Šolak dr Zdravko

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail zdrsolak@yhoo.com
Telephone 485-4045
Office KABINET 38
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)

Exams

  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)
  MENADžMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (BOL. 07)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA (PRE BOL.)
  UVOD U MIKROEKONOMIJU (PRE BOL.)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
  POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 1 (BOL. 12)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  EKONOMIKA TURISTIČKIH I UGOSTELjKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE MARKETINGOM (PRE BOL.)
  STATISTIKA (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA (PRE BOL.)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA I RAZVOJEM - PROJEKAT (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA I RAZVOJEM (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)

Materijali

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)

Obaveštenja