Тодоровић Вукашин 20
2019/200024 Торлаковић Љубица 30

27. April 2020.
Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP

Obaveštenje za kolokvij – zadatak iz UPP
Poštovane kolege,
U skladu sa obaveštenjem pomoćnice direktorke za nastavu dr Slobodanke Jovin da se s obzirom na vanrednu situaciju u kojoj se nalazimo i nemogućnost održavanja redovne nastave, kolokvijuma i ispita, i poeni za kolokvij stiču on line
vaš zadatak za kolokvij je sledeći:
samo tokom 7. maja do 24h
očekujem da na 2 stranice (ukupno) odgovorite na dva od tri kolokvijalna pitanja (po vašem izboru) i pošaljete urađen zadatak na moj mejl tanjadjk@eunet.rs
Kolokvijalna pitanja
1. Kooperativni i nekooperativni pregovarački modeli raspodele resursa u domaćinstvu
2. Definicija i karakteristike porodične firme – Jake i slabe strane (IFC)
3. Faze rasta u porodičnoj firmi (IFC)

Srećan rad i srdačan pozdrav
Dr Tatjana Đurić Kuzmanović

18. September 2019.
rezultati ispita i kolokvijuma oktobar 17.09.2019.

Резултати испита и колоквијума октобарски испитни рок 17.09.2019.

Пословно окружење
Колоквијум (мин 21 / маx 40 бодова)
Дамјанац Марија 2017/003021 Кол 33 +15ПО= 48ПО
Испит
Сарић Милица 2016/000015 35 ПО +47ПИ= 82ЗО 9 (девет)

Стручна пракса 1
Станковић Гордана 2017/200027 положила

Стручна пракса 2
Станковић Гордана 2017/200027 положила

Стручна пракса 1Т1
Миросављев Марко 2017/003001 положио
Фађаш Ерна 2017/003036 положила

Предузетнички менаџмент
Колоквијум (мин 16/мах 30)
Дамјанац Марија 2017/003021 10 није положила
Ковачевић Јелена 2018/003042 16
Шаму Анита 2018/003043 20
Испит
Поповић Јелена 2017/003039 ПИ 25 + ПО16 ?????
Јерков Николија 2017/ 003005 53 6 (шест)
Цветковић Александар 2017/003002 55 6 (шест)

Основе предузетништва
Испит
Николић Анита 2017/003023 55ПО+ 45ПИ = 100 10 (десет)

Управљање породичним пословањем
Испит
Дринић Биљана 42 ПО +30 ПИ = 72 8(осам)

Увид у радове четвртак 19.09.2019 од 11.00 до 11.30, упис оцене од 11.30 до 12.00.

10. September 2019.
rezultati 09092019

Резултати испита и колоквијума септембарски испитни рок 9.09.2019.

Пословно окружење
Колоквијум (мин 21 / маx 40 бодова)
Сарић Милица 2016/000015 35

Стручна пракса ПБТ1
Драгичевић Милица 2017/003011
Ђекић Бојан 2018/003039
Јерков Николија 2017/ 003005
Николић Анита 2017/003023
Цветковић Александар 2017/003002 ?????

Управљање породичним пословањем
Колоквиј
Копестенски Ана 2018/120004 18 бодова
Испит
Чабаркапа Милан 2018/120001 46ПО +35 ПИ = 81 ЗО 9 (девет)

Основе предузетништва
Испит
Шаму Анита 2018/003043 45ПО+30ПИ =75 ЗО 8 (осам)

Предузетнички менаџмент
Колоквијум (мин 16/мах 30)
Дамјанац Марија 2017/003021 8 бодова није положила
Јерков Николија 2017/ 003005 20 бодова
Поповић Јелена 2017/003039 8 бодова није положила
Цветковић Александар 2017/003002 16 бодова
Испит
Грујичић Марко 2017/003014 35ПО+38ПИ=73ЗО 8 (осам)
Николић Анита 2017/003023 60ПО+ 40ПИ = 100 10 (десет)
Поповић Јелена 2017/003039 20 бодова није положила

29. June 2019.
Резултати испита и колоквијума јун 2019

Резултати испита и колоквијума јунски испитни рок 28.06.2019

Предузетнички менаџмент

Испит
Драгичевић Милица 2017/003011 51 6 шест
Ковачевић Ана 2017/003004 96 10 десет
Миросављев Марко 2017/003001 81 9 девет

Колоквијум (мин 16 / маx 30 бодова)
Дамјанац Марија 2017/003021 6 бодова није положила
Грујичић Марко 2017/003014 30 бодова положио
Јерков Николија 2017/ 003005 4 бода није положила
Ковачевић Јелена 2018/003042 0 бодова није положила
Поповић Јелена 2017/003039 11 бодова није положила

Основе предузетништва
Испит
Ђекић Бојан 2018/003039 63 7 ???????????????
Колоквијум (мин 16 / маx 30 бодова)
Мајкић Милена 2017/003012 8 бодова није положила

Пословно окружење
Испит
Драгичевић Милица 2017/003011 51 6 шест
Цветковић Александар 2017/003002 51 6 шест
Колоквијум (мин 21 / маx 40 бодова)
Дамјанац Марија 2017/003021 18 бодова није положила
Сарић Милица 2016/000015 19 бодова није положила

Стручна пракса ПБТ1
Грујичић Марко 2017/003014 положио
Дотлић Саша 2017/003028 положио 9.05.2019 W&Т УСА
Ковачевић Ана 2017/ 0030004 положила
Поповић Јелена 2017/003039 положила
Цветковић Александар 2017/003002 није положио

Управљање породичним пословањем
Испит
Станић Сања 2018/200011 98 10 десет
Стокић Ксенија 2018/200013 100 10 десет

Управљање породичним пословима
Испит
Крижов Сара 2018/120002 92 10 десет
Тодоровић Ана 2018/1200008 98 10 десет

20. April 2019.
Rezultati april 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita u aprilskom roku 16. i 19. 04.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME ISPIT(Z. OCENA)
1. 2017/003002 Cvetković Aleksandar 6
2. 2017/003039 Popović Jelena 6
3. 2017/003005 Jerkov Nikolija 6
4. 2017/003029 Jovanović Jovanka 5
5. 2017/003011 Dragičević Milica 5

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

R. br. BROJ INDEKSA PREZIME I IME KOLOKVIJUM (MAX. 30 BODOVA)
1. 2017/003020 Ačanski Jelena 16
2. 2018/003039 Đekić Bojan 12

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 18 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Jerkov Nikolija 2017/003005 ZO 5 (pet)
2. Cvetković Aleksandar 2017/003002 ZO 5 (pet)
POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Damjanac Marija 2017/003021 nije položila

23. March 2019.
rezultati ispita i kolokvija mart II 22032019

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku II 22.03.2019.
Tatjana Đurić Kuzmanović

POSLOVNO OKRUŽENJE
Kolokvij
Studenti koji su osvojili 21 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Cvetković Aleksandar 2017/003002 položio 21
Ispit
Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
1. Grujičić Marko 2017/003014 PI 30 PO 35 ZO 65 7(sedam)
2. Mirosavljev Marko 2017/003001 PI 23 PO 35 ZO 58 6 (šest)
3. Popović Jelena 2017/003039 PI 30 PO 38 ZO 68 7(sedam)

UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM
Ispit
Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Križević Stefan 2017/200025 PO … PI 25 ZO … poziva se na uvid
Uvid u radove u četvrtak 28.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

20. March 2019.
rezultati ispita i kolovkija mart 2019

Rezultati kolokvijuma i ispita u martovskom roku 19.03.2019. OSNOVI PREDUZETNISTVA
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT OSNOVI PREDUZETNIŠTVA: Studenti koji su osvojili 23 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

Prezime Ime Broj indeksa PI ЗО
Damjanac Marija 2017/003021 30 28+30=58 6 šest
Dotlic Sasa 2017/003028 40 33+40=73 8 osam
Mirosavljev Marko 2017/003001 45 31+45=76 8 osam

KOLOKVIJ OSNOVI PREDUZETNIŠTVA Studenti koji su osvojili 16 i više bodova su položili kolokvij, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.

1. Cvetković Aleksandar 2017/003007 18
2. Jovanović Jovanka 2017/0300029 16
3. Nikolić Anita 2017/003023 30
4. Popović Jelena 2017/003039 25

Uvid u radove u četvrtak 21.03. 2019. od 11.00 do 11.30 časova, upis ocene od 11.30. do 12.00 časova, kabinet 44.

10. February 2019.
Резултати колоквијума и испита у jaнуарском року 8.02.2019.

ИСПИТ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ:

Презиме Име Број индекса Бод. П. И. ЗО
Dotlic Sasa 2017/003028 30 37+30=67 7 sedam
Djekic Bojan 2018/003039 18 33+18=51 6 sest
Ковачевић Јелена2016/003014 35 42 +35=77 8 osam
Nikolic Anita 2017/003023 55 50+35=85 9 devet

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ:
Презиме Име Број индекса Бодови
Acanski Jelena 2017/003020 nije polozila
Dragicevic Milicа 2017/003011 23
Grujicic Marko 2017/003014 30
Jerkov Nikolija 2017/003005 23
Mirosavljev Marko 2017/003001 30
Popovic Jelena 2017/003039 25
Cvetkovic Aleksandar 2017/003002 nije polozio

Поправни колоквиј УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ:
1. Krizevic Stefan 2017/200025 24

ИСПИТ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ:
1. Stecuk Stefan 2017/200029 PO 45 + PI 20 = ZO 65 7 sedam
2. Cvetkovic Denis 2017/200032 PO 38+ PI 25= ZO 63 7 sedam

Увид у радове у среду 13. 02. 2018. од 13.00 до 13.30 часова, упис оцене од 13.30. до 14.00 часова, кабинет 44.

8. October 2018.

rezultati okt II 2018
Резултати колоквијума и испита у октобарском року II 8.10.2018.
Татјанa Ђурић Кузмановић

ИСПИТ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 33 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.
Презиме Име Број индекса Бод. П. И. ЗО
Грујичић Бранкица 2016/000043 50 50+30 = 80 8 осам
Ковачевић Јелена 2016/003014 30 Није положила
Комановић Катарина 2016/000060 50 19+50 =69 7 седам
Милићевић Владана 2015/000116 45 21+45=66 7 седам
Петрин Ивана 16/14фр 20 Није положила
Фанка Татјана 2016/000023 55 31+55=86 9 девет
Хашка Сандра 2016/003018 45 12+45=57 6 шест
Штримпф Јована 2016/003023 50 28+50=78 8 осам

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквијум, остали са мањим бројем бодова нису положили.
Презиме Име Број индекса Бодови
Решити Ања 2017/00136 20
Лалић Наташа 2016/000020 14

Поправни колоквиј УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ:
Презиме Име Бр. индекса Бод. ПО

Брус Вудаковић Марија 2017/120004 17 23+17=40

Стручна пракса ПБТ1

Богданов Александар 2016/003039 положио

Увид у радове у четвртак 11. 10. 2018. Од 10.00 до 10.30 часова, упис оцене од 10.30. до 11.00 часова, кабинет 44.

24. September 2018.
резултати колоквија и испита октобар . 24.09.2018.

Резултати колоквијума и испита у октобарском року 24.09.2018.
Татјанa Ђурић Кузмановић

ИСПИТ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 33 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.
Презиме Име Број индекса Бод. П. И. ПИ+ПО= ЗО
Бичкаји Марија 2016/000031 24 24+32=56 6 шест
Брстина Јована 2016/000047 40 40+23= 63 7 седам
Грујичић Бранкица 2016/000043 20 Није положила
Ковачевић Јелена 2016/003014 8 Није положила
Комановић Катарина 2016/000060 8 Није положила
Петрин Ивана 16/14фр 10 Није положила
Хашка Сандра 2016/003018 7 Није положила

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквијум, остали са мањим бројем бодова нису положили.
Презиме Име Број индекса Бодови
Решити Ања 2017/00136 8 није положила
Фанка Татјана 2016/000023 17

ИСПИТ ОКРУЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА:
Игњатовић Сања 737/98 55 6 (шест)

ИСПИТ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ: Студенти који су освојили 16 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.
Презиме Име Бр. индекса ПИ ЗО
Јовишић Јована
2017/200050 20 20+45=65 7 (седам)
Гелић Саша 2017/120003 30 30+45=75 8 (осам)
Драгаш Љубан 2016/120013 20 –

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквиј, остали са мањим бројем бодова нису положили.
Презиме Име Бр. индекса Бодови
Брус Видаковић Марија 2017/200029 12 није положила

Увид у радове у четвртак 27. 09. 2018. oд 10.00 до 10.30 часова, упис оцене од 10.30. до 11.00 часова, кабинет 44.

8. September 2018.
Резултати колоквијума и испита у септембарском року 6.09.2018. Татјанa Ђурић Кузмановић

Резултати колоквијума и испита у септембарском року 6.09.2018. Татјанa Ђурић Кузмановић

ИСПИТ ЕКОНОМИКА ТРГОВИНЕ

Лукач Сањин 2058/99 71 8 осам

 

ИСПИТ ОКРУЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА:

Игњатовић Сања 737/98  Није положила

 

ИСПИТ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ: Студенти који су освојили 16 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Бр. индекса ПИ ЗО
Јовишић Јована  

2017/200050

 Није положила         

 

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВАЊЕМ: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквиј, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Бр. индекса Бодови
Гелић Саша 2017/120003 26                        положио
Стећук Стефан 2017/200029 26                        положио

 

ИСПИТ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 33 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Бр. индекса ПИ ЗО
Бичкаји Марија 2016000031 20 Није положила       
Грујичић Бранкица 2016/000043 27 Није   положила                             
Ковачевић Јелена 2016/003014 18 Није положила                                        
Комановић Катарина 2016/000060 15 Није положила                                       
Хашка Сандра 2016/003018 8 Није положила
Шајић Борислав 144/14фр 65  ПО 20  ЗО 85 9 (девет)
Штримпф Јована 2016000023 5 Није положила

 

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквијум, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Број индекса Поп. Кол.
 
Брстина Јована 2016/000040 16  
Милићев Владана 2015/000116 16  
Решити Ања 2017/00136 8 није положила  
Фанка Татјана 2016/000023 4 није положила  

 

Стручна пракса ПБТ1

Презиме Име Бр. индекса ЗО
Јанковић Марија 2016/003019 положила
Половина Катарина 2016/002071 положила
Стојановић Бојана 2016/003027 положила

 

Увид у радове у четвртак 13. 09. 2018. Од 10.00 до 10.30 часова, упис оцене од 10.30. до 11.00 часова, кабинет 44.

19. June 2018.
Резултати колоквијума и испита у јунском року 18.06.2018.

Резултати колоквијума и испита у јунском року 18.06.2018. код Татјане Ђурић Кузмановић

ИСПИТ ЕКОНОМИКА ТРГОВИНЕ

Лукач Сањин 2058/99 5 Није положио

 

ИСПИТ ОКРУЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА:

Лукач Сањин 2058/99 51  6 шест

 

ИСПИТ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВИМА: Студенти који су освојили 16 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Бр. индекса ПИ ЗО
Драгићевић Ружица 2017/200006 26  71                                        8 осам
Станковић Гордана 2017/200027 30 100                                    10 десет

 

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ УПРАВЉАЊЕ ПОРОДИЧНИМ ПОСЛОВИМА: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквиј, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Бр. индекса Бодови
Брус Видаковић Марија 2017/120004 7     
Јовишић Јована 2017/200050 15                                     
Крижевић Стефан 2017/200025 3                           
Стећук Стефан 2017/200029 5                             
Цветковић Денис 2017/20032 12                                     

 

ИСПИТ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 33 и више бодова су положили испит, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Бр. индекса ПИ ЗО
Бичкаји Марија 2016000031 25 Није положила       
Влајковић Ивана 2016000029 48 66                                      7 седам
Грујичић Бранкица 2016/000043 5 Није   положила                             
Кања Лазар 201600005 33 57                                       6 шест
Ковачевић Јелена 2016/003014 22 Није положила                                        
Комановић Катарина 2016/000060 20 Није положила                                       
Костић Кристина 2016/000055 49 82                                  9 девет
Лазић Јована 2016003031 33 68                                      7 седам
Самарџија Никола 2016000003 33  52                                      6 шест
Шајић Борислав 144/14фр 25 Није положио ПО 20
Штримпф Јована 2016000023 20 Није положила

 

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ: Студенти који су освојили 11 и више бодова су положили колоквијум, остали са мањим бројем бодова нису положили.

Презиме Име Број индекса Поп. Кол.
Фанка Татјана 2016/000023 0

 

Увид у радове у четвртак 21. 06. 2018. Од 10.00 до 10.30 часова, упис оцене од 10.30. до 11.00 часова, кабинет 44.