Page Title

 

Slavko Karavidić

· Preduzetništvo - izazov i rizik

Milica Ničić

· Troškovi poslovanja za potrebe menadžmenta odlučivanja

Marija Čukanović Karavidić

· Osnovni pojmovi izdavačkog menadžmenta

Slobodanka Vučenović

· Biznis plan u funkciji realizacije preduzetničke ideje

Dragan Božić

· Plansko kontrolni proces u preduzeću,korisnost i mogući problemi (pretnje) prilikom njegove promene

Dejan Živkov

· Materijalnost i revizijski rizik

Željko Račić

· Savremeni koncepti kapitala banaka u borbi protiv rizika poslovanja

 Dajana Vindžanović

· Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti

Sanja Vlaović

· Profesionalna računovodstvena regulativa u svetu pri iveštaju - kao budućnost primene kod nas

Maja Ilić

· Оbračun po varijabilnim troškovima u funkciji donošenja odluke o prihvatanju ili ne prihvatanju specijalne porudžbine u preduzeću Adeco d.o.o Novi Sad

Maja Vukadinović

· Implikacije modela personalnih adaptacija u oblasti organizacione psihologije

Ivana Bešlić

· Kulturne, organizacione i etičke vrednosti čoveka i njegovo ponašanje u radnoj sredini

Nenad Simić

· Pojava pranja novca kao problem savremenog društva

Branka Maksimović

· Dohodovna elastičnost potrošnje svežeg voća i povrća u zemljama članicama Evropske unije

 

PRILOZI:

Miloš Lutovac

· Informacioni sistem i informacione tehnologije u zdravstvu

Boban Vesin

· Metodologija razvoja sistema za elektronsko učenje

Milka Marković

· Dvojezični englesko - srpski rečnik ekonomskih termina

Sadržaj 1. broja časopisa u 2008. godini

|

|

|

ŠKOLA BIZNISA

Rounded Rectangle: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Rounded Rectangle:  NAUČNOSTRUČNI ČASOPIS
Oval: Naslovna
Oval: Uputstva
Oval: Kontakti
Oval: Obaveštenja

2011. godina

2012. godina

2008. godina

2010. godina

2009. godina

2013. godina

2014. godina

2015. godina

2016. godina

2017. godina